Napoleon.org.pl English     Deutsch    
Strona g│ˇwna | Guerra de la Independencia | Biblioteka Barwy i Broni

Bitwy pod Valmy

Kliknij aby powiŕkszyŠ Na rozkaz Fryderyka Wilhelma II rankiem 20 wrzeÂnia armia pruska ruszy│a by wydaŠ Francuzom waln▒ bitwŕ. Prusacy byli tak bardzo pewni siebie, ┐e zrezygnowali z jakiegokolwiek manewru oskrzydlaj▒cego i postanowili zgnieŠ Dumourieza natarciem frontalnym. Jednak kiedy oko│o po│udnia, gdy przesta│ si▒piŠ deszcz i opad│a mg│a, i kolumny marszowe ksiŕcia brunszwickiego podesz│y na przedpola Valmy napotka│y tam uszykowan▒ ju┐ do bitwy ca│▒ armiŕ Kellermanna. Tego genera│owie pruscy siŕ nie spodziewali. Liczyli co prawda, ┐e dojdzie do walnej rozprawy, ale raczej z ich inicjatywy. Wahania przerwa│ Fryderyk Wilhelm II, ktˇry rozkaza│ przygotowanie armii do bitwy. G│ˇwnym celem natarcia mia│o byŠ wzgˇrze Valmy.
Armia pruska rozwinŕ│a siŕ w trzy linie. Forpocztŕ stanowi│o 9 batalionˇw piechoty i 2 regimenty konnicy. Tu┐ za nimi stanŕ│a artyleria w sile 54 armat. Si│y g│ˇwne zosta│y uszykowane w kolejne dwie linie. W pierwszej - 6 regimentˇw piechoty pod osobist▒ komend▒ ksiŕcia brunszwickiego, za w drugiej - 6 batalionˇw piechoty pod rozkazami nastŕpcy tronu. Jazda pruska stanŕ│a po obu skrzyd│ach frontu. Jakie to by│y si│y? Uwzglŕdniaj▒c ubytek ponad 10 procent stanu armii spowodowanego przez choroby oraz garnizony pozostawione w Longwy, Verdun i innych miastach francuskich mo┐emy przyj▒Š, ┐e pod Valmy stanŕ│o oko│o 30-34 tysiŕcy ┐o│nierzy pruskich.
Plan Dumourieza przewiduj▒cy osi▒gniŕcie przewagi liczebnej przed waln▒ bitw▒ powiˇd│ siŕ. Kellermann rozporz▒dza│ obecnie 20-tysiŕczn▒ armi▒ polow▒. Do tego dochodzi│ jeszcze 20-tysiŕczny korpus, ktˇry nadszed│ z Armii Ardenˇw gen. Mirandy. Genera│ mˇg│ tak┐e liczyŠ na 16-tysiŕczne posi│ki od Dumourieza. A to dawa│o w sumie 56 tysiŕcy ┐o│nierzy francuskich.
Oko│o po│udnia artyleria pruska rozpoczŕ│a intensywne bombardowanie. Jednak┐e, mimo gŕsto padaj▒cych kul i kartaczy w szeregach francuskich nadal panowa│ wzorowy porz▒dek. Nie tego spodziewali siŕ Prusacy. Mimo to, zgodnie z planem, kolumny pruskiej piechoty uszykowa│y siŕ do natarcia. Ca│y manewr zosta│ przeprowadzony z takim spokojem i precyzj▒, jakby to nie by│a prawdziwa bitwa, lecz manewry gdzie w rodzinnych Prusach. Nawet Francuzi podziwiali prusk▒ perfekcjŕ.
Niejednemu ┐o│nierzowi francuskiemu na widok zbli┐aj▒cej siŕ, owianej ponur▒ s│aw▒, armii pruskiej zadr┐a│o serce. Kellermann udowodni│ jednak, ┐e wie jak nale┐y podtrzymaŠ na duchu swoich podkomendnych. Uwija│ siŕ na koniu poÂrˇd batalionˇw i za jego przyk│adem z tysiŕcy garde│ da│ siŕ s│yszeŠ okrzyk "Niech ┐yje narˇd!", a w ko˝cu "Marsylianka".
Natarcie pruskiej piechoty zosta│o jednak zatrzymane nie patriotycznym Âpiewem, lecz gwa│townym ogniem zaporowym francuskich baterii. Co prawda spora cz੠kartaczy ugrzŕz│a w b│ocie nie eksploduj▒c, ale mimo to efekt takiego "powitania" by│ na tyle imponuj▒cy, ┐e ksi▒┐ŕ brunszwicki rozkaza│ przerwaŠ natarcie, chc▒c najpierw "zmiŕkczyŠ" linie francuskie kolejnym przygotowaniem artyleryjskim.
Kellermann widz▒c, ┐e Prusacy zachwiali siŕ, wyda│ rozkaz przegrupowania do kontruderzenia. Najprawdopodobniej by│o to posuniŕcie psychologiczne, ktˇre spe│ni│o swoj▒ rolŕ. »o│nierze francuscy jeszcze wy┐ej podnieÂli g│owy.
Kolejne przygotowanie ogniowe pruskiej artylerii spad│o na francuskie kolumny o godz. 14.00. Tym razem szczŕÂcie dopisa│o kanonierom ksiŕcia brunszwickiego. Celna salwa pokry│a ustawione zbyt blisko piechoty trzy jaszcze amunicyjne, ktˇrych eksplozja rozbi│a tak┐e jedn▒ z baterii, dosiŕgaj▒c tak┐e stoj▒cych w pobli┐u piechurˇw. Kellermann zareagowa│ b│yskawicznie. OsobiÂcie przywrˇci│ porz▒dek w nadszarpniŕtych szeregach, po czym Âci▒gn▒│ z odwodˇw nowa bateriŕ. Tym samym, po up│ywie nieca│ych 20 minut, artyleria francuska ponownie "zasypa│a" przedpole pruskie lawin▒ ognia i stali.
Dwie godziny pˇ╝niej piechota pruska raz jeszcze uszykowa│a siŕ do natarcia. Natrafi│a jednak na drodze na prawdziw▒ Âcianŕ ognia. Ksi▒┐ŕ brunszwicki postanowi│ nie ryzykowaŠ. O godz. 17.30 rozkaza│ przerwaŠ natarcie. Tym razem ju┐ definitywnie. Wobec zapadaj▒cych ciemnoÂci usta│a tak┐e wymiana ognia artyleryjskiego. W sztabie pruskim poczŕto na powa┐nie zastanawiaŠ siŕ nad celowoÂci▒ kontynuowania tej bitwy. Dopiero wtedy nadci▒gnŕ│y posi│ki austriackie w postaci korpusu hrabiego Clerfayta. By│o ju┐ jednak za pˇ╝no na cokolwiek. Ledwie usta│ huk armat, a nad polem bitwy rozszala│a siŕ gwa│towna burza z ulewnym deszczem.
W tej sytuacji ksi▒┐ŕ wyda│ rozkaz do odwrotu. Tak na dobr▒ sprawŕ chodzi│o mu raczej o demonstracjŕ si│y, a nie waln▒ bitwŕ. Ksi▒┐ŕ s▒dzi│, ┐e sam widok pruskiej armii skutecznie podkopie morale Francuzˇw i zmusi ich do kapitulacji - cˇ┐ za przemyÂlna strategia! Tak siŕ jednak nie sta│o. Francuzi spotkali siŕ przecie┐ z Prusakami pod Valmy nie po to by pokazaŠ im jak siŕ ucieka. Prusy, wbrew woli sojusznikˇw, postanowi│y czym prŕdzej wycofaŠ siŕ z wojny, ktˇra zaczŕ│a zapowiadaŠ siŕ jako d│uga i wyniszczaj▒ca. Rz▒d w Berlinie nie chcia│ siŕ w ni▒ anga┐owaŠ, tym bardziej, ┐e zachodzi│a obawa i┐ skorzysta z tego Rosja i nie dopuÂci Prus do kolejnego rozbioru Polski.
Ta lokalna potyczka pod Valmy, w ktˇrej po obu stronach by│o tylko po ok. pˇ│ tysi▒ca poleg│ych i rannych, uros│a potem do rangi rozstrzygaj▒cej bitwy w tej wojnie. By│ to z pewnoÂci▒ moment prze│omowy, moralny triumf francuskiej armii rewolucyjnej nad armi▒ prusk▒, uchodz▒c▒ od czasˇw Fryderyka II za najlepsz▒ w Europie.
Mapy i plany bitew
 • Bitwa pod Valmy
 • Bitwa pod Castiglione
 • Bitwa pod Arcole
 • Bitwa pod Rivoli
 • Bitwa pod Marengo
 • Bitwa pod Hohenlinden
 • Bitwa pod Elchingen
 • Bitwa pod Austerlitz
 • Teatr kampanii pod Jen▒
 • Bitwa pod I│aw▒ Prusk▒
 • Aspern-Essling
 • Bitwa pod Wagram
 • Bitwa pod Mirem I
 • Bitwa pod Mirem II
 • Horodeczna
 • Lipsk - faza I
 • Lipsk - faza II
 • Inwazja na Francjŕ
 • Bitwa pod Laon
 • Arcis-sur-Aube
 • Bitwa pod Waterloo

Forum - Kampanie i bitwy
" class=style/style.css>•  (p - " class=style/style.css>•  (p - " class=style/style.css>•  (p - " class=style/style.css>•  (p - (p -
•  (p - )
•  (p -
•  e, podr├│┼╝e zagraniczne, motoryzacja, aukcje, og┼éoszenia, kuchnia, komputery, linux, windows, webmaster, film, muzyka, pliki, katalog, bramka sms, rozrywka, dzwonki polifoniczne, loga, informacje, mp3, tapety, dzwonki, gry, ┼Ťmieszne smsy, sms konkurs, gry java, sport, dzwonki polifoniczne, gry online, darmowe filmy ||" /> (p -
•  podr├│┼╝e zagraniczne, motoryzacja, aukcje, og┼éoszenia, kuchnia, komputery, linux, windows, webmaster, film, muzyka, pliki, katalog, bramka sms, rozrywka, dzwonki polifoniczne, loga, informacje, mp3, tapety, dzwonki, gry,┼Ťmieszne smsy, sms konkurs, gry java, sport, dzwonki polifoniczne, gry online, darmowe filmy ||" /> (p -
•  tapety; mp3; internet; strony www; www; witryny; strony; reklama; reklama internetowa; witryny internetowe; og┼éoszenia; serwis; internet; motoryzacja; samochody; telefony; gsm; sms; bramka sms; ems; domy; zamieszczenie og┼éosze┼ä; wyjazdy; lokale; wczasy; kupno; wynajem; mieszkania; sprzeda┼╝; praca; ogloszenia; serwis ogloszeniowy; nieruchomosci; reklama; reklama internetowa; komputery; pc; nieruchomo┼Ťci; matrymonialne; towarzyskie; inne; serwis og┼éoszeniowy; telefony; auta; rtv; wyszukiwarka; wyszukiwarki; katalog stron www; katalog firm; artyku┼éy: porady dla webmaster├│w; oferty; muzyka; sport; pogoda; program tv; program; biznes; film; gastronomia; kuchnia; informacja; internet; rock; jazz; pop; motoryzacja; motocykle; reprezentacja; prawo jazdy; astronomia; matura; turystyka; hosting; humor; elektronika; wakacje; noclegi; europa; unia; zakupy; aukcje; zdrowie; konie; numer dost─Öpowy; dost─Öp do internetu; strona startowa; rabaty; system rabatowy; forum; dyskusje; panorama firm, polskie ksi─ů┼╝ki te (p - lefoniczn)
" class=style/style.css>•  nux; szablony do stron www; rajdy; wegetarianizm; pliki; sterowniki; kodeki;" /> (p -
" class=style/style.css>•  (p -
" class=style/style.css>•  (p -
" class=style/style.css>•  (p -
•  (p - " class=style/style.css>•  (p - )
" class=style/style.css>•  (p -
" class=style/style.css>•  (p - <)
•  var domain = 'http://www.gery.pl'; (p - )
" class=style/style.css>•  (p -
" class=style/style.css>•  (p -
•  (p - " class=style/style.css>•  (p - )
•  " class=style/style.css>•  (p -
•  (p - (p -
Katalog FirmGry
Statystyki StronFrazpc.pl
HostingForum
Ipla FilmProgramy
•  Pozycjonowanie
•  (p - )
•