Napoleon.org.pl English     Deutsch    
Strona główna | Guerra de la Independencia | Biblioteka Barwy i Broni

Ostróda 2004
Obchody 675-tej rocznicy urodzin Ostródy


Przekazanie obrazu
Przekazanie miastu kopii olejnej obrazu Mikołaja Ponce - Camus'a odbyło się na ostródzkim zamku 16 lipca 1992 roku. Darczyńcami byli państwo Hannelore i Georg Freiwald z Hesji - Niemcy, którzy podarowali także srebrny medal "Napoleon á Osterode" autorstwa francuskiego grawera Bertranda Andrieu (1761 - 1822). Rodzina Pana Freiwalda mieszkała na ostródzkim zamku do końca 1944 roku, kiedy to uciekli przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Nazwisko Freiwald (Freywaldt), jak podaje Johannes Mueller wzmiankowane jest po raz pierwszy w dokumentach już z 1500 roku. Z owej rodziny wywodził się też zarządca zamku Carl Ludwig Freiwald, który w 1807 roku gościł Cesarza Francuzów, a wcześniej (od 17 do 23 listopada 1806) udostępnił swoje mieszkanie na zamku królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi III. Napoleon, według informacji uzyskanej od Georga Freiwalda, zajmował pomieszczenie na I piętrze zamku, w narożniku północno - zachodnim, zaś Carl Freiwald, na tej samej kondygnacji, nad bramą wjazdową. Kuchnia była wspólna i znajdowała się w części użytkowanej przez zarządcę. W rodzinie Freiwaldów z pokolenia na pokolenie jest przekazywana legenda, o tym jak czarny służący (zapewne mameluk Rustan, dop. R.K) niosąc posiłek Napoleonowi ciemnym korytarzem potknął się o małego Eduarda Freiwalda (chłopczyka z obrazu wręczającego cesarzowi Francuzów petycję) i oparzył go zupą. Oparzenie musiało być poważne, skoro Napoleon Bonaparte będąc już w Kamieńcu pytał się o zdrowie dziecka.
Piszący te słowa będąc gościem Freiwaldów w 1994 roku, mieszkał w Schloss Friedelhausen - Hesja. W znajdującej się tam szafce na szkło stołowe stał kryształowy kufel ze srebrną pokrywką, z którego, jak poinformowali gospodarze, pił piwo prawie 200 lat temu Eduard Freiwald.

Ryszard KowalskiJednym z elementów obchodów 675-tej rocznicy urodzin Ostródy było odsłonięcie obrazu "Napoleon użycza łask mieszkańcom Ostródy, marzec 1807 r." w Muzeum w Ostródzie. Obraz został podarowany miastu 10 lat temu przez dr Georga Freiwalda, który przekazał to dzieło ówczesnym władzom Ostródy z prośbą o wyeksponowanie go w powstającym muzeum. Niestety obraz został umieszczony na ścianie w gabinecie Burmistrza Miasta i wisiał tam do dnia dzisiejszego.
W 675-tą rocznicę powstania Ostródy Burmistrz Jan Nosewicz, zgodnie z życzeniem darczyńcy, postanowił przekazać obraz Muzeum w Ostródzie. Do Ostródy przyjechał także darczyńca obrazu dr Georg Freiwald, który podarował Muzeum przy okazji kopię medalu "Napoleon a Osterode (Napoleon w Ostródzie)".
Oryginał autorstwa francuskiego malarza Nicolasa Ponce-Camusa znajduje się w Wersalu, a w Ostródzie znajduje się kopia wykonana po II Wojnie Światowej przez nieznanego malarza rosyjskiego, emigranta osiadłego w Niemczech. Obraz został namalowany na zamówienie potomka małego chłopca wręczającego petycję Napoleonowi.
Sam Nicolas Ponce-Camus urodził się w Paryżu w roku 1778, a więc w roku 1807 miał 29 lat i był uczniem wielkiego malarza historycznego Louisa Davida. Prawdopodobnie wziął udział w wielu kampaniach Napoleona, zarówno jako żołnierz, jak i malarz historyczny. Obraz z Ostródy jest uznawany jako jeden z najlepszych, a zdaniem wielu znawców jeden z najbardziej interesujących w Galerii Wersalskiej.
Znakomitym źródłem wiedzy o obrazie są "Przyczynki do historii Osterode" profesora doktora L. Schnippla, nauczyciela Gimnazjum w Osterode, który dogłębnie i wnikliwie zbadał historię samego dzieła, jak i postaci na nim występujących.
Przypomnijmy, że Napoleon przebywał na zamku w naszym mieście w okresie od 21 lutego do 1 kwietnia 1807 roku. Napoleon odbywał każdego dnia narady ze swoim sztabem, prowadził ożywioną korespondencję z cesarzową Józefiną oraz wydawał rozkazy swoim wojskom stacjonującym w całej Europie.
W styczniu bieżącego roku jeden z takich rozkazów nabyło nasze miasto. W chwili obecnej jest on eksponowany na wystawie w Muzeum w Ostródzie poświęconej cesarzowi i kampanii 1806 roku.
W związku z przekazaniem nowych eksponatów do Muzeum w Warmińsko-Mazurskim dodatku do Gazety Wyborczej ukazała się mapa Prus z czasów Napoleona z opisem pobytu cesarza w Ostródzie i Finckensteinie.
Nowe eksponaty w Muzeum będą udostępnione do zwiedzania dla ostródzian i turystów jako jedna z atrakcji oferowanych przez miasto.

Artur Munje, OSEN
um@um.ostroda.pl

Zaproszenia
 • Urodziny cesarza 2002
 • Pułtusk 2002
 • Kamieniec 2003
 • Pułtusk 2003
 • Kamieniec 2004
 • Ciechanów 2004
 • Ostróda 2007

Inicjatywy
 •  Z Pułtuska do Tylży
 • Pamiątki napoleońskie
 • Wiosna 2004

Konkursy
 • Konkurs fotograficzny
 • Marysia i Napoleon

Korespondencje zagraniczne
 • Jesień nad Sekwaną
 • Mosty na Berezynie
 • Napoleon w Luizjanie
 • 500 lat Św. Heleny
 • "Non solo guerra"
 • Napoleon w St.Cloud

Historia ożywiona
 • Ciechanów 2002
 • Berezyna 2002
 • Pułtusk 2002
 • Pułtusk 2002 (fr.)
 • Finckenstein 2003
 • Ciechanów 2003
 • Pułtusk 2003
 • Pułtusk 2003 (rus.)
 • Pułtusk 2005
 • Finckenstein 2004
 • Ostróda 2004
 • Modlin 2004
 • Krąg 2004
 • Ostróda 2007

Artykuły historyczne
 • Dwustulecie liceum
 • Nieuważny Saint-Hilaire
 • Nieuważny o Muracie
 • Napoleon z nim?
 • Obraz Emila Schnippla
 • Napoleon do Clarka
 • Cesarski romans
 • Prekursor logistyki

Opis Ośrodka
Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie tematyką napoleońską, a także możliwości rozwoju współpracy regionalnej i międzynarodowej w oparciu o tradycję napoleońską, z dniem 1 lipca 2000 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku został utworzony Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej.
Zakres działalności Ośrodka przekracza czysto naukowe zainteresowania i obejmuje, poza pracami badawczymi, upowszechnianie wiedzy o epoce napoleońskiej, promocję tradycji napoleońskiej, rozwój turystyki, upamiętnienie miejsc i wydarzeń związanych z pobytem Napoleona Bonaparte i jego armii na ziemiach polskich, organizację imprez i widowisk, organizację wystaw i ekspozycji, organizację konferencji i seminariów, wydawnictwa i inne przedsięwzięcia medialne.

KIEROWNICTWO OŚRODKA:

Dyrektor
Dr Krzysztof Ostrowski (ostrow@wsh.edu.pl, ostrowski@napoleon.pl)

Zastępca dyrektora
Andrzej Nieuważny (aen@cc.uni.torun.pl)

Rada Programowa
Janusz Królik - przewodniczący

Kierownik Pracowni Naukowej
Andrzej Nieuważny (aen@cc.uni.torun.pl)

Rada Naukowa
Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz - przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel
Prof.dr hab. Jan Baszkiewicz
Prof.dr hab. Remi Forycki
Prof. dr hab. Monika Haman
Dr Aleksander Kociszewski
Dr Andrzej Nieuważny

Copyright © 2001 - 2016  NapoleonTeam
Wszelkie Prawa Zastrzeżone