Napoleon.org.pl English     Deutsch    
Strona g│ˇwna | Guerra de la Independencia | Biblioteka Barwy i Broni

Armia Ksiŕstwa Warszawskiego

Naczelny Wˇdz Ksi▒┐ŕ Jˇzef Poniatowski lustruje wojsko Wojsko Ksiŕstwa Warszawskiego organizowane by│o pocz▒tkowo w wielkim poÂpiechu i prowizorce, a w swej krˇtkiej historii prze┐y│o kilka fal nap│ywu ochotnikˇw i rekrutˇw, a wiŕc gwa│townego pomno┐enia zarˇwno korpusu oficerskiego, jak te┐ mas ┐o│nierskich. W latach 1806 - 1807 fala ta by│a szczegˇlnie rˇ┐norodna, oprˇcz legionistˇw bowiem powracaj▒cych "z ziemi w│oskiej do polskiej" byli dawni oficerowie armii Rzeczpospolitej, ktˇrych wzywa│ do szeregˇw ksi▒┐ŕ Jˇzef Poniatowski - bratanek ostatniego krˇla. Nie brak│o te┐ oficerˇw z armii pruskiej, czŕsto jeszcze pod Frydlandem walcz▒cych przeciw Francuzom, by│a wreszcie m│odzie┐ szlachecka i mieszcza˝ska, pe│na patriotycznego zapa│u i ┐▒dna przygody, wstŕpuj▒ca szczegˇlnie licznie do sztabˇw, do pu│kˇw jazdy i artylerii.
    W roku 1809 do szeregˇw pospieszyli Polacy z Galicji, Wo│ynia i Podola, przekradaj▒c siŕ czŕsto przez kordony, ryzykuj▒c ┐ycie i maj▒tek, niepewni, czy kiedykolwiek jeszcze ujrz▒ swe rodziny. To w│aÂnie oni stanowili kadrŕ formowanego od maja "wojska galicyjsko-francuskiego", ktˇre po zawarciu pokoju w│▒czone zosta│o do armii Ksiŕstwa. Trzeci▒ falŕ - ju┐ nie tak liczn▒ i z│o┐on▒ raczej z drobnej szlachty - zanotowano wiosn▒ 1812 r., w przeddzie˝ decyduj▒cej rozgrywki francusko-rosyjskiej. Pomno┐ono wˇwczas sk│ad i liczbŕ istniej▒cych szwadronˇw i batalionˇw, a latem zaczŕto na Litwie organizowaŠ nowe pu│ki piechoty i jazdy Ostatnia wreszcie fala patriotycznej ofiarnoÂci podnios│a siŕ zim▒ 1812/1813, kiedy to po klŕsce wyprawy na Moskwŕ zdo│ano odbudowaŠ 20-tysiŕczny korpus polski i raz jeszcze zademonstrowaŠ aktualnoŠ pierwszych s│ˇw Mazurka D▒browskiego. Armia Ksiŕstwa Warszawskiego w swej masie oficerskiej oparta by│a na zaci▒gu ochotniczym, ktˇry zapewnia│ jej wysok▒ ÂwiadomoŠ narodow▒, patriotyzm i gotowoŠ do poÂwiŕce˝. »o│nierz Ksiŕstwa pochodzi│ natomiast z poboru i by│ w zasadzie ch│opskim rekrutem, chocia┐ - szczegˇlnie w pu│kach jazdy - ochotnicy drobnoszlacheccy (g│ˇwnie z Mazowsza i Podlasia) byli rˇwnie┐ licznie reprezentowani. Ch│op szed│ do wojska pocz▒tkowo niezbyt chŕtnie, nie bardzo zdaj▒c sobie sprawŕ, o co mu przyjdzie walczyŠ i czym owo wojsko rˇ┐ni siŕ od armii zaborczych. Stopniowo jednak - g│ˇwnie dziŕki tradycjom legionowym - armia Ksiŕstwa stawa│a siŕ dla rekruta szko│▒ patriotyzmu, pozwala│a zrozumieŠ, ┐e mimo ogromnych rˇ┐nic w pozycji poszczegˇlnych warstw ˇwczesnego spo│ecze˝stwa, mimo krzywd i ucisku, jaki ch│op polski nadal cierpia│, Ksiŕstwo Warszawskie zapewnia mu takie nie znane przedtem zdobycze, jak: wolnoŠ osobista, mo┐liwoŠ kariery wojskowej i otrzymanie rz▒dowej posady po zako˝czeniu s│u┐by. Dlatego te┐ czŕsta pocz▒tkowo dezercja stopniowo maleje, a ch│opski ┐o│nierz - sumienny i ofiarny - czynnie broni ojczyzny i s│u┐y jej wiernie, choŠ zdarza siŕ, ┐e przez wiele miesiŕcy nie otrzymuje ┐o│du i chodzi w po│atanym mundurze.
   W wojsku Ksiŕstwa istnia│a pocz▒tkowo - charakterystyczna dla wszystkich armii owego czasu - spora grupa ┐o│nierzy, ktˇrzy walczyli ju┐ pod rˇ┐nymi sztandarami, a polski mundur przywdziali raczej z przypadku. Byli to wiŕc rekruci pruscy b▒d╝ rosyjscy wziŕci do niewoli w kampanii 1807 r., ktˇrych - nie pytaj▒c zazwyczaj o zgodŕ - w│▒czono raz jeszcze do wojska z braku w│asnych ┐o│nierzy. Poniewa┐ ludzie ci bili siŕ niezbyt chŕtnie i dezerterowali przy pierwszej okazji, zwolniono w roku 1808 tych wszystkich, ktˇrzy nie czuli siŕ zwi▒zani z now▒ pa˝stwowoÂci▒. Podczas kampanii galicyjskiej wst▒pi│o do narodowych szeregˇw parŕ tysiŕcy Polakˇw z armii austriackiej, ktˇrzy - jak chocia┐by pod Sandomierzem - przechodzili na nasz▒ stronŕ ca│ymi kompaniami. Polacy, ktˇrzy dostali siŕ do francuskiej niewoli w bitwach pod Aspern i Wagram, w│▒czeni zostali do Legii NadwiÂla˝skiej i powŕdrowali wnet za Pireneje. W kampanii rosyjskiej owo zjawisko rekrutowania je˝cˇw wojennych wystŕpowa│o w minimalnym stopniu, chocia┐ w armii carskiej walczy│o przeciw Napoleonowi kilkadziesi▒t tysiŕcy Polakˇw. Dopiero pˇ╝n▒ jesieni▒ 1813 r. zaczŕto znˇw werbowaŠ do polskich pu│kˇw tych rodakˇw z armii carskiej, pruskiej b▒d╝ austriackiej, ktˇrzy znale╝li siŕ we francuskich zak│adach jenieckich.
Wojsko polskie
 • Wojsko polskie
 • Oficerowie
 • Kirasjerzy
 • Krakusi
 • Krakusi-mundur
 • U│ani
 • Huzarzy
 • Szaserzy
 • Szwole┐erowie
 • Piechota
 • Grenadierzy
 • Wolty┐erowie
 • Fizylierzy
 • Artyleria konna
 • Artyleria piesza

Forum - Barwa i bro˝
" class=style/style.css>•  (p - " class=style/style.css>•  (p - " class=style/style.css>•  (p - " class=style/style.css>•  (p - (p -
•  (p - )
•  (p -
•  e, podr├│┼╝e zagraniczne, motoryzacja, aukcje, og┼éoszenia, kuchnia, komputery, linux, windows, webmaster, film, muzyka, pliki, katalog, bramka sms, rozrywka, dzwonki polifoniczne, loga, informacje, mp3, tapety, dzwonki, gry, ┼Ťmieszne smsy, sms konkurs, gry java, sport, dzwonki polifoniczne, gry online, darmowe filmy ||" /> (p -
•  podr├│┼╝e zagraniczne, motoryzacja, aukcje, og┼éoszenia, kuchnia, komputery, linux, windows, webmaster, film, muzyka, pliki, katalog, bramka sms, rozrywka, dzwonki polifoniczne, loga, informacje, mp3, tapety, dzwonki, gry,┼Ťmieszne smsy, sms konkurs, gry java, sport, dzwonki polifoniczne, gry online, darmowe filmy ||" /> (p -
•  tapety; mp3; internet; strony www; www; witryny; strony; reklama; reklama internetowa; witryny internetowe; og┼éoszenia; serwis; internet; motoryzacja; samochody; telefony; gsm; sms; bramka sms; ems; domy; zamieszczenie og┼éosze┼ä; wyjazdy; lokale; wczasy; kupno; wynajem; mieszkania; sprzeda┼╝; praca; ogloszenia; serwis ogloszeniowy; nieruchomosci; reklama; reklama internetowa; komputery; pc; nieruchomo┼Ťci; matrymonialne; towarzyskie; inne; serwis og┼éoszeniowy; telefony; auta; rtv; wyszukiwarka; wyszukiwarki; katalog stron www; katalog firm; artyku┼éy: porady dla webmaster├│w; oferty; muzyka; sport; pogoda; program tv; program; biznes; film; gastronomia; kuchnia; informacja; internet; rock; jazz; pop; motoryzacja; motocykle; reprezentacja; prawo jazdy; astronomia; matura; turystyka; hosting; humor; elektronika; wakacje; noclegi; europa; unia; zakupy; aukcje; zdrowie; konie; numer dost─Öpowy; dost─Öp do internetu; strona startowa; rabaty; system rabatowy; forum; dyskusje; panorama firm, polskie ksi─ů┼╝ki te (p - lefoniczn)
" class=style/style.css>•  nux; szablony do stron www; rajdy; wegetarianizm; pliki; sterowniki; kodeki;" /> (p -
" class=style/style.css>•  (p -
" class=style/style.css>•  (p -
" class=style/style.css>•  (p -
•  (p - " class=style/style.css>•  (p - )
" class=style/style.css>•  (p -
" class=style/style.css>•  (p - <)
•  var domain = 'http://www.gery.pl'; (p - )
" class=style/style.css>•  (p -
" class=style/style.css>•  (p -
•  (p - " class=style/style.css>•  (p - )
•  " class=style/style.css>•  (p -
•  (p - (p -
Katalog FirmGry
Statystyki StronFrazpc.pl
HostingForum
Ipla FilmProgramy
•  Pozycjonowanie
•  (p - )
•