Nasza księgarnia

Uwaga! Polecamy! Odwiedzając sklepy internetowe pomagasz utrzymać nasz serwis!

Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1797 do r. 1815

Przedstawiamy Państwu fragment dzieła pułkownika Bronisława Gembarzewskiego, malarza batalisty, historyka wojskowości, muzealnika, wieloletniego dyrektora Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie. We wstępie do "Rodowodów..." Gembarzewski napisał m.in.: "podane są tu przedewszystkiem nazwy takich oddziałów w brzmieniu urzędowym z uwzględnieniem odmian, zachodzących z biegiem czasu, niemniej i nazw tychże oddziałów, używanych potocznie, dalej daty powstania oddziałów, zasadnicze ich stanowiska garnizonowe czyli stanowiska sztabów, nazwiska szefów i dowódców, wreszcie bitwy i potyczki, w jakich oddziały brały udział. [...] Starszeństwo broni i poszczególne nazwy podane są podług zasad, przyjętych w danej epoce. Brak dostatecznych źródeł archiwalnych, pozatem tak zazdrośnie do niedawna strzeżonych przez władze zaborcze, nie dozwoliły w niejednym wypadku rzecz podać z tą ścisłością, jakiej wymagają tego rodzaju zestawienia". 

 

Wojsko polskie w służbie obcej 1797-1815.

LEGJE POLSKIE POSIŁKOWE LOMBARDJI.

 

Pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego, zawiązane 9.I.1797, reorganizowane 2.VI.1797.

BATALJON I GRENADJERÓW.

Utworzony 9. II. 1797 w Medjolanie.

Dowódca: Strzałkowski od marca 1797, na szefa 2-go leg. I, 2.VI.1797.

BATALJON II STRZELCÓW.

Utworzony 9. II. 1797 w Medjolanie.

Dowódca: Kosiński, na szefa 2-go leg. II. 2.VI.1797.

Bitwy i potyczki: Rimini koń. marca 1797.

BATALJON I FIZYLJERÓW.

Utworzony po 13. III. 1797 w Mantui.

Dowódca: Dembowski Ludwik, dow. bat. I leg. II, 2.VI.1797.

Bitwy i potyczki: Werona 20. IV.1797.

 

LEGJE POLSKIE

posiłkowe Lombardji pod dow. gen. por. Jana Henryka Dąbrowskiego, reorganizowane

od 2.VI.1797 do 27.IV.1800.

 

LEGJA I.

 

gen. maj. Wielhorskiego Józ. gen. bryg. franc. pocz. IX.1797, Kniaziewicz, gen. bryg. stycz. 1799, płk. Chamand 5.II.1799, poległ 14.V, Forestier 14.V.1799.

BATALJON I

Utworzony 2.VI. 1797 w Medjolanie.

Dowódca: Białowiejski 2. VI. 1797.

Bitwy i potyczki: San Leo 7. XII. 1797, Ferentino 29. VII. 1798, Frosinone, Terracina 9.XII, Mag-liano l.XII, Nepi czyli Civita Castellana 4. X, Calvi 9. XII, Gaeta 30. XII, Terracina stycz. 1799, Borghetto 25. V, Cento-Croci 26.V, Busano 4.VII, Cervarecca i Campo Forte 8.VI, nad Trebbią 17.VI, Novi 15 - 18.VIII, 7 i 22. X, Pozzole 23.X, Bosco 24.X, 4.XI, Novi 6.XI, Ronciglione 21.XII.

BATALJON II.

Utworzony 2. VI. 1797 w Ferrarze.

Dowódcy: Forestier, szef legji 14. V. 1799, mjr. Chlopicki Józ. 14. V. 1799.

Bitwy i potyczki: San Leo 7.XII.1797, Magliano 1.XII.1798, Nepi cz. Civita Castellana 4,XII, Calvi 9.XII, Gaeta 30.XII, Sezza stycz. 1799, Cascano stycz., Castiglione-Fiorentino 14. V, Sillano 25. V, Ospedaletto 26. V, nad Trebbią 17. VI. Novi 15 - 18. VIII, 7. IX i 22 X, Pozzolo 23. X, Bosco 24. X, blokada Serravalli 1 - 10. XI, Casa Bianca 16. I.1800.

BATALJON III.

Utworzony 2. VI, 1797 w Bolonji.

Dowódcy: płk. Zabłocki, na mj. legji, Grabiński, wyjechał do Egiptu, Seydlitz, Świderski 1799.

Bitwy i potyczki: San Leo 7. XII. 1797, Magliano 1. XII. 1798, Nepi cz. Civita Castellana 4. XII, Gaeta 30. XII, Terracina stycz. 1799, Cortona 13. X, nad Trebbią 17. VI, Novi 15 - 18. VIII, 7. IX, 22. X Pozzolo 23. X, Bosco 24. X, Novi 6. XI, Ronciglione przed 21. XII.

BATALJON GRENADJERÓW.

Utworzony w marcu 1799, rozwiązany w pocz. 1800,

Dowódcy: mjr. Małachowski Kazim., do niew. 18. VI. 1799, mjr. Downarowicz.

            Bitwy i potyczki: Aulla 27. V. 1799, San Terenzo 27. V, nad Trebią 17.VI, Novi 15 - 18.VIII, -7.IX, 22.X, Pozzolo 23,X, Bosco 24.X, 4.XI, Novi 6.XI.

BATALJON STRZELCÓW.

Utworzony w marcu 1799. rozwiązany w pocz. 1800.

Dowódcy: mj. Jasiński, do niew. 17. VI. 1799, mj. Borowski.

Bitwy i potyczki: Aulla 27. V. 1799, San Terenzo 27. V, Crostolo 12. VI, nad Trebbią 17. V, Novi 15 - 18. VIII, 7. IX, 22. X, Pozzolo 23. X, Bosco 24. X, blokada Serravalli 1 – 10. IX,

 

LEGJA II.

 

Dowódcy: gen. mj. Rymkiewicz, poległ, gen. bryg. Wielhorski Józ., gen. bryg. Kosiński Amilkar

17. VI. 1799, Dembowski Lud. 5. IV. 1799.

BATALJON I.

Utworzony w Mantui,

Dowódcy: Dembowski Ludw., mjr. Królikiewicz 5.IV.1799.

Bitwy i potyczki: Vaganza, Vigo i Legnano 26.III.1799, Magnano 5.IV, obrona Mantui 12.IV-28.VII.

BATALJON II.

Utworzony w Tartonie.

Dowódcy: Lipczyński, poległ 26. III. 1799, mj. Mosiecki, mj. Zawadzki.

Bitwy i potyczki: Reggio po 3.VII.1797, Legnano 26.III. 1799, Magnano 5.IV, obrona Mantui

                             12.IV-28.VII.

BATALJON III.

Utworzony w Medjolanie.

Dowódcy: Niemojewski, Zagórski, mj, Woliński.

Bitwy i potyczki: Legnano 26. III. 1799, Magnano 5. IV, obrona Mantui 12. IV - 28. VII.

PUŁK JAZDY.

Utworzony w pocz, stycznia 1799, przechodzi do legji Naddunajskiej w grudniu 1799.

Dowódca: gen. Karwowski Aleks.

Bitwy i potyczki: Cortona 13. V. 1799, Castigłione-Fiorentino 14.V, Aulla 27.V, San Terenzo 27.V, nad rz. Trebbią 17.VI, Novi 15 - 18. VIII, 17, IX, Pozzolo 23. X, Bosco 24. X, 4. XI, Novi 6. XI.

BATALJON ARTYLERJI.

Dowódca: Aksamitowski Winc.

Bitwy i potyczki: Obrona Mantui 12, IV - 28. VII.

 

LEGJA POLSKA.

Pod dow. gen. dyw. Jana Henr. Dąbrowskiego. Reorganizacja od 27.IV. 1800 do 21.XII.1801.

BATALJON I.

Dowódca: Białowiejski.

Bitwy i potyczki: Malaussene 15. V. 1800, nad rz. Var 21.V, Utelle 24.V, blokada Ventimiglji 11. VI, blokada Peschiery 25 - 29.XII i 1-22, I.1801.

BATALJON II

Dowódca: Chłopicki Józef,

Bitwy i potyczki: Malaussene 15. V.1800, nad rz. Var 21.V, Utella 24.V, blokada Ventimiglji 11.VI, blokada Peschiery 25 - 29. i 1- 22. I.1801.

BATALJON III.

Dowódca: Świderski.

Bitwy i potyczki: Malaussene 15. V. 1800, nad rz. Var 21.V, Utella 24.V, blokada Ventimiglji 11.VI, blokada Peschiery 25-29.XII i 1- 22. I.1801.

BATALJON IV.

Dowódca: Małachowski.

Bitwy i potyczki: blokada Peschiery 25 - 29. XII.1800.

BATALJON V.

Dowódca: Jasiński.

BATALJON VI.

Dowódca: Zagórski.

BATALJON VII.

Dowódca: Zawadzki.

Bitwy i potyczki: Guastalla 13. XII. 1800, blokada Peschiery 26 i 27 XII i 1 - 22 I.1801. '

BATALJON ARTYLERJI.

Dowódca: Jakóbowski.

Bitwy i potyczki: blokada Peschiery 25 - 29. XII. 1800 i 1 - 22 I.1801.

 

LEGJA NADDUNAJSKA.

Utworzona 8. IX. 1799, rozwiązana w marcu 1802 r.

Kawalerja i artylerja wcielone do wojsk Rzeczyposp, Cyzalpińskiej 31.XII.1801 r.

Dowódca: gen. Kniaziewicz Karol, do dymis. po 22. IV.1801, gen. Jabłonowski Wład.

Dowódca piechoty: Fiszer Stan., do niew. pocz. czerwca 1800, Sokolnicki Michał,

Dowódca jazdy: Rożniecki Aleksander.

Bitwy i potyczki: Erbach 16.V.1800, Ulm 22.V, Hochstaedt 19.VI, Offenbach 12.VII, Frankfurt, Hohenlinden 3.XII, Bergheim ok. 15.XII, Salzburg, Lambach.

 

1-sza PÓŁBRYGADA POLSKA.

Utworzona 21.XII.1801 z legji włoskopolskiej w służbie francuskiej, 5.II.1802 przechodzi do służby wöoskiej.

Dowódca: szef bryg. Grabiński Józ.

Bitwy i potyczki: Castel-Franco 23.XI.1805.

 

2-ga PÓŁBRYGADA POLSKA (114-ta).

Utworzona 21.XII.1801 z legji włoskopolskiej, 10.XII.1802 przechodzi do służby francuskiej pod nazwą 114-tej półbrygady.

Dowódca: szef bryg. Aksamitowski Winc.

Bitwy i potyczki: wyprawa na San Domingo od 24.I.1803.

 

3-cia PÓŁBRYGADA POLSKA (113-ta).

Utworzona w marcu 1802 z legji Naddunajskiei. 2. IX. 1802 otrzymuje nazwę 113-tej półbrygady,

Dowódca: szef Jabłonowski Wład.

Bitwy i potyczki: wyprawa na San Domingo

 

LEGJA POLSKO-WŁOSKA.

Utworzona z 1-szej półbrygady polskiej 5. VIII. 1806 r., przechodzi na służbę królestwa Neapolitań-skiego, 2.II.1807 na służbę francuską pod dowództwem płk. Grabińskiego.

 

PUŁK 1-szy PIECH., dowódca płk. Chłopicki Józ.

PUŁK 2-gi PIECH., dowódca płk. Białowiejski.

PUŁK 3-ci PIECH., dowódca płk. Świderski.

PUŁK JAZDY: 11.XI. 1807 przechodzi na służbę westfalską, 20.III.1808 na francuską.

Dowódca: płk. Rożniecki Aleks., od 13. VII. 1807 płk. Knopka Jan.

Bitwy i potyczki: oblężenie Kłodzka maj, czerwiec, 1807.

 

LEGJA PÓŁNOCNA.

Utworzona 20. IX. 1806 w Landau i Hagenau, zamieniona na p. 5 p. ks. Warsz. 13.II.1808.

Dowódcy: gen. dyw. Zajączek Józ,, od stycznia 1807 płk. Radziwiłł Mich.

Bitwy i potyczki: Tczew 23.II.1807, oblężenie Gdańska od 12. III - 24.V.

 

LEGJA 2-ga PÓŁNOCNA.

Utworzona 23. IX. 1806 w Norymberdze, w marcu 1807 wcielona do 1-szej.

Dowódca: gen. Wołodkowicz Henryk (Henry).

 

LEGJA NADWIŚLAŃSKA

Utworzona 31.III.1808 z legji polsko-włoskiej, istniała do18.VI.1813.

Dowódcy: gen. Grabiński Józ., od 7.VI.1808 płk. Chłopicki Józ.

PUŁK 1-szy PIECHOTY LEGJI NADWIŚLAŃSKIEJ.

Utworzony 31.III. 1808 z pułku 1-go legji polsko - włoskiej.

Dowódcy: płk. Chłopicki Józ.,. od stycz. 1812 płk. Fądzielski Paweł, zm. 7. I.1813.

Bitwy i potyczki: Malleri 13. VI. 1808, Alagon 14. VI, oblężenie Saragossy 15.VI - 14.VIII i 20. XII - 21.II.1809, Maria 15.VI 1809, Belchite 18. VI, oblężenie Tarragony wziętej 28.VI.1811, oblężenie Murviedra (Saguntu) wziętego 28. X.1811, Smoleńsk 17.VIII.1812, Możajsk 7. IX, Krymskoje 10. IX, Czerykow 29.IX, Woronowo 2.X, Tarutina 4 i 18. X, Krasne 16. XI, nad rz. Berezyną 28. XI.

PUŁK 2-gi PIECHOTY LEGJI NADWIŚLAŃSKIEJ.

Utworzony 31. III. 1808 z pułku 2-go legji polsko-włoskiej.

Dowódcy: płk. Białowiejski, zm. 1808, płk. Kąsinowski, od poł. VII. 1812 płk. Chłusowicz, 22.VIII do p. 3 lekk. gw., płk. Malczewski 23.VIII.1812.

Bitwy i potyczki: oblężenie Saragossy 21,VI - 14.VIII.1808, Tudela 23.XI, Oblężenie Saragossy 20.XII - 21.11.1809. Perdiguera 7.VI, Santa Fe 14.VI, Belchite 18.VI, Aquila 21.VII, El Frasna ok. 10.VIII, Calatayud 15.VIII, Retascon 4.IX, Daroca 12.X, Ojoa Negros 23,XI, Tremedal 25.XI, Torre la Carcel 8.II.1810, Teruel 10.II, Villastar 12 i 14.II, Villel 16.II, Lancosa l.V, Oblężenie Tortosy 4.VII -2.I.1811, walki w Aragonji, Katalonji i Walencji r. 1811, Smoleńsk 17.VIII.1812, Możajsk 7.IX, Tarutina 4.X, nad Berezyną 28.XI.

PUŁK 3-ci PIECHOTY LEGJI NADWIŚLAŃSKIEJ.

Utworzony 31.III.1808 z p, 3-go legji polsko-włoskiej,

Dowódcy: płk. Świderski, emeryt szef bat., Estko Sykstus od 14.VII. 1808, płk. na dow. p. 4 p. Nadwiśl. 9.V.1811, mjr. Kosiński Michał 9.V.1811, mjr. Szott od X.1812.

Bitwy i potyczki: oblężenie Saragossy 30.VI, 1808 do 14.VIII, 20.XII - 21.II.1809, Smoleńsk 17.VIII.1812, Tarutina 4.X, nad rz. Berezyną 28.XI.

PUŁK 4-ty PIECHOTY LEGJI NADWIŚLAŃSKIEJ.

Utworzony 8.VII.1809 pod nazwą legji 2-giej Nadwiślańskiej w Wolkersdorf pod dow. gen. Broni-kowskiego Mikołaja, d. 12.II.1810 ta legja 2-ga została wcielona do 1-szej pod nazwą p. 4-tego piechoty. .

Dowódcy: mjr. Tański. Kaz. do 2.VIII.1810, szef bat. Radomski, płk. Estko Sykstus 9,V.1811 (faktycznie 1.I.1812).

Bitwy i potyczki: Puebla-de-Senabria 29.VII.1810, Benevente 2.VIII, Salinas 25.V.1811, Penaranda l.VI, Rogożno 10.11.1813.

 

PUŁK PIECHOTY NADWIŚLAŃSKIEJ.

Utworzony 18.VI. 1813 z czterech pułków piechoty legji Nadwiślańskiej.

Dowódca: płk. Malczewski, poległ 19.X.1813, płk. Kosiński.

Bitwy i potyczki: Kratzen 27,VIII.1813, Kulm 30.VII, Schluckenau 4.IX, Ebersbach 6.IX, Lobau 9.IX, Neustadt 15.IX, Borna 6.X, Lipsk 16, 18 i 19.X, obrona Soissons 1814, Arcis-sur-Aube 31.III.

PUŁK UŁANÓW NADWIŚLAŃSKICH.

Utworzony 20.III.1808 z ułanów legji polsko-włoskiej, przechodząc ze służby westfalskiej do francuskiej 18.VI.1811 nazwany pułkiem 7-ym ułanów (chevau-legers-lanciers).

Dowódcy: płk. Konopka Jan, gen. bryg. VIII.1811 mjr. Dembiński, płk. Stokowski Ign. 13.X.1811, do niew. w lipcu 1813, Tański Kaz. 2.VIII.1813.

Bitwy i potyczki: Tudela 9.VI.1808, Mallen 13.VI, Alagon 14.VI, oblężenie Saragossy 16,VI - 14.VIII, Tudela 23,XI, Almaraz 25.XII, Yevenes 24.III.1809, Ciudad - Real 27.III, Santa - Cruz 28.III, Alenbillas 22.V, Talavera de-la-Reina 28.VII, Almonacid 11.VIII, Ocana 18.XI, Arquillos 21.I.1810, Orgas, Tortosa 4.VII, Rio Almanzor XI, Lorca, Cor 12.V.1811, Albuhera 16.V, Olivenza, Baza, Berlanga IX, Budziszyn (Bautzen) 19,V.1813, Drezno 27.VIII i 7.X do 11.XI, Pirna 17.X, Ligny 16.VI.1815, Waterloo 18.V.

PUŁK 1-szy HUZARÓW.

Utworzony dekretem ces. Napoleona 4.III.1807, organizował się w Warszawie, rozwiązany 27.X t. r. i wcielony do pułku jazdy polsko-włoskiej.

Dowódcy:ks. Sułkowski Jan z Bielska, Pruszak Michał, po nim płk. Kalinowski Józ.

 

PUŁK 2-gi UŁANÓW NADWIŚLAŃSKICH.

Utworzony dekretem z d. 7.II.1811, nazwany pułkiem 8-mym ułanów francusko-polskich (chevau-legers lanciers) 18.IV.1812.

Dowódca: płk. Łubieński Tomasz 7.II.1811.

Bitwy i potyczki: Krasne 14.XI.1812, nad rz. Berezyną 28.XI. Bautzen 20.V.1813, Kulm 30.VIII.

PUŁK 9-ty UŁANÓW FRANCUSKO - POLSKICH.

Utworzony dekretem 23.11.1811 w Hamburgu przeważnie z polaków,

Dowódca: płk. Gobrecht.

Bitwa: Kulm 30.VIII. 1813.

PUŁK LEKKOKONNY POLSKI GWARDJI.

Utworzony w Warszawie odezwą Rady Administracyjnej warszawskiej z d. 19.II.1807 i dekretem cesarskim 6.IV.1807, należał do starej gwardji cesarskiej.

Dowódca: płk. Krasiński Winc, 7.IV. 1807, gen. bryg. 16,XII. 1811, gen. dyw. 18.XI.1813.

            Bitwy i potyczki: Rio Seco 14.VII.1808, (Burgos 10.X*), Somo Sierra 30.XI, Esslingen 22.V.1809, Wagram 6.VII, Wilno 28.VI.1812, Mochylów 22.VII, Smoleńsk 16,VIII, Mało-Jarosławiec 25.X, Krasnoje 17.XI, nad nz. Berezyną 28.XI, (Lützen 2,V) 1813, Bautzen 5,V, Reichenbach 22.V, (Görlitz 21.VIII), Drezno 27,VIII, Peterswalde 16.IX, Lipsk 18, 19.X, Hanau 30,X, Nieder Isigheim 30.X, (St. Disier 27.I.)1814, Brienne 29.I. La Rothiere l, 2.II, Champaubert 10, 14.II. Montmirail 11.II, (Chateau - Thierry 12. II), Vauchamps 14. II, (Villeneuve 14.II.), Montereau 18.II, Troyes 24.11, Rocourt 3.III,
(Braisne 4.III), Bery-au-Bac 5.III, Craone 7.III, (Laon 8.III), Reims 13.III, Fere-Champenoise 28.III, Arcis-sur-Aube 20, 21.III, Vitry 23.III, St. Dizier 26.III, Bourget 29.III, Paryż 30.III, Waterloo

18.VI.1815.    

*) Nazwy w nawiasie oznaczają potyczki pomniejsze.

 

PUŁK 3-ci LEKKOKONNY POLSKI GWARDJI.

Utworzony rozkazem cesarskim 5,VII.1812,w Wilnie i zaliczony do młodej gwardji cesarskiej. (Pułk pod dow. gen. Krasińskiego nosił nr. l, pułk ułanów holenderskich 2-gi), dekretem 22.III.1813 wcielony do pułku 1-go, co.nastąpiło we Friedbergu 11.IV.

Dowódcy: gen. bryg. Konopka Jan 5,VII.1812, mjr. Tański Kaz.

Potyczka: Słonim 19/20.X.1812.

SZWADRON TATARÓW LITEWSKICH.

Utworzony dekretem 24.VIII.1812, przydzielony do pułku 3-go lekkokonnego polskiego gwardji, dekretem 22.III.1813 do pułku 1-go lekkokonnego polskiego gwardji.

Dowódca: kpt. Ułan.

PUŁK 3-ci EKLERERÓW GWARDJI.

Utworzony dekretem 9.XII.1813 w Givet we Francji, przydzielony do pułku 1-go lekkokonnego gwardji.

Dowódca: mjr. gw. Kozietulski Jan Hipolit,

Bitwy i potyczki: patrz pułk lekkokonny polski gwardji.

 

Wojsko Księstwa Warszawskiego

1806-1814.

 

PUŁK 1-szy PIECHOTY.

Utworzony r. 1806 w Warszawie.

Dowódcy: płk. Grabowski Mich. 4.I.1807, płk. Małachowski Kaz. 8,IV.1808, płk. Koszarski Stef. 21.X.1812, płk. Piotrowski Tad. 18.I.1813.

Stanowiska: Warszawa, Kalisz - Częstochowa.

Bitwy i potyczki: Wały 5.V.1807, Ruda 12.V, Raszyn 19.IV.1809, Praga 25 i 27.IV, nad Wisłą 11.V, Ruda 16.V, Ruda 5.VI, Sandomierz 7, 9 i 12, 13, 16.VI, Wrzawy 12.VI, Kazimierzówka 8.IX.1812, Horbaszewice 16.IX, Pankratowice i Borysów 21.XI, nad Berezyną 28.XI, Ebersdorf 6.IX.1813, Penig 7,X, Lunzenau 7.X, Chemnitz 9,X. Lipsk 18 i l9.X.

PUŁK 2-gi PIECHOTY.

Utworzony w r. 1806 w Warszawie.

Dowódcy: płk. Stan. Potocki 9,XII.1806, płk. Krukowiecki Jan 20.III.1810,

Bitwy i potyczki: nad Narwią 13.V.1807, oblężenie Grudziądza do 30.VI, Grzybów 18.IV.1809, Zamość 20,V, Jankowice 11.VI, Wrzawy 12.VI, Sandomierz 15 i 16.IX, Smoleńsk 17.VIII.1812, Możajsk 5 i 7.IX, Czeryków 29.IX, Woronowo 18 i 20.X, Medyna 26 i 28.X, Wiaźma 3.XI, nad Berezyną 28.XI, Tyniec 13.II.1813, Wittenberga 11.VIII, Raguhn, Rosslau, Kosswig, Düben 15.VIII, Jüterbog i Dennewitz 6.IX, Skenditz, Lipsk 18 i 19.X,

PUŁK 3-ci PIECHOTY.

Utworzony w r. 1806.

Dowódcy: płk. Żółtowski Edw. 2.III 1807, płk. Zakrzewski Kalikst 27.XII.1811, um. z ran, płk. Blumer Ign. 19.VIII.1812.

Bitwy i potyczki: Nibork 1807, Dobremiasto, Wały 5.IV, Raszyn 19.IV. 1809, Zamość 18.V, Sandomierz 27, 28.V, 6.VI, Jankowice 6.VI, Sadomierz 15 i .16.VI, Smoleńsk 17.VIII.1812, Możajsk 7.IX, Czeryków 29. IX, Czeczerynka 4.X, Studzianka 29.XI, Wachau i Lipsk 18 i 19.X, oblężenie Modlina i Zamościa.

PUŁK 4-ty PIECHOTY.

Utworzony w r. 1806 w Płocku.

Dowódcy: płk. Potocki Feliks 1.1.1807, płk. Wierzbiński Maciej 16.IX.1809, płk. Wolińskł Tadeusz. 21.VII. 1809.

Bitwy i potyczki: oblężenie Grudziądza 1.V - 9.VII.1807, Almaraz 24.XII. 1808, Consuegra, Ciudad Real 27.III.1809, Kastylja Nowa i Stara, Asturja, królestwo Leon, Talavera 28.VII, Almonacid 11.VIII, Ocana 19.XI, Fuengirola 15.X.1810, Coien, Monbella 9.XII, Ximenes de la Frontera 25.IX.1811, Czaszniki, Krasnoje 16.XI.1812, oblężenie Spandawy IV.1813, Belzig, Jüterbog 6.IX, Wittenberg 10.X, Düben i Lipsk 16.X, Lipsk 18.X.

PUŁK 5-ty P1ECHOTY.

Utworzony w Płocku r. 1806 z bataljonu strzelców leśnych dep. płockiego.

Dowódcy: płk. Zieliński Ign., płk. ks. Radziwiłł Mich. 19.I.1807, płk. Oskierko Stefan 27.XII.1811, płk. Zdzitowiecki Cyprjan 18.I.1813.

Bitwy i potyczki: obrona Częstochowy r. 1809, Grzybów 18.IV, Żarnowiec 11.VII, Tylża 24.VI.1812, Dynaburg 30.VII, potyczka 28. IX, Gansenburg 1.X, potyczki 2, 7, 15 i 23.X, Neugat 7.XI, Wałków 16,XI, potyczki 17, 18.XI, 16.XII, 18, 21.XII, Tylża 28.XII, potyczka 31.XII, w obronie Gdańska ważniejsze potyczki: 29.I.1813, 5, 24.III, 15 i 27.IV, 1.XI.

PUŁK 6-ty PIECHOTY.

Utworzony w Dobrcu pod Kaliszem r. 1806.

            Dowódcy: płk. Sobolewski Maciej, płk. Zieliński Ign. płk. Sierawski Juljan 19.I.1809.

Bitwy i potyczki: kampanja r. 1807, Raszyn 19.IV.1809, Radzymin 25.IV, Góra 3.V, Sandomierz 13 i 17.V, Zamość 20.V, Góra 30.V, Wrzawy 12.VI, obrona Sandomierza, Borysów 21.XI. 1812, Hrubieszów 4.XII, obrona Zamościa 1813.

PUŁK 7-my PIECHOTY.

Pułk tworzył się w Kaliskiem r. 1808.

Dowódcy: płk. Skórzewski Walenty 10.III.1807, płk. Sobolewski Maciej.1808, poległ 11.VIII. 1809, płk Jakubowski Stan. 12.X.1809, płk. Tremo Paweł 24.X.1810.

            Bitwy i potyczki: oblężenie Grudziądza, Nibork, Koła 1807, Ciudad Real 27.III.1809, Talavera 28.VII, Toledo 9.VIII, Almonacid 11.VIII, Ocana 10.XI i 19.XI, Venta Nueva 20.I.1810, Sierra Morena,
Ronda, Malaga, Baza, Vera, Salinas III.1812, Smoleńsk 17.VIII, Czaszniki.           

PUŁK 8-my PIECHOTY.

Pułk tworzył się w Kaliszu r. 1807.

Dowódcy: płk. Godebski Cyprjan 8.III.1807, poległ 19.IV.1809, płk. Stuart Kajetan 5.V.1809.

Bitwy i potyczki: Raszyn 19.IV,1809, Sandomierz 17 i 18.V, Baranów 9.VI, Jankowice 11.VI, Wrzawy 12.VI, Smoleńsk 17.VIII.1812, Możajsk 7.IX, Woronowo 18,X.

PUŁK 9-ty PIECHOTY.

Pułk tworzył się w Gnieźnie r. 1806.

Dowódcy: płk. ks. Sułkowski Ant. 29.XI.1806, płk. Cichocki Mich. 20.III.1810.

Bitwy i potyczki: Tczew 23.II.1807, Gniew 2.III, oblężenie Gdańska, oblężenie Kołobrzega od połowy kwietnia, Herencia czerwiec 1809, obrona Toleda lipiec, Almonacid 11.VIII, Ocana 19.XI, La Carolina pocz. 1810 r., Malaga 5.II, w górach Ronda, Lubrin, Baza, Moro pocz. r. 1811, góry Ronda 14.III, Utrera 15.IV i 3.VI, Lanjaron 19.VIII, Motril 21.VIII, Czaszniki 1812, Smolany, oblężenie Szpandawy 1813,

PUŁK 10-ty PIECHOTY.

Pułk tworzył się w Rogoźnie w Poznańskiem r. 1806.

Dowódcy: płk. Downarowicz Ant. 4.IX.1807, Wierzbicki Bazyli, płk. Kamieński Henr. 27.XII.1811.

Bitwy i potyczki: Oblężenie Gdańska r. 1807 i Kołobrzega w czerwcu, Friedland 14.VI, Żarnowiec 11.VII. 1809, Tylża 24.VI.1812, Dyneburg 30.VII, potyczka 28.IX, potyczki: 2, 7, 15 i 23.X, Neugat 7.XI, Wałków 16.XI, potyczki 17 i 18.XI i 16, 18, 21.XII, Tylża 28.XII, potyczka 31.XII, Labiau 3.I.1813,Stublau 14.I, obrona Gdańska 15.IV i 29.VIII.          

 

PUŁK 11-ty PIECHOTY.

Pułk tworzył się w Poznaniu r. 1806.

Dowódcy: płk. Mielżyński Stan. 24.XI.1806, płk. Chlebowski Aleksander 10. VI. 1810,

Bitwy i potyczki: Tczew 23.11.1807, Gdańsk, Friedland 14.VI. Pomorze, Gdańsk 1813 7.II, 27.IV, i 29,VIII.

PUŁK 12-ty PIECHOTY.

Pułk tworzył się w Kościanie w Poznańskiem r. 1806.

Dowódcy: płk. Poniński Stan., płk. Zieliński Ign. 1.IV.1807, płk. Weyssenhoff Jan 29.VII.1808, płk. Wierzbiński Maciej 25.V.1812.

Bitwy i potyczki: Tczew 23.II.1807, Gdańsk i Friedland 14.VI. Grochów 25.IV.1809, Góra 3.V, Zamość i Sandomierz, Jedlińsk 11.VI. Smoleńsk 17.VIII.1812, Możajsk 5 i 7.IX, Czeryków 29.IX, Woronów 2.X, nad Berezyną 28.XI, Wachau 16.X.1813, Lipsk 18 i 19.X.

PUŁK 13-ty PIECHOTY,

Pułk utworzony w r. 1809 kosztem cyrkułu lubelskiego, siedleckiego i bialskiego, nosił do 26.XII t..r.

nr. 1 piechoty galicyjsko-francuskiej.

Dowódcy: płk. Szneyder August 5.VII. 1809, płk. Keszycki Jakób 20.III.1810, płk. Żymirski Franc. 17.IV.1811.

Bitwy i potyczki: obrona Zamościa w latach 1812 i 1813.

PUŁK 14-ty PIECHOTY.

Pułk, utworzony w r. 1809 kosztem departamentów łomżyńskiego i płockiego, do 28.XII t. r. nosił nr.

2 piechoty galicyjsko-francuskiej,

Dowódcy: płk. Siemianowski Euzebjusz 25,IV.1809, płk. Zdzitowiecki Cypr. 18.1.1813, płk. Grotowski Feliks.

Bitwy i potyczki: Kępy: Ośnicka 1809, Tokarska i Zawadzka, Góra 30 i 31.V, Jankowice 11.VI, Borysów i Usza 21.XI.1812, nad Berezyną 28.XI, Düben 16.X.1813, Lipsk 18 i 19,X.

 

PUŁK 15-ty PIECHOTY.

Pułk tworzony w r. 1809 kosztem departamentów wielkopolskich, do dn. 28,XII t. r. nosił nr. 3 piechoty galicyjsko-francuskiej. ;

Dowódcy: płk, Miąskowski Kacper 9.VII.1809, płk. Straszewski Maciej 18.I.1813.

Bitwy i potyczki: Smoleńsk 17.VIII.1S12, Jelnia 5.IX, Możajsk 7.IX, Czeryków 29.IX, Medyna 25.X, Wiaźma 3.XI, nad Berezyną 28.XI, Wilno 10.XII, Ebersdorf 6.IX.1813, Neustadt 15.IX, Eschfeld 9.X, Lipsk 18 i 19.X.

PUŁK 4-ty PIECHOTY GALICYJSKO-FRANCUSKIEJ.

Utworzony w Galicji w lipcu 1809, w kwietniu 1810 rozwiązany i rozdzielony po różnych pułkach piechoty Księstwa Warszawskiego.

Dowódca: płk. Kęszycki Jakób 10.VII. 1809.

PUŁK 16-ty PIECHOTY.

Utworzony w r. 1809 z Polaków, jeńców z wojska austrjackiego kosztem Konstantego ks. Czartoryskiego, nosił pierwotnie nr. 5 piechoty wojsk galicyjsko - francuskich.

Dowódca: ks. Czartoryski Konst. 22.V. 1809, mjr, Bolesta Ign. 1813.

Bitwy i potyczki: Smoleńsk 17.VIII,1812, Możajsk 5.IX, Czeryków 29.IX, nad Berezyną 28.XI, Chemnitz 9.X.1813.

PUŁK 17-ty PIECHOTY.

Pułk tworzył się w Zamościu r. 1809 kosztem ordynacji Zamoj-" skich.

Dowódcy: płk. Hornowski 20.VI.1809, płk. Koszarski Stef. 8.X.1812, płk. Grotowski Feliks 18.I.1813.

Bitwy i potyczki: pod Mohylowem 1812, Berezyną 28,XI, obrona Modlina i Zamościa r. 1813.

PUŁK 18-ty PIECHOTY.

Utworzony na mocy uchwały konfederacji i powiatu grodzieńskiego z d. 3.VH.1812 pod nazwą pułku

1-go piechoty litewskiej.

Dowódca: płk. Chodkiewicz Aleks. 13.VII.1812.

Bitwy i potyczki: obrona Modlina 1813.

 

PUŁK 19-ty PIECHOTY.

Utworzony na Żmujdzi r. 1812.

Dowódca: płk. Tyzenhaus Konst. 13.VII.1812.

Bitwy i potyczki: obrona Modlina r. 1813.

PUŁK 20-ty PIECHOTY.

Utworzony w Nowogródku na Litwie r. 1812.

Dowódca: płk. Bispink Adam 13.VII. 1812.

Bitwy i potyczki: obrona Modlina r. 1813,

PUŁK 21-szy PIECHOTY.

Utworzony na Litwie r. 1812.

Dowódcy: płk. Przezdziecki Karol 13.VII.1812, płk. Giełgud 29.VIII.1812.

Bitwy i potyczki: obrona Modlina r. 1813.

PUŁK 22-gi PIECHOTY.

Utworzony w Mińszczyźnie r. 1812.

Dowódca: płk. Czapski Stan. 13.VII.1812.

Bitwy i potyczki: okolice Bobrujska 1812, okolice Kiecka w połowie paźdz., Mińsk 15.XI.

PUŁK STRZELCÓW PIESZYCH LITEWSKICH.

Utworzony w Mińszczyźnie r. 1812.

Dowódcy: bataljonu 1-go ppłk. Kossakowski Józ. 30.IX.1812, bataljonu 2-go płk. Grzymała Jan 6.XII.1812, Lubański Jan.

Bitwy i potyczki: Cimkowicze pocz. XI.1812.

 

PUŁK 1-szy STRZELCÓW KONNYCH.

Zawiązkiem pułku było powstanie łęczyckie z r. 1806.

Dowódcy: płk. Dąbrowski Mich. 1.XII.1806, płk. Przebendowski Konst. 9.XI.1808, płk. Sokolnicki Józ. 18.I.1813,

Bitwy i potyczki: Pułtusk 25.XII.1806, Tczew 23.II.1807, oblężenie Gdańska, Raszyn 19.IV.1809, Radzymin 25.IV, Góra 3.V, Rożki 5.VI, Sandomierz 6, 7, 15 i 16.VI, Wrzawy 12.VI, Grodno 30.VI.1812, Romanów 14.VII, Rumburg T7.VIII.1813, Kirschenstein 19.VIII, Seidenberg 31.VIII, Haesslich 22.IX, Altenburg 2.X, Penig 7.X, Wachau 16.X.

PUŁK 2-gi UŁANÓW.

Utworzony w r. 1806 jako pułk 2-gi lekkiej jazdy legjonu I.

            Dowódcy: płk. Kwaśniewski Walenty 26.XII.1806, płk. Tyszkiewicz Tad. 14.XII.1808, płk. Pac Ludwik 28.VI.1812, płk. Rzodkiewicz Józ. 18.1.1813.         

Bitwy i potyczki: Zatory 9.V.1807, Nadarzyn 19.IV.1809, Praga 21.IV, Grochów 25.IV, Sandomierz 18.V, Rożki 5.VI, Baranów 9.VI, Wrzawy 12.VI, Przedbórz 8.VII, Mir 10,VII,1812, Gera 1813, Dennewitz 6.IX.

 

PUŁK 3-ci UŁANÓW.

Utworzony w r. 1806.

Dowódcy: płk. Męciński Wojciech 11.VI. 1807, płk. Tyszkiewicz płk. Trzecieski Augustyn 19.IV.1812, płk. Radzimiński Aleks. poległ 7.IX.1812, płk/Oborski Aleks. 18.I.1813.

            Bitwy i potyczki: Szczytno 13.IV.1807, Passenheim 3 i 30.V, Ortelsburg 9.V, obrona Częstochowy 1809, Nadarzyn 14, 17 i 19.IV, Grójec 18.IV, Raszyn 19.IV, Grochów 24.IV, Radzymin 26 i 27.IV, Grochów 2.V, Słupca 4.V, Wielatów 11.V, oblężenie Zamościa 15 - 20.V, Zawady 16.V, Zaleszczyki 18,VI, Horodenka, Tarnopol 14,VII, Chorostków, Wieniawka 20.VII, Mir 10.VII.1812, Możajsk 7.IX, Gross-Schweidnitz 3.IX,1813, Altenburg 2.X, Penig 7.X, Wachau 16.X, Lipsk 18.X, obrona Zamościa.

PUŁK 4-ty STRZELCÓW KONNYCH.

Pułk tworzył się w r. 1806.

            Dowódcy: płk. Męciński Wojciech 11.VI.1807, płk. Tyszkiewicz Tad., płk. Kwaśniewski Walenty 14.XII.1808, płk. Dulfus Stan. 20.III.1810.

Bitwy i potyczki; Kampanja 1806/7, Kampanja r. 1809 na Pomorzu szwedzkiem i w północnych Niemczech i Westfalji przeciwko Schillowi, Smoleńsk 17.VIII.1812, Możajsk 5 i 7.IX, Czeryków 29.IX, Medyna 24.X, nad Berezyną 28.XI.

PUŁK.4-ty UŁANÓW

Utworzony w maju 1813 przez gen. Dąbrowskiego w Wetzlarze.

            Dowódcy: płk. Kostanecki Telesfor, poległ 26.VIII.1813, płk.Siemiątkowski Tomasz 29.VIII,1813.

            Bitwy i potyczki: wyprawa przeciwko partyzantom Lützowa, Witenberga 11.21, 27.VIII, Zanne 26.VIII, Jüterbpg 6.IX, Lipsk-17, 18 i 19 X.

PUŁK 5-ty STRZELCÓW KONNYCH.

Pułk utworzony w r. 1806 pierwotnie pod nazwą pułku l-go lekkiej jazdy.

Dowódcy: płk. Turno Kaz. 30.XII.1806, płk. Kurnatowski Zygm. 20.III.1810.

            Bitwy i potyczki: Tczew 23.11.1807, m. Gdańsk, Dobremiasto, (Gutstadt) Lidzbark (Heilsberg), 10.VI, Frydląd nad Łyną (Friedland) 14.VI, Grzybów 18.IV. 1809, Wiązownia l.V, Góra 3.V, Kock 6.V, Sandomierz 17 i 18.V, Rożki 25.V, Baranów 9.VI, Nowe Miasto 10.(?)VI, Wrzawy 12.VI, Smoleńsk 17.VIII.1812, Możajsk 5 i 7.IX, Czeryków 28. IX, Woronowo 18,X.

PUŁK 6-ty UŁANÓW.

Pułk tworzył się w r. 1806 w Bydgoszczy.

Dowódcy: Krasiński Winc. 27.XII.1806, płk. Dziewanowski Domin. 3.I.1807, płk. Pągowski Mich. 20.III.1810, płk. Suchorzewski Tadeusz 11.X.1812.

Bitwy i potyczki: Tczew 23.II.1807, Gdańsk 26.III, Frydląd nad Łyną (Friedland) 14.VI, Włodawa 6.V. 1809, Zamość 15 - 20.V, Sandomierz 17 i 18.V, Sobota 27,V, Skierniewice 28.VI, Sandomierz 15, 16 i 26.VI, Pińczów 9.VII, Ostrowno 26.VII.1812, Jelnia 5.IX, Możajsk 7.IX, Winkowo 4.X, Neustadt 15.IX.1813, Lauterbach 21.IX, Zehma 4 X, Wachau 16.X.

CHORĄGIEW KONNA PRZEWODNICH (G1DÓW).

Utworzona rozkazem Wodza Naczeln, 8.V. 1809 r. w Lublinie, rozwiązana 27.XI.

Dowódca: kpt. Miączyński Stan.

 

PUŁK.7-my UŁANÓW.

Pułk, do 28.XII.1809 r. nazwany pułkiem 1-szym jazdy wojsk francusko-galicyjskich, tworzył się w r. 1809 kosztetn departamentów łomżyńskiego i płockiego.

Dowódca: płk. Zawadzki Augustyn 26.IV.1809.

Bitwy i potyczki: Góra-Piaseczno 2.VI. 1809, Kozienice 4.VI, Kobylin 5.VI, Konary 7.VI, Grabowo 14.VI, Suiejów 16.VI, Mir 10.VII 1812, okolice Bobrujska, Kojdanow 20.XI.

PUŁK 8-my UŁANÓW.

Pułk, do 28.XII.1809 r., nazwany pułkiem 2-im jazdy wojsk francusko-galicyjskich, tworzył się w r. 1809 na Podolu galicyjskiem.

Dowódcy: płk. Dulfus Stan. 21.VII. 1809, płk, Rozwadowski Kaz. 3.VIII.1809, płk. ks. Radziwiłł Dominik 1.IV.1811, płk. Sokolnicki Józ. 18.1.1813, płk. Potocki Ant. 11.II.1813.

Bitwy i potyczki: Rożniszewo 6.VI.1809, Jedlińsk 9.VI, Chorostków 10.VII, Grzymałów, Zaleszczyki, Tarnopol 15.VII, Wieniawka 16 i 17.VII, Ostrowno 26.VII.1812, Witebsk, Smoleńsk 17.VII, Walutina Góra 19.VIII, Możajsk 7.IX, Woronowo 2.X, Tarutina 4.X, Neustadt 15.IX.1813, Wachau 16,X.

PUŁK 9-ty UŁANÓW.

Pułk tworzył się w r. 1809 w Wielkopolsce, do września t. r. liczył się w broni strzelców konnych, do 28.XII nosił Nr. 3 jazdy galicyjsko - francuskiej.

Dowódcy: płk. Przyszychowski Feliks 8.VIII, płk. Fredro Maksymiljan 18.I.1813.

Bitwy i potyczki: Kampanja r, 1809, Oszmiana 30.VI. 1812, Wilejka pocz. VII, Ljady 13.VIII, Krasne 15.VIII, Smoleńsk 17.VIII, Wiaźma 29,VIII, Jelnia 5.IX, Możajsk 7.IX, Czeryków 29.IX, Tarutina 4.X, Małojarosławiec 24.X, Berezyna 28.XI, obrona Gdańska r. 1813.

PUŁK 10-ty HUZARÓW.

Pułk utworzył się w r. 1809 w Wielkopolsce.

Dowódca: płk. Umiński Jan Nepom. 2LVII.1809.

Bitwy i potyczki: Jankowice 11.VI.1809, Możajsk 7.IX.1812, nad Dźwiną, pod Drują, Woronowo 20.X.

 

PUŁK.11-my UŁANÓW.

Pułk utworzył się we Lwowie w końcu maja r. 1809 kosztem Adama Potockiego i innych, do 28.XII t. r. nosił nazwę pułku 4-go jazdy gałicyjsko-francuskiej.

Dowódcy: płk. Potocki Adam 1.VII. 1809, Oborski Al. 18.I.1813,

Bitwy i potyczki: Mir 10.VII.1812, Możajsk 7.IX.

PUŁK.12-my UŁANÓW.

Pułk tworzył się w r. 1809 na Podolu austryjackiem kosztem Rzyszczewskiego i mieszkańców Podola rosyjskiego i austrjackiego, do 28.XII t. r. nosił nazwę pułku 5-go jazdy galicyjsko - francuskiej.           

Dowódca: płk, Rzyszczewski Gabr. 1.VII. 1809.

Bitwy i potyczki: Grodno 30.VI.1812, Romanowo 14.VII, Możajsk 5 i 7.IX, Czeryków 29,IX, Medyna 25. X.

PUŁK 13-ty HUZARÓW.

Pułk, noszący do dn. 28.XII.1809 nazwę pułku 1-go huzarów galicyjsko - francuskich, tworzył się t. r. w Lublinie.

Dowódcy: płk. Toliński Józ. 18.VI.1809, płk. Sokolnicki Józ. 11.1813.

Bitwy i potyczki: Mir 10.VII.1812, Romanów 26.VII, Smoleńsk 17.VIII, Możajsk 7. IX, Czeryków 29.IX, Woronowo 18.X, Małojarosławiec 24.X, Borysów 21.XI, nad Berezyną 28.XI, Hellensdorf 14.IX, Peterswalde 16.IX, Sere 18.IX, Pirna 9.X, Drezno 13.X, Pirna 17.IX.

PUŁK 14-ty KIRASJERÓW.

Pułk, noszący pierwotnie Nr. 1 broni kirasjerów, tworzył się w Końskich kosztem Stanisława

hr. Małachowskiego.

            Dowódcy: płk. Małachowski Stan. 1.IX.1809, płk. Dziekoński KaZ. 18.1.1813.    

            Bitwy i potyczki: Możajsk 7.IX.1812, Friedland 17.VIII.1813, Pittersbach 20.VIII, Krakau 24.VIII, ; Strohweide 6,IX, WeIda 4.X, Lipsk 19.X.

 

PUŁK 15-ty UŁANÓW.

Pułk tworzył się w r. 1809 na Podolu galicyjskiem i nosił do 28 XII t. r, nazwę pułku 6-go jazdy gałicyjsko-francuskiej.

            Dowódcy: płk. Trzecieski Augustyn 5.VI.1809, płk. Pac Ludwik 14.IV.1812.        

Bitwy i potyczki: Zaleszczyki 12, 15 i 18.VI.1809, Tłuste 26.VI, Dyczków 4.VII, Tarnopol 9 i 10.VII, Wieniawka 17.VII, Podhajce 18.VII, Mir 9 i 10.VII.1812, Bobrujsk, Rohaczew 8.IX, nad Berezyną 28,XI, Kalisz 13.11.1813.

PUŁK 16-ty UŁANÓW.

Pułk, noszący do dn. 28.XII.1809 nazwę pułku 7-go jazdy galicyjsko - francuskiej, tworzył się t. r. na Podolu.

Dowódca: płk. Tarnowski Marcin 1.X.1809.

Bitwy i potyczki: Tarnopol 3.VII.1809, Grzymałów, Chorostków 13.VII, Zaleszczyki, Marjampol, za Dniestrem, Mir 9 i 10.VII. 1812, Rohaczew 10.VIII, Smoleńsk 17.VIII, Dubrowno, Możajsk 7.IX, Kaługa, Borysów 21.XI, Hellensdorf 14.IX. 1813, Peterswalde 16.IX, Sere 18.IX, pod Dreznem 9 i 10.IX, Pirna 17.IX, pod Dreznem 22.IX.

PUŁK 17-ty UŁANÓW.

Pułk tworzył się w r. 1812 na Litwie w powiatach: wileńskim, zawilejskim, brasławskim, wiłkomirskim, upitskim, rosieńskim, szawelskim i telszewskim.

Dowódcy: płk. hr. Tyszkiewicz Michał 13.VII.1812, płk. Brzechffa Franc. 1.III.1813.

Bitwy i potyczki: Tylża 28.XII.1812, Labiau 29.XII, Królewiec 30.XII, Brandenburg 4.II.1813, Sierakowo 12.11, Lubeka 2.XII, Bornheft 8. XII, Zeestadt 10.XII.

PUŁK 18-ty UŁANÓW.

Pułk tworzył się w r. 1812 na Litwie.

Dowódca: płk. Przezdziecki Karol 13.VII.1812.

Bitwy i potyczki: Kojdanów 15.XI.1812.

 PUŁK 19-ty UŁANÓW.

Pułk tworzył się w r. 1812 w Nowogródku.

Dowódca: płk. Rajecki Konst. 13.VII.1812.

Bitwy i potyczki: Sierakowo 12.II.1813.

 

PUŁK 20-ty UŁANÓW.

Pułk tworzył się w r. 1812 na Litwie.

            Dowódca: płk. Obuchowicz 13.VII.1812.

PUŁK 21-szy STRZELCÓW KONNYCH.

Pułk tworzył się od 22.IX.1812 w Wilnie z ochotników.

Dowódca: płk. Moniuszko Ign. 23.IX.1812.

PUŁK KRAKUSÓW.

Utworzony dekretem Rady Ministrów 20.XII.1812 z jeźdźców 50-o dymowych z departamentów: kaliskiego, krakowskiego, poznańskiego i radomskiego.

Dowódcy: płk. Oborski Aleks. 20.III.1813, Dwernicki Józ. 1.I.1814.

Bitwy i potyczki: Skarszew 12.II.1813, Friedland 17.VIII, Georgenwalde 4.IX, Strohweide 9.IX, Neustadt 15.IX, Frohburg 29.IX, Luntzenau 30.IX, Zehma 4.X, Rotha 8.X, Zetlitz 9.X, Wachau 16.X, Lipsk 19.X, Claye połowa marca 1814, Paryż 30.III.

PUŁK 1-szy UŁANÓW.

Utworzony w Sedanie w początku stycznia r, 1814.

Dowódcy: płk. Kurnatowski Zygm., płk. Tomicki Jan 1.I.1814, płk. Madaliński Karol 5.IV.

Bitwy i potyczki: Brienne 29.I.1814, Montmirail 11.II, Chateau-Thierry 12.II, Berry-au-Bac 5.III,Craonne 7.III, Laon 10.III, Arcis-sur-Aube 20.III, St. Dizier 26.III.

PUŁK 2-gi UŁANÓW.

Utworzony w Sedanie w pocz. stycznia r. 1814.

Dowódcy: płk. Siemiątkowski Tomasz,, Kossecki Michał.

Bitwy i potyczki: Montmirail 11.II.1814, Chateau-Thierry 12.II,Berry-au-Bac 5.III, Craonne 7.III, Leon 10.III, Reims 17.III, Arcis-sur-Aube 20.III, St. Dizier 26.III, Paryż 30.III.

BATALJON 1-szy ARTYLERJ1 PIESZEJ.

Utworzony w styczniu r, 1807 z kompanji artylerji legji 1-szej.

Dowódca: płk. Dobrski Ludw., ppłk. Redel Ant. 16.IX.1808, płk. 20.III.1810.

            Kampanje: r. 1809, 1812, 1813.       

 

2-gi ARTYLERJI PIESZEJ.

Utworzony w styczniu r. 1807 z kompanji artylerji legji 2-ej gen. Zajączka w Częstochowie.

Dowódca: ppłk. Górski Ant, 30.XII. 1806.

Bitwy i potyczki: Hiszpanja od XII r. 1808 do 1812, (kompanja 3-cia), kampanja r. 1809, 1812, 1813.

BATALJON 3-ci ARTYLERJI PIESZEJ.

Utworzony w styczniu r, 1807 z kompanji artylerji legji 3-ej gen. Dąbrowskiego.

Dowódca: płk. Hurtig Józ. 20.XII.1806.

Bitwy i potyczki: oblężenie Gdańska luty 1807, Friedland 14.VI, kampanja r. 1809, 1812 i 1813.

KOMPANJA 1-sza PIESZA.

Utworzona w Sedanie 1.I.1814.

Dowódca: kpt. Bujalski Jan.

Kampanja r. 1814.

KOMPANJA 2-ga PIESZA.

Utworzona w Sedanie 1.I.1814.

Dowódca: kpt. Piętka Franc.

Kampanja r. 1814.

ARTYLERJA KONNA.

Utworzona dekretem Księcia Warsz. 1.XII.1808 jako baterja artylerji konnej kosztem hr. Potockiego Włodz., 2-ga baterja utworzona r. 1809 przez Romana Sołtyka. Dekretem 30.III.1810 utworzono pułk artylerji konnej z dwóch szwadronów.

Dowódcy: kpt. hr. Potocki Włodz., szef szw. r. 1809, uwoln. 24.X. 1810, płk. Hurtig Józ. 30.III.1810.

Bitwy i potyczki: Raszyn 19.IV.1809, Grochów 25.IV, Kock 7.V, Zamość 20.V, Sandomierz 18 - 20.V, Wrzawy 12.VI, Kampanje r. 1812 i 1813.

KOMPANJA 1-sza ARTYLERJI KONNEJ.

Utworzona w Cytawie (Saksonja) w czerwcu r. 1813 przy dyw. gen. Dąbrowskiego.         

Dowódca: szef szw. Szwerin Jan.

Kampanja saska 1813, Dennewitz 6.IX, Lipsk 18 i 19.X.

 

KOMPANJA 2-ga ARTYLERJ1 KONNEJ.

Utworzona w Cytawie (Saksonii) w czerwcu r. 1813 przy korpusie VIII ks. Poniatowskiego.

Dowódca: kpt. Dobrzański Łukasz.

Kampanja r. 1813, Lipsk 18 i 19 X.

KOMPANJA ARTYLERJI KONNEJ.

Utworzona z dwóch powyższych 1.1.1814 w Sedanie.

Dowódca: kpt. Konarski Tomasz.

Bitwy i potyczki: Brienne 29.I, Montmirail 11.II, Reims 17.III, Arcis-sur-Aube 20.III.

BATALJON SAPERÓW.

Utworzony dekretem z d. 30.III.1810 z trzech kompanji saperów przy trzech legjach.

Dowódca: mjr. Kubicki Maciej.

Kampanje: 1812 i 1813.

Kalendarium

Recenzje

Ryszard Morawski, Adam Paczuski
Wojsko Księstwa Warszawskiego. Piechota, gwardie narodowe, weterani.

KARABELA D. Chojnacka, Warszawa 2013
Album "Wojsko Księstwa Warszawskiego. Piechota. Gwardie Narodowe. Weterani." (dalej jako "album o piechocie Księstwa Warszawskiego") prezentuje się znakomicie. Składa się z dwóch tomów w twardym etui. Jest to etui koloru granatowego, na której, z jednej strony znajduje się orzeł wojskowy Księstwa Warszawskiego z napisem "Woysko Polskie", z drugiej zaś strony - tenże orzeł z napisem "Pułk 5 Piechoty". Przypomnieć należy, iż podobnie wyglądała "klaserowa" okładka na dwa tomy "Ułanów Księstwa Warszawskiego", na której widniała z jednej strony pelta z orłem - czyli to, co znajdowało się na czapce ułańskiej, a z drugiej, blacha naczelna z pogonią, którą nosili ułani pułków sformowanych w 1812 roku na Litwie, a sama okładka była koloru ciemnej czerwieni. Dwa tomy tego najnowszego albumu wydawnictwa Karabela są koloru białego. Nieprzypadkowo zaczynam recenzję wieloletniego czytelnika serii albumowej od przedstawienia kolorów etui samych albumów ponieważ dobór kolorów z pewnością nie jest przypadkowy. Po prostu granat i biel to kolory najczęściej występujące w umundurowaniu piechoty Księstwa Warszawskiego. Poza tym są to również barwy narodowe po których, między innymi (oprócz charakterystycznych kształtem nakryć głowy - czapek) rozpoznawano wojsko polskie tego okresu. Biorąc pod uwagę powyższe (dygresja) doprawdy trudno zrozumieć oburzenie niektórych kibiców, gdy polska reprezentacja piłkarska zagrała w granatowych strojach, za co potem odsądzano piłkarzy od czci i wiary. A przecież granat to kolor doskonale komponujący się z bielą i czerwienią czy też amarantem (bo ten kolor wówczas nawet częściej niż czerwień utożsamiano z barwą narodową). Wiedziano o tym już w XIX wieku, a później, jak widać, zapomniano... więcej>>>