Nasza księgarnia

Uwaga! Polecamy! Odwiedzając sklepy internetowe pomagasz utrzymać nasz serwis!

O

Castiglione włącz . Opublikowano w Generałowie Armii Francuskiej 1792-1815

Marc-Antoine-Marie
OBERT

(02.04.1774-09.12.1830)
kawaler Cesarstwa, generał brygady - piechota
1792 - porucznik 8.batalionu ochotników departamentu Calvados (08.11.)
1793-1794 - w Armii Zachodu, ranny w potyczce pod Cholet (03.03.)
1795 - w Armii Renu i Mozeli; adiutant-major (04.03.); przejście do 6.półbrygady piechoty lekkiej (25.06.)
1796-1799 - w Armii Italii
1796 - przejście do 29.półbrygady piechoty lekkiej (15.05.); szef batalionu (01.11.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez dowódcę Armii Italii, gen.Bonaparte
1799-1800 - w niewoli austriackiej (10.1799-04.1800)
1800 - w Armii Batawii, ranny w potyczce pod klasztorem Eberach (02.12.)
1801 - zatwierdzenie stopnia szefa batalionu (18.02.)
1803 - w 16.pułku piechoty lekkiej (23.11.)
1805-1807 - uczestnik kampanii w Austrii, Prusach i Polsce
1808 - major 9.pułku piechoty lekkiej (06.09.)
1809 - w Armii Antwerpii (08.); kawaler Cesarstwa (27.11.-patent: 18.08.1810)
1813 - pułkownik, dowódca 148.pułku piechoty liniowej (16.01.); generał brygady (22.08.), dowódca 2.brygady - 17.dywizja piechoty - V.korpus, wyróżnił się pod Złotoryją; dowódca 1.brygady - 10.dywizja piechoty (09.12.); szef sztabu I.korpusu (25.12.)

1815 - nieaktywny w czasie Stu Dni
----------------
Arthur
O'CONNOR


(04.07.1767-25.04.1852)
Irlandia
hrabia Cork, generał dywizji
1792 - ochotnik w sztabie gen.Lafayette
1792-1796 - uczestnik walk w Irlandii, aresztowany przez Anglików za prowadzenie pertraktacji z gen.Hoche (1796)
1796 - powrót de Francji, uczestnik ekspedycji gen.Hoche
1804-1805 - w obozie w Breście
1805 - generał dywizji (27.12.)

1814 - przejście w stan spoczynku (01.05.)
-----------------
François-Joseph
OFFENSTEIN


(27.07.1760-27.09.1837)
baron Cesarstwa, generał brygady - piechota
Oficer Legii Honorowej - 14.06.1804
1791 - lieutenant-colonel 1.batalionu ochotników departamentu Bas-Rhin (02.10.)
1793 - generał brygady (30.07.); generał dywizji (22.09.), w Armii Renu; komendant Neu-Brisach (04.10.)
1794 - dowódca dywizji Armii Mozeli (09.05.); zwolniony ze stanowiska przez przedstawicieli ludowych Hentz i Goujon; powrót do czynnej służby w stopniu adiutanta generalnego szefa brygady (27.08.)
1795-1797 - w Armii Renu i Mozeli
1796 - szef brygady a la suite w 10.półbrygadzie piechoty liniowej (28.06.), uczestnik kampanii nad Renem
1797 - dowódca 77.półbrygady piechoty liniowej (24.07.)
1799-1800 - w Armiach Helwecji i Dunaju
1799 - dowódca 44.półbrygady piechoty liniowej (28.04.); dowódca 12.pułku strzelców konnych (31.07.)
1800 - dowódca 7.pułku kawalerii (30.05.), przekształconego następnie (23.12.1802) w 7.pułku kirasjerów
1802-1803 - w 2.okręgu wojskowym
1805 - w Armii Italii 823.09.)
1806-1807 - uczestnik kampanii w Prusach i Polsce, ranny w bitwie pod Lidzbarkiem Warm.
1807 - generał brygady (25.06.); w sztabie marsz.Brune (01.08.)
1809 - baron Cesarstwa (28.05.)
1809-1814 - komendant wojskowy departamentu Haute-Marne (12.09.1809)
1814 - nominacja na komendanta departamentu Dordogne, nie objął stanowiska, w sztabie cesarskim (02.03.)

1814 - bez przydziału służbowego (17.04.)


1815 - dowódca 2 pułków lansjerów Gwardii Narodowej departamentów Haute- i Bas-Rhin (01.-09.05.); w dyspozycji gen.Molitor
-----------------
Patrice
O'KEEFE


(17.03.1740-04.08.1809)
Irlandia
generał brygady
1769-1789 - w armii królewskiej (Francja), uczestnik wojny w Ameryce (1779-1783)

1792 - lieutenant-colonel, szef 1.batalionu 87.pułku piechoty (09.09.)
1792-1793 - w Armii Północy, ranny podczas oblężenia Antwerpii (11.)
1793 - szef brygady, dowódca 87.półbrygady piechoty (23.04.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez dowódcę Armii Północy, gen.Dampierre; nominacja anulowana (04.06.), uczestnik (ranny) oblężenia Valenciennes (23.05.-28.07.); dymisja (12.)
1795 - powrót do armii (04.); szef brygady, komendant miasta i cytadeli Besancon (11.05.); generał brygady (15.05.), w Armii Renu i Mozeli
1796 - w 6.okręgu wojskowym (17.04.)
1797 - na reformie (13.02.)
1798-1800 - prezydent komisji rewizyjnej sądów wojskowych 6.okręgu wojskowego (20.02.1798-04.05.1800)
1801-1807 - szef 5.półbrygady weteranów (15.06.1801-20.07.1807)
1807 - przejście w stan spoczynku (22.08.)
-----------------
Jean-Baptiste
OLIVER


(1765-1813)
generał dywizji - piechota
Oficer Wyższy Legii Honorowej - 14.06.1804
Kawaler Orderu Couronne de Fer - 1809
1770-1789 - w armii królewskiej, syn pułku Aquitanii (01.07.)

1792 - szef batalionu (15.06.), w Armii Mozeli
1793 - generał brygady (19.09.), dowódca 1.brygady - 2.dywizja - Armia Mozeli; zwolniony ze stanowiska i aresztowany pod zarzutem rabunku
1794-1796 - powrót do armii, dowódca brygady - dywizja gen.Morlot - Armia Sambre i Maas (28.06.1794)
1796 - dowódca kawalerii awangardy tej samej dywizji
1797 - dowódca 3.dywizji - korpus Centrum - Armia Sambre i Maas (04.); dowódca 5.dywizji - Armia Moguncji (14.12.)
1798-1799 - w Armii Italii, następnie w Armii Neapolu
1799 - generał dywizji (22.05.) nominacja prowizoryczna dokonana przez dowódcę Armii Neapolu, gen.Macdonalda; dowódca 3.dywizji piechoty - Armia Neapolu, stracił nogę w bitwie nad Trebbią (19.06.), wzięty do niewoli
1800 - inspektor rewii (10.02.)
1802 - zatwierdzenie przez 1.Konsula stopnia generała dywizji (27.04.) dowódca wojsk francuskich w Etrurii
1803 - komendant Brescii (23.11.)
1805 - komendant 20.okręgu wojskowego (02.03.)
1809 - komendant 16.okręgu wojskowego (04.04.); dowódca 1.dywizji Gwardii Narodowej armii la Tete de Flandre (05.09.), następnie Armia Północy (26.09.); ponownie komendant 16.okręgu wojskowego (17.11.)
1811 - baron Cesarstwa (19.01.)
1811-1813 - w stanie spoczynku, zmarł podczas obchodu służby na zamku Saint-Andre
-----------------
Thomas
O'MEARA


(04.08.1750-19.04.1819)
Irlandia, urodzony w Dunkierce, syn emgirantów
hrabia Baane, generał brygady - piechota
1758-1789 - w armii królewskiej

1791 - lieutenant-colonel 6.batalionu strzelców (06.11.), w Armii Renu
1793 - generał brygady (30.06.); komendant Dunkierki (30.07.-25.08.)
1795 - w Armii Północy; komendant Tournai; w 16.okręgu wojskowym (16.11.); zwolniony ze stanowiska po wydarzeniach 13.Vendemiaire IV za antyrewolucyjne nastawienie (24.12.)
1796 - na reformie (23.12.)
1807-1814 - komendant wojskowy Dunkierki (10.11.1807-02.02.1814), później bez przydziału służbowego
-----------------
Guillaume (William)
O'MEARA


(01.11.1764-11.01.1818 )
brat w/w
baron Cesarstwa, generał brygady
Oficer Legii Honorowej - 18.07.1809
1770-1789 - w armii królewskiej

1791-1801 - na emigracji, oficer pułku Berwick - armia Książąt; w armii angielskiej (1794-4797)
1801 - powrót do Francji
1804 - kapitan Legionu Irlandzkiego (18.02.); adiutant gen.Clarke (26.12.)
1805 - major pułku cudziemskiego Isembourg (09.03.)
1807 - pułkownik, dowódca tego samego pułku (06.01.)
1808-1809 - adiutant marsz.Lannes (12.01.1808-31.05.1809), ranny w bitwie pod Asspern-Essling; baron Cesarstwa (15.08.)
1812 - komendant wojskowy Magdeburga (07.05.)
1813 - generał brygady (13.07.); dowódca 1.brygady - 21.dywizja piechoty - I.korpus (13.07.), wzięty do niewoli (08.10.)

1814 - powrót do Francji (06.); bez przydziału służbowego (01.09.)
-----------------
Jacques
O'MORAN


(01.05.1739-06.03.1794)
zgilotynowany w Paryżu
Irlandia
Irlandia
generał brygady - piechota
generał dywizji
1752-1789 - w armii królewskiej, uczestnik wojny w Ameryce (1789-1783)

1791 - pułkownik pułku piechoty Dillon (25.08.), przekształconego później w 85.pułk piechoty
1792 - marechal de camp (06.02.); generał-porucznik (25.08.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez dowódcę Armii Północy, gen.Dumouriez - zatwierdzenie: 03.10.; komendant Tournai i Tournaisis (10.11.)
1793 - komendant nadrzędny placu garnizonów Cassel, Bergues, Dunkierki i Bailleul; komendant obozu w Lille (01.06.); dowódca wojsk skoncentrowanych w Douai i Dunkierce, zwolniony rozkazem ministra wojny (30.07.) i aresztowany na terenie obozu (06.08.); przewieziony do Arras, następnie do Paryża (06.01.1794)
1794 - skazany na śmierć i stracony wraz z generałami Chancel i Davaine
-----------------
Jean
O'NEIL


(20.01.1737-po 1802)
Irlandia
generał brygady - piechota
1767-1753 - w armii królewskiej, służba na Antylach (1780-1784) i w garnizonie Ile-de-France (1788-1790)

1791 - pułkownik, dowódca 88.pułku piechoty liniowej (15.07.)
1792 - w garnizonie San Domingo; dowódca 92.pułku piechoty liniowej (08.01.), powrót do Francji
1793 - generał brygady (15.05.), w Armii Mozeli
1793-1796 - w Armii Wybrzeża Oceanu
1796 - zrzeczenie się stopnia generała brygady przez odesłanie patentu (03.07.)
1798-1801 - szef brygady, dowódca 47.półbrygady piechoty liniowej (19.02.)
1801 - przejście w stan spoczynku w stopniu generał brygady (13.02.)
-----------------
Henri
de Fulque d´ORAISON


(16.01.1739-22.05.1819)
hrabia, kawaler Cesarstwa, generał brygady
Oficer Legii Honorowej - 14.06.1804
1757-1789 - w armii królewskiej

1790 - marechal de camp (24.02.)
1792 - w Armii Południa (13.05.), komendant Ain (06.)
1793 - nieuwzględniony w trakcie reorganizacji sztabów (15.05.), ranny podczas obrony Konwentu w trakcie zamieszek 1.prairiala III (20.05.)
1795 - powrót do czynnej służby, komendant wojskowy Brestu (11.10.)
1801-1813 - komendant wojskowy Besançon (31.05.1801-23.12.1813)
1808 - kawaler Cesarstwa (21.09.)
-----------------
Michel
ORDENER


(02.09.1755-30.08.1811)
hrabia Cesarstwa, generał dywizji - kawaleria
Komandor Legii Honorowej -14.06.1804
1773-1789 - w armii królewskiej

1792-1795 - w Armii Renu i Mozeli
1793 - kapitan (01.05.)
1794 - szef szwadronu (25.07.)
1796 - szef brygady, dowódca 10.pułku strzelców konnych (16.09.)
1796-1798 - w Armii Italii
1799 - w Armii Helwecji
1800 - w Armii Renu; dowódca grenadierów konnych gwardii konsularnej (18.07.)
1803 - generał brygady (29.08.)
1804 - uprowadził z Ettenheim ks. d'Enghien (01.03.)
1805 - dowódca kawalerii gwardii cesarskiej podczas kampanii w Austrii, ciężko ranny w bitwie pod Austerlitz; generał dywizji (25.12.); dymisja z powodu odniesionych ran
1806 - senator (19.05.); przejście w stan spoczynku (25.10.); 1.koniuszy Cesarzowej
1808 - hrabia Cesarstwa (20.12.)
1809-1811 - gubernator pałacu cesarskiego w Compiegne
----------------
Alexandre (Alessandro)
ORDIONI


(30.12.1758-10.04.1822)
baron Cesarstwa, generał brygady
Kawaler Legii Honorowej - 06.08.1811
1810 - pułkownik, dowódca 6.pułku piechoty liniowej armii królestwa Włoch (28.05.)
1815 - baron Cesarstwa (11.06.); generał brygady (16.06.)
-----------------
Louis
ORDONNEAU


(23.07.1770-29.09.1855)
generał brygady
1794-1813 - adiutant gen.Duhesme
1794 - podporucznik, tymczasowy adiutant gen.Duhesme (12.04.), ranny pod Landrecies (31.05.); w Armii Sambre i Maas (28.06.), ranny w potyczce pod Braine-le-Comte (06.07.) i podczas oblężenia Maastricht (17.09.)
1795 - zatwierdzenie funkcji adiutanta (06.07.)
1795-1797 - w Armii Renu i Mozeli, wyróżnił się podczas przekraczania Renu (20.04.)
1798-1799 - w Armiach Italii, Rzymu i Neapolu
1799 - szef szwadronu (21.01.) - nominacja prowizoryczna dokonana na polu bitwy pod Neapolem przez dowódcę Armii Neapolu, gen.Championnet - zatwierdzenie: 15.02.
1802-1805 - w 19.okręgu wojskowym
1805-1807 - w Armiach Italii i Neapolu, wyróżnił się w bitwie pod San Michele (29.10.1805)
1808-1813 - uczestnik wojny w Hiszpanii
1808 - adiutant-komendant (23.08.); w sztabie Armii Katalonii
1813 - generał brygady (28.06.), w 1.dywizji piechoty - Armia Katalonii (07.09.)
1814 - w Armii Lyonu, ranny pod Bourg-en-Bresse (19.02.) i w bitwie pod Macon (11.03.)
-----------------
François-Leon
ORMANCEY


(02.08.1754-22.07.1824)
generał brygady
Komandor Legii Honorowej - 18.10.1808
1768-1789 - w armii królewskiej

1792-1793 - w Armii Renu
1792 - porucznik (01.09.)
1793 - adiutant gen.Chastellet (01.04.); w Armii Mozeli; kapitan (15.05.); adiutant generalny szef brygady (29.09.) - nominacja prowizoryczna dokonana w Armii Północy - zatwierdzenie: 13.06.1795
1794 - szef sztabu dywizji gen.Fromentin (19.04.); w Armii Sambre i Maas (02.07.); dyrektor depot remontów tej armii w Verdun (28.10.)
1796 - zdymisjonowany z powodu złego stanu zdrowia (04.10.), nie opuścił stanowiska wykonując w dalszym ciągu swoje obowiązki
1797 - w dyspozycji inspektora generalnego kawalerii tej samej armii (24.03.); szef sztabu dywizji kawalerii - Armia Moguncji (16.12.)
1799 - przejście do Armii Dunaju (07.03.), zwolniony za nieposłuszeństwo ze stanowiska na wniosek gen.Jourdan (28.04.); przywrócenie do służby na wniosek tego samego generała, w Armii Renu (03.09.)
1800 - w Armii Rezerwowej (11.05.), następnie w Armii Italii
1801 - w armii Republiki Cisalpińskiej (02.07.)
1805 - adiutant-komedant, szef sztabu dywizji kirasjerów gen.Pully - Armia Italii (02.12.)
1806 - szef sztabu 3.dywizji dragonów gen.Milhaud (31.12.)
1808-1813 - uczestnik wojny w Hiszpanii
1808 - baron Cesarstwa (29.10.-patent: 25.05.1811)
1810 - generał brygady (30.10.)
1811 - dowódca brygady kawalerii lekkiej - IV.korpus - Armia Andaluzji (01.09.)
1812 - komendant Antequera, następnie gubernator Jaen (07.02.), dowódca 2.brygady - 3.dywizja kawalerii gen.P.Soult - lewe skrzydło Armii Płd.Hiszpanii (07.02.)
1813 - dowódca 2.brygady - 3.dywizja kawalerii gen.Trelliard - Armia Pirenejów (16.07.)
1814 - przejście wraz z dywizją do Szampanii (16.01.), ranny w bitwie pod Bar-sur-Aube (27.02.)

1814 - na pół-żołdu (15.06.)

1815 - w depot remontów Armii Renu (18.05.)
-----------------
Joseph
Besson d'ORMESCHWILLER


(19.10.1738-13.05.1814)
baron, generał brygady
1745-1787 - w armii królewskiej, przejście w stan spoczynku (1787)

1793 - powrót do czynnej służby, generał brygady (14.06.) -nominacja prowizoryczna dokonana w Armii Mozeli- zatwierdzenie: 07.09.
1794 - przejście w stan spoczynku (28.06.)
1800 - mer Sarrable (24.05.); prefekt Sarre (22.06.)
-----------------
Jean-Jacques
de la Roque d´Oles ORNAC(21.03.1729-05.09.1806)
generał dywizji
1744-1789 - w armii królewskiej
1788 - marechal de camp (09.03.)


1792 - generał-porucznik (07.09.); tymczasowy dowódca Armii Alp (13.11.-24.12.)
1793 - dowódca 2.Armii Alp (02.-29.06.); tymczasowy dowódca Armii Alp (17.-31.10.); przejście w stan spoczynku
-----------------
Philippe-Antoine
d'ORNANO


(17.01.1784-13.10.1863)
hrabia Cesarstwa, generał dywizji - kawaleria
matka: Izabela z domu Bonaparte, kuzyn Napoleona
drugi mąż Marii Walewskiej
Wielki Krzyż Orderu de la Reunion -03.04.1813
1799 - podporucznik 9.pułku dragonów (31.03.)
1801-1803 - uczestnik ekspedycji na San Domingo, adiutant gen.Leclerc (31.10.1801)
1803 - porucznik (08.01.), w sztabie korpusu ekspedycyjnego; kapitan (20.02.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez dowódcę korpusu, gen.Rochambeau; powrót do Francji
1804 - adiutant-major w stopniu porucznika (02.02.); zatwierdzenie stopnia kapitana (21.06.-z datą wsteczną: 06.03.1803)
1804-1805 - adiutant gen./marsz.Berthier (03.02.1804-03.1805)
1805 - szef batalionu - 3.batalion strzelców korsykańskich (tyralierów Korsyki) (24.03.)
1805-1807 - uczestnik kampanii w Austrii, Prusach i Polsce, wyróżnił się w bitwach pod Austerlitz, Jeną i Lubeką
1807 - pułkownik, dowódca 25.pułku dragonów (18.01.)
1808 - hrabia Cesarstwa (22.11.)
1808-1812 - uczestnik wojny w Hiszpanii i Portugalii
1811 - generał brygady (05.06.)-nominacja dokonana na polu bitwy pod Fuentes de Onoro-zatwierdzenie: 16.06.
1812 - dowódca 16.brygady lekkiej kawalerii - 2.dywizja kawalerii - II.korpus kawalerii (24.03.); uczestnik kampanii rosyjskiej, dowodził kawalerią IV.korpusu podczas szarży w bitwie pod Borodino; generał dywizji ( 08.09.); dowódca 6.dywizji kawalerii - IV.korpus (15.09.), ranny pod Krasnoje
1813 - dowódca pułku dragonów gwardii (21.01.), uczestnik kampanii w Saksonii; tymczasowy dowódca kawalerii gwardii (02.05.-29.07.) dowódca 1.dywizji kawalerii gwardii
1814 - dowódca gwardii wchodzącej w skład garnizonu Paryża (24.01.), uczestnik obrony Paryża (30.03.); przeszedł na stronę Bourbonów, dowódca eskorty odprowadzającej Napoleona do Saint-Tropez w drodze na Elbę

1814 - pułkownik korpusu dragonów Francji (19.11.)

1815 - dowódca pułku dragonów gwardii, nie wziął udziału w kampanii wskutek rany odniesionej w pojedynku z gen. Bonnet

1815-1818 - na emigracji (na podstawie dekretu królewskiego - 24.07.1815)
1832 - par Francji (11.10.)
1852 - senator (26.01.)
1853 - gubernator Pałacu Inwalidów (24.03.)
1861 -

marszałek Francji (02.04.)
-----------------
Jean-François-Louis-Marie
d'ORSAY


(19.05.1775-26.12.1843)
hrabia, baron Cesarstwa, generał brygady - piechota
1791-1797 - w armii austriackiej; dymisja (31.05.1797)

1804 - szef batalionu 112.półbrygady piechoty liniowej (18.10.)
1809 - uczestnik kampanii we Włoszech, ranny pod Odezzo (11.05.)
1809 - baron Cesarstwa (15.08.-patent: 11.07.1810); adiutant-komendant (24.08.); szef sztabu 4.dywizji piechoty gen.Puthod - IV.korpus (05.09.)
1811 - pułkownik, dowódca 119.pułku piechoty liniowej (26.11.)
1811-1813 - uczestnik wojny w Hiszpanii, ranny koło Pampeluny (30.07.)
1813 - generał brygady (19.11.)

1814 - bez przydziału służbowego (01.09.)
-----------------
David
ORTLIEB


(22.03.1725-03.07.1801)
generał brygady
1741-1789 - w armii królewskiej

1792 - lieutenant-colonel, dowódca 4.batalionu ochotników departamentu Haut-Rhin (11.08.)
1792-1795 - w Armii Renu
1793 - generał brygady (25.09.); komendant Neu-Brisach (25.09.), następnie Huningue (14.11.)
1795 - nieuwzględniony w trakcie reorganizacji sztabów (13.06.)
1796 - przejście w stan spoczynku (27.06.)
-----------------
Richard
O'SHEE


(13.03.1740-07.10.1802)
Irlandia
generał brygady
1769-1789 - we francuskiej armii królewskiej

1791 - lieutenant-colonel 88.pułku piechoty (15.11.)
1791-1794 - w garnizonie San Domingo
1794 - dymisja i powrót do Francji (23.03.)
1796 - generał brygady (03.06.), oddelegowany pod rozkazy gen.Hoche na wybrzeżu oceanu (01.11.)
1797 - dymisja (16.06.)
1799 - powrót do armii, komendant Finistere (14.03.)
1801 - na reformie (31.01.)
-----------------
Christophe
OSSVALD


(25.03.1737-po 1803)
generał brygady- kawaleria
1752-1789 - w armii królewskiej

1792-1794 - w Armii Północy
1793 - szef szwadronu (14.11.)
1794 - szef brygady, dowódca 10.pułku kirasjerów (21.03.); generał brygady (22.06.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez gen.Kleber - zatwierdzenie: 13.06.1795)
1794-1797 - w Armii Sambre i Maas (02.07.1794-13.02.1797)
1795 - dowódca brygady kawalerii - dywizja gen.Grenier (01.10.)
1796 - w rezerwie kawalerii gen.Bonnaud (30.03.)
1799 - dowódca brygady kawalerii- Armia Dunaju (04.05.)
1800 - komendant departamentu Mont Tonnerre
1803 - przejście w stan spoczynku (27.08.), osiedlił się w Worms
-----------------
Pierre-Jean OSTEN

(04.04.1759-16.03.1814)
zmarł w Hamburgu na skutek odniesionych ran
Belgia
generał brygady
Komandor Legii Honorowej - 14.06.1804
1792 - lieutenant-colonel batalionu strzelców belgijskich w służbie francuskiej (03.08.); w Armii Północy; szef 1.batalionu tej samej formacji (25.10.)
1793 - pułkownik, dowódca wojsk francuskich we Flandrii (01.01.); generał brygady (17.11.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez przedstawicieli ludowych w Armii Północy - zatwierdzenie: 17.10.
1794 - komendant obozu w Mons (19.04.); w dywizji gen.Bonnaud w bitwie pod Tourcoing (18.05.)
1795 - komendant Bredy (30.06.); komendant wyspy Walcheren (21.10.)
1797-1799 - służba w armii francuskiej stacjonującej w Holandii, w Armii Batawii (08.1799)
1803 - w obozie Compiegne (13.05.)
1805 - powrót do Holandii (29.07.)
1806 - tymczasowy komendant Vlissingen i wyspy Walcheren (20.11.)
1809 - podjął nieskuteczną próbę obrony wyspy podczas desantu angielskiego (29.-30.07.), ranny pod Vlissingen (11.08.) i wzięty do niewoli (16.08.)
1810 - zbiegł z Anglii na pokładzie barki, wylądował na francuskim wybrzeżu (15.02.), skazany zaocznie przez angielski sąd królewski za złamanie słowa honoru; przydział do armii Prowincji Illyrii (26.09.)
1811 - szef sztabu tej armii (01.01.-02.02.); nominacja na dowódcę 1.brygady dywizji księstw niemieckich gen.Carra Saint-Cyr w Hamburgu (16.02.); komendant departamentu Yssel (16.11.)
1812 - dowódca brygady - 34.dywizja piechoty (księstw niemieckich) - XI.korpus (05.)
1813 - w 1.dywizji piechoty - Korpus Obserwacyjny Renu (23.01.), następnie w 32.okręgu wojskowym (18.02.), komendant departamentu Bouches-du-Weser w Bremie (26.02.); na rozkaz marsz.Davout objął dowództwo dywizji awangardy gen.Carra Saint-Cyr (24.04.); komendant Hamburga (31.05.-08.06.), następnie ponownie komendant departamentu Bouches-du-Weser (08.06.); dowódca awangardy 50.dywizji piechoty - XIII.korpus (23.07.); w dyspozycji gubernatora Hamburga (06.08.)
1814 - dowódca wojsk skierowanych do obrony wyspy Wilhelmsburg, ciężko ranny (27.02.)
-----------------
Raymond-Cesar
OUBXET dit CESAR


(02.03.1740-08.02.1813)
generał brygady
1759-1789 - w armii królewskiej

1792-1793 - w Armii Alp
1792 - kapitan (01.08.)
1793 - szef batalionu (10.08.); uczestnik walk z rojalistami w Marsylii i Tulonie; generał brygady (07.10.)
1794 - komendant Lyonu (10.)
1795 - nieuwzględniony w trakcie reorganizacji sztabów (13.06.), pozostał na stanowisku komendanta Lyonu na polecenie przedstawicieli ludowych Espinassy, Ferroux i Poullain-Grandprey (24.07.); w 3.dywizji Armii Alp (12.)
1797 - na reformie (18.03.)
1798-1799 - prezydent rady rewizyjnej 9.okręgu wojskowego (06.04.1798-21.12.1799)
1804 - przejście w stan spoczynku (27.10.)
-----------------
Ignace-Laurent-Joseph
d'OULLEMBOURG


(16.08.1766-28.05.1833)
baron Cesarstwa, generał brygady - kawaleria
1779-1789 - w armii królewskiej

1792 - kapitan 11.pułku strzelców konnych (25.05.); w Armii Północy
1795 - szef szwadronu (23.09.) - nominacja prowizoryczna - zatwierdzenie: 14.03.1800
1803 - major 10.pułku huzarów (29.10.)
1805 - adiutant-komendant (12.09.), 1.adiutant marsz.Bessieres (12.09.1805-19.06.1806)
1806 - pułkownik, dowódca 1.pułku dragonów (19.06.), ranny w bitwie pod Jeną
1807 - generał brygady (04.04.); dowódca 1.brygady - 3.dywizja dragonów- kawaleria rezerwowa (
1808 - baron Cesarstwa (26.10.)
1809 - komendant depot kawalerii w Wersalu (09.11.)
1810 - komendant departamentu Seine-et-Oise (03.07.)
1811-1812 - dowódca 3.brygady-3.dywizja kirasjerów - Korpus Obserwacyjny Łaby (28.12.1811), następnie III.korpus kawalerii, uczestnik kampanii rosyjskiej
1813 - komendant depot 1.korpusu kawalerii w Lipsku (02.-03.03.), zezwolenie na powrót do Francji (03.03.); ponownie komendant departamentu Seine-et-Oise (05.05.)

1815 - w Armii Alp (23.05.)
------------------
François-Ignace
Ervoil d'OYRE


(27.03.1739-po 17.10.1798)
absolwent Szkoły Inżynierii w Mezieres
inżynier, generał brygady
1756-1789 - w armii królewskiej, uczestnik wojny w Ameryce

1792 - pułkownik, dyrektor fortyfikacji w Metz (08.02.); marechal de camp (09.10.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez gen.Kellermanna - zatwierdzenie: 06.12.
1793 - gubernator Moguncji (25.03.), wzięty do niewoli po kapitulacji (21.07.)
1794 - powrót do Francji (23.12.)
1796 - przejście w stan spoczynku (31.03.), osiedlił się w Filze (departament Ardennes)
------------------