Nasza księgarnia

Przepisy ubiorów Wojsk Księstwa Warszawskiego

Posted in Czytelnia

PRZEPISY UBIORÓW
DLA WOYSK I ADMINISTRACYOW WOJENNYCH
Xięstwa Warszawskiegow WARSZAWIE ROKU 1810JOZEF XIĄŻE PONIATOWSKI
ILUSTRACJE W KOLORZE K. WAWROSZAJOZEF XIĄŻE PONIATOWSKI
MINISTER WOYNY

Generał Dywizyi, Naczelny Dowódzca Woysk Polskich Xięstwa Warszawskiego, Orderów Wielkiey Wstęgi Legionu honorowego, wielkiego Krzyża Woyskowego Polskiego, Neapolitańskiego, Orła Białego, i innych Kawaler

ROZKAZ OKOLNY

Przesyłaiąc do wiadomości Woyska, któremu mam zaszczyt dowodzić, przepis Munduru przez JEGO KRÓLEWSKĄ Mość Pana mego Miłościwego dla Generałów, Officyerów wszelkiey Broni, Inspektorów i Pod-Inspektorów Popisów, Kommifsarzów zwierzchnych i zwyczaynych Woiennych, Płatników, Inspektorów, i Urzędników Zdrowia, Officyalistów żywności i Szpitalów; zgoła dla wszelkich Stopniów i Urzędów rozmaitego powołania i obowiązków w Woysku i przy Woysku będących, ustanowiony; do których każdego oddzielnie Nayiaśnieyszy Pan w miarę Jego Ceny przywiązywał powagę, godność i Uszanowanie, famą tylko miarą, przełożeństwa i użytku rozróżnione. ? Zalecam, żeby ten przepis był od każdego Woyskowego względnie fwego ftosunku, w Służbie, w Urzędowaniu, w wszelkich Uroczyftościach, paradach i w służbowym przedstawieniu się swoim Zwierzchnikom, ściśle zachowany pod odpowiedzią za nieposłuszeństwo Woyskowe. Czego przykład i doftrzeganie porucza się naczelnym Dowódzcom i naczelnym Urzędnikom.

Józef Xiąże Poniatowski


Opis pozycji
Oprawa twarda, zadrukowana
format: 130 x 225 mm,
ilość stron: 136 (w tym 2 rozkładane szkice i 18 kolorowych rycin K. Wawrosza) + 28
Warszawa 2016
ISBN 978-83-943522-1-9