Nasza księgarnia

L A S C A S E S, MEMORIAŁ ZE ŚW. HELENY

Posted in Fragmenty książek


"Memoriał ze św. Heleny" - autorstwa Las Casase'a i innych świadków pobytu Napoleona na św. Helenie jest niekwestionowaną "biblią napoleońską". Tłumaczony na niemal wszystkie języki świata, w Polsce doczekał się jedynie wydania niewielkiego jego streszczenia w 1841 roku. Jest to więc pierwsze wydanie "Memoriału" (całość obejmuje 4 tomy po ok. 650 stron każdy w formacie 160 x 235 mm).
Memoriał, napisany wartkim, charakterystycznym dla książek przygodowych językiem, pełnym wielu anegdot z życia Cesarza i ludzi epoki, jednocześnie jest jednym z najważniejszych dokumentów epoki napoleońskiej. Z relacji świadków poznajemy kulisy uwięzienia cesarza na wyspie i dokładny opis jego tam pobytu.
Ale jednocześnie jest to świadectwo Napoleona o jego czynach. Napoleon dyktuje bowiem swoje wspomnienia, sięgając pamięcią do czasów młodości. Można więc powiedzieć ze jest to autobiografia spisana przez towarzyszy jego pobytu na św. Helenie. Ale autorzy nie piszą wyłącznie o dziejach Napoleona, wplatają w nie również wątki własnego życiorysu, który w końcu splata się z Napoleonem. Gdy dzielą na wygnaniu jego los z własnej, nieprzymuszonej woli.
W książce nie brak oczywiście wątków polskich, zarówno jeśli chodzi o pobyt na wyspie/Piątkowski/ jak i przewijające się często we wspomnieniach cesarza sprawy Polski i Polaków.
Reasumując - wydanie "Memoriału" będzie w Polsce niewątpliwie wydarzeniem historycznym, ale i literackim, bo to jedno z najważniejszych świadectw epoki napisane zostało świetnym językiem, który sprawił, że Memoriał pobił wszelkie rekordy wydawnicze, gdy się ukazał, a jego popularność, mimo upływu wieków nadal jest spora. a osoba głównego bohatera, Napoleona, stała się główną postacią reklamową we współczesnym świecie.
Każdy z tomów będzie wydany w twardej oprawie, będzie zawierał ok. 50 ilustracji z epoki. Pierwszy nakład: 4000 egzemplarzy.
Poczynając od 2008 roku co roku będzie ukazywał się jeden tom "Memoriału".

Czytaj obszerne fragmenty tomu I

Czytaj obszerne fragmenty tomu II

Czytaj obszerne fragmenty tomu III