Nasza księgarnia

Czat z p. Marcinem Baranowskim

Posted in Wywiady

 Marcin Baranowski, doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego pasją badawczą jest historia wojskowości epoki napoleońskiej. Obecnie pracuje nad zagadnieniem odbudowy armii francuskiej po klęsce 1812 roku. Autor książki "Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813" oraz artykułów publikowanych w Roczniku Koła Naukowego Historyków Studentów KUL "Ibidem" ("Ordery i sztandary wojsk Księstwa Warszawskiego", "Jak rodzili się bohaterowie? Czynniki kształtujące postawy żołnierzy epoki napoleońskiej"). Miłośnik planszowych gier strategicznych, piłki nożnej i wyjazdów w Bieszczady.