Nasza księgarnia

Carlo Maria Buonaparte (1746-1785)

Opublikowano w Rodzina Bonaparte

Ojciec Napoleona. Urodził się w Ajaccio na Korsyce i wywodził z ubogiej szlachty korsykańskiej włoskiego pochodzenia. Odbył studia prawnicze w Rzymie i Florencji, był niezbyt wziętym adwokatem w Ajaccio. W 1764 roku ożenił się z Letycją Ramolino, z którą miał 13 dzieci (5 zmarło w niemowlęctwie). Po zajęciu Korsyki przez Francję należał początkowo do zwolenników Pascala Paolego, ale rychło przyłączył się do stronnictwa profrancuskiego. Dzięki temu uzyskał potwierdzenie szlachectwa i mógł posłać dwóch najstarszych synów, Józefa i Napoleona, na naukę do Francji. Zmarł na raka żołądka w Montpellier.