Nasza księgarnia

DORSENNE Jean-Marie

Posted in Dostojnicy Cesarstwa

Jean-Marie-Pierre-Francois Lapaige-Doursenne DORSENNE (30.04.1773-24.07.1812 )

zmarł na skutek rany odniesionej w bitwie pod Asspern-Essling

hrabia Cesarstwa,  generał dywizji

Oficer Wyższy Legii Honorowej  -30.06.1811

Nagrobek Dorsenne
Le Panthéon national

1794-1796 – kapitan, w Armii Sambry i Mozy

1797 – w Armii Italii, szef batalionu (23.03.) – nominacja dokonana na polu bitwy przez gen.Bonaparte

1798-1801 - uczestnik kampanii egipskiej

1800 - szef brygady, dowódca 61.półbrygady piechoty liniowej (23.05.) – nominacja prowizoryczna dokonana przez gen.Kleber – zatwierdzenie: 05.07.1802

1803-1805 - dowódca 61.pułku piechoty liniowej

1805 - pułkownik-major 1.pułku brygady grenadierów pieszych gwardii (18.10.); generał brygady (25.12.)

1806 – dowódca brygady grenadierów pieszych gwardii (09.11.)

1808 - dowódca grenadierów pieszych gwardii (20.01.); hrabia Cesarstwa (10.03.); dowódca piechoty gwardii – Armia Hiszpanii (11.)

1809 – powrót do Paryża (15.01.); dowódca brygady piechoty starej gwardii – Armia Niemiec (30.04.), ciężko ranny w bitwie pod Asspern-Essling; generał dywizji (05.06.); dowódca 2.dywizji piechoty gwardii (stara gwardia) (01.07.)

1810 – dowódca gwardii cesarskiej w Hiszpanii (25.04.); gubernator prowincji Burgos (04.06.), następnie Starej Kastylii (12.)

1811 - dowódca Armii Północy w Hiszpanii ( 08.07.)

1812 – dymisja (05.05.), zmarł w trakcie operacji głowy przeprowadzonej z powodu pogorszenia się stanu zdrowia, w następstwie rany odniesionej w bitwie pod Asspern-Essling.