Nasza księgarnia

Konferencja naukowa

Posted in Odkrycia naukowe

Pamięć o epoce napoleońskiej dawniej i dziś. Konferencja naukowa w dwusetną rocznicę śmierci Napoleona Bonaparte (1821-2021)

„Bonaparte już nie istnieje. To, co widzimy, to nie jest on. To jednie jego wykreowany wizerunek, i nawet ten wizerunek kiedyś zniknie”. Tymi słowy Joseph de Maistre (1753-1821) miał z przekąsem podsumować kult, którym za życia otaczano Cesarza Francuzów – Napoleona Bonaparte. Rozbieżności w ocenie motywacji i charakteru Napoleona, które wyłaniają się z pamiętników, dzieł historycznych czy doniesień medialnych wydanych tak za jego życia, jak i po śmierci, potwierdzają trafność tej uwagi. Co więcej, z perspektywy czasu można nawet niezbyt odkrywczo stwierdzić, że kreacji tej poddano nie tylko postać Cesarza, ale i całą epokę, która zawdzięcza mu swą nazwę.

 

 

Z okazji przypadającej w tym roku dwusetnej rocznicy śmierci Napoleona Bonaparte (1821-2021), mamy przyjemność zaprosić Państwa – pracowników akademickich, doktorantów oraz studentów – do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej pamięci o epoce napoleońskiej. Nie stawiamy żadnych barier geograficznych, czasowych, ani tematycznych, o ile propozycje dwudziestominutowych referatów odwoływać się będą do wątku przewodniego. Zakres przykładowych tematów obejmuje następujące zagadnienia:

  • Metody kreacji wizerunku Napoleona i Cesarstwa Francuskiego w prasie i sztuce od XVIII wieku do współczesności;
  • Zmiany w postrzeganiu osiągnięć doby napoleońskiej, w tym znaczenia Księstwa Warszawskiego i jego postaci;
  • Sposoby przedstawiania wydarzeń epoki napoleońskiej w historiografii;
  • Miejsce pamięci o epoce napoleońskiej w życiu polityczno-kulturowym.

W ramach wydarzenia dla chętnych studentów oraz doktorantów zorganizowany zostanie również warsztat poświęcony możliwościom sfinansowania badań naukowych we Francji, w tym stypendiom rządu francuskiego i Fundacji Napoleońskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów wyżywienia, transportu ani noclegu.

Zgłoszenia (abstrakt do 250 słów wraz z informacją o afiliacji oraz posiadanym tytule naukowym) prosimy kierować do 21 marca 2021 r. na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu zostaną przekazane w wiadomości zwrotnej do końca marca 2021 r.

Miejsce i czas wydarzenia: Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski; 14.05-15.05.2021 r.

Aktualne informacje dotyczące wydarzenia znaleźć będzie można pod adresem: www.faceboook.com/konfnapoleon .

Uwaga! W zależności od warunków epidemiologicznych, zastrzegamy sobie możliwość przeniesienia wszystkich bądź części wystąpień do trybu online. Z tych samych względów zastrzegamy sobie także możliwość ograniczenia liczby słuchaczy znajdujących się na sali, a także transmisji wydarzenia online.