Nasza księgarnia

Kronika epoki napoleońskiej

Posted in Chronologia

 

1769

 

15 sierpnia - w Ajaccio na Korsyce rodzi się Napoleon Buonaparte.

1779

15 maja - Napoleon rozpoczyna naukę w Królewskiej Szkole Wojskowej w Brienne.

1785

28 października - początek służby Napoleona w 4. pułku artylerii (La Fere) w Valence.

1789

 

5 maja - początek obrad Stanów Generalnych we Francji.
17 czerwca - uznanie Stanów Generalnych za Zgromadzenie Narodowe.
9 lipca - przekształcenie Zgromadzenia Narodowego w Konstytuantę.
14 lipca - zdobycie Bastylii.
4 sierpnia - Konstytuanta znosi przywileje feudalne.
26 sierpnia - ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.
wrzesień - Bonaparte powraca na Korsykę.

1790

 

27 luty - dekret Konstytuanty o reorganizacji armii.
27 luty - Konstytuanta znosi stan szlachecki oraz ordery wojskowe.
16 czerwca - dekret Konstytuanty o reorganizacji armii.
20 sierpnia - dekret Konstytuanty o zastąpieniu białej flagi burbońskiej trójkolorowym sztandarem.

1791

 

13 maja - Konstytuanta przyznaje prawa polityczne wszystkim wyzwoleńcom w koloniach.
20 czerwca - ucieczka króla Ludwika XVI do Varrenes.
28 sierpnia - dekret Konstytuanty przywracający dyscyplinę w armii.
3 września - Francja zostaje ogłoszona monarchią konstytucyjną.
28 grudnia - dekret Zgromadzenia Prawodawczego o organizacji batalionów ochotników.

1792

 

01 stycznia - Bonaparte skreślony z armii za samowolne przedłużenie urlopu.
25 lutego - ultimatum Zgromadzenia Prawodawczego wystosowane do cesarza Leopolda II.
1 marca - śmierć cesarza niemieckiego Leopolda II, na tron wstępuje jego syn Franciszek II.
20 kwietnia - Francja wypowiada wojnę Austrii.
29 kwietnia - początek ofensywy armii austriackiej.
5 maja - dekret Zgromadzenia Prawodawczego o utworzeniu 31 nowych batalionów.
15 maja - Francja wypowiada wojnę Królestwu Sardynii i Piemontu.
28 maja - Bonaparte przybywa do Paryża, ponowne przyjęcie do armii.
21 czerwca - pierwsze wykonanie w Strasbourgu przez Rouget le Lisle "Marsylianki".
26 czerwca - porozumienie Austrii i Prus przeciwko Francji; powstanie 1. koalicji.
11 lipca - Zgromadzenie Prawodawcze ogłasza dekret "Ojczyzna w niebezpieczeństwie".
10 sierpnia - szturm na pałac Tuillerie; wybór Konwentu Narodowego.
19 sierpnia - armia pruska przekracza granicę Francji.
27 sierpnia - Konwent wprowadza nowy kalendarz.
2 września - początek masakry rojalistów przetrzymywanych w więzieniach paryskich; armia pruska zajmuje Verdun.
20 września - bitwa pod Valmy; armia pruska rozpoczyna odwrót; pierwsze posiedzenie Konwentu Narodowego.
21 września - uchwała Konwentu Narodowego o zakończeniu monarchii; Armia Południa gen. Montesquieu zajmuje Sabaudię; Armia Wogezów gen. Custine zajmuje Moguncję.
27 września - dekret Konwentu stwierdzający: "Republika Francuska jest jedna i niepodzielna."
27 października - Armia Północy gen. Dumouriez wkracza do Belgii.
6 listopada - bitwa pod Jemappes.
19 listopada - dekret Konwentu przyznający Francji prawo zbrojnego interweniowania dla przyjścia z pomocą państwom walczącym o niepodległość.
27 listopada - dekret Konwentu o przyłączeniu Sabaudii do Francji.
11 grudnia - początek procesu króla Ludwika XVI.
15 grudnia - dekret Konwentu o przyłączeniu Belgii do Francji.

1793

 

14 stycznia - Konwent tworzy Komitet Powszechnej Obrony.
21 stycznia -
zgilotynowanie króla Ludwika XVI.
24 stycznia - zerwanie stosunków dyplomatycznych między Francją i Anglią.
1 lutego - Francja wypowiada wojnę Anglii i Holandii.
17 lutego - Armia Północy gen. Dumouriez wkracza do Holandii.
20 lutego - dekret Konwentu o amalgamacie.
7 marca - Francja wypowiada wojnę Hiszpanii.
10 marca - utworzenie Trybunału Rewolucyjnego; początek powstania w Wandei.
25 marca - podpisanie układu sojuszniczego pomiędzy Rosją i Anglią.
6 kwietnia - utworzenie Komitetu Ocalenia Publicznego.
10 maja - antyfrancuskie powstanie na Korsyce pod przywództwem P.Paoli.
24 czerwca - jakobini wprowadzają nową Konstytucję.
12 lipca - bunt rojalistów w Toulonie.
26 lipca - dekret Konwentu wprowadzający telegraf powietrzny.
6 sierpnia - początek oblężenia Toulonu.
23 sierpnia - dekret Konwentu o masowym poborze.
9 września - dekret Konwentu o organizacji armii rewolucyjnej.
9 października - stłumienie powstania rojalistycznego w Lyonie.

1794

 

17 stycznia - utworzenie przez gen. Turreau "piekielnych brygad" dla podboju Wandei.
19 stycznia - korpus angielski ląduje na Korsyce.
4 lutego - dekret Konwentu o zniesieniu niewolnictwa w koloniach.
2 marca - zakończenie powstania w Wandei.
wiosna - Armia Północy gen. Pichegru wkracza do Belgii, Holandii i Nadrenii.
26 kwietnia - bitwa pod Fleurus.
1 maja - Armii Pirenejów Wsch. gen. Dugommier wkracza do Katalonii.
15 lipca - Armia Pirenejów Zach. gen. Moncey zajmuje San Sebastian.
27 lipca - zajęcie Antwerpii przez Armię Północy oraz Liege przez Armię Sambry i Mozy.
28 lipca - stracenie Robespierre'a; koniec dyktatury jakobińskiej.
28 września - utworzenie w Paryżu Szkoły Centralnej Robót Publicznych, późniejszej Szkoły Politechnicznej.

1795

 

3 lutego - ustanowienie Republiki Batawskiej.
9 lutego - traktat pokojowy pomiędzy Francją i W. Ks. Toskanii.
1 kwietnia - zamieszki w Paryżu.
5 kwietnia - podpisanie w Bazylei traktatu pokojowego pomiędzy Francją i Prusami.
16 maja - podpisanie w Den Haag traktatu pokojowego pomiędzy Francją i Republiką Batawską.
20 maja - zamieszki w Paryżu pod hasłem"Chleba i konstytucji 1793 roku".
31 maja - dekret Konwentu o zniesieniu Trybunału Rewolucyjnego.
10 czerwca - dekret Konwentu wykreślający z list emigrantów tych, którzy opuścili Francję po 31.05.1793.
27 czerwca - emigraci- rojaliści lądują na półwyspie Quiberon.
22 lipca - podpisanie w Bazylei traktatu pokojowego pomiędzy Francją i Hiszpanią.
23 września - uchwalenie nowej Konstytucji we Francji, władza wykonawcza powierzona Dyrektoriatowi.
25 września - powołanie izb Parlamentu: Rady Starszych (Conseil des Anciens) oraz Rady Pięciuset (Conseil des Cinq-Cents).
12 października - przywrócenie do czynnej służby oficerów jakobinów.
16 października - Bonaparte zostaje awansowany na generała dywizji.
26 października - Konwent ogłasza swoje rozwiązanie, powstanie Dyrektoriatu.

1796

 

9 marca - ślub gen. Bonaparte z Józefiną de Beauharnais.
27 marca - Bonaparte przybywa do Nicei i obejmuje dowództwo Armii Italii.
28 kwietnia - podpisanie rozejm pomiędzy Francją i Królestwem Sardynii - Cherasco.
12 czerwca - Armia Italii gen. Bonaparte wkracza do Państwa Kościelnego.
10 lipca - armia austriacka generała Wurmsera wkracza do Italii.
5 sierpnia - bitwa pod Castiglione.
18 sierpnia - podpisanie w San Ildefonso układu o sojuszu pomiędzy Francją i Hiszpanią.
5 września - podpisanie rozejmu między Francją a Księstwem Bawarii.
4 października - Armia Italii zajmuje Księstwo Modeny.
10 października - podpisanie w Paryżu układu pokojowego pomiędzy Francją i Kr. Neapolu.
16 października - proklamowanie Republiki Cispadańskiej.
7 listopada - śmierć carycy Katarzyny II, na tron rosyjski wstępuje Paweł I.
15 grudnia - francuski korpus ekspedycyjny wyrusza do Irlandii.

1797

 

19 lutego - podpisanie w Tolentino traktatu pokojowego pomiędzy Francją i Państwem Kościelnym.
7 kwietnia - rozejm pomiędzy Francją i Austrią - Loeben.
2 maja - Francja wypowiada wojnę Wenecji.
6 czerwca - utworzenie Republiki Liguryjskiej.
10 czerwca - armia austriacka zajmuje,należącą do Wenecji, część Dalmacji.
9 lipca - utworzenie Republiki Cisalpińskiej.
4 września - odkrycie spisku rojalistycznego gen. Pichegru.
16 listopada - śmierć króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II, tron obejmuje Fryderyk Wilhelm III.
25 grudnia - Bonaparte zostaje wybrany członkiem Instytutu Naukowego.
27 grudnia - wybuch powstania antyfrancuskiego w Rzymie.

1798

 

12 stycznia - Bonaparte przedstawia Dyrektoriatowi plan działań przeciw Anglii.
15 lutego - proklamowanie Republiki Rzymskiej.
20 lutego - aresztowanie w Rzymie papieża Piusa VI.
23 lutego - Bonaparte zgłasza Dyrektoriatowi projekt wyprawy do Egiptu.
5 marca - Dyrektoriat powierza Bonapartemu zadanie opanowania Egiptu.
23 maja - wybuch antyangielskiego powstania w Irlandii.
6 czerwca - Armia Wschodu zajmuje Maltę.
14 lipca - stłumienie przez Anglików powstania w Irlandii.
24 lipca - Armia Wschodu wkracza do Kairu.
6 sierpnia - korpus ekspedycyjny generała Humberta wyrusza z Rochefort do Irlandii.
22 sierpnia - utworzenie Instytutu Egipskiego.
25 sierpnia - początek wyprawy generała Desaixa do Górnego Egiptu.
9 września - Turcja wypowiada wojnę Francji.
15 września - kapitulacja francuskiego korpusu ekspedycyjnego w Irlandii.
21 października - powstanie w Kairze.
16 listopada - porozumienie między Anglią a Austrią przewidujące przesunięcie granic Francji do stanu sprzed 1789 roku.
22 listopada - rozpoczęcie działań wojennych przez Królestwo Neapolu-początek 2.koalicji.
26 listopada - armia Kr. Neapolu gen. Macka wkracza do Rzymu.
15 grudnia - Armia Italii gen. Championnet zajmuje ponownie Rzym.

1799

 

23 stycznia - Armia Italii gen. Joubert zajmuje Neapol.
26 stycznia - utworzenie Republiki Partenopejskiej.
10 lutego - początek wyprawy Armii Wschodu do Syrii.
14 lutego - przyłączenie księstwa Monaco do Francji.
1 marca - Rosja wypowiada wojnę Francji.
3 marca - kapitulacja francuskiego garnizonu na wyspie Korfu.
12 marca - Austria wypowiada wojnę Francji.
10 kwietnia - papież Pius VI zostaje wywieziony do Francji.
27 kwietnia - armia rosyjska gen. Suworowa zajmuje Mediolan, upadek Republiki Cisalpińskiej.
17-19 czerwca - bitwa pod Trebbią.
15 sierpnia - bitwa pod Novi.
20 sierpnia - upadek Republiki Partenopejskiej.
29 sierpnia - w Valence umiera papież Pius VI.
9 października - Bonaparte ląduje w Fréyus na południowym wybrzeżu Francji.
16 października - Bonaparte przybywa do Paryża.
23 października - Lucienne Bonaparte wybrany przewodniczącym Rady Pięciuset.
1 listopada - porozumienie Bonapartego i Sieyes'a dotyczące zamachu stanu.
24 listopada - zawieszenie broni w Wandei.
13 grudnia - ogłoszenie Konstytucji roku VIII; Napoleon wybrany Konsulem.
22 grudnia - ustanowienie Rady Stanu.
27 grudnia - ustanowienie Senatu; "Moniteur" zostaje oficjalnym organem rządowym.

1800

 

1 stycznia - ustanowienie Trybunatu i Ciała Prawodawczego.
3 stycznia - utworzenie gwardii konsularnej.
4 stycznia - zawieszenie broni w Wandei.
17 stycznia - zakończenie powstania Szuanów - podpisania układu w Montlucon; wprowadzenie we Francji cenzury prasowej, likwidacja opozycyjnych gazet.
23 stycznia - pertraktacje w Al Arisz dotyczące konwencji o przewiezieniu Armii Wschodu do Francji.
13 lutego - powstanie Banque de France.
17 lutego - reforma administracji terytorialnej we Francji.
3 marca - powołanie komisji zajmującej się skreślaniem z listy emigrantów tych, którzy podporządkują się Republice.
14 marca - kardynał Chiaramonti wybrany w Wenecji papieżem pod imieniem Piusa VII.
18 marca - reforma sądownictwa we Francji.
5 kwietnia - wprowadzenie we Francji cenzury teatralnej.
25 kwietnia - początek działań wojennych na froncie niemieckim: Armia Renu gen. Moreau przekracza Rhein;.
6 maja - gen. Bonaparte obejmuje dowództwo Armii Italii.
2 czerwca - Armia Italii zdobywa ponownie Mediolan; restauracja Republiki Cisalpińskiej.
16 czerwca - zawieszenie broni z Austrią na froncie niemieckim- Parsdorf.
2 lipca - Napoleon powraca do Paryża.
1 października - podpisanie w San Ildefonso tajnego układu z Hiszpanią.
1 października - podpisanie w Mortefontaine traktatu pokojowego pomiędzy Francją i St. Zjednoczonymi.
8 października - zawarcie pokoju pomiędzy Francją i Rosją.
28 listopada - wznowienie działań wojennych na froncie niemieckim.

1801

 

5 stycznia - Senat wydaje nakaz deportacji 130 radykalnych jakobinów.
16 stycznia - zawieszenie broni z Austrią na froncie włoskim - Treviso.
3 lutego - dymisja premiera Anglii, Williama Pitta.
7 lutego - Trybunat dopuszcza powołanie doraźnych trybunałów bez ławy przysięgłych.
14 marca - Addington zostaje premierem rządu angielskiego.
19 marca - reorganizacja giełd handlowych we Francji.
21 marca - podpisanie w Aranjuez traktatu pokojowego z Hiszpanią.
24 marca - zamordowanie cara Rosji Pawła I, następcą zostaje Aleksander I.
19 marca - podpisanie we Florencji traktatu pokojowego z Królestwem Neapolu.
2 kwietnia - flota admirała Nelsona ostrzeliwuje Kopenhagę.
6 czerwca - podpisanie traktatu pokojowego w Badajoz kończącego "wojnę pomarańczową" pomiędzy Hiszpanią i Portugalią.
8 lipca - gen. Taussaint-Lauverture proklamuje niepodległość Haiti.
8 października - podpisanie w Paryżu układu pokojowego z Rosją.
9 października - podpisanie układu pokojowego z Turcją.
3 grudnia - początek negocjacji angielsko-francuskich w Amiens.
12 grudnia - korpus ekspedycyjny gen. Leclerca wyrusza na San Domingo.

1802

 

26 stycznia - przekształcenie Republiki Cisalpińskiej w Republikę Italii.
6 lutego - korpus ekspedycyjny gen. Leclerca ląduje na San Domingo; utworzenie w departamentach Francji komisji poborowych.
26 lutego - Bonaparte wybrany prezydentem Republiki Italii.
3 kwietnia - ogłoszenie "Artykułów Organicznych kultu katolickiego".
1 maja - reforma szkolnictwa, utworzenie liceów ipowołanie Szkoły Wojskowej w Fontainebleau.
19 maja - ustanowienie Orderu Legii Honorowej.
20 maja - podpisanie w Paryżu traktatu pokojowego Francji z Ks. Wirttembergii; przywrócenie niewolnictwa we francuskich koloniach.
7 czerwca - aresztowanie Toussaint-Louverture'a na San Domingo.
9 czerwca - sekularyzacja majątków kościelnych w departamentach nadreńskich.
22 czerwca - dekret rozwiązujący niezatwierdzone zgromadzenia zakonne.
25 czerwca - podpisanie francusko-tureckiego traktatu pokojowego.
4 sierpnia - ogłoszenie Konstytucji roku X.
26 sierpnia - uchwała Senatu o przyłączeniu Elby do Francji.
wrzesień - wybuch wojny domowej w Szwajcarii.
4 września - Napoleon ogłasza przyłączenie Piemontu do Francji.
13 września - wybuch antyfrancuskiego powstania na San Domingo.
15 września - likwidacja we Francji ministerstwa policji.
4 października - interwencja Francji w Szwajcarii.
24 grudnia - wprowadzenie we Francji izb handlowych.

1803

 

19 lutego - przekształcenie Republiki Helweckiej w Konfederację 19 kantonów.
25 lutego - podpisanie przez ostatni Parlament Cesarstwa Rzymskiego "Ustępstw Imperialnych".
8 marca - mowa tronowa króla Anglii Jerzego III dotycząca planów zbrojeniowych Anglii.
12 kwietnia - reforma systemu walutowego, wprowadzenie "frank germinal".
14 kwietnia - reorganizacja Banque de France oraz przyznanie mu monopolu na wydawanie pieniędzy.
2 maja - Francja sprzedaje Stanom Zjednoczonym Luizjanę.
12 maja - ambasador Anglii, Whitworth, opuszcza Paryż.
5 czerwca - gen. Mortier zajmuje Hannower.
26 czerwca - wprowadzenie we Francji embarga na towary pochodzące z Anglii lub jej kolonii.
5 czerwca - gen. Mortier zajmuje Hannower.
29 czerwca - założenie "Obozu Boulogne".
5 lipca - układ w Artlenbung - przyłączenie Hannoweru do Francji.
20 września - traktat o współpracy wojskowej pomiędzy Francją i Szwajcarią.
23 września - reorganizacja armii francuskiej; przywrócenie podziału na pułki.
19 listopada - kapitulacja korpusu gen. Rochambeau na San Domingo.
1 grudnia - wprowadzenie we Francji książeczek pracy dla robotników.

1804

 

1 stycznia - ogłoszenie niepodległości Haiti.
4 lutego - aresztowanie gen. Moreau.
27 lutego - aresztowanie gen. Pichegru.
21 marca - opublikowanie "Code Civil" (nazwanego później Kodeksem Napoleona).
10 maja - Konstytucja roku XII; ogłoszenie Cesarstwa; wprowadzenie stopnia marszałka Francji.
23 maja - początek wojny rosyjsko - perskiej.
25 maja - początek procesów Cadoudala i generała Moreau.
10 lipca - przywrócenie ministerstwa policji we Francji.
27 lipca - Orzeł zostaje uznany oficjalnym emblematem Cesarstwa Francuzów.
16 sierpnia - w "Obozie Boulogne" następuje drugie rozdanie Orderów Legii Honorowej.
8 października - Dessalines ogłasza się cesarzem Haiti jako Jakub I.
1 grudnia - ślub kościelny Napoleona z Józefiną de Beauharnais.
4 grudnia - Hiszpania wypowiada wojnę Anglii.

1805

 

17 marca - postanowienie Senatu włoskiego o przekształcenie Republiki Italii w królestwo; Napoleon ogłoszony królem Italii.
11 kwietnia - podpisanie w Petersburgu konwencji pomiędzy Rosją i Anglią - początek 3. koalicji.
20 maja - wprowadzenie we Francji kontroli państwa nad przewozem środkami publicznymi pasażerów i towarów.
21 maja - podpisanie układu o neutralności z Królestwem Neapolu ( Królestwo Obojga Sycylii ).
6 czerwca - przyłączenie Republiki Ligurii do Francji.
7 czerwca - książę Eugeniusz de Beauharnais zostaje wicekrólem Italii.
9 sierpnia - Austria przystępuje do 3.koalicji.
24 sierpnia - podpisanie w Bogenhausen układu sojuszniczego pomiędzy Francją i Ks. Bawarii.
27 sierpnia - powołanie Wielkiej Armii ; armia opuszcza "Obóz Boulogne".
3 września - Austria wypowiada wojnę Francji.
5 października - podpisanie układu sojuszniczego pomiędzy Ks. Wirttembergii i Francją.
14 października - bitwa pod Elchingen.
3 listopada - porozumienie pomiędzy Rosją i Prusami w Poczdamie; ultimatum Prus dla Francji.
10 grudnia - proklamowanie Królestwa Bawarii.
12 grudnia - proklamowanie Królestwa Wirttembergii.
13-15 grudnia - podpisanie w Schönbrunn traktatu pokojowego pomiędzy Francjią i Prusami.
31 grudnia - likwidacja kalendarza republikańskiego.

1806

 

styczeń - rozpoczęcie działań wojennych przeciwko Królestwu Neapolu.
12 lutego - podpisanie traktatu w Teano-Francja przejmuje tron Królestwa Neapolu; dekret o budowie Łuku Triumfalnego w Paryżu.
30 marca - Józef Bonaparte ogłoszony królem Neapolu.
1 kwietnia - wprowadzenie " Code Civil" we Włoszech.
4 kwietnia - ogłoszenie katechizmu cesarskiego.
10 maja - ustawa Senatu o tworzeniu Uniwersytetu Cesarskiego.
16 maja - Anglia wprowadza blokadę morską kontrolowanej przez Francję Europy.
29 czerwca - podpisanie traktatu pokojowego pomiędzy Francją i Turcją.
30 czerwca - Fryderyk Wilhelm III potwierdza w Charlottenburgu sojusz Prus z Rosją.
1 lipca - angielski korpus generała Stuarta ląduje w zatoce Santa Eufemia w Kalabrii.
10 lipca - utworzenie Landwehry w Austrii.
20 lipca - zebranie żydowskiego komitetu do uregulowania sytuacji ludności żydowskiej we Francji; odtworzenie "Wielkiego Sanhedrynu".
2 sierpnia - zniesienie systemu feudalnego w Królestwie Neapolu.
6 sierpnia - koniec Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego; cesarz Franciszek II zrzeka się tytułu "cesarz narodu niemieckiego" i przyjmuje tytuł cesarza Austrii - Franciszek I.
9 sierpnia - ogłoszenie mobilizacji w Prusach.
26 sierpnia - ultimatum Prus w sprawie wycofania wojsk francuskich z Niemiec.
12 września - armia pruska wkracza do Księstwa Saksonii.
6 października - utworzenie 4. koalicji antynapoleońskiej.
10 października - bitwa pod Saalfeld.
27 października - Wielka Armia wkracza do Berlina; podpisanie w Fontainebleau tajnej konwencji francusko-hiszpańskiej.
28 października - powołanie we Francji "Tresor de l'Armee" (Urzędu administracji finansów armii).
21 listopada - dekret o blokadzie kontynentalnej - Berlin; armia rosyjska przekracza Dniestr, początek wojny rosyjsko-tureckiej.
28 listopada - Rosja wypowiada Francji wojnę.
11 grudnia - podpisanie w Halle traktatu sojuszniczego Francji z Księstwem Saksonii; proklamowanie Królestwa Saksonii.
26 grudnia - bitwa pod Pułtuskiem.
15 grudnia - wprowadzenie blokady kontynentalnej w Królestwie Holandii.

1807

 

12 stycznia - 11. Korpus W. Armii marsz. Brune zajmuje Pomorze Szwedzkie.
19 lutego - Hiszpania przystępuje do blokady kontynentalnej.
26 maja - 10. korpus W. Armii marsz. Lefebvre wkracza do Gdańska.
16 czerwca - 4. korpus W. Armii marsz. Soult wkracza do Królewca.
21 czerwca - zawieszenie broni między Francją i Rosją - Taurogi.
3 lipca - angielski korpus gen. Cathcart ląduje na Pomorzu.
7-9 lipca - rozmowy pokojowe i podpisanie traktatu w Tylży.
22 lipca - utworzenie Księstwa Warszawskiego; podpisanie w Dreźnie Konstytucji Księstwa - Dresden.
25 lipca - utworzenie w Prusach komisji do reformy armii.
29 lipca - gen.Miollis rekwiruje angielskie towary w porcie Livorno; rozszerzenie blokady kontynentalnej na teren Włoch.
18 sierpnia - utworzenie Królestwa Westfalii ; Hieronim Bonaparte ogłoszony królem Westfalii.
19 sierpnia - likwidacja Trybunatu.
24 sierpnia - podpisanie rozejmu pomiędzy Rosją i Turcją.
28 sierpnia - dekret króla Holandii rekwirujący stojące w holenderskich portach statki angielskie.
2 września - flota angielska bombarduje Kopenhagę.
7 września - kapitaulacja Kopenhagi.
16 września - powołanie we Francji Trybunału Obrachunkowego.
18 września - ogłoszenie dekretu pozwalającego francuskim korsarzom na rekwizycję angielskich towarów.
13 października - dekret z Fontainebleau o zaostrzeniu blokady kontynentalnej.
18 października - 1.Korpus Obserwacyjny gen.Junot wkracza do Hiszpanii.
27 października - podpisanie w Fontainebleau traktatu Francji i Hiszpanii o podziale Portugalii.
30 października - podpisanie traktatu sojuszniczego pomiędzy Francją i Danią.
6 listopada - rząd Portugalii nakłada embargo na angielskie statki.
7 listopada - Rosja wypowiada wojnę Anglii.
13 listopada - 2.Korpus Obserwacyjny gen. Dupont wkracza do Hiszpanii.
15 listopada - proklamowanie Konstytucji Królestwa Westfalii.
23 listopada - ogłoszenie 1.dekretu mediolańskiego Napoleona.
30 listopada - 1.Korpus Obserwacyjny gen. Junot wkracza do Lizbony.
17 grudnia - ogłoszenie 2.dekretu mediolańskiego Napoleona.

1808

 

1 stycznia - wprowadzenie w Królestwie Westfalii Kodeksu Napoleona.
8 stycznia - 3.Korpus Obserwacyjny marsz. Moncey wkracza do Hiszpanii.
16 stycznia - Rosja stawia Szwecji ultimatum dotyczące przynależności Finlandii.
2 lutego - korpus gen. Miollis wkracza do Rzymu.
20 lutego - marsz. Murat mianowany namiestnikiem Cesarza w Hiszpanii.
21 lutego - armia rosyjska wkracza do Finlandii, początek wojny rosyjsko-szwedzkiej.
1 marca - dekret Napoleona ustanawiający szlachtę cesarstwa.
23 marca - armia francuska marsz. Murat wkracza do Madrytu.
14 lipca - bitwa pod Medina del Rio Seco.
15 lipca - marsz. Murat ogłoszony królem Neapolu.
22 lipca - kapitulacja 2.Korpusu Obserw. Girondy gen. Dupont pod Baylen.
6 sierpnia - korpus angielski gen. Wellesley ląduje w Hiszpanii.
30 sierpnia - kapitulacja 1.Korpusu Obserw. Girondy gen. Junot pod Cintrą.
30 października - Napoleon obejmuje dowództwo Armii Hiszpanii.
21 listopada - reforma administracyjna w Prusach.
2 grudnia - armia francuska opuszcza Berlin.
4 grudnia - Armia Hiszpanii wkracza ponownie do Madrytu.

1809

 

3 stycznia - Napoleon opuszcza Hiszpanię.
15 stycznia - traktat pokojowy pomiędzy Turcją i Anglią.
21 lutego - kapitulacja Saragossy.
1 marca - Eliza Biacciochi ogłoszona Wielką Księżną Toskanii.
9 kwietnia - utworzenie 4. koalicji; wybuch powstania Andreasa Hofera w Tyrolu
10 kwietnia - armia austriacka wkracza do Bawarii.
15 kwietnia - VII korpus armii austriackiej wkracza do Księstwa Warszawskiego.
21-23 kwietnia - bitwa pod Eckmühl.
27 kwietnia - armia francuska wkracza do Austrii.
11 maja - armia francuska zajmuje Wiedeń.
10 czerwca - papież Pius VII ekskomunikuje Napoleona.
6 lipca - bitwa pod Wagram; uprowadzenie papieża Piusa VII z Rzymu do Savony.
12 lipca - zawieszenie broni w Znojmie.
25 lipca - dekret Napoleona z Saint-Cloud wprowadzający licencje dla handlu morskiego.
27-28 lipca - bitwa pod Talavera del la Reina.
29 lipca - angielski korpus ekspedycyjny zajmuje wyspę Walcheren.
5 sierpnia - ustalenie wysokości cła na towary importowane do Francji.
17 września - podpisanie w Fridrikshamm konwencji pokojowej pomiędzy Szwecją i Rosją.
8 października - Metternich mianowany ministrem spraw zagranicznych Austrii.
12 października - nieudany zamach Stapsa na Napoleona w Schönbrunn.
19 listopada - bitwa pod Ocanią.
28 listopada - bitwa pod Alba de Tormes.

1810

 

6 stycznia - podpisanie traktatu pokojowego pomiędzy Francją i Szwecją.
30 stycznia - utworzenie "Domaine extraordinaire" (prywatnego majątku Cesarza).
5 lutego - utworzenie we Francji Generalnej Dyrekcji Drukarstwa i Księgarstwa.
17 lutego - dekret Senatu o przyłączeniu Rzymu do Francji.
20 lutego - stracenie w Mantui Andreasa Hofera.
28 kwietnia - ustawa Senatu o reorganizacji sądownictwa wprowadzająca sądy przysięgłych.
2 lipca - abdykacja Ludwika Bonaparte, króla Holandii.
9 lipca - bitwa pod Ciudad Rodrigo.
5 sierpnia - dekret z Trianon o wzmocnieniu blokady kontynentalnej.
15 sierpnia - w Księstwie Warszawskim wchodzi w życie Kodeks Napoleona.
21 sierpnia - parlament szwedzki w Öerebro ogłasza marsz. Bernadotte następcą tronu.
21 października - wprowadzenie we Francji nowego prawa górniczego.
13 października - przyłączenie nadmorskich księstw niemieckich do Francji.
17 listopada - Szwecja wypowiada Anglii wojnę.
29 grudnia - wprowadzenie we Francji monopolu tytoniowego.
31 grudnia - Rosja ogłasza wprowadzenie cła na towary importowane z Francji.

1811

 

1 stycznia - wprowadzenie Kodeksu Napoleona w W.Ks. Bergu i W.Ks.Badenii.
5 marca - początek odwrotu Armii Portugalii.
3-5 maja - bitwa pod Fuentes de Onoro.
16 maja - bitwa pod Albuherą.
15 listopada - zniesienie systemu feudalnego w W.Ks.Bergu.
16 listopada - dekret ustalający klasyfikację dróg komunikacyjnych w Cesarstwie.
17 listopada - dekret z Compiegne o konfiskacie na rzecz państwa gazet paryskich.

1812

 

24 lutego - podpisanie traktatu sojuszniczego pomiędzy Francją i Prusami.
14 marca - podpisanie w Paryżu traktatu sojuszniczy pomiędzy Francją i Austrią.
19 marca - wprowadzenie nowej konstytucji w Hiszpanii.
28 marca - Wielka Armia wkracza do Berlina.
8 kwietnia - ultimatum cara Aleksandra I domagające się od Napoleona ewakuacji Prus.
9 kwietnia - sojusz Rosji i Anglii, powstanie 6. koalicji.
17 maja - spotkanie Napoleona z sojusznikami w Dreźnie.
28 maja - podpisanie w Bukareszcie traktatu pokojowego pomiędzy Rosją i Turcją.
19 czerwca - papież Pius VII przewieziony do Sawony w Fontainebleau.
21 czerwca - Francja wypowiada wojnę Rosji.
28 czerwca - powstanie Konfederacji Generalnej Narodu Polskiego.
22 lipca - bitwa pod Arapiles.
10-11 listopada - bitwa pod Alba de Tormes.
31 grudnia - konwencja w Taurogach, korpus pruski gen.Yorcka przechodzi na stronę Rosji.

1813

 

6 stycznia - podpisanie w Fontainebleau nowego Konkordatu.
30 stycznia - rozejm pomiędzy Austrią i Rosją.
22 lutego - podpisanie w Kaliszu konwencji rosyjsko-pruskiej.
16 marca - Prusy wypowiadają wojnę Francji.
17 marca - początek organizacji pruskiej Landwehry.
18 marca - król Józef Bonaparte opuszcza Madryt.
22 marca - król Prus, Fryderyk Wilhelm III wraca do Berlina.
15 kwietnia - Napoleon opuszcza Paryż i obejmuje ponownie dowództwo Wielkiej Armii.
2 maja - bitwa pod Lützen.
18 maja - korpus szwedzki ląduje w Stralsund.
20-21 maja - bitwa pod Bautzen.
30 maja - 1. korpus Wielkiej Armii marsz.Davout wkracza do Hamburga.
4 czerwca - podpisanie rozejmu w Pielaszkowie.
21 czerwca - bitwa pod Vittorią.
27 czerwca - podpisanie w Reichenbach traktatu sojuszniczego pomiędzy Austrią i państwami koalicji.
22 lipca - Szwecja przystępuje do koalicji antynapoleońskiej.
29 lipca - początek negocjacji pokojowych w Pradze.
12 sierpnia - Austria wypowiada Francji wojnę i przystępuje do koalicji antynapoleońskiej.
26 sierpnia - bitwa nad Kaczawą (Katzbach).
3 września - Dania wypowiada wojnę Szwecji.
17 września - rozejm pomiędzy Królestwem Bawarii i koalicją antynapoleońską.
8 października - podpisanie w Ried traktatu sojuszniczego Austrii z Królestwem Bawarii; Bawaria przystępuje do koalicji: armia Wellingtona wkracza do płd. Francji.
12 października - traktat pokojowy pomiędzy Rosją i Persją - Giulistan.
22 października - Dania wypowiada wojnę Rosji i Prusom.
30 października - bitwa pod Hanau.
31 października - upadek Królestwa Westfalii.
1 listopada - Wielka Armia przekracza Ren.
2 listopada - Królestwo Wirttembergii przystępuje w Fuldzie do 6.koalicji.
16 listopada - Wielka Armia wycofuje się z Holandii.
11 grudnia - traktat z Hiszpanią - Valencay ; Ferdynand VII odzyskuje tron Hiszpanii.
21-31 grudnia - armia koalicji przekracza granicę Francji.

1814

 

11 stycznia - król Neapolu (marsz. Murat) przechodzi na stronę koalicji.
14 stycznia - Dania podpisuje w Kilonii traktat pokojowy ze Szwecją, Prusami. Rosją i Austrią.
21 stycznia - Papież Pius VII opuszcza Paryż i udaje się do Savony.
23 stycznia - Napoelon powierza Marii Luizie regencję.
31 stycznia - bitwa pod Brienne.
4 lutego - początek kongresu w Chatillon.
11-12 lutego - bitwa pod Montmirail.
9 marca - podpisanie w Chaumont przez państwa koalicji traktatu o zasadach podziału Europy.
20 marca - bitwa pod Arcis-sur-Aube.
30 marca - cesarzowa Maria Luiza opuszcza Paryż.
31 marca - podpisanie przez marsz.Marmont kapitulacji Paryża.
1 kwietnia - utworzenie rządu tymczasowego pod przewodnictwem Talleyranda.
2 kwietnia - Senat wydaje dekret o pozbawieniu Napoleona tronu.
18 kwietnia - podpisanie w Tuluzie konwencji o zakończeniu działań wojennych na froncie hiszpańskim.
23 kwietnia - rozejm pomiędzy Francją i państwami koalicji.
4 maja - Napoleon ląduje na Elbie.
12 maja - ordonans Ludwika XVIII redukujący armię do 201 tys. żołnierzy i oficerów.
24 maja - papież Pius VII wraca do Rzymu.
27 maja - korpus marsz. Davout kapituluje w Hamburgu.
29 maja - w Malmaison umiera cesarzowa józefina.
3 czerwca - armie koalicji rozpoczynają odwrót z Francji.

1815

 

13 marca - decyzją Kongresu Wiedeńskiego "Bonaparte zostaje wyjęty spod prawa".
25 marca - uczestnicy Kongresu Wiedeńskiego odnawiają sojusz przeciwko Francji - powstanie 7.koalicji.
30 marca - król Neapolu wypowiada wojnę Austrii i przechodzi ponownie na stronę Napoleona; armie koalicji blokują granice Francji.
17 kwietnia - król pruski wzywa swoich poddanych do "świętej wojny" z Napoleonem.
22 kwietnia - ogłoszenie Aktu dodatkowego do konstytucji Cesarstwa.
9 maja - manifest Ludwika XVIII, wzywający Francuzów do walki z Napoleonem - Gandawa.
15 maja - wybuch powstania w Wandei.
22 maja - armia austriacka wkracza do Neapolu, król Ferdynand powraca na tron.
1 czerwca - "Zgromadzenie Pola Majowego" w Paryżu.
21 czerwca - armia angielsko-pruska wkracza do Francji.
23 czerwca - Józef Fouche staje na czele Komisji Rządowej.
3-6 lipca - wojska koalicji wkraczają do Paryża.
8 lipca - Ludwik XVIII przybywa ponownie do Paryża.
17 lipca - masakra w Nimes, początek Białego Terroru.
2 sierpnia - podpisanie w Paryżu przez państwa koalicji Konwencji dotyczącej losów Napoleona.
24 września - utworzenie Świętego Przymierza przez monarchów Rosji, Austrii i Prus.
17 października - Napoleon ląduje na wyspie Św. Heleny.

1840

 

15 kwietnia - złożenie prochów Napoleona w paryskim Kościele Inwalidów.

 

 

Opracował: Kamp&Castiglione