Nasza księgarnia

Analiza zodiakalna marszałków

Posted in Historical fiction

Encyklopedia multimedialna PWN podaje, że ASTROLOGIA to wróżbiarstwo będące kontynuacją starożytnych i średniowiecznych praktyk, które wynikały z przekonania, że istnieją bezpośrednie związki między konfiguracją ciał niebieskich a losem człowieka lub społeczeństw; podstawę przepowiedni astrologicznej stanowi opis konfiguracji ciał niebieskich, czyli horoskop.
Nikt nie wie, kiedy dokładnie pomysł wróżenia z gwiazd zawładnął ludzkim umysłem. W każdej części świata, we wszystkich kulturach i klimatach Słońce, Księżyc, planety i gwiazdy odgrywały jakąś rolę już w najdawniejszych, mitologicznych czasach społeczeństwa ludzkiego. Jakkolwiek, na ogół, społeczeństwa przydawały jakieś znaczenie astrologii, to jednak nie wszystkie przypisywały astrologiczne znaczenie planetom i znakom zodiaku.
Najwcześniejsze, jakie posiadamy, świadectwa wiary w astrologię zostały odkryte w Mezopotamii. Sztuka gwiezdna zaczyna przyjmować formę "nowoczesną" około 4000 lat przed naszą erą, kiedy na brzegach Eufratu wzniesiono pierwsze świątynie, poświęcone sumeryjskim bogom gwiezdnym. Sumeryjczycy byli pierwszymi, którzy stworzyli prymitywną astroskopię wymagającą obserwacji Słońca, Księżyca i planet, jednakże nie uwzględniając ich relatywnego położenia w zodiaku.
W wieku siedemnastym reprezentantami idei astrologicznej swoich czasów są Johannes Kepler i William Lilly. Pierwszy z nich jako matematyk miał wyraźne wątpliwości odnośnie ścisłości wykresów astrologicznych w tej formie, jaka była mu znana. Tym niemniej żywił przekonanie, że może powstać prawdziwa, autentyczna nauka o gwiazdach z chwilą, gdy zabiorą się do tego poważni naukowcy, sprawdzając wszystko. Kepler był przekonany, że gwiazdy i planety oddziaływają na człowieka dzięki swemu promieniowaniu, swym geometrycznym strukturom i łączącym je geometrycznym konstelacjom. Ludzki "instynkt geometryczny" pozwala nam odpowiadać na te struktury i konstelacje. Uszy mogą słyszeć harmonie kosmosu, oczy wprawdzie nie mogą widzieć jego geometrii, jednakże mogą ją poznawać: "Dusza zaczyna tańczyć na wezwanie nieba"1 . Lilly był płodnym pisarzem i czołowym twórcą horoskopów w Anglii. Przewidział wielki pożar Londynu w 1666 roku.
Potem nastąpił proces przechodzenia współczesnej poznawczej postawy człowieka (przede wszystkim kulturowego kręgu euroamerykańskiego) od paradygmatu, czyli modelu scjentystyczno-mechanicystycznego, ukształtowanego w XVII i XVIII wieku w toku tzw. rewolucji naukowej i symbolizowanego przez Francisa Bacona, Galileusza, Kartezjusza i Newtona, do "paradygmatu wyobraźni", poszerzającego horyzonty myślenia i praktyki naukowej o czynnik intuicji, empirii wewnętrznej, fantazji twórczej. Ojcem chrzestnym tej tendencji był jeszcze w XIX wieku wielki Johann Wolfgang Goethe, twórca antynewtonowskiej Farbenlehre i alternatywnej wobec Darwinowskiego ewolucjonizmu teorii metamorfozy.
Zarówno Kepler, jak i współczesny nam Jung, a także współcześni fizycy widzą w człowieku struktury pozwalające mu poznawać "harmonie" kosmosu: analogie łączące psychikę ze strukturami wszechświata, analogie między całością a częścią. Toteż Jung mógł pisać: "Astrologia składa się z symbolicznych konfiguracji, podobnie jak nieświadomość zbiorowa, którą zajmuje się psychologia: planety to "bogowie", symbole mocy nieświadomości"2 .
L. Weres3 pisze, że zarówno świat zewnętrzny, jak i wewnętrzny odbijają się w horoskopie. Procesy kosmiczne ukazują się w nim tak samo, jak kolektywne doświadczenia ludzkie: w symbolach astrologicznych spotykamy projekcje nieświadomości zbiorowej. O ile każda jednostka w swym osobistym horoskopie partycypuje w podstawowym astrologicznym wzorcu wszystkich, o tyle nie może wyzbyć się swej roli jako część pewnej całości. Z drugiej strony jednostka nie może pozbyć się odpowiedzialności, którą ma jako część całości wobec całości: zarówno wobec otaczającego ją świata, jak i wobec jej ludzkiego otoczenia.
Przy tym jednak każdy człowiek już przez swój osobisty horoskop jest jednostką niezastąpioną. Osobisty horoskop można bowiem rozpatrywać jako indywidualny symbol, który mówi nam więcej o danym człowieku, niż można by pojąć teraz czy kiedykolwiek: jest on zmysłowo spostrzegalny, zarazem jednak wskazuje większe konteksty jego życia, jego szersze powiązania i relacje z mocami ponadosobowymi.

W umownie empirowej Francji, również zajmowano się horoskopami i analizą wpływu daty urodzenia na dalsze losy człowieka. Napoleon na pewno słyszał o jednym z awanturniczych astrologów Aleksandrze hrabi Cagliostro (1743-1795), ale chyba nie można przypuszczać, że promując w 1804 r. pierwszych marszałków, kierował się znakami zodiaku promowanych, wg schematu: ten jest spod znaku Strzelca więc nie, ten spod znaku Byka - tak. To raczej znaki zodiaku miały wpływ na charakter, predyspozycje, sposób działania i myślenia przyszłych marszałków, co w konsekwencji zaowocowało nominacją. O tym, że nominacje wypływały przede wszystkim ze względów politycznych, nikogo nie potrzeba przekonywać, zresztą przedstawione to jest również w socjogramie.
Na uwagę zasługuje fakt, że znając biografie marszałków i porównując cechy charakterystyczne dla danego znaku zodiaku właściwie wszystko się zgadza. Można zatem wysunąć hipotezę, że już po nominacji, znając znak zodiaku marszałka, można było spodziewać się takich a nie innych zachowań.

L.p. Nazwisko i imię Data urodzenia Znak zodiaku
1 Augereau Pierre 21.10.1757 Waga
2 Bernadotte Jean-Baptiste 26.01.1763 Wodnik
3 Berthier Louis 20.11.1753 Skorpion
4 Bessieres Jean-Baptiste 6.08.1768 Lew
5 Brune Guillaume 13.05.1763 Byk
6 Davout Loius 10.05.1770 Byk
7 Gouvion St-Cyr. Laurent 13.05.1764 Byk
8 Grouchy Emmanuel 23.10.1766 Skorpion
9 Jourdan Jean-Baptiste 29.04.1762 Byk
10 Kellerman François 28.05.1735 Bliźnięta
11 Lannes Jean 10.04.1769 Baran
12 Lefebvre François 25.10.1755 Skorpion
13 MacDonald Jacques 17.11.1765 Skorpion
14 Marmont Auguste 20.07.1774 Rak
15 Masséna Andre 6.05.1758 Byk
16 Moncey Bon Adrien 31.07.1754 Lew
17 Mortier Edouard 13.02.1768 Wodnik
18 Murat Joachim 25.03.1767 Baran
19 Ney Michel 10.01.1769 Koziorożec
20 Oudinot Nicolas 25.04.1767 Byk
21 Perignon Dominique 31.05.1754 Bliźnięta
22 Poniatowski Józef 7.05.1763 Byk
23 Serurier Jean-Mathieu 8.12.1742 Strzelec
24 Soult Nicolas 29.03.1769 Baran
25 Suchet Louis-Gabriel 2.03.1770 Ryby
26 Victor Claude 7.12.1764 Strzelec


Z przedstawionego zestawienia wynika, że najwięcej bo aż 7 marszałków było spod znaku Byka, 4 - spod znaku Skorpiona, 3 urodziło się pod znakiem Barana. Znaki: Wodnik, Lew, Bliźnięta i Strzelec reprezentowane są przez 2 marszałków, pojedynczy marszałkowie posiadają w swym znaku Wagę, Raka, Koziorożca i Ryby.! Wśród marszałków nie występuje - ostatni, 12 - znak Panny. Dziwne to, bo przynajmniej Berthier - ten zorganizowany analityk, by na to "zasłużył". Jest inaczej.

Przypomnieć należy, że Cesarz urodził się pod znakiem Lwa, a właśnie ten znak oprócz Skorpiona i Barana uważany jest przez znawców przedmiotu za tzw. znak mocny.

Poniżej przedstawiono najważniejsze cechy, trzech głównie występujących znaków. Zaznaczyć należy, że jest to zarys ogólny i według różnych autorów może być on nieco inny. Dodatkowo, specjaliści wyróżniają jeszcze poszczególne części okresu trwania (wpływu) znaku. Inaczej przedstawia się ten sam znak na początku okresu, trochę inaczej pod koniec. Ale to już dla koneserów.
Byk jest znakiem związanym z uporem i większości Byków trudno jest zrezygnować z raz podjętych postanowień. Ich upór odpowiada jednakże za tak godne podziwu cechy zachowania jak zdolność do oddania się całkowicie projektom czy związkom, w których wartości głęboko zawierzą - jest to cnota, którą prawie wszyscy podziwiają, lecz niewielu ją posiada (Davout). Ona właśnie często sprawia, że Byki odnoszą sukcesy. Ludzi spod znaku Byka charakteryzuje również głęboko zakodowana potrzeba osobistego bezpieczeństwa. Dla niektórych z nich utożsamia się ona z gromadzeniem bogactwa, w celu uzyskania zabezpieczenia ekonomicznego. Oni właśnie, gdy utracą nad nią kontrolę, stają się chciwcami Masséna). Dla innych bezpieczeństwo osobiste ma charakter emocjonalny, czyni ich w szczególny sposób ciepłymi i kochającymi członkami rodziny i przyjaciół. Te, jeśli nie są pewne wzajemności uczuć, mogą stać się zazdrosne i przejawiać skłonność do zniewalania innych. Byki niełatwo godzą się z porażkami (Brune).
Mają naturalną skłonność do pokładania wiary w ludzi i do tworzenia stałych układów (Davout i Napoleon). Potrzebują długiego czasu na zerwanie nieudanego związku bądź układu (Davout i Oudinot). Dysponują wielką siłą i są bardzo odważne, lecz potrzebują czasu - by poczuć się naprawdę pewnymi tego co robią, niekoniecznie akceptują nieoczekiwane i zaskakujące zmiany. Większość urodzonych pod znakiem Byka przejawia skłonność do osobistych wygód i przyjemności cielesnych. Byki lubią być dobrze ubrane i dobrze sytuowane. Kochają wygodę. Doceniają uroki i subtelności życia, a w tym... dobre jedzenie, muzykę, sztukę, przedmioty zbytku... i piękno otoczenia. Wiedzą, jak żyć dobrze.
Od ludzi urodzonych pod znakiem Skorpiona oczekuje się (i słusznie!) żywego i bogatego usposobienia. Nawet ci, pozornie nastawieni przyjaźnie i otwarci, mogą wykazać taką pasję i intensywność uczuciową, do jakiej naprawdę niewielu jest zdolnych. Skorpiony kierują się emocjami, lecz niekoniecznie same są emocjonalnie wrażliwe na ciosy. Znaczy to, że żywią silne namiętności i pragnienia, ale zgodnie z zasadą Skorpionów tylko niewielu z nich okazuje je otwarcie. Wszyscy urodzeni pod znakiem Skorpiona ukrywają bowiem część swej natury, tę najważniejszą, którą można zranić (Berthier).
Skorpiony kochają manipulować i mieć kontrolę, nawet jeśli jest to działalność na bardzo małą skałę. Dla niektórych z nich może być to jeden ze sposobów uzyskania kontroli nad wieloma aspektami własnego usposobienia. Inne mogą realizować w ten sposób pragnienie kierowania własnymi stosunkami z innymi ludźmi, jeszcze inni zmierzają do osiągnięcia wpływowych stanowisk w biznesie lub w towarzystwie.
Z reguły Skorpiony, a przynajmniej ich większość, chcą ukryć swe środki kontroli i dokładają starań, by nie wydostały się na widok publiczny. Jeśli wrodzone pragnienie kontrolowania sprzęgnie się z równie wrodzoną, pełną pasji, uczuciowością, Skorpiony zwracają się ku zazdrości i posesywności a także obsesyjnej żądzy zemsty. Jako osoby o bogatym i emocjonalnym usposobieniu Skorpiony mają duże możliwości na polu twórczym - wiele z nich przejawia uzdolnienia artystyczne. Mają również zdolności śledcze, ich dociekania są zwykle skuteczne! Skorpiony lubią wiedzieć co się dzieje, dlaczego i z jakich powodów, lubią znać mechanizmy wewnętrzne sytuacji i zachodzących procesów {również odnośnie ludzi) i dzięki tej naturalnej skłonności wielu z nich zostaje świetnymi badaczami i poszukiwaczami.
Znak Barana (Lannes, Murat i Soult), nazywany jest także znakiem odkrywców. Urodzeni pod tym znakiem lubią nowatorskie przedsięwzięcia i cieszy ich zwycięstwo. Większość Baranów jest odważna i śmiała, z ochotą próbuje wszystkiego... przynajmniej raz. Aktywność usposobienia Baranów kreuje ich na wyróżniających się pracowników i entuzjastów sportu. Większość z nich ma tak dużo naturalnej energii, że jeśli nie uda się dla niej znaleźć właściwego ujścia w konstruktywnym działaniu - staje się kłopotliwa.
Jeśli Barany nie mają wystarczającej ilości zajęć o charakterze fizycznym są kapryśne lub awanturnicze. Generalnie Barany są raczej mądre i miewają zdolności z dziedziny mechaniki. Dzięki tym właśnie zdolnościom i swej monstrualnej energii - wywodzący się spośród nich inżynierowie i producenci są znakomici.
Urodzeni pod tym znakiem traktują prawie każde osobiste doświadczenie jako coś w rodzaju wyzwania lub przygody. Ich entuzjazm jest zwykle bezgraniczny, czego konsekwencją jest ograniczona możliwość dostrzeżenia właściwych wymiarów spraw, co doprowadza często do niefortunnych skutków (np. stroje Murata). To, co inni znoszą z trudnością, to właściwa Baranom energia i skłonność do optymizmu, które powodują że odnoszą one sukcesy. Namiętne i idealistyczne usposobienie czyni z ludzi urodzonych pod tym znakiem odważnych żołnierzy, entuzjastycznych kochanków i niezwykłych artystów w wielu dziedzinach. Ich natychmiastowy, popędliwy sposób reagowania na wszystko prowadzi do sytuacji i układów, których często żałują, ale także stwarza okazję do zadowolenia z wielkiej różnorodności prób i doświadczeń na drodze życia. Barany mogą w swoim życiu doznać tak wielu doświadczeń i przygód, że innym starczyłoby ich na dwie lub trzy jego długości.

RANKING MARSZAŁKÓW

 

   S  T  P  A  D  SUMA  ŚR  M
 Napoleon  10  10  9  10        
 Davout  10  10  10  9  10  49  9,8  1
 Suchet  8  8  10  9  7  42  8,4  2
 Lannes  6  10  10  6  7  39  7,8  3
 Berthier  4  6  10  10  7  37  7,4  4
 Soult  6  8  8  8  7  37  7,4  4
 Augereau  6  10  10  6  4  36  7,2  5
 St-Cyr  6  6  6  7  7  32  6,4  6
 Marmont  6  6  6  6  7  31  6,2  7
 Murat  4  7  6  3  10  30  6,0  8
 Poniatowski  4  8  6  6    24  6,0  8
 Jourdan  6  8  6  8  1  29  5,8  9
 Lefebvre  4  6  8  7  4  29  5,8  9
 MacDonald  4  6  6  6  7  29  5,8  9
 Masséna  8  4  2  8  7  29  5,8  9
 Perignon  4  6  6  7    23  5,75  10
 Kellerman  6  8  8  6    28  5,6  11
 Bernadotte  6  6  4  7  4  27  5,4  12
 Victor  4  8  6  5  4  27  5,4  12
 Moncey  6  6  8  5  1  26  5,2  13
 Serurier  x  6  6  3    15  5,0  14
 Bessieres  x  8  8  4  4  24  4,8  15
 Ney  4  7  7  2  4  24  4,8  15
 Mortier  4  4  8  3  4  23  4,6  16
 Oudinot  2  6  8  2  4  22  4,4  17
 Brune  2  8  6  x  1  17  4,25  18
 Grouchy  4  6  4  5  1  20  4,0  19LEGENDA:

S - strategia
T - taktyka
P - pewność
A - administrator
D - dowódca - ocena N
SUMA - suma punktów
ŚR - średnia (SUMA/ilość punktów)
M - miejsce


Tabelę opracowano na podstawie materiałów angielskich z www. napoleon1er.com, (! w sumie nie wiadomo, czy lepiej żeby był to ranking francuski, czy angielski) kolumnę D wstawiono za R. Bielecki, Wielka Armia, przyznając wg oceny cesarza: 10 punktów - najwyższa kategoria - klasa dowódcy, 7 punktów dla - dobrego dowódcy korpusu lub armii, 4 punkty dla dowódcy wymagającego nadzoru cesarza i 1 pkt - klasa najniższa, dla dowódcy, który nawet pod nadzorem cesarza wykonuje swe obowiązki miernie.
Tłumaczone dosłownie z angielskiego nagłówki tabeli oznaczają: Strategia, Metody, Pewność, Administracja. Pod hasłem metody w wojsku rozumie się sposoby walki, czyli taktykę. Pewność - może oznaczać zarówno pewność działania czyli zdecydowanie, jak i pewność Napoleona, że marszałek wykona zadanie, czyli zaufanie. Może też oznaczać skuteczność.

Tłum. z ang. i opr. AMi

 

SOCJOGRAM

Kliknij aby powiększyć Socjologia szczegółowa, której przedstawicielem jest F. Znanecki, zajmuje się m.in. badaniem struktury formalnej i nieformalnej oraz dynamiki organizacji i zespołów różnego typu. Analizuje się tu także wzajemne oddziaływania między członkami zespołu. Narzędziem badawczym (jedną z metod badawczych) jest socjogram.
W celu opracowania współczesnych socjogramów, najczęściej uczestnikom zespołu rozdaje się ankietę, w której odpowiadają oni na pytania typu: z kim się najlepiej bawisz?, komu pożyczysz książkę?, z kim chciałbyś być na bezludnej wyspie? itp.
Zakładając, że marszałkowie tworzą zespół, można znając z dostępnych źródeł ich życiorysy również stworzyć socjogram - przedstawiono to na następnej stronie. Jest on nieco rozszerzony w porównaniu z tradycyjnym, ale dla wzrokowców zawiera podstawowe informacje, dodatkowo opisane w legendzie.
Chociaż Fouche, na pewno donosił na poszczególnych marszałków cesarzowi, nie znał on jeszcze socjogramu, bo w przeciwnym razie nie kazałby współpracować Davout'owi i Bernadotte np. w 1806 w kampanii austriackiej. Przykłady można mnożyć.


Przypisy:
1. H.A. Strauss und S. Strauss-Kloebe, Die Astrologie des Johannes Kepler, Fellbach 1981;
2. C.G. Jung, Briefe II, s. 400;
3. L. Weres, Homo-Zodiakus, Wyd. CINPO INTERNTIONAL, Poznań 1991, s. 13.

 

Andrzej Milecki