Nasza księgarnia

Uwaga! Polecamy! Odwiedzając sklepy internetowe pomagasz utrzymać nasz serwis!

Plebania w Skolitach

Opublikowano w Turystyka historyczna

Jedną z mroźnych lutowych nocy w 1807 roku, Napoleon spędził na plebanii w Skolitach na Warmii. W kominku napalono drewnem z porąbanych biurka, komody i dwóch szaf.
Po obiedzie na plebanii w Jonkowie, 4 lutego 1807 roku, Napoleon towarzyszący ścigającym Rosjan korpusom Augereau, Neya i Murata, dotarł wieczorem do Skolit. Tutaj przenocował w małym budyneczku plebanii.
Poza cesarzem i jego adiutantów nocowali tutaj minister Talleyrand i Joachim Murat. Minister wojny Berthier kwaterował w mieszkaniu wikarego.

Dawna plebania, dzisiejszy dom sołtysa w Skolitach.

Proboszcz, ks. Antoni Kleinkowski, dokładnie spisał szkody i straty. Wyniosły one według niego 822 talary: „Konie dostojnych gości zjadły 76 korców owsa, pozabijano na wieczerzę owce i gęsi, kaczki, jednego wołu, zabrano cztery konie, szory (pas zakładany na pierś konia wraz z pomocniczymi rzemieniami), nowy wóz z żelaznymi obręczami i sanie. Biurko do pisania, komoda i dwie szafy ubraniowe zostały porozbijane przez grabieżców, a Jego Majestat Napoleon Bonaparte łaskawie zużył drzewo do palenia w kominku”.

Cesarz za zrabowaną we wsi przez jego żołnierzy krowę, wypłacił proboszczowi talara.
Skolity to niewielka (ok. 300 mieszkańców) wioska leżąca 5 kilometrów od siedziby gminy wiejskiej Świątki. Ponad dwieście lat temu mieszkało tu prawie tyle samo mieszkańców. Czasy te pamięta kościół i dwa domy. Jeden z nich gościł cesarza.
Dawna plebania, na której nocował Napoleon to dzisiaj siedziba sołectwa. Niestety, na budynku nie zawisła jeszcze żadna tablica upamiętniająca pobyt cesarza. Jednak między domem a furtką prowadząca na teren kościoła, postawiono tablicę z oznakowanym Szlakiem Napoleońskim. Stowarzyszenie „Dom Warmiński” powstałe w 2006 roku z inicjatywy Starostów Olsztyńskiego, Braniewskiego i Lidzbarskiego, wystąpiło z inicjatywą wytyczenia szlaku turystycznego, oznakowanego w terenie poglądowymi tablicami ilustrującymi napoleońską kampanię. Szlak ma długość 30 kilometrów i poprowadzono go przez wioski warmińskie, w których w lutym 1807 roku wojska napoleońskie walczyły z Rosjanami. Szlak zaczyna się w Barkwedzie, gdzie 3 lutego 1807 roku miała miejsce ciężka i krwawa bitwa o przeprawę na rzece Łynie, następnie prowadzi przez Gutkowo, Mątki, Jonkowo, Łomę, Pupki, Gołogórę, Skolity, Dąbrówkę do Konradowa (tutaj wojska marszałka Neya natarły na tylną straż rosyjskiej armii).

Adam Gąsior

Tekst ze strony www.SzukajacNapoleona.com

Opublikowano za zgodą autora