Nasza księgarnia

Ku czci lekarzy spod Austerlitz

Posted in Turystyka historyczna

W 200. rocznicę bitwy pod Austerlitz doceniono lekarzy ratujących życie setek rannych w boju. Pomnik ku czci lekarzy stanął w Šlapanicach, miejscowości, w której podczas bitwy działały dwa szpitale polowe.

Šlapanice w czasie bitwy pod Austerlitz znalazły się poza terenem walk. W dwóch największych budynkach w miejscowości Francuzi założyli szpitale polowe. Jeden w zamku hrabiego Brumegena, drugi zaś w szkole, w której kilka dni wcześniej stacjonował sztab marszałka Soulta. W obu szpitalach polowych opatrywano i leczono rannych zarówno francuskich, jak i przeciwników.

 

 

Naczelnym chirurgiem Wielkiej Armii był wtedy Dominique Jean Larrey, który powiedział m.in.: "Na pobojowisku nie ma rang ani szarż, zwycięzców ani pokonanych, są tylko ciężko ranni ludzie."

O swoim naczelnym chirurgu Napoleon powiedział po latach: „...Larrey – to był człowiek prawy, jedyny, któremu mogłem zaufać...”

Jedna ze ścian pomnika z portretem Larrey’a.

Nic dziwnego, że autor pomnika poświęconego lekarzom spod bitwy pod Austerlitz wybrał słowa Larrey’a na motto monumentu. Cytat z lekarza: "Koniecznością lekarza jest być przyjacielem ludzkości." wyryty jest na jednej ze ścian pomnika. Wyżej widnieje data 2.12.1805  i napis po czesku "Bitwa Trzech Cesarzy" oraz medalion z portretem profilowym Larrey’a.

Po przeciwnej stronie granitowego prostopadłościanu znajduje się napis w czterech językach głoszący: "Pamięci lekarzy, którzy ratowali życie i łagodzili ból żołnierzom we francuskim szpitalu polowym w Šlapanicach."

Ścianka pomnika z czterojęzycznym napisem.

Pomnik odsłonięto w 2005 roku, autorem jest rzeźbiarz Jaromir Blažek. Oprócz wspomnianych napisów, na prostopadłościanie znajduje się kamienna kula armatnia i "płótno" szpitalne. Bryła ustawiona jest na dwustopniowym okrągłym podeście. Pomnik znajduje się na skrzyżowaniu ulic Brneńskiej i Riegrowej.

Adam Gąsior

Tekst ze strony www.SzukajacNapoleona.com

Zdjęcia i ilustracje publikujemy za zgodą autora