Nasza księgarnia

Napoleon na Zamku Królewskim w Warszawie

Posted in Konferencje i sympozja

16 kwietnia w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta premiera albumu "200 dni Napoleona. Od Pułtuska do Tylży" autorstwa Andrzeja Nieuważnego, Krzysztofa Ostrowskiego, Tomasza Stępnia i Lecha Majewskiego.

"200 dni Napoleona. Od Pułtuska do Tylży" to pierwszy z pięciu tomów przygotowanych przez Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita" S.A. i Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Cykl poświęcony jest legendzie Napoleona i jej percepcji na przestrzeni lat, a także skutkom panowania francuskiego cesarza - i prowadzonych przez niego wojen - dla Polski.
Album przedstawia decydujący, do dziś mało znany fragment kampanii 1806-1807: działania Napoleona od zajęcia linii Wisły, poprzez bitwy pod Pułtuskiem, Eylau i Friedlandem, do podpisania pokoju w Tylży. Relacjonuje też pobyt Cesarza w Finckenstein oraz oblężenie Gdańska. Publikację wzbogacają liczne ilustracje: reprodukcje obrazów, grafiki, zdjęcia współczesne, medale, mapki.
Opowieść o kampanii Napoleońskiej osnuta jest na podstawie wspomnień ludności cywilnej oraz żołnierzy polskich, francuskich i rosyjskich, zachowanych w pamiętnikach z epoki, listach pisanych z frontu, dokumentach archiwalnych. To nie tylko świadectwo chwały oręża francusko-polskiego, ale także cierpień, jakie przyszło znosić wszystkim walczącym, przede wszystkim zaś biernym uczestnikom teatru wojennego, w który wciągnięci zostali dziejową zawieruchą.
Andrzej Nieuważny - znakomity znawca epoki napoleońskiej, wplata w tok narracji fascynujące, czasem zabawne, częściej wstrząsające cytaty, dzięki czemu losy wszystkich uczestników ówczesnych wydarzeń stają się poruszające i bliskie.
"200 dni Napoleona. Od Pułtuska do Tylży" jest także ważnym wydarzeniem edytorskim, dzięki zaangażowaniu i artyzmowi autora projektu szaty graficznej książki, profesora Lecha Majewskiego.
Na uroczystą premierę książki przybyło ponad 200-tu znakomitych gości, a wśród nich Piotr Żuchowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stéphane Crouzat - radca ds. współpracy kulturalnej w Ambasadzie Francji, Grigorij Ignatow - dyrektor muzeum w Sowiecku (dawna Tylża), prof. Tomasz Nałęcz były marszałek sejmu oraz historyk, ponadto rektorzy wyższych uczelni, starostowie, wójtowie i burmistrzowie, dyrektorzy muzeów i inni.
O albumie "200 dni Napoleona. Od Pułtuska do Tylży" i etapach jego powstawania opowiedzieli autorzy, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz zaś, przypomniał zgromadzonym gościom o znaczeniu Napoleona dla Polski.
Podczas ceremonii miało miejsce uroczyste przekazanie księgozbioru dr. Roberta Bieleckiego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora przez żonę - Annę Bielecką. Podpisana została również deklaracja współpracy Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Uroczystość poprowadził red. Jerzy Kisielewski.


Edyta Hillesland - dyrektor generalny PW "Rzeczpospolita" SA, prof. Henryk Samsonowicz

 


Z prawej Piotr Rostkowski, PW "Rzeczpospolita" SA

 


Edyta Hillesland - dyrektor generalny PW "Rzeczpospolita" SA

 


Prof. Adam Koseski - rektor Akademii Humanistycznej w Pułtusku, dr Krzysztof Ostrowski - autor, Anna Bielecka

 


Prof. Adam Koseski, Roman Kochanowicz - dyrektor muzeum Romantyzmu w Opiniogórze

 


Prof. Henryk Samsonowicz

 


Autorzy albumu: dr Krzysztof Ostrowski, Tomasz Stępień, prof. Lech Majewski, dr Andrzej Nieuważny

 


Piotr Żuchowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Joanna Czarkowska - redaktor naczelna Redakcji Wydawnictw Historycznych i Albumowych PW "Rzeczpospolita" SA

 


Stéphane Crouzat - radca ds. współpracy kulturalnej w Ambasadzie Francji, prof. Andrzej Rottermund - dyrektor Zamku Królewskiego, Edyta Hillesland - dyrektor generalny PW "Rzeczpospolita" SA, prof. Henryk Samsonowicz

 


Piotr Żuchowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Prof. Adam Koseski - rektor Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Piotr Żuchowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Szwoleżerowie i Adolf Teresiak - Centrum Polsko-Francuskie - w mundurze z epoki napoleońskiej

 


Prof. Tomasz Nałęcz z żoną i prof. Andrzej Rotterrmund

 

Tekst i zdjęcia Rzeczpospolita S.A.