Nasza księgarnia

Gwardia Cesarska - Żandarmeria wyborowa gwardii

Posted in Armia francuska

Żandarmeria wyborowa gwardii, czyli formacja gwardii cesarskiej, której zadaniem było czuwanie nad osobistym bezpieczeństwem Bonapartego, zarówno w polu, jak też w życiu dworskim. Dekretem z 31 lipca 1801 roku Napoleon polecił swemu adiutantowi Savary'emu utworzyć legion wyborczy żandarmerii "na modłę huzarów". Legion gotowy był w kwietniu 1802 roku. Z chwilą ogłoszenia cesarstwa został wcielony do gwardii pod nazwą żandarmerii wyborczej. Rozwiązana 23 kwietnia 1814 roku, żandarmeria została przywrócona 8 kwietnia 1815, ale ostatecznie uległa likwidacji po Waterloo.


Żandarmeria wyborcza Gwardii
Od lewej: wachmistrz, żandarm w mundurze polowym 1807-08, żandarm w surducie i oporządzeniu do służby wartowniczej 1806, żandarm w mundurze polowym 1813, żandarm z okresu "100 dni".

Żandarmeria wyborcza Gwardii
Od lewej: żandarm w mundurze paradnym 1812, epolet starszego wachmistrz (u góry), sznury brygadiera i podoficera, kontrepolet podoficera, żandarm w płaszczu i mundurze polowym do służby pieszej 1801-05.

Żandarmeria wyborcza Gwardii
Od lewej: żandarm w mundurze paradnym 1812, epolet starszego wachmistrz (u góry), sznury brygadiera i podoficera, kontrepolet podoficera, żandarm w płaszczu i mundurze polowym do służby pieszej 1801-05.

Ilustracje ze zbiorów Piotra Pacaka