Nasza księgarnia

Gwardia Cesarska - Pociągi artylerii gwardii

Posted in Armia francuska

Polecamy: ARMIA NAPOLEONA

Pociągi Gwardii 1800-1815 - Od lewej: woźnica 1800, żołnierz pociągów w mundurze paradnym 1804-06, żołnierz pociągów w mundurze polowym 1803-04, żołnierz I klasy 1808-09, żołnierz pociągów w mundurze paradnym koniec 1809, żołnierz pociągów początek 1810, żołnierz pociągów w mundurze paradnym początek 1812, żołnierz 2 pułku pociągów Gwardii w mundurze polowym 1813.Oficerowie pociągów Gwardii - Od lewej: oficer pociągów artylerii Gwardii w mundurze paradnym 1803-04, oficer pociągów w mundurze paradnym 1805, oficer pociągów w mundurze paradnym 1809-14.Trębacze i podoficerowie pociągów Gwardii - Od lewej: trębacz w mundurze paradnym 1809-11, trębacz w mundurze małym 1812-14, trębacz w mundurze paradnym 1812-14, podoficer w mundurze polowym 1803-08, podoficer w mundurze paradnym 1803-08.

Piotr Pacak, ilustracje ze zbiorów autora