Nasza księgarnia

Oddziały liniowe - Artyleria piesza

Posted in Armia francuska

 Polecamy: ARMIA NAPOLEONA


Artyleria piesza
Od lewej: kanonier w mundurze wyjściowym 1804-06, kanonier w mundurze polowym 1804-06, kanonier w mundurze polowym 1808, kanonier w mundurze wyjściowym 1808, kanonier w mundurze paradnym 1809, podoficer w mundurze paradnym 1810.

Oficerowie artylerii pieszej
Od lewej: szef batalionu 1804-06, oficer kompanii zbrojmistrzów 1809, oficer w mundurze wyjściowym, pułkownik w mundurze polowym 1811, młodszy oficer w małym mundurze 1809-12, oficer w mundurze polowym 1813-14, oficer w mundurze polowym 1813.

Muzycy, podoficerowie i służby artylerii pieszej
Od lewej: muzyk 1809-12, muzyk 9 pułku 1811-12, kapral 8 pułku 1810-11, muzyk 1810-12, zbrojmistrz 1809-12, robotnik artylerii 1809-12.

Dobosze artylerii pieszej
Od lewej: dobosz 1804-06, dobosz 1808, dobosz 1808-12, dobosz w mundurze polowym 1813-14, dobosz w liberii cesarskiej 1813-14.

Ilustracje ze zbiorów Piotra Pacaka