Nasza księgarnia

Oddziały liniowe - Kawaleria - Huzarzy

Posted in Armia francuska

Huzarzy - rodzaj lekkiej kawalerii przeznaczonej do działań rozpoznawczych i osłony piechoty. Tego typu formacje formacje istniały w początkach XIX wieku niemal we wszystkich armiach europejskich. Huzarzy nosili mundury "na modłę węgierską", uzbrojeni byli w zakrzywione szable i pistolety. Niektóre pułki przeszły do legendy, dokonując niezwykłych czynów bojowych. 21 stycznia 1796 roku francuski 8 pułk huzarów zdobył holenderską flotę pod Texel, co stało się możliwe tylko dzięki temu, że gruba powłoka lodowa pozwoliła dotrzeć konno pod same okręty. W 1806 roku wsławiła się "piekielna brygada" (5 i 7 pułk) dowodzona przez gen. Lasalle'a, której 700 żołnierzy, mając jeden jaszczyk amunicyjny, zmusiło do kapitulacji pruski garnizon Szczecina. Napoleon napisał wówczas do Murata: "Jeśli twoi huzarzy będą nadal zdobywać fortece, to przyjdzie mi rozwiązać artylerię i saperów". W Wielkiej Armii było wielu generałów, którzy znakomicie dowodzili pułkami huzarów: Marulaz, Curely, Fournier, Franceschi-Delonne.


Oficerowie huzarów
Od lewej: porucznik 1 p. huz., huzar kompanii wyborczej w mundurze polowym, oficer młodszy p. huz. w mundurze małym, oficer wyższy kompanii wyborczej 3 p. huz. w mundurze wielkim.

 


Umundurowanie i oporządzenie 1 p. huz.
Mentyk, spodnie/rajtuzy do munduru polowego obszyte skórą, szabeltas z cyfrą pułkową, dolman z pasem huzarskim, rajtuzy, lejbik, furażerka, czako z kitą i kordonami, mantelzak z cyfrą pułkową i fragment czapraka, bermyca kompanii wyborczej z kitą.

 


Umundurowanie i oprządzenie 2 p. huz.
Furażerka, czako z kitą i kordonami, mantelzak z cyfrą pułkową i fragment czapraka, bermyca kompanii wyborczej z kitą, mentyk, spodnie/rajtuzy do munduru polowego obszyte skórą, szabeltas z orłem cesarskim, dolman z pasem huzarskim, rajtuzy, lejbik.

 


Umundurowanie i oporządzenie 3 p. huz.
Mentyk, spodnie/rajtuzy do munduru polowego, szabeltas z cyfrą pułkową, dolman z pasem huzarskim, rajtuzy, lejbik, furażerka, czako z kitą i kordonami, mantelzak z cyfrą pułkową i fragment czapraka, bermyca kompanii wyborczej z kitą.

 


Oficerowie huzarów
Od lewej: oficer wyższy 2 p. huz. w nietypowym zimowym mundurze marszowym/polowym, oficer niższy 8 p.huz. w letnim mundurze wyjściowym, oficer wyższy 5 p. huz. w mundurze małym, oficer niższy 6 p. huz. w mundurze małym, oficer nizszy 6 p. huz. w zimowym mundurze marszowym/polowym po 1812 r.

 


Umundurowanie i oporządzenie 5 p. huz.
Mentyk, spodnie/rajtuzy do munduru polowego, szabeltas z orłem cesarskim i cyfrą pułkową, dolman z pasem huzarskim, rajtuzy, lejbik, furażerka, czako z kitą, mantelzak z cyfrą pułkową i fragment czapraka, bermyca kompanii wyborczej z kitą.

 


Umundurowanie i oprządzenie 6 p. huz.
Furażerka, czako z kitą i kordonami, mantelzak z cyfrą pułkową i fragment czapraka, bermyca kompanii wyborczej z kitą, mentyk, spodnie/rajtuzy do munduru polowego obszyte skórą, szabeltas z cyfrą pułkową, dolman z pasem huzarskim, rajtuzy, lejbik.

 


Umundurowanie i oprządzenie 9 p. huz.
Mentyk, spodnie/rajtuzy do munduru polowego obszyte skórą, szabeltas z orłem cesarskim i cyfrą pułkową, dolman z pasem huzarskim, rajtuzy, lejbik, furażerka, czako z kitą i kordonami, mantelzak z cyfrą pułkową i fragment czapraka, bermyca kompanii wyborczej z kitą.

 


Umundurowanie i oporządzenie 11 p. huz.
Mentyk, spodnie/rajtuzy do munduru polowego obszyte skórą, szabeltas z cyfrą pułkową, dolman z pasem huzarskim, rajtuzy, furażerka, czako z kitą, mantelzak z cyfrą pułkową i fragment czapraka, bermyca kompanii wyborczej lub trębacza z kitą

 


Pendent huzarski oficerski, z szablą typu huzarskiego i szabeltasem z orłem cesarskim

 


Siodło huzarskie

 

 

Ilustracje ze zbiorów Piotra Pacaka
Opis: Apacz