Nasza księgarnia

Oddziały liniowe - Kawaleria - Żandarmi

Posted in Armia francuska

Polecamy: ARMIA NAPOLEONA

Żandarmi - formacja policji wojskowej, zwana czasem żandarmerią polową, powoływana przez wszystkie armie europejskie do utrzymywania porządku wewnętrznego i dyscypliny w ramach własnych wojsk. Należało do niej ściganie dezerterów, tzw. Maruderów porzucających swoje oddziały, np. w celach rabunkowych, popisowych (poborowych) unikających wcielenia do szeregów, konwojowanie zatrzymanych i prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych. W armii francuskiej istniały oddziały żandarmerii konnej i pieszej umundurowanej w charakterystyczne granatowe uniformy z żółto-pąsowymi elementami, noszącej kapelusze i sznury naramienne. W wojsku Księstwa Warszawskiego pierwsze pododdziały żandarmerii sformowano dopiero w 1812 roku na Litwie do ścigania dużej liczby maruderów ciągnących się za Wielką Armią.