Nasza księgarnia

Wojsko Księstwa Warszawskiego - kawaleria

Posted in Armia polska

Kirasjerzy, czyli ciężka jazda nosząca kirysy. W czasach Napoleona uzbrojeni byli w ciężkie zbroje, hełm, prosty pałasz (95 cm) i parę pistoletów.
Jedyny w armii Księstwa 14 pułk kirasjerów (dwa szwadrony) sformowany został w Końskich w 1809 przez płk. Stanisława Małachowskiego. Do 1812 pułk ten stacjonował przeważnie w Warszawie. W kampanii rosyjskiej poniósł duże straty (zwłaszcza pod Możajskiem) i praktycznie przestał istnieć. Jego dowódca dostał się do niewoli pod Krasnem. W 1813 odtworzono jeden słaby szwadron kirasjerów, stanowiący zazwyczaj straż przyboczną ks. Józefa.

 

Ułani, czyli lansjerzy uzbrojeni w lance o długości 2,75 m, krzywe pałasze i pistolety. W wojsku Księstwa Warszawskiego istniało dziesięć pułków ułańskich. Pułki 2, 3 i 6 powstały w latach 1806-1807. W czasie kampanii galicyjskiej i po jej zakończeniu utworzono pułki 7, 8, 9, 11, 12, 15 i 16. Ponadto podczas kampanii 1812 roku sformowano na Litwie pułki 17, 18, 19, 20 i 21.
Mundury ułanów nie były jednolite i tylko niektóre pułki (m. in. 8 i 9) nosiły na czapkach tarcze z połową słońca. Nie zawsze też czapki przyozdabiano kitami i kokardami. Chorągiewki u lanc były zazwyczaj czerwono-białe bądź czerwono-granatowe w różnych kombinacjach.

 

Huzarzy, czyli narodowy typ lekkiej jazdy węgierskiej, w epoce napoleońskiej zapożyczeni przez wszystkie wojujące armie. W wojsku Księstwa Warszawskiego były dwa pułki huzarów - 10 i 13 - powstałe w 1809 roku. Pierwszy nazywany był "złotym", a drugi "srebrnym" z racji szamerowań, wyszyć i lampasów. Czaka czarne z takimiż pióropuszami, dołmany i mantyki granatowe. Mantyki, czyli półpłaszczyki, huzarzy nosili zawsze zarzucone na lewym ramieniu (by nie krępować prawicy), bardziej ku ozdobie niż dla istotnej potrzeby. Były one często podbijane futrem i bogato zdobione.

 

Strzelcy konni, czyli szaserzy wchodzili obok huzarów i szwoleżerów w skład lekkiej kawalerii. Uzbrojeni byli w lekko wygięte pałasze i krótkie karabinki (110 cm). Mundury ciemnozielone. W wojsku Księstwa Warszawskiego były trzy pułki strzelców konnych, uformowane w latach 1806-1807. Różniły się barwą kołnierza, łapek na rękawach, lampasów, wypustek i wierzchów bermyc. Barwa pułku 1 - pąsowa, 4 - karmazynowa, 5 - pomarańczowa.