Nasza księgarnia

Słynne pułki - Dzieje 13. pułku piechoty Księstwa Warszawskiego

Posted in Armia polska

Traktat pokojowy zawarty przez cara Rosji Aleksandra I i cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte w Tylży kładł kres tzw. pierwszej wojnie polskiej 1807 r. Na jego mocy obalono, przynajmniej częściowo, traktaty rozbiorowe Rzeczypospolitej i powołano do życia Księstwo Warszawskie. Poza granicami księstwa pozostawał m.in. Zamość, w którym stacjonowała nadal austriacka załoga. Sytuacja ta miała ulec zmianie już niespełna dwa lata później. Ofensywa wojsk polskich w Galicji wiosną 1809 r. przyczyniła się do odzyskania jednej z najstarszych twierdz polskich. Zamość został zdobyty 20 maja 1809 r. Wkrótce wyznaczono polski garnizon. W jego składzie niemal od początku znajdowały się pododdziały, mające w niedalekiej przyszłości uformować 1. pułk piechoty armii galicyjsko- -francuskiej, późniejszy 13. pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Pułk stacjonował w Zamościu do końca swojego istnienia. Trzy lata po powstaniu, w czasie wojny 1812 r., przeszedł swój chrzest bojowy, stanowiąc najlepiej wyszkoloną jednostkę bojową w "kombinowanej" dywizji nadbużańskiej dowodzonej przez gen. Amilkara Kosińskiego...
 
 

Jarosław Dudziński, Dzieje 13. pułku piechoty Ks. Warszawskiego cz. 1

Jarosław Dudziński, Dzieje 13. pułku piechoty Ks. Warszawskiego cz. 2