Nasza księgarnia

TEKA GRAFIK SOMOSIERRA

Posted in Fragmenty książek


TEKA GRAFIK SOMOSIERRA
24 reprinty grafik wraz z esejem Zbigniewa Dunin Wilczyńskiego poświęconemu bitwie pod Somo-Sierrą i ujęciu jej w sztuce


   

 

Mijają dwa wieki od dnia bitwy. Wydawnictwo Graf_ika przy współpracy Zety-Ars oraz Muzeum Wojska Polskiego uczciło 200. rocznicę Bitwy pod Somosierrą wydaniem teki pt. "Somosierra". Teki niezwykłej pod wieloma względami. To wydanie jest dokumentem, zapisem przebiegu bitwy, a jednocześnie prezentacją najcenniejszych grafik poświęconych szarży pod Somosierrą. Ogromną zaletą tej publikacji jest to, że został zachowany przy druku pierwotny format sztychów, czego, należy podkreślić, do tej pory nikt nie dokonał.


Są bitwy, które przechodzą do historii, wyciskają piętno na dziejach wojen i kampanii, stając się z biegiem czasu legendą. Niewątpliwie należy do nich szarża Pierwszego Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej pod Somosierrą 30 listopada 1808 roku. Zwycięstwo na oczach Cesarza okryło chwałą Pułk, zaś uczestnicy brawurowego ataku przeszli do historii.
Najtrafniej ocenił znaczenie Bitwy pod Somosierrą w naszych dziejach brytyjski historyk Robert Mc Nair, podkreślając "że miała ona wielki wpływ na cały naród w okresie, kiedy Polska wracała na nowo do życia". Na dobre, czy na złe... wpływ ten przetrwał po dziś dzień.
Zwycięstwo pod Somosierrą stało się inspiracją dla malarzy i grafików. Przez niemalże 200 lat powstało wiele płócien i grafik uwieczniających to wydarzenie. Obok wybitnych artystów spotykamy bezimienne, niesygnowane płótna przedstawiające szarżę, bądź jej epizod. Obrazy te są wyrazem nie tylko wizji bitwy, czasami zupełnie nierzeczywistej, lecz również miłości Polaków do epoki napoleońskiej, w tym wojny w dalekiej Hiszpanii.

Informacje o papierze na którym wydrukowano grafiki:
* papier Canson Edition Antique White importowany na specjalne zamówienie o gramaturze 250 g/m2.
* papier zapewnia wysoką jakość konserwacji, stosując technologię gwarantującą długowieczność dziełom sztuki.

Zalety:
* bezkwasowość papieru - nie tworzą się plamki i skazy związane z czasem
* bufor alkaliczny (odporność papieru na zewnętrzne źródła kwasu - powietrze i kontakt z palcami)
* barwienie w masie (wysoka odporność na działanie światła)
* ochrona przeciwgrzybicza (papier zawiera środek grzybobójczy, zabezpieczający go przed rozwijaniem się pleśni i grzybów)
* bez optycznych wybielaczy (naturalne wybielanie pulpy zapewnia jednakową biel papieru)

Teka została wydana w bibliofilskim nakładzie 250 egzemplarzy i zawiera: esej autorstwa dra Zbigniewa Dunin Wilczyńskiego oraz reprinty 24 najcenniejszych grafik biało-czarnych i kolorowych.
Wymiary teki 89x68 cm
Essej w formacie A3 z pieczęcią lakową stron 68


Zobacz:   Zeta-Ars      Graf_ika Po bitwie pod Somosierrą. Bataille de Somo-Sierra wg Horacego Verneta (1816) rytował P. Debucourt (1818). Akwatinta.
Wymiary: 82x65 cm
Szwoleżer Lekkokonny Polski Gwardii Cesarskiej wg Horacego Verneta rytował P. Debucourt. Akwatinta.
Wymiary: 79,6x60 cm
Ułan Lekkokonny Gwardii Napoleona w mundurze paradnym. Lancier Polonais en grande tenue wg Bellangé lit. G. Engelmann. Litografia (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
Wymiary: 23,8x32,5 cm
Bitwa pod Somosierrą. Autor nieznany, kolorowana w epoce ok. 1820 r. Akwatinta.
Wymiary: 39,4x28,9 cm
Wincenty Krasiński. V. C. Krasinski, Le Comte. Lith. de Ducarme r. des fossés St. Gin. lidux. Nr 24 Paris. Litografia.
Wymiary: 19,8x27 cm
Dominik Xiąże Radziwiłł. Pułkownik Wojsk Polskich Xsiętwa Warszawskiego 1784-1813. Archives de la Bque Imp. Lith Duruy. Warszawa, wydanie DAZIARO. Litografia.
Wymiary: 24,1x30,7 cm
Wincenty Leon Szeptycki. Wizerunek w mundurze oficera Pułku Lekkokonnego Gwardii. Akwarela (bez sygnatury autora).
Wymiary: 24,8x34,8 cm
Oficer Pułku Lekkokonnego Gwardii. S. Pajączkowski 1950 r. Akwarela (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
Wymiary: 23,8x32,3 cm
Bitwa pod Somosierrą. Passage de la Sommo-Sierra. A Paris chez BASSET, Rue St. Jacques Nr 64. Akwatinta.
Wymiary: 49,5x41,3 cm
Czapka oficera wyższego po płk. Wincentym Krasińskim.
Wymiary: 23,1x34,8 cm
Insygnia.
Wymiary: 25x34,8 cm
Czapka gen. Wincentego Krasińskiego.
Wymiary: 23,1x34,8 cm
Insygnia.
Wymiary: 25x34,8 cm
Szabla szeregowego, typu strzelców konnych gwardii francuskiej. Rys. płk Bronisław Gembarzewski (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
Wymiary: 25x34,8 cm
Szabla szeregowego, typu strzelców konnych gwardii francuskiej. Rys. płk Bronisław Gembarzewski (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
Wymiary: 25x34,8 cm
Szabla szeregowego, typu strzelców konnych gwardii francuskiej. Rys. płk Bronisław Gembarzewski (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
Wymiary: 25x34,8 cm
Szwoleżerowie Gwardii Napoleona i Żołnierz Starej Gwardii. Sur un rocher!... Lith. de Langlumé r. de l'Abbaye Nr 4. Litografia.
Wymiary: 29,5x41,8 cm
Napoleon. Napoleon le Grand wg Jacques'a Louis'a Davida. Akwatinta z Akwafortą.
Wymiary: 53,5x72,4 cm
Wawrosz K. Rys. Wojsko Polskie po r. 1800. Gwardia Napoleona I. Rok 1808 Tab. IIb. Nakładem Wł. Bortynowskiego. Z. M. Zadrazil fotolitografował w Krakowie.
Wymiary: 20,9x29,4 cm
Wawrosz K. Rys. Wojsko Polskie po r. 1800. Gwardia Napoleona I. Rok 1808 Tab. IIc. Nakładem Wł. Bortynowskiego. Z. M. Zadrazil fotolitografował w Krakowie.
Wymiary: 20,9x29,4 cm
Napoleon w wąwozie Somosierry ok. 1820 r. Rys. Hippolyt Bellange, ryt. René Rollet. Akwatinta (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
Wymiary: 86,5x67 cm
Lanciers Polonais - Colonel Commandant wg Charlet. Imp par Auguste Bry, rue du Barc, 134 Litografia kolorowana w latach dwudziestych XIX wieku.
Wymiary: 27,7x35,6 cm
Obrona sztandaru - litografia Martina Lavigne'a wg obrazu Leona Cognieta.
Wymiary: 26,3x35,6 cm
Siedzący Szwoleżer. Paryż 1814.
Wymiary: 57,6x81,5 cm