Nasza księgarnia

M. K U K I E L, WOJNY NAPOLEOŃSKIE, WARSZAWA 1927