Nasza księgarnia

Turno Kazimierz (1778-1817)

Posted in Generałowie Księstwa Warszawskiego

Służbę rozpoczął w 1803 r. w armii pruskiej. W wojsku polskim od 1806 r. Własnym kosztem wystawił 5 p.s.k. uznawany za najlepszy pułk jazdy Księstwa Warszawskiego (w pierwotnej numeracji 1 pułk jazdy) którym dowodzi do 1810 r. Na czele pułku szarżował na rosyjską piechotę i jazdę w bitwie pod Friedlandem, gdzie został ranny i otrzymał krzyż kawalerski Legii Honorowej. W kampanii 1809 r. walczył pod Górą gdzie odznaczył się ze swoimi szaserami przy zdobywaniu przyczółka mostowego, oraz przy zdobywaniu Sandomierza i pod Wrzawami. Mianowany adiutantem króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta oraz dowódcą wojskowym departamentu kaliskiego. W 1810 r. awansowany na gen. bryg. W kampanii 1812 r. dowódca brygady w IV korpusie odwodowym kawalerii Wielkiej Armii. Ciężko ranny w walkach nad Berezyną. W kampanii 1813 r. dowódca brygady w VIII korpusie Wielkiej Armii. W Dreźnie odznaczony krzyżem oficerskim Legii Honorowej. Wraz z królem saskim dostał się do niewoli w Lipsku. Zmarł w Dobrzycy na skutek ran odniesionych nad Berezyną.

Apacz & Castiglione