Nasza księgarnia

FOY Maximilien-Sebastien

Posted in Dostojnicy Cesarstwa

Maximilien-Sebastien FOY (03.02.1775-28.11.1825)

baron Cesarstwa,  hrabia Cesarstwa,  generał dywizji

 

Nagrobek Foya
Le Cimetière du Père Lachaise

1797 – szef szwadronu (23.06.)

1799 – adiutant generalny szef brygady (31.07.) – nominacja prowizoryczna; dowódca artylerii dywizji gen.Lorge w bitwie pod Zurychem– Armia Helwecji; szef brygady, dowódca 5.pułku artylerii konnej (25.09.)

1800 – szef sztabu dywizji gen.Lorge (24.05.); przejście wraz z gen.Moncey do Armii Rezerwowej; szef sztabu 2.dywizji gen.Boudet – Armia Italii (05.07.)

1801 – przydział do armii Republiki Cisalpińskiej (20.06.); powrót wraz z pułkiem do Francji (06.08.)

1803 – organizator obrony wybrzeża 16.okręgu wojskowego; dowódca przewoźnych baterii w obozie Boulogne

1804 – szef sztabu artylerii obozu w Utrechcie

1805 - szef sztabu artylerii II.korpusu (30.08.)

1806 – dowódca artylerii korpusu Frioulu

1807 – uczestnik misji dyplomatycznej gen.Sebastiani w Konstantynopolu; organizator obrony Dardaneli

1807-1808 – uczestnik ekspedycji gen.Junot do Portugalii, dowódca artylerii rezerwowej w bitwie pod Vimeiro, ranny; generał brygady (03.11.)

1808-1813 – uczestnik wojny w Hiszpanii

1808-1809 – dowódca 1.brygady – 3.dywizja piechoty – VIII.korpus – Armia Hiszpanii (17.11.), następnie (02.01.) – II.korpus; ranny pod Braga (20.03.); po dotarciu pod Oporto, zażądał od biskupa (dowódca obrony) poddania miasta, wzięty do niewoli przez milicję portugalską, torturowany podczas niewoli, uwolniony po kapitulacji miasta

1810 - baron Cesarstwa (09.09.); ciężko ranny w bitwie pod Bussaco; wysłannik marsz.Massena z raportem do Napoleona o sytuacji pod Torres-Vedras; generał dywizji (29.11.); powrót do Portugalii

1811 - dowódca 1.dywizji piechoty - VI.korpus - Armia Portugalii (09.04.) (od 06.: 1.dywizja piechoty – Armia Portugalii)

1812-1814 - dowódca 1.dywizji piechoty - Armia Portugalii, następnie Armia Hiszpanii, ranny w bitwie pod Orthez

1815 – ogłosił w Nantes przywrócenie Cesarstwa (24.03.); hrabia Cesarstwa (15.05.);dowódca 9. dywizji piechoty - II.korpus, ranny w bitwie pod Waterloo.

 

Opracował: Kamp