Nasza księgarnia

GERARD Francois-Joseph

Posted in Dostojnicy Cesarstwa

Francois-Joseph GERARD (29.10.1772-18.09.1832)

baron Cesarstwa,  generał dywizji

Komandor Legii Honorowej  - 30.10.1809

 

Nagrobek Gerarda
Le Cimetière du Père Lachaise

 

1794 – porucznik (24.6.)

1796 – adiutant gen.Klebera (30.06.); kapitan 1.pułku huzarów (05.10.)

1797 – wyróżnił się podczas przekraczania Renu pod Neuwied (18.04.); adiutant gen.Ney (13.06.)

1799 – szef szwadronu 4.pułku huzarów (26.06.)

1800-1801 – w Armii Renu

1803-1805 – w Armii Hanoweru

1803 – major 3.pułku huzarów (29.10.)

1806 – pułkownik, dowódca 2.pułku huzarów (07.10.), ranny w potyczce pod Crewitz (03.11.); 

1808 - baron Cesarstwa (27.11.); generał brygady (10.03.); dowódca brygady – dywizja kawalerii gen.Sahuc – Armia Italii (05.06.), uczestnik bitwy pod Wagram

1810 – komendant departamentu Tagliamento-Włochy (01.03.)

1811 – dowódca 2.brygady kawalerii lekkiej – Korpus Obserwacyjny Italii (20.04.); dowódca 10.brygady kawalerii lekkiej – Armia Italii (25.12.)

1812 - dowódca 11.brygady-3.dywizja lekkiej kawalerii - III.korpus kawalerii (26.04.),

1813 - dowódca 1.brygady-2.dywizja - II.korpus kawalerii rezerwowej (01.03.); generał dywizji (29.10.); dowódca kawalerii XIV.korpusu (01.10.), uczestnik obrony Drezna,wzięty do niewoli po kapitulacji (11.11.)

1814 – powrót do Francji (05.); komendant placu w Landau (05.09.)

1815 – zastąpiony na zajmowanym stanowisku komendanta placu w Landau (01.05.); komendant 14.okręgu wojskowego (18.05.)

 

Opracował: Kamp