Nasza księgarnia

GOBERT Jacques-Nicolas

Posted in Dostojnicy Cesarstwa

Jacques-Nicolas GOBERT (01.06.1760-17.07.1808) 

absolwent Szkoły Inżynierii w Mezieres

generał dywizji                                  

Komandor Legii Honorowej  - 14.06.1804

 

Nagrobek Goberta
Le Cimetière du Père Lachaise

1791 – kapitan (01.04.)

1792-1793 – w Armii Północy

1792 - szef batalionu (18.08.) – nominacja prowizoryczna dokonana przez dowódcę Armii Północy, gen.Dumourieza – zatwierdzenie: 08.03.1793

1793 - generał brygady, szef sztabu Armii Północy (08.04.) – nominacja prowizoryczna dokonana przez gen.Dampierre – zatwierdzenie: 15.05.; komendant: Mezieres (14.05.), Cambrai (15.06.), Quesnoy (08.07.), Philippeville (24.07.); zwolniony z armii (30.07.), aresztowany (12.08.) i osadzony w więzieniu Abbaye; zwolnienie z więzienia (28.08.)

1795 – powrót do armii w stopniu szefa batalionu (02.01.), w Armii Wybrzeża Brestu; z-ca dyrektora fortyfikacji w Port-Louis (11.05.); szef sztabu gen.Hoche (30.06.); zwolnienie ze stanowiska przez Komitet Ocalenia Publicznego (01.09.)

1796 – przywrócenie przez Dyrektoriat do służby w stopniu szefa batalionu (27.02.); z-ca dyrektora fortyfikacji Saint-Louis (07.03.); ponownie odwołany ze stanowiska (27.10.)

1799 – powrót do armii w stopniu generała brygady (20.09.); tymczasowy przydział do 17.okręgu wojskowego (08.10.)

1800 – w Armii Rezerwowej (30.03.); dowódca 1.brygady – dywizja piechoty gen.Loison (20.04.); szef sztabu gen.Dupont – Armia Italii (25.06.)

1801 – dowódca 1.dywizji – korpus Helwecji gen.Moncey (05.); w armii francuskiej w Republice Cisalpińskiej (20.06.); bez przydziału służbowego (23.09.)

1802 – powrót do czynnej służby, organizator w Breście ekspedycji na Gwadelupę (08.01.); przybycie na wyspę (06.05.); powrót do Francji (15.09.)

1803 - generał dywizji (27.08.)

1804 – dowódca 20.dywizji piechoty w Perigueux (16.02.)

1805 – komendant 3.okręgu wojskowego (02.03.)

1806 – w Armii Północy (18.10.); gubernator Minden (23.10.)

1807-1808 - dowódca 2.dywizji piechoty – II. Korpus Obserwacyjny Wybrzeży Oceanu (11.11.), wyruszył z Madrytu (03.07.) jako wzmocnienie II.Korpusu Obserwacyjnego Girondy gen.Dupont, ciężko ranny pod Baylen (16.07.), przetransportowany do Guarroman, gdzie zmarł.

 

Opracował: Kamp