Nasza księgarnia

MASSÉNA Andre

Posted in Dostojnicy Cesarstwa

Andre massÉna (06.05.1758-04.04.1817)

książę Essling (duc de Essling),  książę Rivoli (prince de Rivoli),  marszałek Cesarstwa

Krzyż Wielki Legii Honorowej – 02.02.1805

 

Nagrobek Masseny
Le Cimetière du Père Lachaise

1771-1789 – w armii królewskiej

1791 – adiutant-major 2.batalionu ochotników departamentu Var (21.09.)

1792lieutenant-colonel tego samego batalionu (01.08.)

1792-1798 – w Armii Italii

1793 - szef brygady, dowódca 51.półbrygady piechoty liniowej (17.08.); generał brygady (22.08.), uczestnik oblężenia Tulonu; generał dywizji (20.12.) – nominacja prowizoryczna; komendant Tulonu (22.12.)

1794 – zatwierdzenie stopnia generała dywizji przez Komitet Ocalenia Publicznego (29.08.); dowódca dywizji Albenga (09.-22.12.), rezygnacja ze stanowiska z powodu choroby

1795 – dowódca 1.dywizji prawego skrzydła Armii Italii (04.)

1796 - dowódca awangardy (dywizje gen.Laharpe i Meynier) Armii Italii (27.03.); dowódca 3.dywizji tej armii (29.04.)

1797 – dowódca 1.dywizji tej samej armii (05.03.); wysłany przez gen.Bonaparte do Paryża z dokumentami układu o zawieszeniu broni podpisanym w Loeben w celu ratyfikacji przez Dyrektoriat (09.05.), powrót do Włoch (12.07.), ponownie dowódca 1.dywizji

1798 – dowódca dywizji Armii Moguncji (16.08.); nominacja na dowódcę Armii Helwecji (09.12.), po przybyciu do Zurychu (11.12.) podporządkowany gen.Jourdan

1799 – tymczasowy dowódca połączonych Armii Dunaju i Helwecji (31.03.-nominacja, 09.04.-objęcie stanowiska) – zatwierdzenie stanowiska przez Dyrektoriat: 29.04.; dowódca Armii Italii (23.11.-nominacja, 17.01.1800-objęcie stanowiska); dowódca obrony Genui, kapitulacja honorowa z prawem wycofania wojska do Francji (04.06.), ponownie dowódca Armii Italii (24.06.-13.08.)

1801 – wyróżniony szablł honorową (06.10.)

1803-1807 – deputowany departamentu Sekwany do Ciała Prawodawczego (28.07.1803-31.12.1807)

1804marszałek Cesarstwa (18.05.)

1805 - komendant 14.kohorty Legii Honorowej (02.02.); dowódca Armii Italii (30.08.-nominacja, 06.09.-objęcie stanowiska); dowódca Armii Neapolu (28.12.)

1806 – dowódca I.korpusu Armii Neapolu po przejęciu dowództwa Armii przez Józefa Bonaparte, dowódca wojsk francuskich w Kalabrii (08.)

1807 – przejście do Wielkiej Armii (12.01.); dowódca V.korpusu (24.03.-nominacja, 06.03.-objęcie stanowiska)

1808 - książę Rivoli (19.03.-patent: 24.04.)

1809 - dowódca IV.korpusu Armii Niemiec (11.04.), wyróżnił się w bitwach pod Landshut i Asspern-Essling; dowódca lewego skrzydła w bitwie pod Wagram

1810 - książę Essling (31.01.); dowódca Armii Portugalii (17.04.-nominacja, 10.05.-objęcie stanowiska)

1811 – zastąpiony przez marsz.Marmont (07.05.), powrót do Francji

1813 – gubernator 8.okręgu wojskowego w Tulonie (16.04.)

1815 – jako gubernator 8.okręgu wojskowego podjął niezdecydowaną próbę zatrzymania marszu Napoleona do Paryża; po otrzymaniu wiadomości o wydarzeniach w stolicy, rozkazał wywiesić w swoim okręgu trójkolorowe flagi (11.04.); wezwany do Paryża (30.04.), par Francji (02.06.); dowódca Gwardii Narodowej Paryża (22.06.-08.07.), gubernator stolicy (03.07.), zwolniony ze stanowiska po powrocie do Paryża Ludwika XVIII.

 

Opracował: Kamp