Nasza księgarnia

RUTY Charles-Etienne

Posted in Dostojnicy Cesarstwa

Charles-Etienne-Francois RUTY (04.11.1776-24.04.1843)

absolwent Szkoły Artylerii w Chalons

baron Cesarstwa, hrabia Cesarstwa, generałdywizji – artyleria

Nagrobek Ruty
Le Cimetière du Père Lachaise

 

1794 – porucznik 2.klasy 2.pułku artylerii pieszej (01.06.), w Armii Północy, ranny w bitwie pod Comines

1796 – kapitan (22.02.), w Armii Renu i Mozeli

1798-1801 – uczestnik kampanii egipskiej

1798 – szef batalionu (29.07.)

1799 – dowódca artylerii dywizji gen.Kleber w Syrii (19.01.); dyrektor parku artylerii Armii Wschodu (07.)

1801 – szef brygady, dowódca 4.pułku artylerii pieszej (05.12.)

1802 – dyrektor artylerii w Perpignan (21.01.)

1804-1805 – w garnizonie Grenoble

1805-1806 – dyrektor parku artylerii VI.korpusu (07.09.1805-26.10.1806)

1807 - generał brygady (08.01.), dowódca artylerii korpusu kawalerii rezerwowej

1808 – komendant Szkoły Artylerii w Tuluzie (29.01.); baron Cesarstwa (11.08.); dowódca artylerii VII.korpusu – Armia Hiszpanii (09.11.)

1809 – powrót do Francji z powodu choroby (15.08.)

1810-1812 – uczestnik wojny w Hiszpanii

1810 – dowódca artylerii i sprzętu oblężniczego Armii Hiszpanii (23.01.), następnie Armii Portugalii podczas oblężenia Ciudad Rodrigo (06.06.-10.07.); dowódca artylerii Armii Płd.Hiszpanii (18.11.)

1813generał dywizji (10.01.); powrót do Francji (21.01.); dowódca artylerii XII.korpusu (24.04.);  hrabia Cesarstwa (11.11.); szef sztabu artylerii Wielkiej Armii (17.11.)

1815 – inspektor generalny artylerii Armii Północy (27.04.)

 

Opracował: Kamp