Nasza księgarnia

SENARMONT Alexandre-Antoine

Posted in Dostojnicy Cesarstwa

Alexandre-Antoine Hureau de SENARMONT (21.04.1769-26.10.1810)

zginął podczas oblężenia Kadyksu

absolwent szkoły artylerii w Metz

baron Cesarstwa,  generał dywizji - artyleria

Komandor Legii Honorowej  - 03.03.1807

Nagrobek Senarmonta
Le Panthéon national

1791 – porucznik 7.pułku artylerii pieszej (01.04.)

1792-1793 – w Armiach Centrum i Północy

1792 – kapitan 2.klasy 5.kompanii robotników artylerii (02.02.); kapitan-komendant (30.08.); adiutant ojca (21.09.)

1794-1797 – w Armii Sambry i Mozy

1794 – szef batalionu (14.10.) – nominacja prowizoryczna – zatwierdzenie przez Komitet Ocalenia Publicznego połączone z nominacją na z-cę artylerii w Douai (23.11.)

1799 – w Armii Renu; szef sztabu artylerii Armii Rezerwowej (04.), wytyczył drogę dla artylerii w okolicy fortu Baird (03.06.); szef brygady (06.09.)

1801 – przybycie do Douai w celu objęcia funkcji tymczasowego dyrektora artylerii (06.09.)

1802 – dowódca 6.pułku artylerii pieszej w garnizonie w Rennes (21.01.)

1803 – szef sztabu artylerii obozu w Breście (08.12.)

1804 – szef sztabu artylerii rezerwowej Armii Wybrzeża Oceanu (25.06.)

1805 - z-ca szefa sztabu artylerii Wielkiej Armii (03.05.)

1806 - generał brygady (10.07.); komendant Szkoły Artylerii w Metz (15.08.)

1806 - dowódca artylerii VII.korpusu (21.11.)

1807 - dowódca artylerii I.korpusu (28.02.), wyróżnił się w bitiwe pod Friedlandem

1808 - dowódca artylerii I. korpusu Armii Hiszpanii (26.08.); baron Cesarstwa (02.07.); generał dywizji (07.12.)

1809-1810 – dowódca artylerii Armii Hiszpanii (09.03.1809-26.10.1810), dowódca artylerii podczas oblężenia Kadyksu, zginął od wybuchu granatu; jego serce zostało umieszczone w podziemiach paryskiego Pantheonu.

 

Opracował: Kamp