Nasza księgarnia

Uwaga! Polecamy! Odwiedzając sklepy internetowe pomagasz utrzymać nasz serwis!

H

Castiglione włącz . Opublikowano w Pomniki epoki napoleońskiej w Polsce

Haczów k. Brzozowa

Tablica nagrobna ks. Henryka Woronieckiego na cmentarzu parafialnym przy grobowcu rodziny Nieczuja-Urbańskich. Grobowiec w kształcie tumby zwieńczonej akroteriami i krzyżem. Na jednej ze ścian tablica z inskrypcją: HENRYK KORYBUT KSIĄŻE / WORONIECKI / OFICER WOJSK POLSKICH z R. 1812-1831 / OZDOBIONY / KRZYŻEM VIRTUTI MILITARI / * 1794 + w HACZOWIE 1879 //

Henryk Korybut Woroniecki (1794-1879) Pochodził z podupadłego w XVIII w. rodu książęcego. Uczestniczył prawdopodobnie w kampanii 1812 r. W armii Królestwa Polskiego por. 3. psk., w czasie powstania listopadowego awansował do stopnia mjr. Spiskowiec z lat 1845-1846. Aresztowany w 1846 r. dwa lata przebywał w twierdzy w Spielbergu. Ostatnie lata życia spędził w dworze swych krewnych Nieczujów Urbańskich w Haczowie, gdzie zmarł w 1879 r.

 

Hebdów k. Nowego Brzeska

Nagrobek Józefa Wędrychowskiego na cmentarzu parafialnym. Wykonany z elementów żeliwnych, złożony z krucyfiksu ustawionego na czworobocznym, profilowanym  cokole.

Epitafium Józefa Wędrychowskiego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP Matki Boskiej Wniebowziętej. Tablica epitafijna znajduje się w kruchcie przy głównym wejściu. Napis na niej głosi: D.O.M. / Ś. p. Józef Wędrychowski b. pułkownik / b. wojsk Polskich Sędzia Pokoju okr. Pro- / szowickiego właściciel dóbr Sierosławice / ur. D. 13 sier. 1792 zm. 1 marca 1876 / Pobożny przechodzeń niechaj westchnie za spokój / duszy ś. p. Józefa. //

Józef Wędrychowski (1792-1876) W armii Księstwa Warszawskiego por. artylerii pieszej. W 1812 awansowany do stopnia kpt. W powstaniu listopadowym płk. Właściciel Sierosławic i Śmiłowic. Ciesząc się uznaniem miejscowej szlachty, pełnił funkcję sędziego pokoju okręgu proszowickiego.