Nasza księgarnia

Armia francuska - Gwardia Narodowa

Posted in Armia francuska

Polecamy: ARMIA NAPOLEONA

Gwardia Narodowa, czyli formacja paramilitarna, mająca wspierać armię w takich lokalnych zadaniach, jak warty, konwoje, utrzymywanie porządku w mieście. Była to także rezerwa pozwalająca w krótkim czasie uzupełnić pułki liniowe.
Tego rodzaju formacje pojawiły się w 1789 roku w większości francuskich miast i osad, przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i utrzymania spokoju wewnętrznego. Do gwardii narodowej powoływano głównie ludzi zamożnych, stąd jej ograniczona liczebność. Bardzo szybko stała się ona siłą polityczną, po którą sięgano, aby dokonać przewrotu i zapewnić sobie władzę. Zależnie od tego, kto stał na czele Francji, rozszerzano lub ograniczano jej skład i liczebność. Napoleon traktował gwardię narodową przede wszystkim jako rezerwę oddziałów liniowych, ale początkowo czynił to w umiarkowanym zakresie. Od września 1805 roku do stycznia 1806 roku powołał 60 tyś. gwardzistów w 12 departamentach płn. i płn.-wsch. Francji. Bezpośrednio przed wojną z Prusami w 1806 roku zmobilizował podobną liczbę gwardzistów w departamentach położonych na wybrzeżu Atlantyku, dzięki czemu mógł stamtąd wycofać oddziały liniowe. Przed kampanią 1812 roku powołano do szeregów Wielkiej Armii ponad 90 tyś. gwardzistów. Cesarz nie miał pełnego zaufania do gwardii narodowej. W Paryżu została ona zniesiona w 1802 roku. Kiedy w 1809 roku Anglicy wylądowali na wyspie Waleheren, minister policji Fouche odtworzył w stolicy gwardię narodową, wywołując tym żywe niezadowolenie cesarza. W 1812 roku utworzono 88 kohort gwardii narodowej, rozrzuconych po całym kraju. Jedna z takich kohort (10) posłużyła gen. Maletowi 23 października 1812 roku do dokonania nieudanego zamachu stanu. W 1814 roku Napoleon zmobilizował 150 tyś. członków gwardii narodowej, i to oni właśnie jako jedni z pierwszych przeszli na stronę Burbonów. Mimo to w 1815 roku, po powrocie z Elby, cesarz raz jeszcze powołał do szeregów 300 tyś. gwardzistów w wieku od 20 do 26 lat, dzięki czemu w ciągu paru tygodni mógł stworzyć Armię Północy.