Nasza księgarnia

Armia francuska - Gwardia Honorowa

Posted in Armia francuska

Polecamy: ARMIA NAPOLEONA

Gwardia Honorowa, czyli formacja francuskiej kawalerii, złożona z 4 pułków, nie wchodząca - wbrew nazwie - do gwardii cesarskiej. Napoleon rozkazał formowanie tych regimentów po powrocie z kampanii 1812, zamierzając odtworzyć kawalerię, która poniosła szczególnie duże straty. Do pułków mieli wstępować młodzi ludzie z dobrych domów szlacheckich i mieszczańskich, którzy ekwipowaliby się własnym kosztem, a przede wszystkim byliby związani z cesarzem, 1 pułk tworzył się w Wersalu, 2 - w Metz, 3 - w Tours, a 4 - w Lyonie. Gwardia konna biła się pod Dreznem, Lipskiem i Hanau oraz w kilkunastu bitwach kampanii 1814 roku. Jako jedna z pierwszych przeszła na stronę Burbonów i Ludwik XVIII dokonał uroczystego wjazdu do Paryża w eskorcie 3 regimentu gwardii honorowej. Gwardziści uzbrojeni byli w karabinki kawaleryjskie oraz szable lekkiej jazdy.