Nasza księgarnia

Oddziały liniowe - Piechota lekka

Posted in Armia francuska

Polecamy: ARMIA NAPOLEONA
 
Piechota lekka wywodziła się z 12 batalionów strzelców pieszych, jakie istniały w dawnej armii królewskiej i nosiły historyczne nazwy prowincji, w których były formowane. 1 kwietnia 1791 roku zmieniono nazwy na kolejne numery batalionów piechoty lekkiej, której zadaniem miało być teraz prowadzenie działań rozpoznawczych, osłonowych i ubezpieczających. Kiedy 21 lutego 1793 roku ukazał się dekret o amalgamacie (połączeniu batalionów ochotników ze starą piechotą), objął on także bataliony piechoty lekkiej. W latach 1793-1794 pojawiło się 15 półbrygad piechoty lekkiej, których liczbę stopniowo zwiększono do 32. Na mocy decyzji Dyrektoriatu z 8 stycznia 1796 roku zredukowano te półbrygady do 30. Kiedy 24 września 1803 roku Bonaparte przywrócił system pułkowy, w armii francuskiej pozostało 27 pułków piechoty lekkiej. Organizacyjnie niewiele różniła się ona od liniowej. Kompania wyborcza nazywana była karabinierską, a nie grenadierską. W 1804 roku w pułkach piechoty lekkiej utworzono drugą kompanie wyborczą - woltyżerską. W piechocie liniowej pojawiła się ona rok później. W 1812 roku armia francuska liczyła 37 pułków piechoty lekkiej. Zostały one odtworzone po klęsce kampanii rosyjskiej.

Strzelcy piesi 1804-09 - Od lewej: strzelec pieszy 1804-06, strzelec pieszy 1804-06, oficer karabinierów 14 pułku piechoty lekkiej, strzelec w płaszczu 1809, strzelec 1809, strzelec w oporządzeniu polowym 1808, strzelec 1808.


Kompanie wyborcze piechoty lekkiej Od lewej: karabinier w mundurze wyjściowym 1804-06, karabinier w pełnym oporządzeniu, karabinier w czapie niedźwiedziej, karabinier w czaku, woltyżer 1809 (nietypowa bermyca lekkiej kawalerii), oficer 10 pułku strzelców pieszych 1808, woltyżer w oporządzeniu polowym, woltyżer.


Oficerowie piechoty lekkiej 1806-10 - Od lewej: oficer karabinierów 1806, oficer strzelców 1810, oficer strzelców 1806, oficer strzelców w mundurze polowym 1809, oficer woltyżerów w mundurze polowym 1809 (nieregulaminowa szabla, spodnie i bermyca), oficer strzelców w mundurze paradnym 1809.


Lekka piechota 1809-12 - Od lewej: karabinier 1810, karabinier w pełnym oporządzeniu 1810, woltyżer 1810, woltyżer 1810, strzelec w płaszczu 1809, strzelec 1811-12, strzelec 1809.

Źródło: R. Bielecki, EWN
Ilustracje ze zbiorów Piotra Pacaka