Nasza księgarnia

Armia rosyjska - piechota i artyleria

Posted in Armia rosyjska

Polecamy: TAKTYKA ARMII ROSYJSKIEJ W DOBIE WOJEN NAPOLEOŃSKICH

Szeregowy i starszy oficer Preobrażańskiego pułku gwardii

Dobosz batalionowy Siemionowskiego pułku gwardii

Młodszy oficer Izmaiłowskiego pułku gwardii
Młodszy oficer i szeregowy Litewskiego pułku gwardii
Młodszy oficer grenadierskiego pułku gwardii
Szeregowy Pawłowskiego pułku grenadierskiego
Starszy oficer Mińskiego pułku piechoty
Szeregowy Odeskiego i podoficer Simbirskiego pułków piechoty
Młodszy oficer Biełozierskiego pułku piechoty
Młodszy oficer i szeregowy Butyrskiego pułku piechoty
Podoficer Libawskiego pułku piechoty
Flecista i dobosz roty Orłowskiego pułku piechoty
Generał piechoty
Podoficer i młodszy oficer 2-go pułku Morskiego
Młodszy oficer Morskiego Ekipażu gwardii
Młodszy oficer i szeregowy Finlandzkiego pułku gwardii
Starszy oficer i podoficer Strzeleckiego pułku gwardii
Szeregowy 20. i podoficer 21. pułków strzelców
Waltornista 1. pułku strzeleców
Artylerzyści artylerii pieszej linii i gwardii
Pociągowy artylerii pieszej linii
Młodszy oficer i podoficer wojsk inżynieryjnych
Szeregowy i młodszy oficer 1. pułku saperów
Młodszy oficer kwatermistrzostwa
Podoficer służby kwatermistrzowskiej
Kadet i starszy oficer korpusu kadetów
Szeregowy służby pomocniczej Izmaiłowskiego pułku gwardii
Lekarz sztabowy
Młodszy oficer i bombardier artylerii garnizonowej
Szeregowy pułku garnizonowego
Szeregowy i podoficer straży wewnętrznej
Inwalidzi