Nasza księgarnia

Armia rosyjska - kozacy i opołczenie

Posted in Armia rosyjska

Polecamy: TAKTYKA ARMII ROSYJSKIEJ W DOBIE WOJEN NAPOLEOŃSKICH

Wyższy oficer kozackiego pułku gwardii

 

Kozak sotni czarnomorskiej

 


Kozacki generał

 


Wyższy oficer atamańskiego pułku kozaków

 


Kozacy dońscy i nadbużańscy

 


Kanonier dońskiej roty artylerii konnej

 


Uriadnik kozackich pułków uralskich

 

Kozak 2. pułku ukraińskiego

 

Uriadnik kozackich pułków kałmuckich

 

Konny Baszkir

 

Konny Kirgiz

 


Wyższy oficer i jegr moskiewskiego pospolitego ruszenia

 

Wyższy oficer kozackiego pułku hrabiego M.A. Dmitriewa-Mamonowa

 

Wyższy oficer huzarskiego pułku hrabiego P.I. Sołtykowa

 


Strzelec batalionu wielkiej księżnej Katarzyny Pawłowny

 


Kozak pułku konnego kałuskiego pospolitego ruszenia


Wyższy oficer i jegr tulskiego pospolitego ruszenia

 


Ratnik riazańskiego pospolitego ruszenia

 

Oficer sztabowy i ratnik włodzimierskiego pospolitego ruszenia

 

Kozak 1. pułku i ratnik drużyn pieszych sankt-petersburskiego pospolitego ruszenia

 
Uriadnik wołogodskiego i ołonieckiego pospolitego ruszenia

 


Ratnik i kozak niżnogrodzkiego pospolitego ruszenia

 


Pieszy i konny ratnik penzskiego pospolitego ruszenia

 


Wyższy oficer symbirskiego pospolitego ruszenia

 

Ratnik kazańskiego pospolitego ruszenia

 

Wyższy oficer pułków konnych połtawskiego pospolitego ruszenia

 


Kozak 6. konnego pułku czernichowskiego pospolitego ruszenia

 

Kawalerzysta szwardonu W. P. Skarżyńskiego

 


Strzelec liflandzki

 


Wyższy oficer ryskich ochotniczych rot

 


Huzarzy legionu rosyjsko-niemieckiego

 

Partyzanci