Nasza księgarnia

Armia rosyjska - kawaleria

Posted in Armia rosyjska

Polecamy: TAKTYKA ARMII ROSYJSKIEJ W DOBIE WOJEN NAPOLEOŃSKICH

Pauker pułku kawalergardów

 


Starszy adiutant

 


Oficerowie kawaleryjscy w mundurach małych (kawalergardów, konnego pułku gwardii, Jego Wysokości i pawłogrodzkich huzarów)

 


Pauker pułku kawalergardów

 


Chorąży kirasjerskiego pułku Jego Wysokości

 

Szeregowy astrachańskiego pułku kirasjerów

 


Szeregowy głuchowskiego pułku kirasjerów

 

Trębacz sztabowy jekatierinosławskiego i trębacz ordeńskiego pułków kirasjerów

 

Szeregowy nowogrodzkiego pułku kirasjerów

 

Szeregowy pskowskiego pułku kirasjerów

 

Szeregowy pułku dragonów gwardii

 


Starszy oficer irkuckiego pułku dragonów

 


Szeregowy charkowskiego pułku dragonów

 


Chorąży kargopolskiego pułku dragonów

 


Szeregowy orienburskiego pułku dragonów

 


Trębacz sztabowy moskiewskiego pułku dragonów

 
Generał huzarów

 

 
Szeregowy pułku huzarów gwardii


Starszy oficer achtyrskiego pułku huzarów

 

 Podoficer izumskiego pułku huzarów

 


Szeregowy sumskiego pułku huzarów

 


Szeregowy jelizawietgradzkiego pułku huzarów

 


Trębacz sztabowy mariupolskiego pułku huzarów

 

Starszy oficer pułku ułanów gwardii

 


Szeregowy polskiego pułku ułanów

 

Oficerowie sztabowi tatarskiego i czugujewskiego pułków ułanów

 


Trębacz litewskiego pułku ułanów

 


Szeregowy niżeńskiego pułku strzelców konnych

 


Kawalerzysta szwadronu szlacheckiego

 

Ogniomistrz artylerii konnej gwardii

 

Kanonier artylerii konnej