Nasza księgarnia

Armia rosyjska - broń i oporządzenie

Posted in Armia rosyjska

Polecamy: TAKTYKA ARMII ROSYJSKIEJ W DOBIE WOJEN NAPOLEOŃSKICH

Rosyjska broń palna

Zamek skałkowy z Tuły
Broń biała i ekwipunek piechoty
Pałasze i szable
Piki i lance
Kirysy i ekwipunek pułków kirasjerskich
Kaski i ekwipunek pułków dragońskich
Ekwipunek pułków huzarskich
Ekwipunek pułków kozackich
Szable i ładownice pułków kozackich
Narzędzia wojsk inżynieryjnych
Generalskie epolety i obszycia (hafty)
Oficerskie epolety i oznaki na giwery
Oznaki na giwery
Oficerskie obszycia (hafty)
Oficerskie obszycia (hafty) piechoty gwardii
Oficerskie obszycia (hafty) gwardii
Oficerska szarfa i kapelusze
Ryngrafy oficerskie
Pamiątkowa broń oficerska
Odznaczenia oficerskie
Odznaczenia i medale
Krzyże wojskowe i odznaczenia
Półpudowy jednoróg wzór 1805 r.
Lufy działa 12-funtowego i jednoroga
Przybory artyleryjskie
Dwupudowy moździerz wzór 1805 r.
Przodek artyleryjski lekkich rot
Jaszczyk artyleryjski
Armijny wóz taborowy
Kuźnia polowa
Furgon aptekarski i chirurgiczny