Nasza księgarnia

Alfred de Marbot

Opublikowano w Plansze mundurowe

WSTĘP


Mundury armii francuskiej według Alfreda de Marbota

"Costumes Militaires Français de 1789 jusqu'à 1814" Alfreda de Marbota zawiera 150 kolorowych plansz z mundurami armii francuskiej oraz podległych jej formacji cudzoziemskich i sojuszniczych. Z przyczyn technicznych (zła jakość niektórych kopii) mogę Czytelnikom zaprezentować tylko część tego zbioru. Mam nadzieję, że z czasem będzie ona sukcesywnie uzupełniana. Niektóre z oryginalnych podpisów Marbota zawierają błędy (z reguły datowanie), które starałem się na bieżąco eliminować (o czym poinformowałem w odnośnych uwagach). W kilku miejscach, wobec precyzyjnych opisów (nagminnych u Marbota) miałem wątpliwości, co do identyfikacji konkretnych figur (co zaznaczyłem znakami zapytania).

Piotr Pacak

 

 Polecamy: ARMIA NAPOLEONA

GWARDIA CESARSKA

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

1 pułk szwoleżerów - lansjerów (polski) 1812 r. Od lewej: wyższy oficer w mundurze paradnym, szwoleżerowie. Oryginalny podpis podaje rok 1807, co moim zdaniem jest oczywistym błędem (lance).

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

2 pułk szwoleżerów - lansjerów (holenderski) 1812 r. Od lewej: szwoleżer w mundurze paradnym, wyższy oficer w mundurze paradnym, trębacz w mundurze paradnym.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Artyleria konna 1812 r. Od lewej: kanonierzy (na drugim planie za działem) w mundurach paradnych, oficer w mundurze paradnym, trębacze w mundurach paradnych.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Artyleria konna. Od lewej: trębacz w małym mundurze, kanonier w małym mundurze, wyższy oficer w mundurze polowym, kanonier w mundurze polowym.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Dragoni Cesarzowej. Od lewej: dragon w mundurze paradnym, oficer w mundurze paradnym.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Grenadierzy konni 1812 r. Od lewej: grenadier w mundurze paradnym, pauker, na drugim planie trębacze.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Grenadierzy piesi Starej Gwardii 1812 r. Od lewej: podoficer z proporcem kompanii (?), młodszy oficer, podoficer, grenadierzy.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Gwardia Honorowa 1813 r. Od lewej: szeregowy 1 pułku w mundurze paradnym, oficer 4 pułku w mundurze polowym.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Gwardia cesarska 1812 r. Od lewej (na drugim planie), żołnierz pociągów, kadet, flankier-grenadier, żołnierz pociągów, robotnik administracji, weteran.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Marynarze Gwardii 1812 r. Od lewej: oficer, marynarz. Oryginalny podpis podaje rok 1804, co uwzględniając detale przestawionych mundurów jest moim zdaniem błędne.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Rekruci gwardii 1809 r. Od lewej: rekrut grenadierów, rekrut strzelców pieszych.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Młoda Gwardia 1809 r. Od lewej: tyralier - grenadier, szeregowy Gwardii Narodowej, tyralier - szaser.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Woltyżerowie Młodej Gwardii 1810 r. Od lewej: młodszy oficer w małym mundurze, młodszy oficer w mundurze paradnym, woltyżerowie w mundurach paradnych.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Przodownicy kolumny grenadierów pieszych. Od lewej: dobosz, muzyk, tamburmajor w mundurze paradnym, muzyk, saperzy pułkowi.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

3 pułk grenadierów pieszych (holenderski) 1810 r. Od lewej: dobosze, tamburmajor, wyższy oficer (na drugim planie konno), muzycy.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

3 pułk grenadierów pieszych (holenderski) 1810 r. Od lewej: oficer, grenadier.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Saperzy 1810 r. Od lewej: wyższy oficer w małym mundurze, młodszy oficer w mundurze paradnym, saperzy w zbrojach okopowych (na drugim planie), saper w mundurze paradnym.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Pociągi artylerii 1809 r. Od lewej: szeregowy, oficer w mundurze paradnym, szeregowy w mundurze pradnym.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Muzycy strzelców konnych 1804 r. Od lewej: trębacz w mundurze paradnym, pauker, trębacz w mundurze paradnym.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Strzelcy konni 1804 r. Od lewej: orłowy w mundurze paradnym, wachmistrz w mundurze paradnym.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Strzelcy konni 1805 r. Od lewej: strzelcy w mundurach polowych (zimowych), mameluk.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Strzelcy konni 1804 r. Od lewej: młodszy oficer w mundurze wyjściowym, oficer w małym mundurze, strzelec w mundurze koszarowym, strzelec w mundurze wyjściowym, strzelec w mundurze polowym i w płaszczu.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Strzelcy piesi 1804 r. Od lewej: strzelec w płaszczu i kapeluszu (bermyca przytroczona do plecaka), strzelec w mundurze paradnym, młodszy oficer w mundurze paradnym.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Strzelcy piesi 1804 r. Od lewej: młodszy oficer (wydaje się to błędem autora, konno służyli tylko wyżsi oficerowie), dobosze (na drugim planie), tamburmajor w mundurze paradnym, saperzy pułkowi.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Eklererzy i Tatarzy litewscy 1813 r. Od lewej: szeregowy szwadronu tatarskiego, oficer tatarów, szeregowy 3 pułku eklererów.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Żandarmeria wyborcza 1804 r. Od lewej: trębacz, pauker, trębacz.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Żandarmeria wyborcza 1804 r. Od lewej: młodszy oficer, żandarmi.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Żandarmeria wyborcza (piesza) 1804 r. Od lewej: żandarm, młodszy oficer, dobosz.

ARTYLERIA I SŁUŻBY

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Artyleria piesza (forteczna) 1806 r. Od lewej: oficer w mundurze do służby konnej, kanonierzy (na drugim planie armata (24 - funtowa?) na lawecie fortecznej.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Artyleria konna 1806 r.: Od lewej: żołnierz pociągów artylerii, kanonier w mundurze paradnym, oficer.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Artyleria konna 1812 r. Od lewej: kanonier w mundurze polowym, trębacz, podoficer (?), wyższy oficer, młodszy oficer w małym mundurze.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Pontonierzy 1806 r. Od lewej: woźnica zaprzęgu pociągów (pontonierów), młodszy oficer pociągów, pontonier w mundurze paradnym, młodszy oficer pontonierów w mundurze paradnym.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Cesarski korpus inżynierów. Od lewej: żołnierz pociągów (inżynierów) razem z furgonem (w tle żołnierze pociągów w furażerkach), saper w paradnym mundurze, saper w zbroi okopowej, oficer minerów (?), wyższy oficer saperów, inżynier - geograf.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Żandarmeria cesarska 1806 r. Od lewej: żandarm pieszy w małym mundurze, żandarm pieszy w mundurze paradnym, żandarm konny w mundurze paradnym, żandarm konny w małym mundurze.
 
 

PIECHOTA

 

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Piechota liniowa 1809-12. Od lewej: wyższy oficer w mundurze do służby konnej, pułkowy poczet sztandarowy, na drugim planie fizylierzy.

 

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Piechota liniowa 1812-14. Od lewej: tamburmajor, dobosz grenadierów, dobosz fizylierów, woltyżer, fizylier w płaszczu, grenadier, młodszy oficer piechoty lekkiej (?) w małym mundurze, młodszy oficer fizylierów w letnim mundurze, młodszy oficer grenadierów, młodszy oficer woltyżerów.

 

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Strzelcy piesi 1812-14. Od lewej: dwa strzelcy kompanii centralnej, młodszy oficer woltyżerów, strzelec kompanii centralnej, woltyżer, młodszy oficer karabinierów, karabinier.

 

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Strzelcy piesi 1809-12. Od lewej: wyższy oficer, saper pułkowy, oficer woltyżerów, tamburmajor (w małym mundurze), woltyżer, dobosz karabinierów, dobosz kompanii centralnej.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Strzelcy piesi 1807-09. Od lewej: karabinier, strzelec kompanii centralnej, podoficer woltyżerów, oficer karabinierów, oficer woltyżerów. Na drugim planie z lewej strony strzelcy w płaszczach.

 

KAWALERIA

 
Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Karabinierzy 1810 r. Od lewej: oficer w płaszczu, młodszy oficer, karabinier w pełnym oporządzeniu, karabinier w mundurze garnizonowym i oporządzeniu do służby wartowniczej pieszo.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Kirasjerzy 1810 r. Od lewej: trębacz i kirasjer 1 pułku, trębacz 6 (?) pułku, kirasjer 5 (?) pułku, kirasjer 8 pułku.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Kirasjerzy 7 pułku 1812 r. Od lewej: kirasjer, wyższy oficer, trębacze w liberiach imperialnych.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Dragoni 1810 r. Od lewej: dragon kompanii centralnej 20 pułku, trębacz 9 pułku, trębacz (?) 1 pułku, wyższy oficer 14 pułku, oficer kompanii wyborczej, saper pułkowy.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Dragoni 1812 r. Od lewej: wyższy oficer 15 pułku w mundurze wyjściowym (?), młodszy oficer 25 pułku, oficer 19 pułku, dragon kompanii centralnej 3 pułku.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Szwoleżerowie 1812 r. Od lewej: oficer 1 pułku, szwoleżer kompanii centralnej 2 pułku, szwoleżer kompanii wyborczej (?) 5 pułku.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Huzarzy 1806 r. Od lewej: oficer 2 pułku, huzar kompanii centralnej 5 pułku, huzar kompanii wyborczej 9 pułku.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Huzarzy 1812 r. Od lewej: huzar kompanii centralnej 1 pułku, huzar kompanii wyborczej 11 pułku, oficer 7 pułku, młodszy oficer 7 pułku w małym mundurze.

Kliknij
Kliknij aby powiększyć

Strzelcy konni 1812 r. Od lewej: strzelec kompanii wyborczej 16 pułku, wyższy oficer 23 pułku, trębacz i strzelec kompanii centralnej 4 pułku.

Plansze z kolekcji Piotra Pacaka