Nasza księgarnia

Adiutanci Napoleona i jego marszałków

Posted in Biblioteka empire'u

5 września 1790 Zgromadzenie Narodowe, w oparciu o raport Komitetu Wojskowego, ustanowiło w armii republikańskiej nowe stanowisko: adiutanta (aid de camp). 29 listopada tegoż roku zatwierdzono listę zawierającą nazwiska 136 adiutantów przydzielonych wyższym oficerom w stopniu: generał armii, generał-porucznik, marechal de camp (od 1793 – generał brygady).
21 luty 1793 decyzją Konwentu przydzielono każdemu dowódcy armii (general en chef) 6 adiutantów.
Uchwała Dyrektoriatu z dnia 3 kwietnia 1795 precyzowała wydane w poprzednich latach zarządzenia, przydzielając
generałowi armii 6 adiutantów (1 szef brygady, 1 szef szwadronu lub batalionu, 2 kapitanów, 2 poruczników), generałowi dywizji 2 adiutantów (1 kapitan, 1 porucznik lub podporucznik), a generałowi brygady1 adiutanta (porucznik lub podporucznik).
Wydana w okresie konsulatu uchwała o organizacji sztabu armii (8 października1800) objęła również zmiany w szeregach generalskich pomocników. Przewidywała ona 3 adiutantów u boku generała dywizji (1 szef batalionu lub szwadronu, 2 kapitanów albo poruczników) oraz 2 adiutantów (w stopniu kapitana lub porucznika) u boku generała brygady.
Powołanie przez Napoleona 18 maja 1804 roku marszałków spowodowało konieczność kolejnej modyfikacji obowiązujących przepisów. Dekret Rady Stanu z dnia 18 lutego 1805 przydzielał każdemu z marszałków 4 adiutantów, z których tylko jeden był w stopniu niższym niż adiutant-komendant. W sierpniu 1805 roku liczbę adiutantów zwiększono do pięciu.
Dekret ten został jednak przez ministra wojny, marsz.Berthiera wkrótce zmodyfikowany. Marszałkowi, pełniącemu funkcję dowódczą (commandant en chef) towarzyszyć miało odtąd 7 adiutantów (1 adiutant-komendant, 1 pułkownik, 1 szef szwadronu lub batalionu i 4 kapitanów lub poruczników). Wszyscy pozostali „musieli zadowolić się” 4 adiutantami. Rozporządzenie to zostało usankcjonowane dekretem Cesarza z 10 marca 1807 roku.
Z tego samego okresu pochodzi rozporządzenie marsz.Berthiera dotyczące wyglądu adiutanckich mundurów (Ostróda – 31 marca 1807). Modyfikowało ono regulamin mundurowy z 24 września 1803 roku. Jednak aż do roku 1812 mundury adiutantów wyróżniały się w tłumie napoleońskich żołnierzy, będąc często odzwierciedleniem fantazji marszałków i generałów.
Stanowisko adiuanta u boku marszałka Francji było dla wielu młodych oficerów możliwością pokazania się w wyższych kręgach towarzyskich, rozpoczęcia kariery wojskowej z pominięciem mozolnej, długoletniej służby w szeregach jednostek liniowych, gdzie awans, wypracowany „ofiarą krwi własnej”, był często dziełem przypadku. Stąd wśród marszałkowskich adiutantów tak często przewijają się słynne nazwiska Cesarstwa. Krewni dygnitarzy, generałów i marszałków często korzystali „z możliwości” pokazania się, rozpoczynając karierę wojskową u boku marszałka Francji. Czynili to też cząsto już w wieku, który wg obowiązujących przepisów, nie zobowiązywał ich do podjęcia służby wojskowej. Przykładem na to może być Jacques-Prosper Massena, który został adiutantem ojca nie mając jeszcze nawet 16 lat. Marie-Xavier-Joseph Lefebvre został adiutantem gen.Bessieres w wieku 17 lat, a w 8 lat później wszedł w szeregi generałów Cesarstwa. Wśród wymienionych tutaj 26 adiutantów szefa sztabu Wielkiej Armii, marsz.Berthiera, aż 22 pochodziło ze starych rodzin arystokratycznych.
Niewykluczone, że niejeden z nich inaczej wyobrażał sobie życie adiutanta. Służba u boku marszałków nie była bowiem ani spokojna, anie bezpieczna. W liście napisanym w Berlinie 19 lipca 1807 roku Louis de Talleyrand-Perigord pisał : ”...j’arrive du blocus de Straslund, nous avons sans peine fait la conquete de la Pomeranie, une seule petite affaire et le roi de Suede a ete renferme dans ses murailles. Je vais a Dresde ou je trouverai l’Empereur en route pour Paris. De la, je retournerai a Konigsberg ou est le major general ”.
"...wracam z blokady Stralsundu, bez trudu dokonaliśmy podboju Pomorza; jedna mała potyczka i król Szwecji skrył się w swoich murach (został zamknięty). Jadę do Drezna, gdzie znajdę Cesarza, udającego się do Paryża. Stamtąd wrócę do Królewca, gdzie jest szef sztabu".

Charles-Nicolas Fabvier, adiutant marsz.Marmonta spędził w siodle 45 dni, przynosząc Cesarzowi w przededniu bitwy pod Możajskiem informację o porażce w bitwie pod Salamanką (22.07.). Następnego dnia został ciężko ranny.

Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja adiutantów Cesarza. Pomijając bowiem okres Republiki, funkcję tę sprawowali prawie wyłącznie, z jednym wyjątkiem, generałowie, uczestnicy niejednej bitwy. Inne bowiem były ich zadania. Często byli oni „przedłużonym ramieniem” Cesarza, wysyłani w misje dypolomatyczne (np.Savary, Caulaincourt) lub obejmujący komendę w bitwach lub oblężeniach. Wystarczy tutaj wspomnieć udział gen.Lacoste w oblężeniu Gdańska i Saragossy (gdzie zginął), szarżę Rappa na czele strzelców konnych pod Austerlitz, czy Durosnela pod Essling.

Zamieszczona poniżej lista zawiera nazwiska generałów pełniących obowiązki adiutanta Napoleona w latach 1804-1815. Ich dokładniejsze biogramy znaleźć można w topiku o generałach armii francuskiej.

ADIUTANCI CESARZA
Simon BERNARD (22.04.1779-05.11.1834)
adiutant: 21.01.1813–06.04.1814; 21.03.1815–21.06.1815
1813 - generał brygady

Henri-Gratien BERTRAND (28.03.1773-31.01.1844)
adiutant: 14.06.1804 – 06.04.1814
1800 - generał brygady
1807 - generał dywizji

Marie-Francois-Auguste CAFFARELLI du FALGA (7.10.1766-23.01.1849)
adiutant: 08.1805 - 05.1806
1802 - generał brygady
1805 - generał dywizji

Armand-Augustin-Louis de CAULAINCOURT (09.12.1773-19.02.1827)
adiutant: od 31.07.1802
1803 - generał brygady
1805 - generał dywizji

Jean-Baptiste-Juvenal CORBINEAU (01.08.1776-17.12.1848)
adiutant: 26.01.1813–06.04.1814 ; 21.03.1815–21.06.1815
1811 - generał brygady
1813 - generał dywizji

Pierre-Francois-Marie-Auguste DEJEAN (10.08.1780-17.03.1847)
adiutant: 20.02.1813–06.04.1814 ; 21.03.1815–21.06.1815
1811 - generał brygady
1814 - generał dywizji

Antoine DROUOT (11.01.1774-24.03.1847)
adiutant: 26.01.1813 – 06.04.1814
1813 - generał brygady
1813 - generał dywizji

Geraud-Christophe-Michel DUROC (25.10.1772-23.05.1813)
adiutant: od 26.10.1796
1801 - generał brygady
1803 - generał dywizji

Antoine-Jean-Augustin-Henri DUROSNEL (09.11.1771-05.02.1849)
adiutant: 04.1809-10.1813 ; 21.04.1815–21.06.1815
1805 - generał brygady
1809 - generał dywizji

Auguste-Charles-Joseph FLAHAUT de la BILLARDERIE (21.04.1785-01.09.1870)
adiutant: 26.01.1813–06.04.1814 ; 03.1815
1812 - generał brygady
1813 - generał dywizji

Charles-Louis-Joseph-Oliver GUEHENEUC (07.06.1783-20.08.1849)
adiutant: 04.06.1809-14.08.1810 ; 26.12.1812 –1813
1812 - generał brygady
1804-1809 – adiutant marsz.Lannes

Francois-Nicolas-Benoit HAXO (24.06.1774-25.06.1838)
adiutant: 03.1811-14.08.1813
1810 - generał brygady
1812 - generał dywizji

Thierry (Dirk) van HOGENDORP (03.10.1762-20.10.1822)
adiutant: 05.03.1811- 06.04.1814
1810 - generał dywizji

Andoche-Jean JUNOT (25.09.1771-29.07.1813)
adiutant: 17.01.1794-1799 ; 12.1805 (w bitwie pod Austerlitz)
1799 - generał brygady
1801 - generał dywizji

Charles-Francois Huchet de LABEDOYERE (07.04.1786-19.08.1815 )
adiutant: 26.03.1815 – 21.06.1815
1815 - generał brygady

Andre-Bruno de Frevol de LACOSTE (14.06.1775-02.02.1809)
adiutant: 09.04.1807– 02.02.1809
1808 - generał brygady

Jacques-Alexandre-Bernard Law de LAURISTON (01.02.1768-11.06.1828)
adiutant: od 27.04.1800 ; 24.09.1805–19.10.1813
1802 - generał brygady
1805 - generał dywizji

Anne-Charles LEBRUN (28.12.1775-21.01.1859)
adiutant: 05.1800-06.1800 ; 09.1805–06.04.1813
1807 - generał brygady
1812 - generał dywizji

Jean-Leonard-Francois LEMAROIS (17.03.1776-14.10.1836)
adiutant: 1795-1814 ; 21.03.1815–21.06.1815
1803 - generał brygady
1805 - generał dywizji

Louis-Michel LETORT
28.08.1773–15.06.1815 (zginął w potyczce na drodze koło Charleroi)
adiutant: 21.04.1815 – 15.06.1815
1813 - generał brygady
1814 - generał dywizji

Charles-Antoine-Louis-Alexis MORAND (04.06.1771-02.09.1835)
adiutant: 21.03.1815 – 21.06.1815
1800 - generał brygady
1805 - generał dywizji

Ambroise-Anatole-Augustin de MONTESQUIOU-FEZENAC (08.08.1788-22.01.1878)
ojciec: Elisabeth-Pierre de Montesquiou-Fezenac, Wielki Szambelan Cesarstwa
adiutant: 18.01.1814 – 06.04.1814
1808 – porucznik (12.10.)
1810 – kapitan (19.01.); baron Cesarstwa (26.04.)
1812 – szef szwadronu (14.03.)
1813 – pułkownik (05.11.)

1808-1809 – adiutant marsz.Davout
1809-1812 – oficer ordynansowy Cesarza
1812–1814 – adiutant marsz.Berthier


Georges MOUTON de LOBAU (21.02.1770-27.11.1838)
adiutant: 06.03.1805–11.11.1813
1805 - generał brygady
1807 - generał dywizji

Louis-Marie-Jacques de NARBONNE-LARA (23.08.1755-17.11.1813)
adiutant: 24.12.1811 – 17.11.1813
1792 - generał brygady
1801 - generał dywizji

Jean RAPP (27.04.1772-08.11.1821)
adiutant: 14.06.1800–29.11.1813
1803 - generał brygady
1805 - generał dywizji

Honore-Joseph REILLE (01.09.1775-04.08.1860)
adiutant: 13.05.1807–06.04.1814
1803 - generał brygady
1806 - generał dywizji

Rene-Marie-Jean-Anne SAVARY (26.04.1774-02.06.1833)
adiutant: 14.06.1807–08.06.1810
1803 - generał brygady
1805 - generał dywizji

Philippe-Paul de SEGUR (04.11.1780-25.02.1873)
adiutant: 1812–06.04.1814
1812 - generał brygady
1804 – adiutant sztabu pałacu cesarskiego
1809 – adiutant gen.Duroca

----------------------------------

Adiutanci marszałków armii francuskiej (wybór)

marszałek AUGEREAU

Jean-Joseph-Baptiste ALBERT (28.08.1771-07.09.1822)
adiutant: 01.04.1805 – 11.01.1807
generał dywizji

Louis-Anne-Gabriel CHEVETEL (27.10.1769 - ??)
adiutant: 30.12.1799 – 11.05.1808; 12.1808 – 18.10.1810
1799 – porucznik (06.10.)
1801 – kapitan (03.11.)


Jean-Baptiste-Antoine-Marcellin MARBOT (18.08.1782-16.11.1854)
ojciec: generał Jean-Antoine Marbot
adiutant: 31.08.1803 – 01.11.1808
1804 – porucznik (11.07.)
1807 – kapitan (03.01.)
1809 – szef szwadronu (03.06.)
1812 – pułkownik (15.11.)

1803-1808 – adiutant gen./marsz.Augereau
1808-1809 – adiutant marsz.Lannes
1809-1812 - adiutant marsz.Massena
ranny w bitwach: Eylau, Agreda (Hiszpania-1808), Saragossa, Asspern-Essling, Miranda de Corvo (1811), Jakubowo, Lipsk, Waterloo

Charles-Baptiste-Bertrand MASSY (19.04.1771-07.09.1812) zginął w bitwie pod Borodino
adiutant: 29.09.1803 – 04.01.1807
1793 – porucznik (15.11.); kapitan (28.12.)
1804 – szef szwadronu (12.03.)
1807 – major (04.01.)
1812 – pułkownik (21.09.)

1807 – major 44.pułku piechoty liniowej (04.01.)

Jean-Baptiste NICOLAS (08.05.1773-04.05.1854)
adiutant: 14.12.1804 – 18.11.1806
1796 – porucznik (09.04.)
1797 - kapitan (07.01.)
1806 – szef szwadronu (18.11.)
1808 – major (08.08.)
1812 – pułkownik (11.07.)

1806 – szef szwadronu 1.pułku huzarów (18.11.)

Antoine NOGUES (07.05.1777-21.12.1853)
adiutant: 23.10.1805 – 17.11.1806
generał brygady

Pierre SICARD (02.08.1770-17.06.1807) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Lidzbarkiem
adiutant: 08.12.1803 – 07.05.1807
1793 - kapitan (01.09.)
1794 – szef batalionu (18.06.)
1800 – adiutant generalny (18.01.)
1803 – pułkownik (08.12.)

1807 – szef sztabu 2.dywizji piechoty–V.korpus (07.05.)
------
marszałek BERNADOTTE

Olivier-Augustin CHALLOPIN (06.05.1768-02.12.1805) zginął w bitwie pod Austerlitz
adiutant: 13.02.1799 – 02.12.1805
1792 - kapitan (17.08.)
1799 – szef batalionu (31.07.)
1803 – szef szwadronu (06.04.)


Francois-Joseph-Marius CLARY (03.10.1786-27.01.1841)
bratanek Desire Clary
adiutant: 09.11.1805 – 16.01.1806
1805 – porucznik (03.05.)
1806 - kapitan (15.05.)
1807 – szef szwadronu
1808 – pułkownik (08.06.)

1815 – dowódca 1.pułku huzarów

Alphonse-Louis GENTIL de SAINT ALPHONSE (06.09.1777-07.08.1837)
adiutant: 20.03.1806 – 21.02.1811
generał brygady

Jean-Felix Jan de la HAMELINAYE (22.02.1769-14.04.1861)
adiutant: 24.02.1807 – 11.06.1809
generał dywizji

Alexandre-Louis-Jules LEBRUN (05.08.1783 – 26.10.1812) zmarł na skutek ran odniesionych w potyczce pod Lepel-Rosja
ojciec: Charles-Francois Lebrun, Wielki Skarbnik Cesarstwa
adiutant: 01.02.1805 – 04.07.1807
1805 – porucznik (01.02.)
1806 – kapitan (16.11.)
1807 – szef szwadronu (05.07.)
1812 – pułkownik

1802-1805 – adiutant gen./marsz.Bessieres
1805-1807 – adiutant marsz.Bernadotte
1807-1812 - adiutant marsz.Berthier

Louis- Guillaume-Francois LEJANS (14.02.1784-06.12.1840)
siostrzeniec Desire Clary
adiutant: 26.09.1809 – 08.02.1812
1805 – porucznik (23.08.)
1808 - kapitan (09.06.)
1812 – szef szwadronu (08.02.); major (04.08.)
1813 – adiutant-komendant (15.10.)

1804-1809 – adiutant gen.Mathieu
1812 – szef szwadronu 28.pułku dragonów, ranny w bitwie pod Borodino

Jean-Baptiste-Alexandre VILLATTE (10.10.1780-08.10.1858)
adiutant: 02.03.1801 – 02.03.1805 ; 24.08.1806 – 18.02.1808 ; 05.07.1808 – 12.02.1811
1800 – porucznik (12.11.)
1805 - kapitan (02.03.)
1808 – szef szwadronu (18.02.)
1813 – adiutant-komendant (25.12.)

1804-1809 – adiutant gen.Mathieu
1812 – szef szwadronu 28.pułku dragonów, ranny w bitwie pod Borodino
------
marszałek BERTHIER

Joseph-Barthelemy BONGRAS de ROQUINY (17.08.1762 – 06.08.1833)
adiutant: 1812 – 1814
1807 – kapitan (03.01.)
1808 – szef szwadronu (10.07.)
1812 – pułkownik (17.10.)

1807 – oficer ordynansowy Cesarza

Jean-Pierre-Joseph Bruguiere dit BRUYÈRES (22.06.1772-05.06.1813) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Reichenbach
adiutant: 06.03.1800 – 14.10.1806
generał dywizji

Armand-Jules-Elisabeth CANOUVILLE (09.05.1785 – 07.09.1812) zginął w bitwie pod Borodino
kochanek Pauliny Bonaparte
adiutant: 30.03.1807 – 16.04.1807; 19.11.1808 – 24.11.1811
1806 – porucznik (30.09.)
1807 – kapitan (30.07.)
1809 – szef szwadronu (19.07.)

1807 – w 2.pułku huzarów
1811 – w 2.pułku strzelców konnych

Pierre-David dit Edouard de COLBERT-CHABANAIS (18.10.1774-28.12.1853)
adiutant: 21.07.1805 – 01.03.1806
generał dywizji

Charles-Pierre de COURBON-BLENAC (24.07.1778-16.10.1859)
adiutant: 15.03.1813 – 01.06.1814
1807 – kapitan (01.07.)
1809 – szef batalionu (25.08.)

1807-1809 – oficer ordynansowy króla Westfalii

Auguste-Charles-Joseph FLAHAUT de la BILLARDERIE (21.04.1785-01.09.1870)
adiutant: 21.07.1808 – 25.01.1813
generał dywizji
1802-1807 – adiutant gen./marsz.Murat

Alexandre-Louis-Robert GIRARDIN d’ERMENONVILLE (13.02.1776-05.04.1855)
adiutant: 14.06.1803 – 28.12.1806
generał dywizji

Alexandre-Louis-Jules LEBRUN (05.08.1783 – 26.10.1812) zmarł na skutek ran odniesionych w potyczce pod Lepel-Rosja
ojciec: Charles-Francois Lebrun, Wielki Skarbnik Cesarstwa
adiutant: 05.07.1807 – 26.10.1812
1805 – porucznik (01.02.)
1806 – kapitan (16.11.)
1807 – szef szwadronu (05.07.)
1812 – pułkownik

1802-1805 – adiutant gen./marsz.Bessieres
1805-1807 – adiutant marsz.Bernadotte
1807-1812 - adiutant marsz.Berthier

Emmanuel LECOULTEUX de CANTELEU (1790 - 1844)
...... – pułkownik

Louis-Francois LEJEUNE (03.02.1775-28.02.1848)
adiutant: 01.04.1800 – 10.09.1812
generał brygady

Adalaide-Blaise-Francois[/I] le Lievre LAGRANGE (21.12.1766-02.07.1833)
adiutant: 12.09.1805 – 19.01.1806 ; 22.08.1807 – 18.01.1810
generał dywizji

Jean-Baptiste-Michel L’HUILLIER de la SERRE (25.11.1779-09.01.1813) zmarł w Stargardzie Szcz. z wyczerpania trudami kampanii
adiutant: 23.10.1808 – 13.02.1809
1799 – porucznik (27.01.)
1804 – kapitan (16.04.)
1806 – szef szwadronu (30.12.)
1809 – major (13.01.)
1811 – pułkownik (14.10.)


Marie-Mathurin-Henry MARIETTE de MONTGARDE (09.01.1772-13.11.1845)
adiutant: 05.05.1807 - 1809
1807 – kapitan
1809 – szef szwadronu


Jean-Louis MATHEVON de CURNIEU (29.07.1776-02.02.1813) zmarł w niewoli rosyjskiej –Witebsk
adiutant: 02.11.1806 – 03.08.1809
1802 – porucznik (14.09.)
1806 – kapitan (31.12.)
1807 – szef szwadronu (11.07.)
1809 – pułkownik (03.08.)

1809 – dowódca 12.pułku kirasjerów (03.08.)

Raimond-Aimery-Joseph de MONTESQUIOU-FEZENAC (16.02.1784-19.11.1867)
ojciec: Philippe-Andre-Francois de Montesquiou-Fezenac, brat Wielkiego Szambelana Cesarstwa
adiutant: 12.03.1809 – 04.10.1809 ; 25.02.1812 – 11.09.1812
generał brygady
1807-1808 – adiutant gen.Clarke
1808-1809 – adiutant marsz.Ney
1809 – adiutant marsz.Berthier
1809-1812 – adiutant gen.Clarke
1812 – adiutant marsz.Berthier ; dowódca 4.pułku piechoty liniowej
1814 – adiutant Cesarza

Ambroise-Anatole-Augustin de MONTESQUIOU-FEZENAC (08.08.1788-22.01.1878)
ojciec: Elisabeth-Pierre de Montesquiou-Fezenac, Wielki Szambelan Cesarstwa
adiutant: 12.03.1809 – 04.10.1809
generał brygady
1807-1808 – adiutant gen.Clarke
1808-1809 – adiutant marsz.Ney
1809 – adiutant marsz.Berthier
1809-1812 – adiutant gen.Clarke
1812 – adiutant marsz.Berthier ; dowódca 4.pułku piechoty liniowej
1814 – adiutant Cesarza

Charles-Tristan MONTHOLON (21.07.1783 – 20.08.1853)
adiutant: 06.09.1807 – 19.01.1812
1801 – kapitan (03.11.)
1807 – szef szwadronu (09.01.)
1809 – adiutant-komendant (13.05.)
1814 – marechal de camp (23.08.)

1800-1801 – adiutant gen.Augereau
1803-1805 – adiutant gen.Macdonald
1812-1814 – adiutant marsz.Berthier
1809 – szambelan Cesarza

Alfred-Louis-Vincent de NOAILLES (15.11.1784 – 28.11.1812) zginął w bitwie nad Berrezyną
adiutant: 06.09.1807 – 19.01.1812
1806 – podporucznik (10.02.)
1809 – kapitan (19.07.)
1812 – szef szwadronu (12.08.)


Philippe-Antoine d’ORNANO (17.01.1784-13.10.1863)
adiutant: 03.02.1804 – 03.1805
generał dywizji

Jean-Charles PERNET (26.06.1774 – 01.1846)
adiutant: 15.04.1807 – 06.04.1814
1800 – porucznik (14.06.)
1801 – kapitan (22.03.)
1807 – szef batalionu (15.04.)
1812 – adiutant-komendant (12.08.)

1800-1807 – adiutant gen.L .Berthier
1807-1815 – adiutant marsz.Berthier

Hippolyte-Marie-Guillaume de Rosnyvinen de PIRE (31.03.1778-20.07.1850)
adiutant: 17.03.1807 – 10.03.1809
generał dywizji

Jules-Henri-Charles-Frederic POURTALES (28.02.1779 - ...........)
adiutant: 04.03.1808 – 11.01.1810
1810 – koniuszy Cesarzowej

Louis-Charles-Barthelemy SOPRANSI (23.12.1783-27.05.1814)
adiutant: 21.06.1800 – 17.04.1808
generał brygady

Alexandre-Edmond de TALLEYRAND-PERIGORD (01.08.1787 – 14.05.1872)
ojciec: Archambaud de Talleyrand-Perigord, brat księcia Beneventu
adiutant: 17.03.1807 – 19.01.1812
1806 – kapitan (21.11.)
1807 – szef szwadronu (11.07.)
1812 – pułkownik (17.01.)

1804-1806 – w armii włoskiej, adiutant gen.Pino

Louis de TALLEYRAND-PERIGORD (10.08.1784 – 18.06.1808) zmarł w Berlinie, w trakcie powrotu z misji w Petersburgu
ojciec: Archambaud de Talleyrand-Perigord, brat księcia Beneventu
adiutant: 12.09.1805 – 18.06.1808
1806 – kapitan (07.11.)
1807 – szef szwadronu (11.09.)


.......... TOURTEAU de SEPTEUIL (18.04.1787 – 12.06.1861
adiutant: 1807 - 1808
1809 – porucznik (19.07.)
--------
marszałek BESSIERES

Alexandre-Eugene-Louis-Fracois d’ASTORG (05.01.1787 – 29.04.1852)
adiutant: 01.10.1810 – 10.04.1813
1805 – podporucznik (09.01.)
1807 – porucznik (24.04.)
1810 – kapitan (18.02.)
1813 - szef szwadronu (10.04.)

1807-1809 – adiutant gen.Fresia
1809-1810 – adiutant gen.Beaumont
1813 – szef szwadronu 5.p.huzarów

Marie-Elie-Georges-Elezard BAUDUS (16.08.1786 - 1858)
adiutant: 24.02.1809 – 01.05.1813
1806 – podporucznik 4.p.piechoty liniowej (10.10.)
1809 – kapitan (20.07.)
1813 - szef batalionu (05.05.)

1809-1813 – adiutant marsz.Bessieres
1813 – adiutant marsz.Soult

Yves-Joseph-Marie d’HAUCOUR 02.05.1782 - ..........)
adiutant: od 17.06.1809

Gaetano-Joseph-Prosper-Cesar de LAVILLE de VILLA-STELLONE (31.08.1775-21.10.1848)
adiutant: 17.04.1804 – 01.05.1813
1802 – podporucznik (04.09.)
1805 – porucznik (12.09.)
1807 – kapitan (16.02.)
1811 – szef szwadronu (23.01.)


Fabien-Sebastien-Jacques LAPEYRIERE (25.07.1778 – 31.05.1831)
brat żony marszałka Bessieres
adiutant: 17.04.1804 – 01.05.1813
1802 – podporucznik (04.09.)
1805 – porucznik (12.09.)
1807 – kapitan (16.02.)
1811 – szef szwadronu (23.01.)


Alexandre-Louis-Jules LEBRUN (05.08.1783 – 26.10.1812) zmarł na skutek ran odniesionych w potyczce pod Lepel
ojciec: Charles-Francois Lebrun, Wielki Skarbnik Cesarstwa
adiutant: 08.04.1802 – 01.01.1805
1805 – porucznik (01.02.)
1806 – kapitan (16.11.)
1807 – szef szwadronu (05.07.)
1812 – pułkownik

1802-1805 – adiutant gen./marsz.Bessieres
1805-1807 – adiutant marsz.Bernadotte
1807-1812 - adiutant marsz.Berthier

Marie-Xavier-Joseph LEFEBVRE (09.03.1785 – 15.12.181)2 zmarł w Wilnie z wyczerpania kampanią
syn marszałka
adiutant: 02.04.1802 – 18.12.1812
generał brygady
1802 – adiutant gen.Bessieres
1803-1806 – adiutant gen./marsz.Soult
1807-1809 ; 1809-1810 – adiutant marsz.Lefebvre

Sebastien LEISTEINSCHNEIDER (02.05.1769 – 22.11.1813)
adiutant: 12.09.1805 – 01.05.1813
1805 – kapitan (02.03.)
1813 - szef szwadronu (16.02.)
1813 – major (19.03.) ; adiutant-komendant (04.05.)


Jean-Alexandre LE PAYS de BOURJOLLY (24.03.1791 – 13.09.1865)
adiutant: 04.10.1810 – 01.05.1813
1806 – paź króla Holandii
1807 – porucznik 2.p.piechoty liniowej król. Holandii (25.05.)
1812 – kapitan (19.05.)

1810-1813 – adiutant marsz.Bessieres
1813-1815 – adiutant marsz.Soult

Louis de SEGANVILLE (14.10.1776 – 01.10.1844)
adiutant: 22.11.1800 – 01.03.1802 ; 13.02.1807 – 20.04.1813
1797 – podporucznik (15.08.) ; porucznik (06.11.)
1802 – kapitan (01.03.)
1807 - szef szwadronu (13.02.)
1808 – pułkownik (02.02.)

1800-1802 – w pułku grenadierów konnych gwardii konsularnej
1813 – dowódca 2.p.huzarów

Etienne-Henri SOULAGE (21.03.1770 – 18.12.1839
adiutant: 16.02.1807 – 01.05.1813
1793 – porucznik inżynierii (04.08.); kapitan (06.11.)
1807 - szef batalionu gwardii (16.02.)
1808 – adiutant-komendant (28.08.)

1800-1802 – w pułku grenadierów konnych gwardii konsularnej
1813 – dowódca 2.p.huzarów

Ferdinand WALDNER (…… - 13.07.1809) zmarł w Wiedniu na skutek odniesionych ran
adiutant: 16.02.1807 – 13.07.1809
…… - kapitan
-------
marszałek BRUNE

Hyacinthe CANAVASSI (19.11.1764 - ............)
adiutant: 26.07.1807 – 06.08.1808
1799 – podporucznik p.dragonów Piemontu
1801 – kapitan (04.)

1809-1812 – w pułku lansjerów gwardii króla Neapolu

Jean-Pierre GUILLEMET (18.01.1771-04.12.1816)
24.11.1796 – 07.11.1808
generał brygady
------
marszałek DAVOUT

Jean-Raymond-Charles BOURKE (12.08.1772-29.08.1847)
adiutant: 29.08.1803 – 22.07.1809
generał dywizji

Henri-Alexandre-Leopold de CASTRES (10.04.1771 – 12.10.1832)
adiutant: 21.01.1811 – 27.12.1815
1803 – porucznik (07.)
1805 – kapitan (08.)
1809 – szef batalionu (23.07.)
1813 – adiutant-komendant (19.11.)


Edmond-Eugene-Philippe-Hercule de la Croix de CASTRIES (10.10.1787 – 01.08.1866)
adiutant: 24.07.1811 – 06.04.1814
1809 – podporucznik (30.03.)
1812 – porucznik (08.02.)


Jean-Francois CHRISTOPHE (16.07.1772-08.01.1827)
adiutant: 24.11.1809 – 08.01.1811
generał brygady

Louis-Alexandre-Edme-Francois DAVOUT (14.09.1773-03.09.1820)
adiutant: 07.03.1795 – 09.12.1799 ; 10.07.1800 – 05.08.1811
brat marszałka
generał brygady

Antoine-Jacques FALCOU (07.06.1771 – 29.08.1813) zginął w potyczce pod Lwówkiem
adiutant: 23.09.1801 – 24.11.1809
1798 – kapitan (24.12.)
1809 – szef szwadronu (10.04.)
1813 – pułkownik (16.01.)

1813 – dowódca 146.p.piechoty liniowej

Amand de FAYET (13.01.1787 - .............)
adiutant: 14.11.1807 – 20.02.1816
1809 – porucznik (30.03.)
1811 – kapitan (17.02.)
1812 – szef szwadronu (23.09.)


Hyacinthe-Marie HERVO (28.01.1779 – 05.10.1845)
brat: generał Claude-Marie Hervo
adiutant: 05.05.1809 – 01.01.1816
1807 – porucznik (21.03.)
1809 – kapitan (23.07.)
1812 – szef szwadronu (10.08.)

1807-1809 – adiutant gen.Hervo

Jacques-Pierre-Marie KERIDERN de TROBRIAND (29.02.1780 – 24.09.1867)
29.08.1803 – 05.01.1811; 21.03.1815 – 20.06.1815
1803 – porucznik (03.11.)
1807 – kapitan (16.02.)
1809 – szef szwadronu (18.05.)


Florian KOBYLIŃSKI (........... - .............)
adiutant: 1807-......

Ambroise-Anatole-Augustin de MONTESQUIOU-FEZENAC (08.08.1788-22.01.1878)
ojciec: Elisabeth-Pierre de Montesquiou-Fezenac, Wielki Szambelan Cesarstwa
adiutant: 12.10.1808 – 27.03.1809
1808 – porucznik (12.10.)
1810 – kapitan (19.01.); baron Cesarstwa (26.04.)
1812 – szef szwadronu (14.03.)
1813 – pułkownik (05.11.)

1808-1809 – adiutant marsz.Davout
1809-1812 – oficer ordynansowy Cesarza
1812 – 1814 – adiutant marsz.Berthier
1814 – adiutant Cesarza

Charles-Eugene de MONTESQUIOU-FEZENAC (10.08.1782–12.10.1810) zmarł w Ciudad Rodrigo
ojciec: Elisabeth-Pierre de Montesquiou-Fezenac, Wielki Szambelan Cesarstwa
adiutant: 21.12.1805 – 20.09.1807
1804 – podporucznik (04.)
1805 – porucznik (21.12.)
1808 – szef szwadronu (10.07.)
1809 – pułkownik (20.08.)

1805-1807 – adiutant marsz.Davout
1807-1809 – oficer ordynansowy Cesarza
1809 – w 13.p.strzelców konnych

Anne-Louis-Raoul-Victor MONTMORENCY (14.12.1790 – 18.08.1862)
adiutant: od 05.05.1809
1809 – porucznik (18.08.)

Jacques-Charles MUSQUINET de BEAUPRE (21.05.1749-26.02.1813)
teść marszałka Davout
1806 (w bitwie pod Auerstädt)
generał brygady
-----
marszałek GOUVION SAINT-CYR

Jacques-Henri-Baltazar DARCY (15.07.1776 – 10.07.1847)
adiutant: 03.07.1807 – 17.11.1810
1800 – podporucznik (22.11.)
1803 – porucznik (31.05.)
1806 – kapitan (16.10.)
1809 – szef batalionu (20.09.)
1813 – pułkownik (22.12.)

1812-1814 – adiutant gen.Clarke’a
-------
marszałek GROUCHY

Alphonse-Frederic-Emmanuel GROUCHY (05.09.1789 – 21.08.1864)
syn marszałka
adiutant: 25.05.1807 – 17.06.1809
1806 – podporucznik (15.11.)
1807 – porucznik (25.05.)
1809 – kapitan (17.06.)
1811 – szef szwadronu (03.06.)

--------
marszałek JOURDAN

Leonard CACATTE (27.11.1760-09.05.1837)
adiutant: 16.03.1804 – 29.07.1808
generał brygady

Guillaume CRAMAILLE (15.09.1772 – 03.09.1813) zmarł na skutek ran odniesionych pod San Sebastian
adiutant: 26.12.1804 – 03.09.1808
1804 – kapitan (26.12.)
1808 – szef batalionu (20.10.)


Graziano (Gratien) FERRIER (24.06.1771-02.12.1848
adiutant: 18.05.1805 – 02.1808
generał brygady

Lazare-Joseph-Andre JOURDAN (22.03.1779 – po 1838)
bratanek marszałka
adiutant: od 04.01.1805
1806 – porucznik (04.01.)
1811 – kapitan (06.04.)


Jacques-Francois LEFEBVRE (24.01.1761 – 19.09.1827)
adiutant: 13.05.1805 – 05.12.1813
1794 – porucznik (06.01.)
1803 – kapitan (11.01.)
1809 – szef szwadronu (08.11.)
1813 – adiutant-komendant (18.02.)


Rene-Gabriel LEVASSEUR (29.11.1772 – 26.09.1830)
adiutant: 22.08.1811 – 11.09.1813
1793 – podporucznik (30.05.)
1794 – kapitan (08.09.)
1797 – szef szwadronu (20.10.)
1800 – szef brygady (21.10.)
1804 – adiutant-komendant (19.10.)

1794 – adiutant gen.Jourdan
1806-1807 – adiutant marsz.Murat
1811-1813 – adiutant marsz.Jourdan
1813 – szef sztabu 21.okręgu wojskowego
-----
marszałek LANNES

Seraphino d’ALBUQUERQUE (05.05.1774 – 21.05.1809) zginął w bitwie pod Asspern-Essling
adiutant: 01.04.1808 – 21.05.1809
1807 – kapitan 15.p.strzelców konnych(15.07.)

Charles-Francois Huchet de LABEDOYERE (07.04.1786-19.08.1815) (rozstrzelany)
adiutant: 14.01.1808 – 09.06.1809
generał brygady
1808-1809 – adiutant marsz.Lannes
1809-1813 – adiutant E.de Beauharnais
1815 – adiutant Napoleona

Francois-Jean-Baptiste BUSSIERE 19.06.1767-1842)
adiutant: 03.05.1805 – 31.12.1806
1792 – porucznik (01.04.)
1801 – kapitan (23.07.)
1806 – major 28.p.piechoty liniowej (31.12.)

1796-1799 – adiutant gen.Preval
1799-1801 – adiutant gen.Pacthod
1803-1805 – adiutant gen.Victor

Charles-Louis-Joseph-Oliver GUEHENEUC (07.06.1783-20.08.1849)
brat żony marszałka Lannes, Louise Gueheneuc
adiutant: 12.1804 – 04.06.1809
generał brygady
1809-1810 ; 1812-1813 – adiutant Napoleona

Jean-Baptiste-Antoine-Marcellin MARBOT (18.08.1782-16.11.1854)
ojciec: generał Jean-Antoine Marbot
adiutant: 02.11.1808 – 17.06.1809
1806 – porucznik (11.07.)
1807 – kapitan (17.05.)
1809 – szef batalionu (21.07.)
1811 – adiutant-komendant (07.09.)

1803-1808 – adiutant gen./marsz.Augereau
1808-1809 – adiutant marsz.Lannes
1809-1812 - adiutant marsz.Massena
ranny w bitwach: Eylau, Agreda (Hiszpania-1808), Saragossa, Asspern-Essling, Miranda de Corvo (1811), Jakubowo, Lipsk, Waterloo

Joseph-Cesar MICHAUD de SAINT-MARS (18.11.1778 – 21.09.1853)
adiutant: 17.08.1805 – 31.07.1809
1802 – porucznik (09.03.)
1806 – kapitan (16.05.)
1806 – szef batalionu (31.12.)
1809 – major (09.01.); pułkownik (17.06.)

1802-1805 – adiutant gen.Bertrand
1809 – dowódca 3.p.strzelców konnych

Guillaume O’MEARA (01.11.1764-11.01.1818)
adiutant: 12.01.1808 – 31.05.1809
generał brygady
1804 - 1806 – adiutant gen.Clarke’a

Joachim-JeromeQUIOT du PASSAGE (09.02.1775-12.01.1849)
adiutant: 22.03.1805 – 27.12.1805
generał brygady
1796 - 1805 – adiutant gen.Victora

Jean-Guillaume-Barthelemy THOMIERES (18.08.1771-22.07.1812) zginął w bitwie pod Salamanca
adiutant: 07.01.1806 – 11.07.1807
generał brygady

Francois-Joseph-Henri de VIRY (31.05.1786 – 22.05.1809) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Asspern-Essling
adiutant: 27.10.1805 – 16.06.1809
1806 – porucznik 11.p.dragonów (09.11.)
1809 – kapitan (09.01.)


Albert de WATTEVILLE (1787 – 07.12.1812) zmarł w Rosji w czasie odwrotu
adiutant: 25.01.1808 – 21.06.1809
.... – kapitan 2.p.piechoty szwajcrskiej
1811 – szef szwadronu 2.p.szwoleżerów gwardii

1809-1811 – oficer ordynansowy Napoleona
------
marszałek LEFEBVRE

Atanase-Louis-Marie CLEMENT de RIS (29.01.1782 - 1837)
syn senatora
adiutant: 20.09.1808 – 16.02.1811
1804 – podporucznik (01.01.)
1806 – porucznik (22.10.)
1808 – kapitan (21.08.)
1810 – szef szwadronu (07.03.)
1813 – major (18.02.)
1814 - pułkownik (03.01.)

odznaczony 2-krotnie na polu bitwy orderem Legii Honorowej :
kawaler Legii – w bitwie pod Eckmühl
oficer Legii – w bitwie pod Bautzen

Gaspard-Augustin ERNOUF (08.12.1777 – 25.10.1848)
ojciec: gen. Jean-Augustin Ernouf
adiutant: 15.05.1806 – 04.01.1810
1796 – podporucznik (25.01.)
1797 – porucznik (24.01.)
1798 – kapitan (23,.07.)
1807 – szef szwadronu (18.03.)
1814 – adiutant-komendant (15.03.)


Charles-Joseph-Jean-Baptiste HATRY (18.01.1781 – 14.10.1813) zmarł w Lipsku w wyniku odniesionych ran
ojciec: gen. Jacques-Maurice Hatry
adiutant: 20.09.1808 – 24.05.1810
1797 – podporucznik (17.02.)
1800 – porucznik (01.02.)
1801 – kapitan (17.04.)
1809 – szef szwadronu (13.04.)
1812 – major (21.08.)
1813 - pułkownik (11.03.)

1800-1808 – adiutant gen.Charpentier
1813 – dowódca 3.p.szwoleżerów-lansjerów

Charles-Joseph-Jacques LA TOURETTE d’AMBERT (18.04.1770 – 20.05.1841)
adiutant: 14.06.1809 – 13.05.1811; 24.04.1812 – 15.06.1813
1808 – kapitan Gwardii Narodowej (01.01.)
1812 – szef szwadronu (08.10.)

1808-1809 – adiutant gen.Valence
1811-1812 – adiutant gen.Sahuc

Marie-Xavier-Joseph LEFEBVRE (09.03.1785 – 15.12.1812) zmarł w Wilnie z wyczerpania kampanią
syn marszałka
adiutant: 04.06.1807 – 14.06.1809 ; 22.10.1809 – 11.09.1810)
generał brygady
1802 – adiutant gen.Bessieres
1803-1806 – adiutant gen./marsz.Soult
1807-1809 ; 1809-1810 – adiutant marsz.Lefebvre

Jean MAINGARNAUD (03.03.1772 – 05.03.1811) zginął w potyczce pod Conil-Hiszpania
adiutant: 29.09.1806 – 05.05.1809
1796 – porucznik (20.02.)
1799 – kapitan (27.09.)
1807 – szef batalionu (11.04.)
1809 - pułkownik (05.05.)

1799-1806 – adiutant gen.Gazan

Gabriel-Gaspard-Achille-Adolphe MONTELEGIER (06.01.1780-02.11.1825)
adiutant: 15.04.1806 – 19.04.1811
generał brygady

Louis-Francois-Ellie Pelletier de MONTMARIE (12.03.1771-17.02.1854)
adiutant: 27.11.1805 – 05.05.1809
generał brygady

Jean-Jacques REUBELL (12.08.1777-24.01.1847)
adiutant: 16.09.1806 – 01.11.1807
generał brygady
------
marszałek MACDONALD

........... BUERNONVILLE (..........-.........)
adiutant: od 18.04.1809
1810 – kapitan (26.10.)

Louis-Prosper BIRE (22.03.1768 – 30.12.1844)
adiutant: 04.1809 - 1814
1799 – podporucznik (22.10.)
1801 – porucznik (24.08.)
1810 – kapitan (11.07.)
1809 – szef batalionu (04.05.)
1814 – adiutant-komendant (03.04.)
1801-1808 – adiutant gen.Dazemar


Rene-Fontaine de CRAMAYEL (..........-.........)
adiutant: od 01.05.1810

Alphonse-Alexandre SEGUIER de SAINT-BRISSON (18.11.1777 – 25.11.1826)
18.04.1809 – 25.11.1813
1800 – podporucznik (22.11.)
1803 – porucznik (05.10.)
1808 – kapitan (04.10.)
1811 – szef szwadronu (14.03.)
1813 – pułkownik (13.04.)
1813 – dowódca 14.p.dragonów

------
marszałek MARMONT

Christian-Francois CAMUS de RICHEMONT (11.09.1774-18.10.1813) zginął w bitwie pod Lipskiem
adiutant: 20.06.1801 – 01.03.1813
generał brygady

Charles-Marie DENYS de DAREMONT (08.02.1783 – 12.10.1837)
od 24.08.1807
1804 – podporucznik (23.01.)
1807 – porucznik (21.03.)
1809 – kapitan (05.06.)
1809 – szef szwadronu (06.11.)
1813 – pułkownik (17.05.)

1807 – adiutant gen.Defrance

Charles-Nicolas FABVIER (10.12.1782 – 15.12.1855)
adiutant: 27.07.1809 – 01.03.1813
1805 – porucznik (21.04.)
1811 – kapitan (18.04.)
1812 – szef szwadronu (15.10.)


......... GUYON de MONTALIVAULT (1786 – .......)
adiutant: 1809 – 11.05.1813
1805 – porucznik (21.04.)
1811 – kapitan (18.04.)
1812 – szef szwadronu (15.10.)


Jacques-Nicolas JARDET (17.08.1777 – 11.05.1813) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Lützen
adiutant: 1809 – 11.05.1813
1799 – podporucznik (11.08.); porucznik (03.11.)
1800 – kapitan (21.04.)
1808 – szef batalionu (03.03.)
1811 – pułkownik (21.10.)
1813 – adiutant-komendant (21.02.)


Aleksandre PERREGAUX (21.10.1771 – 06.11.1837)
adiutant: 19.07.1809 – 1813
1805 – kapitan 4.p.piechoty Illyrii (01.10.)

Claude TESTOT-FERRY (20.05.1773 – 28.02.1827)
adiutant: 09.02.1804 – 10.05.1808
1797 – podporucznik (04.01.)
1800 – porucznik (20.07.)
1803 – kapitan (10.08.)
1808 – szef szwadronu (03.03.)
1809 – major (07.06.)
1813 – pułkownik (28.11.)

--------
marszałek MASSENA

Armand-Louis Xavier D’AGUESSEAU (07.05.1784 – 28.11.1811)
adiutant: 03.08.1809 – 28.01.1811
1809 – porucznik (27.07.)

Jean-Jacques-Ferdinand BARRIN de CHAMPROD (07.03.1785 – 26.09.1857)
adiutant: 10.09.1807 – 07.09.1811
1803 – kapitan (15.10.)
1809 – szef batalionu (21.07.)
1811 – adiutant-komendant (07.09.)


Toussaint CAMPI (31.10.1777-12.10.1832)
adiutant: 26.09.1805 – 26.05.1809
generał brygady

Pierre-Francois-Victor CASABIANCA (30.04.1784 – 14.08.1812) zginął w bitwie pod Smoleńskiem
ojciec: Raphael Casabianca, senator
adiutant: 07.09.1809 – 31.03.1811
1806 – porucznik artylerii (14.11.)
1807 – kapitan (15.10.)
1809 – szef batalionu tyralierów Korsyki (09.05.)
1811 – pułkownik (31.03.)

1807-1808 – adiutant gen.Lefebvre-Desnouttes
1809-1811 - adiutant marsz.Massena
1811-1812 – dowódca 11.pułku piechoty lekkiej

Francois-Appolinie CAVAILHER-POMMAREDE (22.09.1778 – 10.09.1854)
adiutant: 10.06.1809 – 15.04.1813
1808 – porucznik (23.11.)
1809 – kapitan (15.10.)
1812 – szef batalionu (10.)
1811 – pułkownik (31.03.)


Charles-Marie-Robert d’ESCORCHES de SAINT-CROIX (20.11.1782-11.10.1810)
adiutant: 24.02.1807 – 06.12.1807
generał brygady

Antoine-Paul GAZAGNAIRE (11.08.1783 – 30.04.1844)
adiutant: 18.08.1812 – 21.04.1813 ; 09.05.1813 – 15.05.1815
1803 – porucznik (01.12.)
1807 – kapitan (23.02.)
1813 – szef batalionu (21.04.)
1815 – pułkownik (15.05.)


Jacques-Denis-Louis LEBERTON (25.08.1754 – 19.07.1854)
adiutant: 22.02.1807 – 08.07.1807
1794 – kapitan (18.07.)
1799 – szef szwadronu (17.10.)
1806 – pułkownik armii królestwa Neapolu (27.06.)


Pierre-Joseph de LIGNEVILLE (19.02.1782 – 18.12.1840)
adiutant: 02.07.1809 – 01.11.1811
1800 – podporucznik (20.12.)
1806 – kapitan (09.11.)
1809 – szef szwadronu (02.02.)
1813 – major (19.11.)
1814 – pułkownik (03.01.)
1800-1805 – adiutant gen.Clarke
1805-1809 – adiutant gen.Beker
1809-1811 - adiutant marsz.Massena


Nicolas-Michielacato LOVERDO (03.11.1773 – 26.07.1837)
adiutant: 12.10.1805 – 31.05.1809 ; 12.10.1805 – 31.05.1809
generał brygady

Jean-Baptiste-Antoine-Marcellin MARBOT (18.08.1782-16.11.1854
ojciec: generał Jean-Antoine Marbot
adiutant: 14.06.1809 – 22.11.1812
1806 – porucznik (11.07.)
1807 – kapitan (17.05.)
1809 – szef batalionu (21.07.)
1811 – adiutant-komendant (07.09.)

1803-1808 – adiutant gen./marsz.Augereau
1808-1809 – adiutant marsz.Lannes
1809-1812 - adiutant marsz.Massena
ranny w bitwach: Eylau, Agreda (Hiszpania-1808), Saragossa, Asspern-Essling, Miranda de Corvo (1811), Jakubowo, Lipsk, Waterloo

Jacques-Prosper MASSENA (26.06.1793 – 13.05.1821)
syn marszałka
adiutant: 13.03.1809 – 09.12.1811; 09.05.1813 – 01.01.1816
1809 – podporucznik (13.03.); porucznik (15.05.);
kapitan (21.07.)


Jacques-Marie-Joseph MAURIN (08.12.1774 – 26.08.1844)
brat : gen.Antoine Maurin
adiutant: 19.12.1805 – 14.07.1806
1799 – podporucznik (20.09.)
1801 – kapitan (03.08.)
1808 – szef batalionu (11.06.)
1809 - pułkownik (13.06.)
1810 – adiutant-komendant (04.11.)


Nicolas-Charles-Victor OUDINOT (03.11.1791 – 07.07.1863)
syn marszałka
adiutant: 12.07.1810 – 07.11.1811
1805 – paź Cesarza
1809 – porucznik 5.p.huzarów (17.08.)
1811 – porucznik p.strzelców konnych gwardii (07.09.)
1813 – kapitan (27.04.)
1814 – szef szwadronu (01.04.)


Jean-Jacques-Germain PELET-CLOZEAU (15.07.1777-30.12.1858)
adiutant: 28.10.1805 – 01.1812
generał brygady

Jean-Baptiste PORCHER DUPLEIX dit PORCHER de RICHEBOURG (17.12.1784 – 13.01.1857)
syn senatora
adiutant: 28.10.1808 – 11.10.1811; 08.06.1813 – 31.12.1815
1808 – porucznik (28.10.)
1809 – kapitan (31.05.)
1808 – szef szwadronu (05.05.)


Eugene RENIQUE (...........-..............)
brat Eugenie Renique, kochanki marsz.Massena
adiutant: od 22.02.1807
1807 – porucznik 10.p.dragonów (31.05.)
1809 – kapitan (31.05.)


Benoit-Posper SIBUET (06.06.1773-29.08.1813) zginął w potyczce pod Płakowicami
adiutant: 17.12.1799 – 27.10.1808
generał brygady
--------
marszałek MONCEY

Henry DORE de BROUVILLE (1774 – po 1821)
adiutant: 18.02.1810 – 04.09.1812
1806 – porucznik (09.03.)
1810 – kapitan (18.02.)
1813 – szef szwadronu (19.05.)
1814 – pułkownik (10.03.)


Claude-Marie-Joseph JANNOT de MONCEY (30.03.1764 – 17.02.1828)
brat marszałka
adiutant: 19.09.1796 – 06.04.1814
1793 – porucznik (01.09.)
1800 – kapitan (02.04.)
1801 – szef szwadronu (03.06.)
1810 – pułkownik (17.09.)


Claude-Francois JANNOT de MONCEY (1752 - 1828)
brat marszałka
adiutant: 1802 – 1814

Jean-Baptiste von OOSTEROM (29.08.1760 – 24.05.1832)
adiutant: 13.11.1801 – 06.06.1807
1794 – porucznik (13.11.)
1795 – kapitan (01.02.)
1807 – szef szwadronu (06.06.)
1813 – pułkownik (25.11.)

--------
marszałek MORTIER

Jean-Edouard-Casimir Joseph BONNAIRE (11.12.1769 - ….......)
adiutant: od 26.09.1806
..... - pułkownik

Albert-Charles-Emmanuel BRUNEAU de BEAUMETZ (11.10.1782 – 26.08.1813) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Dreznem
adiutant: 26.09.1806 – 26.08.1813
..... - pułkownik

Jean-Baptiste-Gabriel-Marie DELAPOINTE (28.06.1772-12.04.1856)
adiutant: 12.10.1802 – 11.05.1813
generał brygady

Louis-Ann-Marie GOURE (04.12.1768-03.05.1813) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Lützen
adiutant: 01.06.1800 – 05.08.1811
generał brygady

Jean-Baptiste-Charles SIMON de la MORTIERE (28.06.1770 – 16.09.1856)
adiutant: 22.11.1800 – 03.10.1803 ; 24.02.1805 – 25.07.1809
1792 – porucznik (01.07.)
1795 - kapitan (13.06.)
1800 - szef batalionu (21.04.)


Etienne dit Camille SOULIER de CHOISY (06.09.1772 – 28.02.1829)
adiutant: 01.05.1807 – 21.12.1813
1797 – porucznik (18.04.)
1809 - kapitan (22.03.)
1812 - szef szwadronu (12.08.)
1813 – adiutant-komendant (14.09.)

------
marszałek MURAT

Alphonse-Charles-Jean de BAUFREMONT (05.02.1792 - ...........)
adiutant: 1812 ; 1814 - 1815
1811 – porucznik (11.)
1813 – kapitan (04.)

1809-1812 – w pułku lansjerów gwardii króla Neapolu

Louis-Chretian Carriere de BEAUMONT (14.04.1771-18.12.1813)
adiutant: 14.08.1799 – 01.02.1805 ; 09.03.1806 – 13.05.1807
generał dywizji

Pierre-Augustin BERTHEMY (16.05.1778 – 31.01.1855)
adiutant: 10.05.1812 – 13.12.1813
1806 – porucznik (05.09.)
1807 – kapitan (14.02.)
1808 – szef szwadronu (10.07.)
1812 – major (19.04.); pułkownik (04.08.)

1800-1807 – adiutant gen.d’Hautpoul
1807-1812 – oficer ordynansowy Cesarza
1810-1811 – gubernator pałacu Valencay
ranny w bitwach: Austerlitz, Eylau, Borodino

Pierre BONAFOUS (01.01.1786 – 19.01.1853)
adiutant: 21.05.1807 – 01.06.1809 ; 03.10.1813 - 1815
1807 – porucznik (21.05.)
1809 – kapitan (09.08.)
1812 – szef szwadronu (04.08.); pułkownik (22.10.)

1810-1811 – adiutant gen.Junot
1811-1812 – w 11.pułku huzarów

Vivant-Jean BRUNET-DENON (09.05.1778 – 13.07.1866)
adiutant: 01.09.1800 – 25.06.1807
1802 – porucznik (30.07.)
1806 – kapitan (10.02.)
1807 – szef szwadronu (15.01.) ; pułkownik (25.07.)

1807-1809 – dowódca 24.pułku strzelców konnych

Bertrand CONSTANTIN (19.01.1779 – 12.03.1848)
adiutant: 20.03.1808 – 1809
1800 – porucznik (22.12.)
1801 – kapitan (22.12.)
1807 – szef batalionu (31.03.)
1813 - pułkownik (19.11.)


Pierre-Cesar DERY (02.02.1768-18.10.1812) zginął w bitwie pod Tarutino
adiutant: 05.12.1804 – 30.12.1806 ; 04.1812 – 18.10.1812
generał brygady

Francois DETRES (11.09.1769-14.01.1815)
adiutant: 1812 – 1814
generał brygady

Maurice-Francois DUPIN de FRANCUEIL (09.01.1778 – 17.09.1808) zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas upadku z konia
adiutant: 04.04.1807 – 17.09.1808
1800 – porucznik (14.06.)
1805 – kapitan (25.12.)
1807 – szef szwadronu (21.03.)

1800-1805 – adiutant gen.Dupont

Remy-Isidore-Joseph EXELMANS (13.11.1775-23.07.1852)
adiutant: 21.05.1801 – 26.12.1805 ; 16.05.1807 – 08.07.1812
generał dywizji

Paul-Eugene FAUDOAS (18.05.1788 – 13.09.1844)
brat Marie Charlotte Felicite Faudoas, żony gen.Savary
adiutant: 08.03.1807 – 20.07.1808
1804 – podporucznik (17.05.)
1807 – porucznik (09.01.)
1808 – kapitan (10.09.)
1811 – szef szwadronu (13.01.)

1807-1808 – adiutant gen.Savary
1808-1811 – oficer ordynansowy Napoleona

Auguste-Charles-Joseph FLAHAUT de la BILLARDERIE (21.04.1785-01.09.1870)
adiutant: 21.10.1802 – 14.01.1807
generał dywizji
1808-1813 – adiutant marsz.Berthier
1813-1814, 1815 – adiutant Napoleona

Armand-Louis GOBERT (05.06.1785 – 01.02.1816) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Waterloo
adiutant: 03.03.1808 – 04.03.1814
1808 – kapitan (15.11.)
1809 – szef szwadronu (25.01.) ; pułkownik (31.12.)

1808-1814 – w armii królestwa Neapolu

Honore-Gabriel de GRIMALDI (13.05.1778 – 02.10.1841)
syn Honore IV de Monaco, od 1819 książę Monaco Honore V
adiutant: 16.02.1807 - 1809
1806 – kapitan
1814 – szef szwadronu

1810 – 1.koniuszy dworu cesarzowej Józefiny

Auguste-Francois-Joseph LAGRANGE (02.05.1780 – 09.01.1826)
ojciec: gen.Francois-Joseph le Lievre hrabia La Grange
adiutant: 01.05.1801 – 15.01.1807
1801 – porucznik (19.08.)
1806 – kapitan (10.02.)
1807 – szef szwadronu (15.01.)
1811 – pułkownik (17.09.)


Alfred-Malo-Seraphin LAMETH (17.03.1783 – 14.04.1809) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Oporto
adiutant: 03.03.1808 – 10.09.1808
1807 – kapitan ; szef szwadronu (11.07.)
1803-1808 – adiutant gen./marsz.Soult
1808 – adiutant marsz.Murat
1808 – szef szwadronu 22.pułku strzelców konnych

Pierre-Robert LANUSSE (21.11.1768 – 03.05.1847)
brat: gen.Antoine Lanusse
adiutant: 12.02.1802 – 26.12.1805
generał dywizji

Rene-Gabriel LEVASSEUR (29.11.1772 – 26.09.1830)
adiutant: 05.10.1806 – 22.09.1807
1793 – podporucznik (30.05.)
1794 – kapitan (08.09.)
1797 – szef szwadronu (20.10.)
1800 – szef brygady (21.10.)
1804 – adiutant-komendant (19.10.)

1794 – adiutant gen.Jourdan
1806-1807 – adiutant marsz.Murat
1811-1813 – adiutant marsz.Jourdan
1813 – szef sztabu 21.okręgu wojskowego

Charles-Antoine MANHES (19.10.1777-..08.1854)
adiutant: 03.04.1807 – 23.05.1815
generał dywizji

Jean-Baptiste-Louis PIETON-PREMALE (12.09.1781 – 14.07.1808) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Medina del Rio Seco
adiutant: 17.04.1801 – 25.06.1807
1803 – porucznik (16.05.)
1805 – kapitan (01.09.)
1807 – szef szwadronu (15.01.); pułkownik (25.06.)

1808 – dowódca 22.pułku strzelców konnych

Paul QUELLEN de STUER de CAUSSADE de LA VAUGUYON (1778 - 1830)
adiutant: 07.10.1806 – 1815
1808 – szef batalionu

Marie-Joseph-Thomas ROSSETTI (20.12.1776-.. 1840)
adiutant: 04.04.1807 – 24.03.1811
generał brygady
------
marszałek NEY

Jean-Baptiste-Marcellin BORY de SAINT-VINCENT (06.07.1778 – 22.12.1846)
adiutant: 1813
..... - pułkownik
1809-1813 – adiutant marsz.Ney
1813 – adiutant marsz.Soult

Jean-Philippe-Aimar d’ALBIGNAC (26.10.1782 – 29.10.1823)
16.03.1807 – 30.08.1813
1807 – porucznik (16.03.)
1810 – kapitan (07.03.)
1813 - szef szwadronu (22.08.)
1813 – pułkownik (30.08.)


Louis-Samuel-Albert-Desire BECHET de LEOCOUR (06.11.1771-01.01.1845)
adiutant: 10.02.1800 – 20.11.1809
1807 – porucznik (16.03.)
1810 – kapitan (07.03.)
1813 - szef szwadronu (22.08.)
1813 – pułkownik (30.08.)


Jean-Pierre-Alexandre BRESSON de VALMABELLE (03.10.1772-26.12.1812) zmarł z wyczerpania w Królewcu
adiutant: 05.10.1810 – 20.08.1812
generał brygady

Francois-Louis CHODRON (22.10.1774 - ………)
adiutant: od 14.01.1804
1803 – porucznik inżynierii (30.07.)
1807 – kapitan (31.12.)
..... – szef batalionu


Anne-Louis-Antoine CLOUET (13.09.1781 – 09.03.1862)
adiutant: 18.11.1808 – 24.02.1810
1797 – kapitan (11.04.)
1813 – szef batalionu (15.02.) ; pułkownik (04.05.)


Jean-Louis CRABBE (15.05.1768 – 23.06.1816)
adiutant: 02.02.1804 – 07.05.1806
1813 - pułkownik (01.12.)
1813 – dowódca 14.p.strzelców konnych

Francois Garnier de LABOISSIÈRE (26.09.1781-15.09.1813 zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Bautzen
adiutant: 19.09.1806 – 07.01.1813
generał brygady

Louis GRANDEMANGE (17.03.1766 – 07.01.1808)
adiutant: 23.12.1801 – 13.08.1806
1796 – kapitan
1806 – szef szwadronu (18.07.)


Pierre-Agathe HEYMES (29.12.1776 – 29.04.1842)
adiutant: 21.12.1812 – 28.09.1814 ; 01.04.1815 – 23.07.1815
1803 – porucznik (27.07.)
1809 – kapitan (31.08.)
1806 – szef szwadronu (08.01.)
1814 – pułkownik (19.02.)


Antoine-Henri JOMINI 06.03.1779-22.03.1869)
adiutant: 1804 – 17.11.1809
generał brygady

Jean-Francois RENOU de la BRUNE (17.09.1771 – 25.05.1837)
adiutant: 03.09.1806 – 06.03.1810
1799 – kapitan (18.08.)
1806 – szef batalionu (16.03.)
1814 – adiutant-komendant (07.03.)


Francois-Marie LAMOUR (22.08.1772-02.05.1813) zginął w bitwie pod Lützen
adiutant: 14.10.1806 – 07.01.1807
generał brygady

Rene-Louis-Octave LEVASSEUR (20.09.1781- 14.03.1866)
adiutant: 20.06.1807 – 10.07.1810 ; 17.01.1814 – 04.09.1815
1803 – porucznik artylerii (28.11.)
1814 – kapitan (31.01.) ; szef batalionu (19.02.)


Raimond-Aimery-Joseph de MONTESQUIOU-FEZENAC (16.02.1784-19.11.1867)
ojciec: Philippe-Andre-Francois de Montesquiou-Fezenac,brat Wielkiego Szambelana Cesarstwa
adiutant: 31.08.1808 – 24.02.1809
generał brygady
1807-1808 – adiutant gen.Clarke
1808-1809 – adiutant marsz.Ney
1809 – adiutant marsz.Berthier
1809-1812 – adiutant gen.Clarke
1812 – adiutant marsz.Berthier ; dowódca 4.pułku piechoty liniowej
1814 – adiutant Cesarza

Eustache-Hubert PASSINGES de PRECHAMPS (24.05.1773-02.06.1854)
adiutant: 20.08.1799 – 1807
generał brygady

Jean-Henri SAINT-CHARLES (13.08.1776 – 18.01.1847)
adiutant: 03.09.1806 – 06.03.1810
1809 – porucznik (24.06.)
1811 – kapitan (06.04.)
1812 – szef szwadronu (02.09.)


Henri-Jean-Victor SAINT-SIMON (11.02.1782 – 18.03.1865)
adiutant: 31.08.1805 – 06.04.1809
1810 – pułkownik (20.02.)

Daniel VOGT (11.01.1778 – 24.07.1810) zmarł w niewoli angielskiej w Almeida
adiutant: 29.11.1802 – 17.03.1807
1806 – porucznik (10.07.)
1807 – kapitan 3.p.huzarów (18.03.)

-------
marszałek OUDINOT

Louis-Joseph BAILLOT (22.04.1768 – 27.08.1827)
adiutant: 02.12.1805 – 26.01.1811
1791 – podporucznik 4.p.dragonów (20.09.)
1793 – porucznik (10.03.)
1795 – kapitan (22.12.)
1807 – szef szwadronu (27.06.)
1809 – pułkownik (17.07.)


........ van BERCHEM (23.03.1783 – 22.05.1809) zginął w bitwie pod Asspern-Essling
adiutant: 23.04.1807 – 11.05.1809
1791 – podporucznik 4.p.dragonów (20.09.)
1793 – porucznik (10.03.)
1795 – kapitan (22.12.)
1807 – szef szwadronu (27.06.)
1809 – pułkownik (17.07.)


Amant-Joseph-Pierre de BOURCET (28.10.1783 – 23.01.1836)
adiutant: 02.07.1809 - 1818
1802 – podporucznik 6.półbrygady liniowej (02.08.)
1804 – porucznik (24.01.)
1807 – kapitan (30.06.)
1812 – szef szwadronu (19.11.)
1814 – adiutant-komendant (02.04.)


Jean-Fracois JACQUEMINOT (23.05.1787 – 03.03.1865)
adiutant: 02.10.1813 – 18.04.1815
1805 – podporucznik 16.p.dragonów (02.10.)
1809 – kapitan (30.04.)
1812 – szef szwadronu (06.08.)
1813 – pułkownik (02.10.)

1807-1813 – adiutant gen.Cohorn

Henri LETELLIER (19.02.1783-09.07.1818)
adiutant: 02.07.1809 – 04.1813
generał brygady

Jacques-Francois PICARD (10.07.1775 – 21.05.1840)
adiutant: 26.07.1807 – 20.03.1810
1800 – podporucznik 9.p.huzarów (22.03.) ; porucznik (07.01.)
1806 – kapitan (14.12.)
1809 – szef szwadronu (30.05.)
1811 – major (15.04.)

---------

marszałek SOULT

Francois ANTOINE de SAINT-JOSEPH (18.02.1787 – 12.03.1866)
siostra: Honorine Anthoine de Saint-Joseph, żona marsz.Suchet
żona : Rosine Decres, córka ministra

adiutant: 14.03.1807 – 25.01.1809
1807 – porucznik (14.03.)
1808 – kapitan (28.10.)
1811 - szef szwadronu (31.07.)

1807-1809 – adiutant marsz.Soult
1810-1815 – adiutant marsz.Suchet
Marie-Elie-Georges-Elezard BAUDUS (16.08.1786 - 1858)
adiutant: 05.05.1813 – 14.05.1813
1806 – podporucznik 4.p.piechoty liniowej (10.10.)
1809 – kapitan (20.07.)
1813 - szef batalionu (05.05.)

1809-1813 – adiutant marsz.Bessieres
1813 – adiutant marsz.Soult

Jean-Baptiste-Marcellin BORY de SAINT-VINCENT (06.07.1778 – 22.12.1846)
adiutant: 1813
..... - pułkownik
1809-1813 – adiutant marsz.Ney
1813 – adiutant marsz.Soult

Louis-Bertrand-Pierre BRUN de VILLARET (03.02.1773-11.02.1845)
adiutant: 12.10.1805 – 17.02.1808
generał brygady

Jean-Baptiste FRANCESCHI-DELONNE (04.09.1767-23.10.1810) zmarł w niewoli hiszpańskiej
adiutant: 28.06.1799 – 24.08.1801 ; 16.10.1802 – 01.01.1805
generał brygady

Etienne HULOT de MAZARNY (15.02.1774-13.09.1850)
adiutant: 12.11.1803 – 01.11.1805 ; 05.01.1806 – 09.04.1812
generał brygady

Alfred-Malo-Seraphin LAMETH (17.03.1783–14.04.1809) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Oporto
adiutant: 02.09.1803 – 03.03.1808
1807 – kapitan ; szef szwadronu (11.07.)
1803-1808 – adiutant gen./marsz.Soult
1808 – adiutant marsz.Murat
1808 – szef szwadronu 22.pułku strzelców konnych

Marie-Xavier-Joseph LEFEBVRE(09.03.1785 – 15.12.1812) zmarł w Wilnie z wyczerpania kampanią
syn marszałka
adiutant: 11.11.1803 – 24.06.1806
generał brygady
1802 – adiutant gen.Bessieres
1803-1806 – adiutant gen./marsz.Soult
1807-1809 ; 1809-1810 – adiutant marsz.Lefebvre

Jean-Alexandre LE PAYS de BOURJOLLY (24.03.1791 – 13.09.1865)
adiutant: 05.05.1813 - 1815
1807 – porucznik 2.p.piechoty liniowej król. Holandii (25.05.)
1812 – kapitan (19.05.)

1806 – paź króla Holandii
1810-1813 – adiutant marsz.Bessieres
1813-1815 – adiutant marsz.Soult

Augustin-Louis PETIET (19.07.1784 – 01.08.1858)
adiutant: 19.02.1805 – 08.05.1807 ; 22.10.1808 – 17.01.1813
1800 – podporucznik 10.p.huzarów (08.10.)
1804 – porucznik (30.07.)
1807 – kapitan (09.05.)
1811 - szef szwadronu (19.05.)


Victor-Urbain REMOND (15.07.1773 – 23.12.1859)
adiutant: 13.02.1807 – 11.1808
generał brygady

Etienne-Pierre-Sylvestre RICARD (31.12.1771-06.11.1843)
adiutant: 11.11.1805 – 13.11.1806
generał brygady
1805-1806 – adiutant marsz.Soult
1811-1812 – adiutant marsz.Suchet

Alfred-Amand-Robert SAINT-CHAMANS (29.11.1781 – 07.03.1848)
adiutant: 15.03.1804 – 06.1811
1803 – podporucznik (07.02.)
1805 – porucznik (24.02.) ; kapitan (25.12.)
1807 - szef szwadronu (11.07.)
1811 – pułkownik (19.05.)

1811 – dowódca 20.pułku dragonów (06.)

Pierre-Benoit SOULT (19.07.1770-07.05.1843)
brat marszałka
adiutant: 11.10.1794 – 20.04.1796 ; 03.06.1796 – 31.12.1798 ; 22.09.1798 – 29.12.1802 ; 12.03.1807 – 11.07.1807
generał brygady

Henri-Alexis THOLOSE (18.06.1781 – 14.05.1853)
adiutant: 15.07.1807 – 21.02.1812 ; 16.04.1813 – 11.03.1815
1801 – podporucznik inżynierii (05.01.)
1803 - porucznik (23.12.)
1805 - kapitan (09.03.)
1809 - szef szwadronu (22.12.)
1813 – major (28.01.)
1814 – pułkownik (17.01.)


Joseph Cesar TRIPOUL (14.02.1777 – 24.03.1827)
adiutant: 04.10.1806 – 10.02.1807
1793 – podporucznik (05.01.); porucznik (26.07.)
1796 - kapitan (21.11.)
1802 - szef szwadronu (05.07.)
1813 – pułkownik (28.05.)

1800-1806 – adiutant gen.Gazan
------
marszałek SUCHET

Francois ANTOINE de SAINT-JOSEPH (18.02.1787 – 12.03.1866)
siostra: Honorine Anthoine de Saint-Joseph, żona marsz.Suchet
żona : Rosine Decres, córka ministra

adiutant: 17.07.1810 – 30.06.1815
1807 – porucznik (14.03.)
1808 – kapitan (28.10.)
1811 - szef szwadronu (31.07.)

1807-1809 – adiutant marsz.Soult
1810-1815 – adiutant marsz.Suchet

Louis-Jean DESAIX (08.01.1790–28.07.1845)
bratanek generała Ch.-A.Desaix
adiutant: 08.11.1808 – 29.02.1812
1806 – podporucznik (20.09.)
1808 – porucznik (10.02.)
1810 – kapitan (10.02.)
1813 - szef szwadronu (05.08.)
1815 – major (04.05.); pułkownik
(21.06.)
1808– adiutant gen.Beker
1812 – oficer ordynansowy Cesarza

Bernard-Meinard-Joseph Philippe-Jean-Baptiste MEYER de SCHAUENSEE (20.01.1777-05.09.1860)
adiutant: 03.05.1805 - 1814
generał brygady

Francois RICARD (3010.1773 – 04.09.1835)
adiutant: 06.12.1808 – 15.06.1814
1794 – porucznik (27.11.)
1809 – kapitan (14.08.)
1811 - szef szwadronu (02.03.)
1813 – adiutant-komendant


Antoine SAINT-CYR de NUGUÉS (18.10.1774-25.07.1842)
adiutant: 02.02.1802 - 1811
generał brygady
-----
marszałek VICTOR

Louis-Pierre HUGUET-CHATAUX (05.03.1779-08.05.1814) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Montereau
zięć marszałka (żona: Louise Pierrette Perrin)
adiutant: 21.12.1806 – 16.11.1813
generał brygady

Francois LEROY-DUVERGER (25.09.1780 – 30.01.1814) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Brienne
adiutant: 27.09.1807 – 07.07.1813
1801 – podporucznik (27.03.); porucznik (22.03.)
1807 - kapitan (09.04.)
1808 - szef szwadronu (22.11.)
1813 – adiutant-komendant (07.07.)

------