Nasza księgarnia

Generałowie Armii Francuskiej 1792-1815

Biogramy ograniczają się, z nielicznymi wyjątkami, do lat 1792-1815, nie opisują całej kariery wojskowej przedstawionych generałów, pomijają początki oraz działalność po abdykacji Napoleona. W zestawieniu pominięte zostały biogramy Polaków, wywodzących się z armii Księstwa Warszawskiego, awansowanych do stopnia generała armii francuskiej. Generałom armii Księstwa poświęcony jest osobny dział na serwisie.

Opracowane na podstawie:
Georges Six, Dictionnaire biographique des generaux & amiraux francais de la Revolution et de l'Empire (1792-1814), Paryż 1934, Danielle & Bernard Quintin, Dictionnaire des colonels de Napoleon, Paryż 1996.

Copyright © Kamp

JGLOBAL_DISPLAY_NUM
JGLOBAL_TITLE JAUTHOR JGLOBAL_HITS
A Castiglione 4072
B Castiglione 5260
C Castiglione 4442
D Castiglione 4820
E Castiglione 3251
F Castiglione 3646
G Castiglione 3984
H Castiglione 3135
I Castiglione 2559
J Castiglione 3106
K Castiglione 2939
L Castiglione 3818
M Castiglione 3687
N Castiglione 2969
O Castiglione 3020
P Castiglione 3345
Q Castiglione 2780
R Castiglione 3664
S Castiglione 3573
T Castiglione 3005
U Castiglione 2619
V Castiglione 3125
W Castiglione 2953
X Castiglione 2504
Y Castiglione 2476
Z Castiglione 2669