Nasza księgarnia

Generałowie Armii Francuskiej 1792-1815

Biogramy ograniczają się, z nielicznymi wyjątkami, do lat 1792-1815, nie opisują całej kariery wojskowej przedstawionych generałów, pomijają początki oraz działalność po abdykacji Napoleona. W zestawieniu pominięte zostały biogramy Polaków, wywodzących się z armii Księstwa Warszawskiego, awansowanych do stopnia generała armii francuskiej. Generałom armii Księstwa poświęcony jest osobny dział na serwisie.

Opracowane na podstawie:
Georges Six, Dictionnaire biographique des generaux & amiraux francais de la Revolution et de l'Empire (1792-1814), Paryż 1934, Danielle & Bernard Quintin, Dictionnaire des colonels de Napoleon, Paryż 1996.

Copyright © Kamp

JGLOBAL_DISPLAY_NUM
JGLOBAL_TITLE JAUTHOR JGLOBAL_HITS
A Castiglione 3431
B Castiglione 4372
C Castiglione 3774
D Castiglione 3995
E Castiglione 2690
F Castiglione 3063
G Castiglione 3379
H Castiglione 2594
I Castiglione 2081
J Castiglione 2603
K Castiglione 2386
L Castiglione 3144
M Castiglione 3010
N Castiglione 2452
O Castiglione 2496
P Castiglione 2739
Q Castiglione 2230
R Castiglione 3042
S Castiglione 2991
T Castiglione 2464
U Castiglione 2142
V Castiglione 2528
W Castiglione 2449
X Castiglione 2028
Y Castiglione 1965
Z Castiglione 2191