Nasza księgarnia

Uwaga! Polecamy! Odwiedzając sklepy internetowe pomagasz utrzymać nasz serwis!

F

Castiglione włącz . Opublikowano w Generałowie Armii Francuskiej 1792-1815

Gabriel-Jean
FABRE


(20.02.1774-12.05.1858)
baron Cesarstwa, generał brygady
Kawaler Orderu Couronne de Fer - 1807
1796-1799 - w Armii Italii
1799 - szef batalionu 14.półbrygady piechoty liniowej (08.03.); dowódca grenadierów awangardy dywizji piechoty gen.Montrichard (27.03.), ranny w bitwie pod Legnago; powrót do Francji, adiutant w sztabie 17.okręgu wojskowego (15.11.)
1800 - adiutant generalny (03.01.)
1801 - w Armii Zachodu (20.02.); przeniesiony z powodu choroby na reformę (23.09.)
1803 - szef sztabu 12.okręgu wojskowego (21.09.)
1806-1807 - uczestnik kampanii
1807 - komendant placu w Warszawie, szef sztabu 1.dywizji piechoty - V.korpus (02.)
1808 - szef sztabu Korpusu Obserwacyjnego Pirenejów Wsch.
1809 - generał brygady (10.03.); w III.korpusie Armii Hiszpanii
1810 - baron Cesarstwa (09.03.); w 13.okręgu wojskowym (13.03.)
1812 - dowódca 7.brygady Gwardii Narodowej (20.05.); a la suite w sztabie Wielkiej Armii (22.07.); przydział do I.korpusu (17.09.), ranny w bitwie pod Wiaźmą, powrót do Francji
1813 - komendant departamentu Cotes-du-Nord (16.01.)
--------------
Joseph-Vincent-Dominique
FABRE-FOND


(23.01.1752-23.10.1826)
generał brygady
1793 - szef brygady, dowódca 8.pułku huzarów 820.02.)
1793 - generał brygady (06.05.), w Armii Wybrzeża La Rochelle
1794 - bez przydziału służbowego, przejściowo aresztowany
1795 - powrót do czynnej służby (07.), na reformie (11.)
1796 - w Armii Italii (01.); przejście w stan spoczynku (30.07.)
1797 - przewodniczący komisji rewizyjnej 21. i 22.okręgu wojskowego (18.11.)
--------------
Philippe-Casimir
de FALCK


(06.10.1730-12.12.1822)
Palatynat
generał dywizji
1792 - marechal de camp (22.08.) - nominacja prowizoryczna dokonana w obozie w Hirsingen (Armia Renu) - zatwierdzenie: 07.09.
1793 - generał dywizji (25.05.) - nominacja prowizoryczna - zatwierdzenie: 30.07.; dowódca dywizji - Armia Renu; zwolniony ze stanowiska i aresztowany (12.)
1794 - zwolnienie z więzienia (04.10.)
1796 - przejście w stan spoczynku (31.03.)
1800 - członek Rady Administracyjnej szpitala w Strasbourgu (22.04.)
1806-1814 - inspektor szpitala w Strasbourgu
--------------
Pierre-Joseph
FARINE de CREUX


(02.10.1770-11.10.1833)
baron Cesarstwa, generał brygady - kawaleria
1794 - porucznik grenadierów 41.półbrygady (demi-brigade de bataille) (25.09.)
1795 - adiutant adiutanta generalnego Heudelet (20.01.); kapitan (22.02.)
1797 - adiutant gen.Michaud (03.12.)
1800 - szef szwadronu 14.pułku kawalerii (18.09.)
1801 - adiutant sztabu Armii Italii (12.03.); szef szwadronu 14.pułku kawalerii (od 1803: 23.pułk dragonów) (24.09.)
1807 - major 29.pułku dragonów (07.01.)
1809 - kawaler Cesarstwa (28.01.)
1809 - pułkownik, dowódca 4.pułku dragonów (07.04.)
1809-1811 - uczestnik kampanii hiszpańskiej
1811 - wzięty do niewoli angielskiej pod Usagre (25.05.), więziony początkowo w Lizbonie, przetransportowany do Anglii (28.07.), więziony w Millprison, skąd zbiegł (21.12.)
1812 - baron Cesarstwa (12.02.); komendant depot głównego kawalerii i remontów Wielkiej Armii w Warszawie (22.02.), a następnie w Elblągu
1813 - generał brygady (26.06.); przydział do X.korpusu w Gdańsku; szef sztabu korpusu podczas oblężenia miasta (29.08), wzięty do niewoli po kapitulacji; więziony w Kijowie

1814 -powrót do Francji (07.); bez przydziału służbowego (08.09.)

1815 - dowódca 1.brygady - 14.dywizja - IV.korpus kawalerii, ranny w bitwach pod Ligny i Waterloo
--------------
Cesar-Marie-François-Etienne
FAUCHER


(12.09.1760-24.09.1815)
rozstrzelany w Bordeaux
generał brygady
1793 - kapitan 1.batalionu ochotników Girondy (03.03.); adiutant sztabu Armii La Rochelle (10.04.); adiutant generalny szef batalionu (21.06.) - nominacja prowizoryczna - zatwierdzenie: 30.07.; szef brygady (22.09.) - nominacja prowizoryczna - zatwierdzenie: 06.10.; generał brygady (11.10.) - nominacja prowizoryczna dokonana po potyczce pod Chatillon; zwolniony z funkcji (27.11.)
1794 - aresztowanie na podstawie donosu jakobinów (10.01.)
1795 - rehabilitacja (03.), zatwierdzenie stopnia generała brygady (04.04.), w Armii Renu i Mozeli (06.04.); w 17.okręgu wojskowym w stopniu szefa brygady (23.05.); na reformie (13.06.)
1800 - członek Rady Naczelnej Girondy - mianowanie dokonane przez 1.Konsula (15.05.)
1803 - dymisja
1803-1814 - pobyt w rodzinnej miejscowości La Reole
1814 - uczestnik obrony La Reole, skazany przez Anglików na karę śmierci, wyrok anulowany wskutek interwencji marsz.Marmonta

1815 - generał brygady - nominacja prowizoryczna dokonana przez gen.Clauzel w Armii Pirenejów Zach. (13.06.-16.07.)

1815 - aresztowany pod zarzutem ukrywania w forcie Ha broni; mimo, że broni nie znaleziono, skazany wraz z bratem na śmierć przez sąd wojskowy 11.okręgu wojskowego (21.09.)
--------------
Pierre-Jean-Marie dit Constantin
FAUCHER


(12.09.1760-27.09.1815) rozstrzelany w Bordeaux
brat-bliźniak w/w
generał brygady
1793 - kapitan 1.batalionu ochotników Girondy (03.03.); adiutant sztabu Armii La Rochelle (10.04.); adiutant generalny szef batalionu (21.06.) - nominacja prowizoryczna - zatwierdzenie: 30.07.; szef brygady (22.09.) - nominacja prowizoryczna - zatwierdzenie: 06.10.; generał brygady (11.10.) - nominacja prowizoryczna dokonana po potyczce pod Chatillon; zwolniony ze stanowiska(27.11.)
1794 - aresztowanie na podstawie donosu jakobinów (10.01.)
1795 - rehabilitacja (03.), zatwierdzenie stopnia generała brygady (04.04.), w Armii Renu i Mozeli (06.04.); na reformie (01.11.)
1800 - z-ca prefekta La Reole (09.04.)
1803 - dymisja
1814 - uczestnik obrony La Reole, skazany przez Anglików na karę śmierci, wyrok anulowany wskutek interwencji marsz.Marmonta

1815 - generał brygady - nominacja prowizoryczna dokonana przez gen.Clauzel w Armii Pirenejów Zach. (13.06.-16.07.)

1815 - aresztowany pod zarzutem ukrywania w forcie Ha broni, mimo, że broni nie znaleziono, skazany wraz z bratem na śmierć przez sąd wojskowy 11.okręgu wojskowego (21.09.)
--------------
Jean-Louis-François
FAUCONNET


(24.12.1750-22.10.1819)
baron Cesarstwa; generał dywizji - kawaleria
Komandor Legii Honorowej - 14.06.1804
1792-1794 - uczestnik walk na terenie Belgii w Armiach Mozeli i Renu
1792 - kapitan (15.05.)
1794 - szef brygady, dowódca 6.pułku dragonów (01.06.)
1796 - generał brygady (10.07.); dowódca 5.dywizji - Armia Renu (20.10.)
1798 - na reformie (03.03.)
1800 - powrót do czynnej służby (28.03.); dowódca brygady - Armia Renu
1801 - w 7.okręgu wojskowym (28.11.)
1802 - w 4.okręgu wojskowym (23.09.)
1803 - w rezerwie kawalerii obozu Saint-Omer (04.12.)
1805 - dowódca brygady kirasjerów - 1.dywizja kawalerii rezerwowej (08.); dowódca 2.brygady - 5.dywizja kawalerii - V.korpus (21.09.);
1806 -1807 - dowódca 2.brygady - 1.dywizja dragonów - I.korpus kawalerii (13.12.1805)
1807 - generał dywizji (07.01.), komendant depot kawalerii we Wrocławiu (07.01.); szef inspekcji pułków kawalerii 25.okręgu wojskowego (11.11.)
1808 - komendant garnizonu w Anvers (Antwerpia) (29.01.); baron Cesarstwa (02.07.)

1815 - organizator Gwardii Narodowych w Dunkierce (03.06.); przejście w stan spoczynku (09.06.)
--------------
François-Claude-Joachim
FAULTIER de L'ORME


(15.08.1760-07.11.1805)
generał dywizji
Komandor Legii Honorowej - 14.06.1804
1793 - kapitan 2.kompanii robotników (01.06.); szef batalionu (25.02.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez przedstawicieli ludowych Ricord i Robespierre mł. z przydziałem do gen.Benaparte
1794 - zatwierdzenie stopnia szefa batalionu, z-ca dyrektora artylerii w Auxonne (20.05.)
1797 - szef brygady (16.01.); dyrektor parku artylerii Armii Italii (03.)
1798 - dyrektor parku artylerii w Douai (09.01.)
1798-1801 - uczestnik kampanii egipskiej
1798 - przydział do Armii Wschodu (27.04.); dyrektor artylerii w Aleksandrii (05.07.); dowódca artylerii podczas oblężenia fortu Abukir (26.07.); z-ca komendanta (commandant en 2e) Aleksandrii (02.08.)
1800 - generał brygady (14.03.)
1801 - inspektor artylerii (30.11.)
1802 - inspektor generalny artylerii (21.01.)
1803 - dyrektor generalny artylerii 6 obozów armii Wybrzeża Oceanu (14.06.)
1805 - generał dywizji (01.02.); dyrektor generalny parku artylerii Wielkiej Armii (08.), zmarł w trakcie kampanii w Nördlingen (Bawaria)
--------------
Simon-Joachim
de FAULTIER


(22.08.1763-24.11.1832)
baron Cesarstwa, generał brygady - artyleria
Oficer Legii Honorowej - 14.06.1804
1794 - szef batalionu (24.09.); szef brygady (13.11.)
1800 - dowódca 2.pułku artylerii pieszej (13.01.1800)
1800-1801 - w Armii Italii, ranny podczas ataku na zamek w Weronie (02.01.1801)
1802 - tymczasowy dowódca artylerii Republiki Włoskiej (11.06.)
1803 - komendant Szkoły Artylerii w Valence (18.04.); komendant artylerii placu w Valence (20.09.)
1804 - dyrektor parku sprzętu oblężniczego Armii Wybrzeża Oceanu (08.09.)
1805 - dyrektor artylerii w Brugge (03.06.)
1806 - szef sztabu rezerwy artylerii Wielkiej Armii (24.06.-26.07.); dyrektor artylerii w Antibes (06.06.); generał brygady ( 22.11.); dowódca artylerii I.korpusu (02.12.)
1807 - wzięty do niewoli pod Malborkiem (28.01.); powrót do służby (13.08.); dowódca artylerii 2.Korpusu Obserwacyjnego Girondy (05.11.)
1808 - komendant Szkoły Artylerii w Strasbourgu (29.01.) z zachowaniem poprzedniej funkcji; wzięty do niewoli po kapitulacji pod Baylen; powrót do Francji (21.09.)
1808-1811 - dowódca artylerii IV.korpusu -Armia Hiszpanii (15.10.1808-22.03.1811)
1811 - baron Cesarstwa (02.05.)
1812 - przejście w stan spoczynku (14.02.)
--------------
Chretien-François-Antoine
FAURE de GIERE(20.01.1759-02.02.1813) zmarł z wyczerpania trudami kampanii rosyjskiej
absolwent Szkoły Artylerii
baron Cesarstwa, generał brygady - artyleria
Oficer Legii Honorowej - 15.06.1804
1798-1801 - uczestnik kampanii egipskiej
1798 - szef batalionu (23.07.)
1799 - dowódca artylerii dywizji gen.Bon w czasie wyprawy do Syrii (19.01.)
1800 - szef brygady (01.05.)
1802 - dowódca 4.pułku artylerii konnej (21.01.)
1805 - szef sztabu artylerii Armii Italii (18.10.)
1811 - generał brygady ( 23.06.) ; baron Cesarstwa (13.08.)
1808 - kawaler Cesarstwa (05.)
1809 - dowódca 2.dywizji artylerii Armii Italii (04.)
1810 - baron Cesarstwa (13.08.)
1811 - generał brygady (23.06.); dowódca artylerii kawalerii rezerwowej Wielkiej Armii w Wesel (23.11.)
1812 - dowódca artylerii kawalerii rezerwowej, zmarł w Berlinie wyczerpany trudami kampanii
--------------
Jean-Baptiste
FAVART


(01.03.1726-.06.30.1806)
baron; generał dywizji - w. inżynieryjne
1788 - marechal de camp ( 09.03.)
1793 - komendant Fort-Louis, Landau, Huningue, następnie komendant 3. i 4.okręgu wojskowego w Metz; generał dywizji (08.03.); komendant 1. i 16.okręgu wojskowego w Lille (08.03.); zwolniony ze stanowiska z powodu arystokratycznego pochodzenia (19.12.);
1794 - przejście w stan spoczynku (20.01.)
--------------
Nicolas-Remy
FAVART d'HERBIGNY


(03.01.1735-25.05.1800)
generał dywizji - w. inżynieryjne
1791 - szef brygady (01.04.)
1792 - dyrektor inżynierii w Neu-Brisach (08.09.)
1794 - generał brygady ( 22.09.)
1795 - inspektor fortyfikacji w Thionville ; generał dywizji (09.04.); członek komitetu d/s fortyfikacji
1800 - przejście w stan spoczynku (21.01.)
--------------
Jean-Dominique
FAVEREAU


(27.06.1755-27.12.1822)
generał dywizji
1791 - szef 2.batalionu ochotników Bec-d'Ambes (25.09.)
1793 - generał brygady ( 30.07.); w Armii Ardenów; generał dywizji (20.09.); w Armii Północy (05.10.); komendant 16.okręgu wojskowego (27.10.)
1794 - komendant obozu w Maubeuge (19.04.); w Armii Sambre i Maas (02.07.); komendant Brukseli (07.09.)
1795 - komendant placu w Akwizgranie (Aix-la-Chapelle) (17.03.); dowódca 3.dywizji - Armia Wewnętrzna (19.07.)
1796 - dowódca 1.dywizji - Armia Wewnętrzna (12.02.)
1796 - na reformie (22.09.)
1800 - członek Rady Administracyjnej szpitalu wojskowego w Nicei (04.06.); 1800-1813 - generalny inspektor szpitali we Włoszech i Hiszpanii
1811 - przejście w stan spoczynku w stopniu generała dywizji (06.06.)
1813-1814 - inspektor generalny szpitali w Parmie i departamencie Taro (01.12.)

1814 - dymisja
---------------
Charles-François-Leger
FAVEREAU


(02.10.1760-12.12.1825)
generał dywizji - artyleria
1794 - komendant arsenału w Paryżu (04.05.); szef batalionu (19.06.); szef brygady (11.11.)
1795 - generał brygady ( 22.12.); inspektor marynarki (22.12.)
1799 - generał dywizji (15.07.)
1800 - na reformie (10.11.)
---------------
Dominique-François
FELIX


(29.11.1763-07.12.1839)
generał brygady
1792 - adiutant generalny (19.08.) - nominacja dokonana w Armii Północy przez gen.Beurnonville; w Armii Mozeli
1793 - adiutant ministra wojny gen.Beurnonville (04.02.), pułkownik, dowódca 22.pułku piechoty (07.02.); generał brygady (08.03.)
1795 - w 1.okręgu wojskowym (01.06.); w Armii Renu i Mozeli (19.07.)
1797 - przeniesiony na reformę (21.08.)
1800 - inspektor rewii (28.02.)
1800-1801 - w Armii Italii
1801 - w 2.okręgu wojskowym
1804-1806 - w Armii Italii
1808 - inspektor rewii Gwardii Cesarskiej (17.03.)
----------------
FENEROLZ
patrz: de FORNIER dit Fenerols
----------------
Claude-François
FEREY (de ROSENGATH)


(20.11.1771-24.07.1812)
zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Salamanca
baron Cesarstwa (de Rosengarth); generał dywizji - piechota
Komandor Legii Honorowej - 14.06.1804
1793 - szef batalionu strzelców francuskich Moguncji (01.09.);
1793-1796 - w Armii Zachodu, następnie w Armii Wybrzeża Oceanu
1796 - szef brygady, dowódca 24.półbrygady piechoty lekkiej (11.10.), w Armii Sambre i Maas
1800 - w Armii Rezerwowej (09.03.)
1803 - generał brygady (29.08.); w obozie Saint-Omer
1805-1807 - dowódca 2.brygady (od 24.02.: 3.brygada) - 2.dywizja piechoty - IV.korpus (29.08.1805), ranny w bitwie pod Lidzbarkiem Warm.
1808 - przydział a la suite do sztabu Armii Hiszpanii (15.11.)
1809 - baron de Rosengarth (15.01.); dowódca 2.brygady - dywizja piechoty gen.Mermet (16.01.) - Armia Hiszpanii
1810 - dowódca 2.brygady-3.dywizja piechoty -VI.korpus -Armia Portugalii (11.01.); generał dywizji (03.10.)
1811-1812 - dowódca 3.dywizji piechoty - VI.korpus - Armia Portugalii (23.03.), po reorganizacji armii, przeprowadzonej przez marsz.Marmont - dowódca 6. (07.04.1811), następnie 3.dywizji piechoty (06.)
----------------
Pierre-Marie-Bartholomeo
FERINO


(20.08.1747-28.06.1816)
Włochy
hrabia Cesarstwa; generał dywizji - piechota
Oficer Wyższy Legii Honorowej - 14.06.1804
1767-1786 - w korpusie oficerskim armii austriackiej

1792 - lieutenant-colonel strzelców Renu (01.08.)
1793 - generał brygady (29.08.) - nominacja prowizoryczna dokonana w Armii Renu; generał dywizji (23.08.); dowódca awangardy Armii Renu
1795 - zatwierdzenie przez Komitet Ocalenia Publicznego stopnia generała dywizji (01.03.); w Armii Renu i Mozeli (06.04.); dowódca 2. (10.), następnie 8.dywizji (01.11.) tej armii
1796 - dowódca 5.dywizji - Armia Renu i Mozeli (13.04.); dowódca prawego skrzydła tej armii (04.)
1797 - komendant 2.okręgu wojskowego (13.02.), odmówił udania się z podległymu mu jednostkami do Paryża w czasie przewrotu 18.fructidora (04.09.); podejrzany o sprzyjanie rojalistom przeniesiony na reformę (11.09.)
1798 - powrót do czynnej służby, w Armii Moguncji (16.08.); dowódca 6.dywizji tej armii (21.11.)
1799 - dowódca 1.dywizji tej samej armii (09.01.); w Armii Dunaju (08.03.-10.04.); dowódca prawego skrzydła Armii Helwecji (30.04.); komendant 7.okręgu wojskowego (09.07.); w komendanturze placu w Pellapra (22.12.)
1801 - komendant 3.okręgu wojskowego (27.05.)
1805 - senator (01.02.)
1807 - senatoria Florencji; gubernator Anvers (23.03.); dowódca Korpusu Obserwacyjnego Szeldy (l'Escaut) (27.05.-15.10.)
1808 - hrabia Cesarstwa (01.06.)
1813 - organizator Gwardii Narodowych w Holandii (04.04.)
1814 - na posiedzeniu Senatu opowiedział się za abdykacją Cesarza (03.04.)

1814 - naturalizacja we Francji, par Francji (04.06.)
----------------
François
FERIOL


(07.05.1739-28.10.1813)
generał brygady (tymczasowy)
1792-1793 - w Armii Italii
1793 - lieutenant-colonel 2.batalionu ochotników departamentu Bouches-du Rhone (07.12.)
1794 - komendant placu w Bastii (Korsyka)
1794 - generał brygady (19.04.) - nominacja prowizoryczna
1794-1795 - w Armii Italii
1795 - nie uwzględniony w trakcie reorganizacji sztabów (13.06.)
1798 - przejście w stan spoczynku (24.05.)
----------------
Jean-Louis-Joseph-Cesar
de FERNIG


(12.08.1772-24.08.1847)
generał brygady
1793 - adiutant generalny [I]lieutenant-colonel, przejście na stronę Austriaków wraz z gen.Dumouriez (05.04.)
1793-1798 - na emigracji w krajach niemieckich, Rosji, Szwecji i Danii[/i]

1798 - powrót do Francji; w sztabie Armii Moguncji jako ochotnik (24.03.)
1799-1800 - w Armii Dunaju, następnie w Armii Renu
1801 - szef batalionu (02.01.) - nominacja prowizoryczna połączona z przydziałem do sztabu dokonana przez dowódcę Armii Gryzonii, gen.Macdonalda; szef batalionu a la suite 2.półbrygady auxyliarnej szwajcarskiej (27.05.); komendant placu w Bazylei (19.12.)
1802 - szef batalionu 112.półbrygady piechoty liniowej (22.11.)
1804 - major tego samego pułku (01.01.)
1808 - oskarżony o udział w spisku przeciwko Cesarstwu i aresztowany (01.)
1809 - major 66.pułku piechoty liniowej (21.02.)
1810-1811 - uczestnik kampanii hiszpańskiej
1810 - dowódca 1.prowizorycznego pułku piechoty (22.01.)
1812 - adiutant-komendant, w sztabie marsz.Berthier (16.03.), uczestnik kampanii rosyjskiej, ranny w bitwie pod Małojarosławcem; szef sztabu kawalerii gen.Latour-Maubourg (12.)
1813 - generał brygady (14.06.); adiutant gen.Hogendorpa (30.06.)

1814 - bez przydziału służbowego (06.)

1815 - organizator 14 batalionów Gwardii Narodowej 16.okręgu wojskowego (14.04.)
----------------
Jean-Henri-Becays
FERRAND


(10.09.1736-28.11.1805)
generał dywizji
1792 - w Armii Północy; marechal de camp (20.08.) - nominacja dokonana przez gen.Dumouriez; dowódca lewego skrzydła w bitwie pod Jemappes; komendant Mons (11.)
1793 - zatwierdzenie stopnia generała brygady (08.03.); komendant Valenciennes (26.03.); generał dywizji (15.05.); dowódca obrony Valenciennes (23.05.-28.07.), wzięty do niewoli po kapitulacji; powrót do Francji wraz z garnizonem, aresztowanie (17.08.)
1794 - zwolnienie z więzienia (05.08.)
1800 - przejście w stan spoczynku (22.05.)
1800-1804 - prefekt departamentu Meuse Inferieure
----------------
Jacques
FERRAND


(14.11.1746-30.09.1804)
generał dywizji
1792-1793 - w Armii Ardenów
1792 - kapitan (01.04.)
1793 - szef batalionu (17.03.); generał brygady (17.08.)-nominacja prowizoryczna - zatwierdzenie: 30.08.; generał dywizji (08.09.); dowódca Armii Ardenów (22.09.-28.10.), w Armii Północy (29.10.)
1794-1795 - w Armii Północy
1795 - przejście do Armii Renu, komendant 6.okręgu wojskowego (24.05.)
1796 - przejście w stan spoczynku (21.03.)
1800 - dowódca 2.półbrygady weteranów regionu Franche-Comte (05.08.)
----------------
Jean-Louis
FERRAND


(13.11.1755-07.11.1808) samobójstwo
generał dywizji
1793 - szef szwadronu 25.pułku kawalerii (07.02.)
1794 - generał brygady (09.04.), w Armii Zachodu
1795 - inspektor generalny remontów Armii Sambre i Maas w Charleville (13.06.)
1797 - na reformie (13.02.)
1800 - powrót do czynnej służby, komendant 1.poddywizji 16.okręgu wojskowego (17.12.)
1801 - na reformie (21.05.); komendant garnizonu Valenciennes (19.08.)
1802 - komendant garnizonu Calais (21.02.); przydział do korpusu ekspedycyjnego San Domingo (23.05.)
1803-1808 - komendant San Domingo
1808 - generał dywizji (05.10.); okrążony przez powstańców, nie widząc szans na obronę, popełnił samobójstwo
----------------
Pierre-Joseph
FERRIER de CHASTELET(25.05.1765-29.11.1799)
generał dywizji
1788 - marechal de camp (21.09.)
1792 - generał-porucznik (07.09.), komendant obozu w Huningue (16.09.)
1793 - tymczasowy dowódca Armii Mozeli (01.08.); dymisja (12.09.)
1799 - przejście w stan spoczynku (23.09.)
----------------
Jacques-Martin Madeleine
FERRIERE


(03.02.1770-16.10.1813)
zmarł w Wachau na skutek ran odniesionych w bitwie pod Lipskiem
Holandia
generał brygady (królestwo Holandii); generał brygady - kawaleria
Kawaler Orderu Unii (Holandia) - 07.01.1807
Kawaler Orderu de la Reunion - 01.04.1812
1797 - kapitan, adiutant sztabu Armii Italii (05.07.)
1798-1800 - adiutant gen.R.Casabianca (08.09.1798)
1800 - w biurze topograficznym ministerstwa wojny (26.01.); a la suite w 7.bis pułku huzarów (21.06.); adiutant gen.Grouchy w Armii Renu (08.09.); szef szwadronu (03.12.) - nominacja prowizoryczna dokonana na polu bitwy pod Hohenlinden - zatwierdzenie: 15.06.1801
1803 - w obozie kawalerii w Bayonne (30.08.)
1804 - adiutant sztabu głównego obozu w Utrechcie (17.03.)
1805 - szef sztabu dywizji w Holandii (09.)
1806 - pułkownik armii królestwa Holandii (05.11.)
1809 - adiutant króla Holandii (09.06.); generał brygady armii królestwa Holandii (01.08.); dowódca wojsk holenderskich na wyspie Schouven (19.12.)
1810 - generał brygady armii francuskiej (11.10.); przydział do armii królestwa Włoch (22.12.)
1811 - dowódca 12.brygady lekkiej kawalerii (25.12.)
1812 - a la suite w 6.dywizji kawalerii (09.06.); komendant Białegostoku (07.-24.12.)
1813 - dowódca 1.brygady - 4.dywizja piechoty - II.korpus (10.03.)
----------------
Jean-Baptiste-Michel
FERY


(18.06.1757-03.02.1809)
generał brygady - piechota
Komandor Legii Honorowej - 14.06.1804
1795 - szef batalionu (06.01.), następnie szef brygady (17.09.) - 143.półbrygada piechoty liniowej (od 05.10.: 52.półbrygada piechoty liniowej), w Armii Zachodu
1800 - przeniesienie wraz z półbrygadą do Armii Italii (23.08.); generał brygady (20.09.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez gen.Bernadotte - zatwierdzenie: 24.08.1801
1801 - bez przydziału służbowego (23.09.)
1802 - komendant departamentu Saone-et-Loire - 18.okręg wojskowy (28.07.)
1805 - dowódca brygady - 2.dywizja piechoty - I.Korpus Rezerwy (19.09.); dowódca 3.brygady - 3.dywizja piechoty - IV.korpus (23.10.)
1807 - dowódca 2.brygady - 3.dywizja piechoty - IV.korpus (02.1807)
1806 - urlopowany (20.08.); komendant twierdzy Spandau (29.10.)
1807 - komendant Kostrzynia
1808 - ponownie komendant Spandau
----------------

 

Florentin
FICATIER


(09.02.1765-28.11.1817)
baron Cesarstwa, generał brygady - piechota
Komandor Legii Honorowej - 16.05.1809
1798-1799 - w Armii Helwecji
1799 - szef batalionu 2.półbrygady piechoty liniowej (05.08.), ranny w bitwie pod Zurychem
1800 - w Armii Italii, ranny i wzięty do niewoli podczas oblężenia Genui
1800-1808 - szef brygady,dowódca 72.półbrygada (od 1803: pułk) piechoty liniowej (03.08.1800) - nominacja prowizoryczna dokonana przez dowódcę Armii Italii, gen.Massena - zatwierdzenie: 03.06.1801
1805-1807 - uczestnik kampanii w Austrii, Prusach i Polsce, ranny w bitwie pod Friedlandem
1808 - generał brygady (22.10.); baron Cesarstwa (10.09.)
1809 - dowódca 3.brygady - 2.dywizja grenadierów pieszych - II.korpus - Armia Niemiec (30.03.)
1810-1811 - w Armii Katalonii (14.04.1810), uczestnik oblężenia Tarragony - dywizja piechoty gen.Harispe (03.05.-28.06.1811); bez przydziału służbowego (27.12.1811)
1812 - w 15.okręgu wojskowym (04.03.); komendant 5.brygady Gwardii Narodowej (20.05.)
1813 - dowódca brygady piechoty (03.03.) - 2.Korpus Obserwacyjny Renu (przemianowany na VI.korpus); przejście w stan spoczynku z powodu choroby (09.10.)
-----------------
Jean-Edmund
FILHOL de CAMUS


(02.07.1768-29.03.1854)
Absolwent Szkoły Artylerii w Metz
baron Cesarstwa, generał brygady - artyleria
Komandor Orderu Merite Militaire (Wirttenbergia) -10.06.1807
Komandor Legii Honorowej - 29.09.1813
1791 - kapitan 7.pułku artylerii pieszej (01.04.)
1802 - szef batalionu (27.04.)
1803 - z-ca dyrektora artylerii w Saint-Malo; major 6.pułku artylerii pieszej (23.05.)
1806 - pułkownik, dowódca 6.pułku artylerii pieszej (09.03.); dowódca artylerii IX.korpusu (11.)
1808 - baron Cesarstwa (15.06.); dyrektor parku sprzętu oblężniczego Armii Hiszpanii (14.09.)
1810-1811 - w Armii Portugalii
1811 - generał brygady ( 23.06.)
1813 - dowódca artylerii Korpusu Obserwacyjnego Łaby (18.01.) (później: V.korpus), ranny w bitwie pod Lipskiem
------------------
Pascal-Antoine
FIORELLA


(07.02.1752-03.03.1818)
Korsyka
generał dywizji - piechota
Komandor Legii Honorowej - 05.11.1804
Kawaler Orderu Couronne de Fer
1794 - szef brygady, dowódca 48.półbrygady piechoty (27.02.)
1794-1799 - w Armii Italii
1795 - generał brygady (24.12.) - nominacja prowizoryczna - zatwierdzenie: 24.12.; dowódca rezerwy dywizji gen.Massena (17.09.); dowódca 2.brygady - dywizja gen.Serurier (06.12.)
1796-1797 - dowódca brygady piechoty - dywizja gen.Serurier, następnie dywizja gen.Bernadotte - Armia Italii
1797 - przeniesienie do armii Republiki Cisalpińskiej w stopniu generała dywizji, dowódca wojsk francuskich i włoskich stacjonujących w Lombardii (14.11.)
1799 - komendant miasta i cytadeli Turyn, wzięty do niewoli austriackiej po kapitulacji (21.06.)
1801 - powrót do armii francuskiej w stopniu generała brygady (27.03.); w 26.okręgu wojskowym (29.09.)
1802 - przeniesienie do armii Republiki Włoch (23.12.)
1803 - dowódca 3.dywizji tej armii (06.)
1804 - generał dywizji armii Republiki Włoch (30.04.-nominacja wsteczna z datą 07.11.1802)
1805 - dowódca 2.dywizji korpusu E.de Beauharnais podczas blokady Wenecji (31.12.)
1809 - dowódca dywizji rezerwy królestwa Włoch (04.)
1809-1814 - senator królestwa Włoch (10.10.1809)

1815 - komendant okręgów Ajaccio i Sartene (04.05.-03.08.)
--------------------
Edme-Nicolas
FITEAU


(09.08.1772-14.12.1810) samobójstwo popełnione w momencie słabości psychicznej
hrabia Saint-Etienne; generał brygady - kawaleria
Komandor Legii Honorowej - 25.12.1805
Kawaler Orderu Couronne de Fer - 23.12.1807
1798-1801 - uczestnik kampanii egipskiej
1798 - szef szwadronu (12.10.) - nominacja prowizoryczna
1800 - szef brygady, dowódca 3.pułku dragonów (23.09.) - nominacja prowizoryczna
1802-1803 - w garnizonie Wersalu
1803 - zatwierdzenie przez 1.Konsula stopni szefa szwadronu i szefa brygady (03.10.)
1806 - pułkownik, major pułku dragonów gwardii cesarskiej (13.12.)
1809 - generał brygady (25.05.), dowódca 2.brygady - 2.dywizja kirasjerów - Armia Niemiec (25.05.), ranny w bitwie pod Wagram
1810 - hrabia Saint-Etienne (14.04.); komendant departamentu Leman (05.08.); uczestnik, z rozkazu gen.C.Berthiera, okupacji prowincji Wallis (Szwajcaria) (03.11.); w ostatnim okresie życia cierpiał na zaburzenia równowagi psychicznej
--------------------
August-Charles Joseph
FLAHAUT de la BILLARDERIE


(21.04.1785-01.09.1870)
hrabia Cesarstwa, generał dywizji
nieślubny syn Talleyranda i Mme de Souza, kochanek królowej Hortensji, ojciec ks. de Morny
Kawaler Orderu de Saint-Henri (Saksonia) - 1810
1801 - podporucznik (25.03.)
1802 - adiutant gen.Murat (21.10.-14.01.1807)
1803 - porucznik (16.11.)
1806 - kapitan (10.02.)
1807 - szef szwadronu 13.pułku strzelców konnych (15.01.)
1808 - adiutant marsz.Berthier (21.07.-25.01.1813)
1809 - pułkownik (13.05.) ; baron Cesarstwa (15.08.-patent : 02.11.1810)
1810 - Wielki Koniuszy królowej Hortensji (06.11.)
1812 - generał brygady (04.12.); uczestnik kampamii rosyjskiej
1813 - adiutant Napoleona (26.01.); komisarz nadzorujący rozejm z armiami pruską i rosyjską (06.06.); generał dywizji (24.10.); hrabia Cesarstwa (11.12.); reorganizator korpusu polskiego (12.1813-01.1814 )
1814 - przedstawiciel Napoleona w rokowaniach z koalicją w sprawie rozejmu (23.01.)

1814 - bez przydziału służbowego (01.09.)

1815 - adiutant Napoleona (20.03.), wysłannik Cesarza do Wiednia w celu sprowadzenia do Francji cesarzowej Marii Luizy; par Francji (02.06.); uczestnik kampanii w Belgii, zwolennik abdykacji Cesarza na rzecz Napoleona II; w dywizji gen.Exelmans (29.06.); dowódca 9.dywizji kawalerii - Armia Loary (01.07.); ścigany na podstawie listu gończego (24.07.), udał się na emigrację do Anglii

1830 - powrót do Francji
1864 - Wielki Kanclerz Legii Honorowej (27.01.)

---------------------
Jean-François
FLAMAND


(21.06.1766-10.12.1830)
baron Cesarstwa, generał brygady - piechota
Komandor Legii Honorowej - 03.06.1813
Kawaler Orderu Couronne de Fer - 12.1813
1799 - adiutant-podporucznik (10.12.)
1800 - w pułku grenadierów pieszych gwardii konsularnej (03.01.)
1801 - adiutant-major kapitan tego samego pułku (09.12.)
1806 - szef batalionu 1.pułku grenadierów gwardii (20.10.)
1808 - kawaler Cesarstwa (20.08.)
1809 - w 1.pułku tyralierów młodej gwardii (11.04.)
1809 - pułkownik, dowódca 2.pułku tyralierów-grenadierów gwardii (29.05.)
1811 - baron Cesarstwa (23.10.)
1813 - dowódca 3.pułku fizylierów-grenadierów gwardii (13.04.)
1813 - generał brygady (14.09.); adiutant generalny gwardii (14.09.); dowódca 1.brygady - 4. dywizja piechoty młodej gwardii
1814 - uczestnik kampanii (gwardia)

1815 - komendant departamentu Deux-Sevres (26.03.); komendant Douai (30.04.)
---------------------
Louis-Charles
De La Motte-Ango FLERS(12.06.1754-22.07.1794)
zgilotynowany w Paryżu na podstawie wyroku trybunału rewolucyjnego
generał dywizji
1792-1793 - w Armii Północy
1792 - pułkownik 3.pułku kawalerii (23.03.); marechal de camp (25.08.) nominacja prowizoryczna dokonana przez gen.Dumouriez -zatwierdzenie: 07.09.1792; dowódca rezerwy Armii Belgii
1793 - dowódca wojsk francuskich w Holandii (11.03.); komendant obrony Bredy - kapitulacja (08.04.); generał dywizji (27.04.); dowódca Armii Pirenejów Wsch. (27.04.) ; zwolnienie ze stanowiska przez przedstawicieli ludowych (07.08.); aresztowanie (24.08.)
---------------------
Alexandre-Louis
de FONTBONNE


(13.06.1750-08.04.1796) zamordowany
generał dywizji
1792 - pułkownik, dowódca 18.pułku piechoty liniowej (12.09.)
1793 - generał brygady (08.03.), w Armii Ardenów
1795 - generał dywizji (13.06.); dowódca 3.dywizji piechoty (dywizja Wybrzeża) (12.08.) - Armia Italii
1796 - komendant Nicei; przejście w stan spoczynku (23.02.), zastrzelony w lesie Esterel koło Frejus podczas podróży z Nicei do Paryża
---------------
Jean-Marie
FOREST


(04.02.1752-17.06.1799) zginął w bitwie pod Modeną
generał brygady
1792-1797 - w Armii Renu
1793 - szef szwardonu (12.10.)
1794 - generał brygady (11.06.)-nominacja prowizoryczna - zatwierdzenie: 29.11.
1795 - dowódca brygady kawalerii - dywizja gen.G.St.-Cyr podczas oblężenia Moguncji - Armia Renu (04.01.); dowódca rezerwy kawalerii Armii Renu i Mozeli (09.)
1797 - na reformie (13.02.); przewodniczący Rady Wojennej 4.okręgu wojskowego (03.)
1798 - przydział do Armii Italii (04.05.); dowódca brygady kawalerii - Armia Rzymu, następnie Armia Neapolu, wyróżnił się w potyczce pod Storta (15.12.)
----------------
Gaspard-François
FORESTIER


(14.03.1767-24.04.1832)
baron Cesarstwa; generał brygady
1796 - kapitan 18.półbrygady liniowej (20.08.), w Armii Italii
1800 - adiutant gen.Frageville (03.10.)
1804 - szef szwadronu (22.06.)
1806 - w Armii Neapolu, ranny w potyczce pod Civita del Tronto (16.04.1806)
1807 - powrót do Francji z powodu choroby; adiutant w sztabie generalnym Wielkiej Armii (16.06.), uczestnik oblężenia Stralsundu
1808-1809 - szef sztabu 1.dywizji piechoty - Korpus Obserwacyjny Pirenejów Zach. (później: II.korpus - Armia Hiszpanii) (25.07.1808); adiutant-komendant (28.08.1808), ranny w bitwie pod Oporto
1810 - w V.korpusie - Armia Płd.Hiszpanii
1811 - z-ca szefa sztabu Armii Andaluzji (01.05.)
1813 - szef sztabu Armii Płd.Hiszpnii (01.03.); generał brygady (30.05.); powrót do Francji (07.); dowódca 2.brygady - 1.dywizja piechoty - Korpus Obserwacyjny Italii (22.10.); baron Cesarstwa (25.11.)

1814 - powrót do Francji (20.06.); bez przydziału służbowego (01.09.)

1815 - inspektor piechoty 16.okręgu wojskowego (od 30.12.1814); komendant departamentu Herault (10.06.)
----------------
François-Louis
FORESTIER


(03.03.1776-05.02.1814 ) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Brienne
baron Cesarstwa; generał brygady - piechota
Oficer Legii Honorowej - 22.08.1809
1803 - szef szwadronu, adiutant gen.Duhesme (19.08.)
1806 - adiutant gen.C.Berthier w Armii Neapolu (22.07.)
1807 - adiutant-komendant (22.06.)
1809 - szef sztabu Korpusu Centrum gen.Grenier - armia królestwa Włoch (04.), ranny w bitiwe pod Raab; baron Cesarstwa (15.08.-patent:29.08.1810)
1812 - szef sztabu 14.dywizji piechoty - IV.korpus (16.02.), ranny w bitwie pod Krasnoje
1813 - szef sztabu 6.dywizji piechoty - II.korpus (18.07.), tymczasowy dowódca dywizji po śmierci gen.H.Vial; generał brygady (19.11.)
1814 - tymczasowy dowódca 2.dywizji piechoty (w zastępstwie gen.Dubreton) - II.korpus (05.01.)
----------------
Gaspard-Hilarion
FORNIER d'ALBE


(11.04.1768-21.10.1834)
baron Cesarstwa, generał brygady - kawaleria
1793 - pułkownik, dowódca 18.pułku dragonów (02.01.); adiutant generalny szef brygady (17.06.)
1795-1799 - adiutant gen.Menou (28.07.1795), uczestnik kampanii egipskiej
1799 - powrót do Francji z powodu choroby (03.); szef inżynierów-geografów oddelegowanych do depot ministerstwa wojny (02.02.)
1800 - szef sztabu 20.okręgu wojskowego (21.01.); adiutant-komendant (09.08.)
1800-1801 - w Armii Renu
1801 - przydział do 16.okręgu wojskowego (29.10.)
1805-1807 - szef sztabu rezerwy piechoty w Lille (od 29.08.1805: 2.dywizja piechoty - V.korpus) (19.05.1805), ranny w bitwie pod Jeną
1807 - z-ca szefa sztabu X.korpusu (01.04.)
1808 - baron Cesarstwa (02.07.)
1809 - szef sztabu 3.dywizji piechoty - III.korpus (01.07.); generał brygady (20.09.)
1810-1814 - komendant Kostrzynia (10.08.1810-05.04.1811) (13.09.1811-20.03.1814)

1815 - szef sztabu gen.Greniera (obrona Paryża) (16.06.), wycofał się z resztą armii za Loarę
----------------
Jacques-Marguerite-Etienne
de FORNIER dit FENEROLS(28.12.1761-26.12.1806) zginął w bitwie pod Gołyminem
generał brygady - kawaleria
LINK
----------------
Bruno-Nicolas
FOUBERT de BIZY


(10.10.1733-10.11.1818)
generał dywizji
1793 - generał brygady (08.03.), w Armii Renu
1795 - generał dywizji (13.06.), w Armii Renu i Mozeli
1796 - przejście w stan spoczynku (27.06.)
-----------------
Louis-François
FOUCHER de CAREIL


(18.12.1762-22.08.1835)
Absolwent Szkoły Artylerii w Metz
baron Cesarstwa; generał dywizji - artyleria
Oficer Wyższy Legii Honorowej - 19.11.1813
1793 - szef batalionu (05.06.)
1794 - dowódca artylerii konnej awangardy Armii Pirenejów Zach.; szef brygady, dowódca 6.pułku artylerii konnej (01.06.)
1794-1797 - w Armii Sambre i Maas
1799 - dowódca artylerii prawego skrzydła Armii Dunaju, następnie Armii Helwecji
1800-1801 - w Armii Renu
1803 - generał brygady (29.08.); komendant Szkoły Artylerii w Metz (12.11.); dowódca artylerii obozu Saint-Omer
1805 - dowódca artylerii V.korpusu (23.08.), ranny w bitwie pod Hollabrunn (16.11.)
1806 - inspektor artylerii (19.08.); dowódca artylerii V.korpusu
1807 - generał dywizji (03.03.)
1808 - baron Cesarstwa (08.)
1809 - dowódca artylerii podczas 2.oblężenia Saragossy (02.); wezwany do Paryża (07.03.); z-ca dowódcy (commandant en 2e) artylerii Armii Niemiec (10.04.)
1810 - dowódca artylerii VIII.korpusu - Armia Portugalii (03.01.)
1811 - dowódca artylerii Armii Płn.Hiszpanii (07.02.); dowódca artylerii Korpusu Obserwacyjnego Bayonne (16.08.)
1812 - dowódca artylerii III.korpusu Wielkiej Armii (01.04.)
1813 - dowódca artylerii 2.Korpusu Obserwacyjnego Renu (17.02.) (od 12.03. : VI.korpus)
1814 - w XI.korpusie (19.02.)

1815 - członek komitetu centralnego artylerii (20.03.)
-----------------
Albert-Louis-Emmanuel
FOULER


(09.02.1769-17.06.1831)
hrabia Cesarstwa (de Reiligue), generał dywizji - kawaleria
Oficer Wyższy Legii Honorowej - 19.03.1815
1799 - kapitan 19.pułku kawalerii (16.03.); szef szwadronu 21.pułku strzelców konnych (20.11.)
1800 - w Armii Italii; szef brygady, dowódca 24.pułku kawalerii (26.10.)
1800-1801 - w Armii Batawii
1801-1806 - pułkownik, dowódca 11.pułku kirasjerów (20.11.1801)
1804 - koniuszy, komendant koniuszych Cesarzowej
1805 - uczestnik kampanii, wyróżnił się w bitwie pod Austerlitz
1806 - generał brygady (31.12.)
1807 - dowódca 2.brygady - 3.dywizja kirasjerów - korpus kawalerii rezerwowej (31.12.1806), ranny w bitwie pod Lidzbarkiem Warm.
1808 - hrabia de Relingue (16.09.)
1809 - dowódca 2.brygady - 3.dywizja kirasjerów - korpus kawalerii rezerwowej (01.01.), ranny w bitwie pod Asspern-Essling; w kwaterze głównej Armii Niemiec (22.07.); dowódca kawalerii VIII.korpusu (rezerwy) gen.Junot (11.08.); organizator pułków kawalerii 2.dywizji rezerwy Armii Hiszpanii (30.10.)
1810 - dowódca 4.brygady - 3.dywizja dragonów (27.01.-12.02.); koniuszy Cesarza (12.02.): komendant koniuszych cesarskich (17.04.)
1814 - generał dywizji (23.03.)

1815 - koniuszy Cesarza podczas kampanii w Belgii
------------------
Jean-Louis
FOURNIER


(02.07.1774-11.10.1847)
kawaler Cesarstwa; generał brygady - piechota
Komandor Legii Honorowej - 10.08.1813
1798 - kapitan, adiutant-major 65.pułku piechoty liniowej (07.11.)
1806-1809 - szef batalionu 85.pułku piechoty liniowej (16.09.), wyróżnił się w bitwach pod Pułtuskiem (1806) i Ratyzboną (1809), ranny w bitwie pod Wagram
1809 - major 17.pułku piechoty liniowej (17.09.)
1810 - kawaler Cesarstwa (12.11.)
1813 - pułkownik, dowódca 142.pułku piechoty liniowej (16.01.); generał brygady (30.08.); dowódca 1.brygady - 8.dywizja piechoty - III.korpus (20.09.)
1814 - dowódca brygady - 8.dywizja piechoty - VI.korpus (14.12.1813), ranny podczas obrony Paryża

1815 - dowódca brygady - dywizja grenadierów gwardii narodowej (29.04.); dowódca Gwardii Narodowej w Marsylii (15.05.)
------------------
François
FOURNIER-SARLOVESE


(06.09.1773-18.01.1827)
baron Cesarstwa; generał dywizji - kawaleria
1793 - szef szwadronu 16.pułku strzelców konnych (12.09.)
1797 - adiutant gen.Augereau (18.08.); szef brygady, dowódca guidów Armii Niemiec (17.10.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez gen.Augereau
1798 - szef brygady a la suite 11.pułku huzarów (28.04.); zatwierdzenie stopnia szefa brygady z przydziałem do korpusu ekspedycyjnego w Toulonie (02.06.) - nominacja spóźniona, nie wziął udziału w ekspedycji do Egiptu, przydzielony przez gen.Saint-Hilaire (komendant Toulonu oraz depot Armii Wschodu) a la suite do 8.pułku huzarów (20.09.)
1799 - pomocniczy dowódca 4.pułku huzarów (24.02.); w Armii Zachodu; dowódca 12.pułku huzarów (22.05.)
1800 - w Armii Rezerwowej (05.) ; podejrzany o przygotowywanie spisku przeciwko 1.Konsulowi, aresztowany wraz z szef szwadr.Donnadieu i osadzony w więzieniu Temple (07.-26.05.); przeniesienie na reformę (16.05.)
1805 - powrót do czynnej służby w stopniu adiutanta-komendanta, uczestnik ekspedycji kontradm.Magon na Martynikę (11.03.); po powrocie postawiony przez adm.Villeneuve do dyspozycji ministra wojny (30.09.), wysłany przez tego ostatniego do Orleanu
1806 - przydział do Armii Neapolu (15.06.)
1807 - szef sztabu dywizji kawalerii gen.Lasalle (02.02.); generał brygady (25.06.)
1808 - baron Cesarstwa (17.03.); przydział wraz z dywizją gen.Lasalle do Armii Hiszpanii (07.09.); dowódca 2.brygady - 5.dywizja dragonów (19.12.-15.12.1809)
1810 - dowódca dwóch prowizorycznych pułków kawalerii w Tours (23.08.); dowódca kawalerii IX.korpusu - Armia Portugalii (10.09.)
1811 - dowódca brygady kawalerii - VI.korpus - Armia Portugalii (03.), następnie: Armia Aragonii (20.10.) - z powodu choroby pozostał w Irunie i nie objął stanowiska; urlop na rekonwalescencję (31.12.)
1812 - dowódca 31.brygady lekkiej kawalerii - IX.korpus - Wielka Armia (20.05.); generał dywizji (11.11.), ranny nad Berezyną
1813 - dowódca 6.dywizji - III.korpus kawalerii rezerwowej (25.03.); po ujawnieniu (doniesieniu) o jego zamiarach Cesarzowi oraz za złe prowadzenie działań w minionych operacjach odwołany ze stanowiska; aresztowany (28.11.)
------------------
Jean-Louis
FOURNIER-VERRIERES


(26.03.1741-....)
generał brygady
1793 - szef brygady (16.12.); dyrektor fortyfikacji w La Rochelle
1793-1795 - w Armii Pirenejów Wsch.
1794 - dyrektor inżynierii w Perpignan (11.)
1795 - generał brygady (16.10.)
1800 - przydział do Armii Italii, nie objął stanowiska, przejście w stan spoczynku (26.05.)
------------------
Maximilien-Sebastien
FOY


(03.02.1775-28.11.1825)
baron Cesarstwa, hrabia Cesarstwa, generał dywizji - artyleria
Kawaler Orderu Croissant (Turcja) - 1807
1797 - szef szwadronu (23.06.)
1799 - adiutant generalny szef brygady (31.07.) - nominacja prowizoryczna; dowódca artylerii dywizji gen.Lorge w bitwie pod Zurychem- Armia Helwecji; szef brygady, dowódca 5.pułku artylerii konnej (25.09.)
1800 - szef sztabu dywizji gen.Lorge (24.05.); przejście wraz z gen.Moncey do Armii Rezerwowej; szef sztabu 2.dywizji gen.Boudet - Armia Italii (05.07.)
1801 - przydział do armii Republiki Cisalpińskiej (20.06.); powrót wraz z pułkiem do Francji (06.08.)
1803 - organizator obrony wybrzeża 16.okręgu wojskowego; dowódca przewoźnych baterii w obozie Boulogne
1804 - szef sztabu artylerii obozu w Utrechcie
1805 - szef sztabu artylerii - II.korpus (30.08.)
1806 - dowódca artylerii korpusu Frioulu
1807 - uczestnik misji dyplomatycznej gen.Sebastiani w Konstantynopolu; organizator obrony Dardaneli
1807-1808 - uczestnik ekspedycji gen.Junot do Portugalii, dowódca artylerii rezerwowej w bitwie pod Vimeiro, ranny; generał brygady (03.11.)
1808-1813 - uczestnik kampanii hiszpańskiej
1808-1809 - dowódca 1.brygady - 3.dywizja piechoty - VIII.korpus - Armia Hiszpanii (17.11.), następnie (02.01.) - II.korpus; ranny pod Braga (20.03.); po dotarciu pod Oporto, zażądał od biskupa (dowódca obrony) poddania miasta, wzięty do niewoli przez milicję portugalską, torturowany podczas niewoli, uwolniony po kapitulacji miasta
1810 - baron Cesarstwa (09.09.); ciężko ranny w bitwie pod Bussaco; wysłannik marsz.Massena z raportem do Napoleona o sytuacji pod Torres-Vedras; generał dywizji (29.11.); powrót do Portugalii
1811 - dowódca 1.dywizji piechoty - VI.korpus - Armia Portugalii (09.04.) (od 06.: 1.dywizja piechoty - Armia Portugalii)
1812-1814 - dowódca 1.dywizji piechoty - Armia Portugalii, następnie Armia Hiszpanii, ranny w bitwie pod Orthez

1815 - ogłosił w Nantes przywrócenie Cesarstwa (24.03.); hrabia Cesarstwa (15.05.); dowódca 9.dywizji piechoty - II.korpus, ranny w bitwie pod Waterloo
------

Jean-Baptiste-Marie
FRANCESCHI


(02.12.1766-19.03.1813)
zmarł na tyfus podczas oblężenia Gdańska
LINK
------------
Jean-Baptiste
FRANCESCHI-DELONNE


(04.09.1767-23.10.1810)
zmarł w niewoli hiszpańskiej (Cartagena)
generał brygady - kawaleria
Komandor Legii Honorowej - 14.06.1804
Kawaler Orderu Couronne de Fer - 09.12.1807
1796 - adiutant gen.Debelle (06.10.); uczestnik ekspedycji do Irlandii (11.12.);
1797 - porucznik, a la suite w 4.pułku huzarów (17.02.); kapitan (18.04.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez gen.Hoche na polu bitwy pod Neuwied;
1799 - adiutant adiutanta generalnego Debilly w Armii Dunaju (02.02.); adiutant gen.Soult (28.06.); zatwierdzenie przez Dyrektoriat stopnia kapitana (01.09.); szef szwadronu (13.10.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez gen.Massena - zatwierdzenie: 19.10.
1801 - szef szwardronu 4.pułku huzarów (24.08.)
1802 - ponownie adiutant gen.Soult (16.10.); pułkownik (03.11.)
1805 - dowódca 8.pułku huzarów (01.02.); generał brygady (24.12.); dowódca 1.brygady - dywizja gen.Fiorella - Korpus blokady Wenecji (31.12.)
1806 - dowódca brygady rezerwy kawalerii - II.korpus gen.Reynier - Armia Neapolu (21.02.)
1807 - adiutant króla Neapolu, Józefa Bonaparte (07.03.)
1808 - przejście wraz z Józefem Bonaparte do Hiszpanii (15.08.); dowódca brygady lekkiej kawalerii - Armia Hiszpanii (09.), przydzielonej (07.11.) do II.korpusu
1809 - uczestnik (jako dowódca brygady) wyprawy II.korpusu do Portugalii; wysłany przez marsz.Soult do króla Józefa z raportem o przebiegu kampanii, wzięty w trakcie podróży do niewoli przez bandę El Capuchino (06.), więziony w Sewilli i Grenadzie (Alhambra)
1810 - przewieziony do Cartageny, gdzie zmarł
-------------
François-Petijean
dit François


(06.02.1741-08.12.1794)
generał brygady (tymczasowy)
1793 - szef batalionu 83.półbrygady piechoty (01.11.)
1794 - generał brygady (25.02.) - nominacja prowizoryczna dokonana w Armii Italii; w dywizji gen.Massena, komendant wyspy Santa Marguerita, zmarł na wyspie
--------------
Jean-Henri-Guy-Nicolas
de Grandval de FREGEVILLE


(14.12.1748-22.10.1805)
markiz, generał brygady - kawaleria
1792 - pułkownik, dowódca 11.pułku strzelców konnych (29.06.)
1793 - generał brygady (08.03.), w Armii Mozeli
1793 - generał dywizji (15.05.), dowódca dywizji w Armii Pirenejów Zach.
1794 - odwołany ze stanowiska przez Komitet Ocalenia Publicznego (14.04.); powrót do czynnej służby wojskowej, w dowództwie 1.dywizji - Armia Pirenejów Zach. (22.05.); dowódca 1.dywizji (01.08.)
1795 - dowódca 4.dywizji tej samej armii (04.04.); zwolniony ze stanowiska (16.06.); deputowany departamentu Tarn do Rady Pięciuset (17.10.)
1799 - powrót do czynnej służby, inspektor generalny jednostek kawalerii Armii Anglii (20.05.); komendant nadrzędny 9. i 10.okręgu wojskowego (13.08.)
1800 - inspektor kawalerii 1., 15., 16., 17., 18.okręgu wojskowego (27.01.)
--------------
Charles-Louis-Joseph
de Gau de FREGEVILLE


(01.01.1762-04.04.1841)
brat w/w
markiz, generał dywizji - kawaleria
Komandor Legii Honorowej - 14.06.1804
1792 - w Armii Północy; kapitan (20.01.), lieutenant-colonel (13.04.) 2.pułku huzarów, sprzeciwił się propozycji dowódcy pułku przejścia na stronę przeciwnika; pułkownik, dowódca 1.pułku huzarów (13.09.); dowódca 2.pułku huzarów (20.10.)
1793 - generał brygady (15.05.); dowódca awangardy Armii Pirenejów Wsch., wzięty do niewoli hiszpańskiej w bitwie pod Orles (03.09.)
1795 - powrót do Francji (01.11.)
1797-1798 - w 9.okręgu wojskowym
1799 - deputowany departamentu Herault do Rady Pięciuset (14.04.); deputowany tego samego departamentu do Ciała Prawodawczego (25.12.)
1800 - generał dywizji (28.03.); inspektor generalny kawalerii Armii Italii (03.11.)
1801 - komendant 9.okręgu wojskowego (27.04.); zezwolenie na wycofanie się z czynnej służby (01.07.)
1805 - dowódca dywizji kirasjerów - Armia Italii (20.09.)
1806 - dowódca kawalerii Armii Neapolu (01.02.)
1807 - a la suite w Wielkiej Armii (28.03.); z powodu utrzymywania przyjaznych stosunków z Lucjanem Bonaparte przeniesiony na reformę (10.09.), nie wrócił do 1814 roku do czynnej służby
-------------
Gomes
FREYRE d'ANDRADE


(27.01.1757-18.10.1817)
urodzony w Wiedniu, syn ambasadora Portugalii, Ambrosio Freire de Andrade, zginął przez powieszenie w Portugalii
Portugalia
generał dywizji
1788-1790 - w armii królestwa Portugalii, pułkownik (1790)
1790 - [I]lieutenant-colonel
, później pułkownik piechoty lekkiej armii rosyjskiej
1792 - w armii pruskiej, uczestnik wojny z Francją
1793-1807 - w armii królestwa Portugalii, uczestnik wojny z Francją (1793-1795) i Hiszpanią (1801)
1796 - marechal de camp armii portugalskiej (20.11.)
1807 - generał-porucznik tej samej armii (24.05.)[/i]
1808 - wstąpienie do armii francuskiej po zajęciu Portugalii przez wojska francuskie; generał dywizji (01.08.); dowódca dywizji podczas 1.oblężenia Saragossy (06.)
1809 - dowódca Legionu Portugalskiego
1810 - dowódca pułków portugalskich w Armii Niemiec; komendant departamentu Simplon (10.)
1811 - ponownie dowódca Legionu Portugalskiego w Grenoble (06.)
1812 - uczestnk kampanii rosyjskiej, komendant miasta Głębokie na Litwie (21.07.-06.10.)
1813 - komendant depot kawalerii w Jenie (05.); komendant Drezna (13.08.), wzięty do niewoli po kapitulacji miasta (11.11.)

1814 - powrót do Francji (05.)
1815-1817 - dymisja z armii francuskiej (18.10.1815); powrót do Portugalii, oskarżony za udział w liberalnym spisku skierowanym przeciwko królowi Janowi VI i dowódcy angielskiej Armii Portugalii, gen.Beresfordowi, skazany na śmierć i powieszony w twierdzy Torre de Sao Juliao da Barra w pobliżu Lizbony

-------------
François-Antoine
FREIRE-PEGO


(29.08.1776-po 01.01.1827)
Portugalia
generał brygady
1797 - kapitan grenadierów pułku d'Almeida armii królestwa Portugalii (04.04.)
1798 - major (19.10.)
1801 - uczestnik wojny z Francją
1802 - [I]lieutenant-colonel
(13.05.)
1807 - pułkownik (24.06.)[/i]
1808-1809 - dowódca Legionu Portugalskiego (01.04.1808) - nominacja prowizoryczna, uczestnik kampanii w Niemczech i Austrii
1812 - tymczasowy dowódca 3.pułku piechoty Legionu Portugalskiego, następnie dowódca 1.pułku piechoty Legionu Portugalskiego ((22.02.), uczestnik kampanii rosyjskiej
1813 - generał brygady (03.03.-nominacja z datą wsteczną:18.10.1812), wzięty do niewoli rosyjskiej

1815 - ponowne przyjęcie na żołd armii francuskiej (27.02.); wniosek o dymisję (06.03.); oferta złożona Napoleonowi o ponowne przyjęcie do armii (19.05.); dymisja (03.08.) i powrót do Portugalii; nie objął żadnego stanowiska w armii portugalskiej
--------------
Bernard-George-François
FRERE


(08.01.1764-16.02.1826)
hrabia Cesarstwa, generał dywizji - piechota
Komandor Legii Honorowej - 14.06.1804
1793 - szef batalionu (09.05.), w Armii Pirenejów Zach.
1794 - adiutant generalny szef brygady (11.01.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez przedstawicieli ludowych w Armii Pirenejów Wsch. - nominacja niezatwierdzona
1796-1797 - w Armii Italii
1796 - szef batalionu (26.05.), następnie szef brygady - 4.półbrygada piechoty liniowej (08.09.) - nominacja dokonana w trakcie kampanii przez gen.Augereau
1799-1800 - w Armii Batawii
1800 - dowódca piechoty gwardii konsularnej (13.09.)
1802 - generał brygady (13.09.), dowódca pułku grenadierów pieszych gwardii konsularnej (13.09.)
1803 - dowódca 1.brygady - dywizja piechoty gen.Montrichard stacjonująca w Holandii (25.03.), następnie w Hanowerze (19.04.)
1805-1807 - dowódca 1.brygady - 2.(od 1806: 3.) dywizja piechoty - I.korpus (29.08.1805); tymczasowy dowódca 2.dywizji piechoty tego samego korpusu (01.02.-06.03.1807)
1808 - generał dywizji (06.03.); dowódca 3.dywizji piechoty - II.Korpus Obserwacyjny Girondy (09.05.); dowódca 3.dywizji piechoty - III.korpus - Armia Hiszpanii (07.09.), zastąpiony z powodu choroby przez gen.Grandjean (09.09.); komendant Vittorii (08.11.); w kwaterze głównej Armii Hiszpanii (28.11.); komendant prowincji Toledo (15.12.)
1809 - szef sztabu marsz.Lannes podczas oblężenia Saragossy (01.-03.); hrabia Cesarstwa (18.03.); przydział do Armii Niemiec (04.); dowódca 2.dywizji grenadierów - II.korpus (05.06.), ranny w bitwie pod Wagram; powrót do Francji (25.08.)
1810-1811 - dowódca 3.dywizji piechoty - Armia Katalonii (15.03.1811)
1812 - nominacja na dowódcę dywizji piechoty - Korpus Ebro i Aragonii (25.01.), tego samego dnia urlopowany na rekonwalescencję
1811 - komendant 13.okręgu wojskowego (08.02.)

1815 - komendant 16.okręgu wojskowego (11.04.)
----------------
Maurice-Ignace
FRESIA d'OGLIANICO


(01.08.1746-03.11.1826)
Włochy
Absolwent Szkoły Wojskowej w Turynie
baron d'Oglianico, baron Cesarstwa, generał dywizji - kawaleria
Oficer Wyższy Legii Honorowej - 14.06.1804
1766-1796 - w armii królestwa Obojga Sycylii
1793 - pułkownik, dowódca pułku dragonów Chablis (15.03.)
1796 - generał brygady, dowódca szwoleżerów królewskich (16.03.)

1798 - przyjęcie do armii francuskiej z zachowaniem stopnia dokonane przez gen.Jouberta, dowódca kawalerii Piemontu (14.12.)
1799 - dowódca brygady dragonów - dywizja gen.Hatry - Armia Italii, wzięty do niewoli w bitwie pod Verderio (28.04.), zwolniony w ramach wymiany jeńców (20.05.)
1802 - generał brygady (03.04.); komendant departamentu Haut-Loire - 19.okręg wojskowy 23.09.)
1803 - organizator Legion du Midi w Montpellier (06.)
1804-1805 - w 18.okręgu wojskowym
1805 - dowódca 1.brygady - dywizja dragonów - Armia Italii (11.09.)
1806-1807 - uczestnik kampanii w Polsce jako dowódca brygady kirasjerów
1807 - generał dywizji (03.06.); dowódca dywizji kawalerii - VIII.korpus (03.06.); powrót do Francji w celu objęcia nowego stanowiska (01.08.)
1807-1808 - dowódca dywizji kawalerii - II.Korpus Obserwacyjnego Girondy (06.11.)
1808 - baron Cesarstwa (07.06.), wzięty do niewoli po kapitulacji pod Baylen; powrót do Francji (21.09.); komendant 18.okręgu wojskowego (28.10.)
1809 - w misji wojskowej w Toskanii (04.04.); organizator rezerwy kawalerii w Weronie (23.07.); dowódca 1.dywizji dragonów - Armia Italii (20.10.); komendant 4.okręgu wojskowego królestwa Włoch - Bolonia (12.)
1810 - tymczasowy gubernator Wenecji (07.)
1812 - dowódca 1.dywizji królestwa Włoch (nie weszła w skład IV.korpusu, pozostała na terenie Włoch) (27.05.)
1813 - dowódca kawaleriia IV.korpusu (27.02.); komendant depot kawalerii w Dreźnie (18.05.); komendant wojskowy prowincji Illyrii (17.07.), dowódca ewakuacji Triestu (27.09.); organizator dywizji rezerwy w Genui (12.)
1814 - odpowiedzialny za obronę miasta i wybrzeża Genui (01.04.) - kapitulacja (18.04.)

1814 - przejście w stan spoczynku (24.12.)

1815 - w dyspozycji ministra wojny przewidziany na stanowisko inspektora generalnego kawalerii (03.06.)

1815 - ponowne przejście w stan spoczynku (29.08.), naturalizacja we Francji (07.12.)
----------------
Philibert
FRESSINET


(21.07.1767-02.08.1821)
baron Cesarstwa, generał brygady - piechota
1792-1797 - służba na San Domingo
1796 - adiutant generalny szef brygady (10.06.) - nominacja prowizoryczna
1797 - zatwierdzenie przez Dyrektoriat stopnia szefa brygady wraz z przydziałem do Armii Niemiec (30.10.)
1798 - w Armii Helwecji, następnie w Armii Moguncji (16.06.)
1799 - generał brygady (16.08.) - nominacja prowizoryczna - zatwierdzenie : 07.08.1800
1800 - w Armii Italii
1801 - przydział do korpusu ekspedycyjnego San Domingo (14.11.); dowódca jednostek ekspedycji zaokrętowanych w Vlissingen (17.12.)
1802-1803 - uczestnik walk na San Domingo
1803 - komendant Port-au-Prince (18.04.); wzięty do niewoli angielskiej i przewieziony na Jamajkę
1804-1805 - zezwolenie angielskiego komendanta wyspy na kilkumiesięczny wyjazd do Francji; zezwolenie Cesarza na niewracanie do Anglii (02.1805)
1807 - wydalony z Paryża i zmuszony rozkazem ministra policjido osiedlenia się o 40 lieus od stolicy (28.04.), osiedlił się w Bordeaux, następnie w Lucques
1810 - przydział do armii królestwa Neapolu (12.10.)
1811 - w dyspozycji gen.Grenier - Korpus Obserwacyjny Włoch (24.06.)
1812 - dowódca 1.brygady - 35.dywizja piechoty gen.Grenier (rezerwa) (15.09.)
1813 - dowódca 1.brygady - 31.dywizja piechoty - XI.korpus (01.04.); baron Cesarstwa (03.05.); generał dywizji (06.09.); przydział do 16.dywizji piechoty - V.korpus (22.09.)
1814 - dowódca 3.dywizji piechoty - II.korpus - Armia Italii (07.01.)

1814 - powrót do Francji wraz z Armią Italii (20.06.); bez przydziału służbowego (01.09.)
1815 - obrońca gen.Exelmansa w procesie przez sądem wojennym 16.okręgu wojskowego (23.01.)


1815 - komendant 15.okręgu wojskowego (23.03.); dowódca 27.dywizji piechoty - Korpus Obserwacyjny Pirenejów Wsch. (05.); szef sztabu marsz.Davout (06.)

1815 - wydalony z Francji za działalność w czasie Stu Dni - dekret królewski z dnia 24.07.
-----------------
François-Xavier-Jacob
FREYTAG


(22.12.1749-23.02.1817)
generał dywizji
1792 - pułkownik, dowódca 74.pułku piechoty liniowej (05.02.)
1792 - marechal de camp (12.) - nominacja prowizoryczna dokonana w Armii Mozeli - zatwierdzenie: 08.03.1793
1793 - zwolnienie ze stanowiska (24.09.)
1795 - powrót do czynnej służby w stopniu generała dywizji, przydział do Armii Italii (03.02.); komendant obozu w Bersamo; w Armii Alp, komendant 7.okręgu wojskowego (10.)
1797 - w Armii Sambre i Maas (28.08.)
1798 - dowódca 1.dywizji - Armia Moguncji (21.03.)
1799 - w Armii Dunaju (07.03.); w Armii Renu (20.07.); komendant 5.okręgu wojskowego (27.07.)
1801 - komendant garnizonu w Strasbourgu (13.01.); dymisja z powodu choroby (21.01.)
------------------
Louis
FRIANT


(18.09.1758-24.06.1829)
hrabia Cesarstwa, generał dywizji - piechota
Krzyż Wielki Legii Honorowej - 05.10.1805
1792-1794 - w Armii Mozeli
1792 - lieutenant-colonel 9.batalionu Paryża zwanego Arsenał (l'Arsenal) (23.09.)
1794 - generał brygady, dowódca brygady - dywizja gen.Müllera (03.08.) - nominacja prowizoryczna; tymczasowy dowódca tej dywizji (13.08.)
1795 - zatwierdzenie stopnia generała brygady przez Komitet Ocalenia Publicznego (13.06.); komendant Luxembourga (07.12.)
1796 - w Armii Renu i Mozeli (30.03.)
1797 - w dywizji gen.Bernadotte - Armia Italii (01.); dowódca 5.brygady piechoty tej samej dywizji (14.06.)
1798-1801 - uczestnik kampanii egipskiej
1798 - przydział do Armii Wschodu (05.03.); dowódca 2.brygady - 1.dywizja piechoty gen.Desaix (23.06.)
1799 - generał dywizji (04.09.) - nominacja prowizoryczna
1800 - gubernator Górnego Egiptu; zatwierdzenie przez 1.Konsula stopnia generała dywizji (06.09.)
1801 - z-ca dowódcy Armii Wschodu (14.04.); powrót do Francji
1801-1803 - inspektor generalny piechoty
1803-1805 - w obozie w Brugge
1805-1809 - dowódca 2.dywizji piechoty - III.korpus (30.08.1805), wyróżnił się w bitwie pod Austerlitz, ranny w bitwach pod Eylau (1807) i Wagram (1809)
1808 - hrabia Cesarstwa (05.10.)
1812 - dowódca 2.dywizji piechoty - I.korpus (01.04.), ranny pod Smoleńskiem; pułkownik-dowódca grenadierów gwardii cesarskiej (07.08.), ranny w bitwie pod Borodino
1813 - powrót do Francji (11.01.); szambelan Cesarza; dowódca 4.dywizji piechoty gwardii (06.1813 ); dowódca 1.dywizji piechoty starej gwardii (29.07.)
1814 - dowódca 1.dywizji starej gwardii (21.12.1813)

1814 - pułkownik-dowódca grenadierów pieszych Francji (18.07.)


1815 - pułkownik-dowódca grenadierów gwardii cesarskiej (21.03.); par Francji (02.06.), ranny w bitwie pod Waterloo

1815 - przejście w stan spoczynku (04.09.)
--------------------
Jean-Parfait
FRIEDRICHS


(11.06.1773-20.10.1813) zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Lipskiem
baron Cesarstwa, generał dywizji - piechota
Komandor Legii Honorowej - 05.06.1809
1799 - szef 1.batalionu auxyliarnego Girondy (20.07.); wcielony wraz z batalionem do 17.półbrygady piechoty liniowej (20.02.)
1800 - w Armii Batawii; szef 1.batalionu 21.półbrygady piechoty liniowej (26.09.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez dowódcę Armii Batawii; ranny i wzięty do niewoli w potyczce pod Lauff (18.12.)
1801 - powrót z niewoli (25.03.)
1802 - zatwierdzenie przez 1.Kosula stopnia szefa batalionu (28.02.)
1803 - szef batalionu 36.pułku piechoty liniowej (07.12.)
1803-1805 - w Armii Wybrzeża Oceanu
1805 - szef batalionu grenadierów pieszych gwardii (30.08.)
1806 - major gwardii (01.05.)
1807 - pułkownik, major 2.pułku fizylierów-grenadierów gwardii (01.01.); powrót do Francji ze sztandarami zdobytymi w bitwie pod Eylau (08.03.)
1808 - wysłany do Hiszpanii, uczestnik tłumienia rewolty w Madrycie (02.05.)
1809 - baron Cesarstwa (02.02.); uczestnik kampanii w Austrii (gwardia); generał brygady (02.06.); dowódca 2.pułku fizylierów-grenadierów gwardii (01.06.); dowódca 1.brygady - 2.dywizja piechoty - IV.korpus (28.08.)
1810 - w obozie Boulogne jako komendant okręgu Dunkierki (23.07.)
1810-1812 - dowódca brygady - 2.dywizja (11.09.), następnie 4.dywizja (01.04.) piechoty - Armia Niemiec (I.korpus Wielkiej Armii)
1812 - generał dywizji ( 23.09.); dowódca 4.dywizji piechoty - I.korpus (23.09.)
1813 - dowódca 22.dywizji piechoty - (2.Korpus Obserwacyjny Renu, później: VI.korpus) (16.02.), ranny w bitwie pod Lipskiem, zmarł po amputacji lewej nogi
---------------------
Maurice
FRIMONT


(14.12.1747-01.09.1811)
generał brygady - kawaleria
1793 - w Armii Renu (08.10.); generał brygady (26.11.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez przedstawicieli ludowych - zatwierdzenie: 27.11.1794
1794 - dowódca brygady kawalerii - dywizja gen.Desaix (02.07.), następnie gen.Gouvion St.-Cyr (04.10.)- Armia Renu (02.07.), ranny pod Moguncją (01.12.)
1795 - w 4.dywizji gen.Delmas - Armia Renu i Mozeli (30.12.)
1797 - na reformie (13.02.); inspektor generalny depot remontów w Luneville (02.03.)
1805 - przejście w stan spoczynku na podstawie dekretu cesarskiego (23.06.)
---------------------
François-Nicolas
FRIRION


(07.02.1760-25.09.1844)
baron Cesarstwa, generał dywizji
Wielki Krzyż Orderu l'Epee (Szwecja) - 1810
Wielki Krzyż Orderu Dannebroga (Dania) - 1810
1792-1797 - w Armii Renu
1793 - kapitan (24.09.)
1794 - w 95.półbrygadzie piechoty (demi-brigade de bataille) (26.06.); szef batalionu (06.10.); adiutant inspektora piechoty, gen.Schauenbourga w Armii Renu i Mozeli (02.11.)
1797 - adiutant generalny szef brygady (09.03.)
1798 - szef sztabu dywizji gen.Hatry - Armia Italii (22.11.)
1799 - z-ca szefa sztabu Armii Italii (06.);
1800 - z-ca szefa sztabu Armii Renu (04.12.1799); generał brygady (17.07.);
1800-1801 - komendant Salzburga (12.1800)
1802 - komendant departamentu Bas-Rhin (06.10.)
1805 - szef sztabu Armii Wybrzeża marsz.Brune (01.09.); z-ca szefa sztabu Armii Italii (11.09.); w sztabie korpusu blokady Wenecji ks.E.de Beauharnais (23.12.)
1806 - szef sztabu wicekróla Włoch; komendant Wenecji; dowódca 1.brygady - 1.dywizja piechoty - VIII.korpus - Wielka Armia (12.)
1807 - w Korpusie Obserwacyjnym Pomorza (06.), uczestnik oblężenia Kołobrzegu i Stralsundu; w I.korpusie Wielkiej Armii (10.)
1808 - komendant wyspy Rugia, następnie dowódca 6.batalionów hiszpańskich na wyspie Zeeland, przebierając się w czasie ucieczki w mundur duńskiego kapitana, uratował się przed zmasakrowaniem przez hiszpańskich żołnierzy, którzy podnieśli bunt na wieść o wystąpieniu markiza La Romany; w Korpusie miast Hanzy (12.10.)
1809 - dowódca 1.brygady - 4.dywizja piechoty - IV.korpus - Armia Niemiec (30.03.); szef sztabu IV.korpusu (30.06.); generał dywizji ( 27.07.)
1810 - baron Cesarstwa (31.01.); szef sztabu Armii Portugalii marsz.Massena (21.04.)
1811 - powrót do Francji z powodu choroby (07.09.); inspektor generalny piechoty 1.okręgu wojskowego (06.07.)
1812 - tymczasowy komendant 1.okręgu wojskowego i komendant placu w Paryżu (23.10.-18.11.)

1815 - organizator pułków piechoty 1.okręgu wojskowego (12.05.)

1832 - komendant Hotelu Inwalidów (22.04.)
---------------------
Joseph-François
FRIRION


(12.09.1771-01.05.1849)
brat w/w
baron Cesarstwa, generał brygady - piechota
Oficer Legii Honorowej - 18.10.1808
1793 - kapitan 95.półbrygady piechoty (demi-brigade de bataille) (03.12.)
1795 - w sztabie gen.Schauenbourga - Armia Renu i Mozeli (13.06.)
1796 - w 62.półbrygadzie piechoty (10.08.)
1797-1800 - w Armii Italii, następnie w Armii Neapolu
1800 - w Armii Renu; szef batalionu (05.05.) - nominacja dokonana na polu bitwy pod Moesskirch
1803 - major 39.pułku piechoty liniowej (22.12.)
1807-1807 - pułkownik, dowódca 69.pułku piechoty liniowej (10.02.), ranny w bitwie pod Friedlandem
1808 - baron Cesarstwa (26.10.)
1808-1813 - uczestnik kampanii hiszpańskiej
1811 - ranny w bitwie pod Fuentes de Onoro; generał brygady (22.06.)
1811-1812 - dowódca 1.brygady-4.dywizji piechoty - Armia Portugalii (22.06.1811)
1813-1814 - dowódca 2.brygady-1.dywizja piechoty - Armia Pirenejów (16.07.), zastąpił rannego gen.Foy na stanowisku dowódcy dywizji w bitwie pod Orthez
1814 - dowódca 1.brygady - 1.dywizja piechoty - Armia Pirenejów (20.03.)

1814-1815 - bez przydziału służbowego (01.09.)

1815 - dowódca 2.brygady - 15.dywizja piechoty - Armia Renu (28.05.)
---------------------
Jean
FROISSARD


(20.01.1759-04.01.1800)
generał brygady
1793 - szef szwadronu (15.08.); komendant Amiens (21.11.)
1794 - generał brygady (08.04.), w Armii Północy
1795 - na reformie (24.08.)
1797 - powrót do czynnej służby, skierowany na polecenie Dyrektoriatu do komendantury placu w Stenay (15.09.)
----------------------
Jacques-Pierre
FROMENTIN


(02.08.1754-10.10.1830)
generał brygady
1791 - lieutenant-colonel en 2e batalionu ochotników departamentu Orne (20.09.)
1792-1794 - w Armii Północy
1793 - generał brygady (22.08.); generał dywizji ( 22.09.)
1795 - komendant Landrecies (16.07.); na reformie (13.06.)
1799 - przejście w stan spoczynku (23.10.)
1806 - dowódca 10.dywizji Gwardii Narodowej w płn.Francji (12.11.)
----------------------
Jean-Georges
FRUINSHOLZ


(29.03.1769-31.12.1823)
generał brygady (tymczasowy)
1792 - lieutenant-colonel batalionu ochotników departamentu Bas-Rhin (11.08.)
1793-1795 - w Armii Renu
1793 - generał brygady (16.10.) - nominacja prowizoryczna dokonana w Armii Renu
1794 - w 4.dywizji gen.Desaix - Armia Renu (04.01.)
1795 - nieuwzględniony podczas reorganizacji sztabów (13.06.); na reformie (18.07.)
1797 - powrót do czynnej służby w stopniu szefa brygady (25.11.)
1799 - komendant Legion des France du Nord (04.11.)
1800 - zarządca dóbr narodowych w Worms
1812 - komendant 79.kohorty Gwardii Narodowej (10.04.) - nominacja prowizoryczna dokonana przez marsz.Lefebvre - zatwierdzenie : 09.08.
1813 - a la suite w sztabie generalnym Wielkiej Armii (12.04.); uczestnik obrony Drezna, wzięty do niewoli po kapitulacji (11.11.); tymczasowy komendant garnizonu Neuf-Brisach (18.11.-nominacja, 25.11.-objęcie stanowiska)

1815 - uczestnik obrony Strasbourga (24.05.)
----------------------
Jean-Urbain
FUGIERE


(08.02.1752-17.12.1813)
generał brygady - piechota
1793 - szef batalionu (04.08.), w Armii Alp, następnie w Armii Pirenejów Wsch. (11.)
1795 - szef brygady, dowódca 69.półbrygady piechoty liniowej (13.06.)
1796 - w Armii Italii; dowódca 18.półbrygady piechoty liniowej (25.05.)
1798-1801 - uczestnik kampanii egipskiej
1798 - generał brygady (23.03.); dowódca brygady - 5.dywizja piechoty gen.Reynier - Armia Wschodu (10.05.)
1799 - komendant prowincji Gharbieh i Mansourah (30.01.)
1800 - mimo nieobecności mianowany komendantem filii Hotelu Inwalidów w 8.okręgu wojskowym (20.12.)
1801 - komendant Rosetty (04.); mimo nieobecności mianowany komendantem filii Hotelu Inwalidów w Avignonie (03.06.)
1802 - objęcie stanowiska w Avignionie (14.03.)
----------------------
Louis
FUZIER


(30.10.1757-19.02.1835)
generał brygady - piechota
Komandor Legii Honorowej - 14.06.1804
1792-1794 - w Armii Północy
1794 - szef batalionu (10.01.) - nominacja prowizoryczna; generał brygady (04.05.) - nominacja prowizoryczna - zatwierdzenie: 13.06.1795
1794-1797 - w 1., następnie w 16.okręgu wojskowym
1797 - na reformie (13.02.)
1799 - w 25.okręgu wojskowym (18.08.)
1799-1800 - w Armii Batawii
1802 - komendant departamentu Charente-Inferieure
1805 - służba w obozie grenadierów w Wandei
1807-1808 - dowódca brygady - 3.dywizja piechoty - I.Korpus Obserwacyjny Girondy (02.08.1807), po kapitulacji pod Cintra otrzymał z powodu choroby pozwolenie pozostania w La Rochelle (23.11.)
1809 - przejście w stan spoczynku (03.03.)
----------------------
Jean-Lambert-Joseph
FYON


(.. ..1745-02.09.1816)
Belgia
generał brygady
1792 - komendat Legion Liegoise - korpus gen.Miranda (15.12.)
1793 - generał brygady (15.05.) - nominacja prowizoryczna dokonana w Armii Północy
1796 - nominacja (nieprzyjęta) na komendanta Liege (05.01.)
1798 - deputowany departamentu Ourthe do Rady Pięciuset (04.)
1799-1800 - nominacja na szefa batalionu Legion des France du Nord (31.10.1799), nie figuruje w kontroli tej jednostki; po zamachu na gen.Bonaparte 24.12.1800 na liście przewidzianych do deportacji jakobinów
Brak dalszych informacji o jego losie. Zakłada się, że osiedlił się w rodzinnym Liege, gdzie zmarł lub został w tajemniczych okolicznościach zamordowany.
----------------------